Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Wasbleekstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWasbleekstraat 84-174 4-174 H-083H-099


Naastliggers vanWasbleekstraat 8
ten oostende Wasbleekstraat
ten zuidenWasbleekstraat 10
ten noordenWasbleekstraat 6


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174Wasbleekstraat 8hoff
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGeert Jans
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174Wasbleekstraat 8hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Hendrix Wewer
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
opmerkingaen de executeur betaeld
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174Wasbleekstraat 8hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Jans wever
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174Wasbleekstraat 8hoff
eigenaarvroedsman Hogeboom
gebruikervroedsman Hogeboom
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174Wasbleekstraat 8huis
eigenaarEelke Jochums
gebruiker
opmerkingleedigh


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-174, pag. 91Wasbleekstraat 8F van Esta1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Auke Ypes van der Molengebruiker van wijk H-083, timmerknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Frans Tjallingii van Esta... 1814. (GAH204); id. van wijk H-082; gebruiker Evert H. Koetzier, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-083; gebruiker Auke IJpes vd Molen, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-084; gebruiker Pieter Tassel, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-083Wasbleekstraat 8F F van Esta Auke Ypes van der Molen timmerknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1861Wasbleekstraat 8Frans van Esta TjallingiifabrikeurHarlingenhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Dirk Hendriks de Vries... 1838, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk H-078; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-083; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Tietje Murks van Slooten... BS huw 1838, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk H-078; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-083; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-083Durk Hendks. de Vries28 jpannebakkerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
H-083Tietje M van Slooten29 jBolswardgezin 1, v, protestant, gehuwd
H-083Hendrik de Vries6 mHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-083Hendrik Nak25 jschoenmakerHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
H-083Jeltie Dijk24 jMakkumgezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
H-083Willem Nak16 jwever*Harlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
H-083Harmina Nak1 j[wever]Harlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-083Wasbleekstraat 8Truike de Vries, overleden op 22 november 18411 dg (geboren 22/11/1841), overleden Wasbleek H 83. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 87) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Antje Hendriks Erich... Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1839, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk G-152, wijk H-083, 90; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-137; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Auke Jansen... 1851, N.H., zv Gerritje Jans Faber; BS huw 1839, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk G-152, wijk H-083, 90; oud 28 jaar, geb Beetgum en wonende te HRL. 1839, wijk B-137; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Hendrik Piebes Postma... BS huw 1825, ovl 1845, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk G-075, 246, wijk H-066, 83, 97, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Hendrikje Ypes van der Werf... geb 11 jun 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL, dv IJpe Jans van der Werf en Hendrina Hendriks ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Klaas Panbakker... HRL 1851 wijk D-145, wijk H-066, 83, 97; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-115; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Tjerkje Benjamins Brandes... Simons (vd Brug); BS huw 1816, ovl 1842, huw 1843, ovl 1848, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, wijk H-083, 90, 104, 129; geb 18 sep 1793, ged 1 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Benjamin Brandes en Trijntje Simons; Ik ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3850Wasbleekstraat 8 (H-099)Johan C. Schuilwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Waschbleekstraat 8L. Nageltransportarbeider


1939 - variabron: Raadsvergadering 20 maart
adresgegevens
Wasbleekstraat 8Onbewoonbaar verklaring opgeheven t.b.v. eigenaar P. Loonstra, die het pand ondertussen tot een sigarenfabriek heeft ingericht
  terug