Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleekstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleekstraat 8 4-174 4-174 H-083 H-099
Naastliggers vanWasbleekstraat 8
ten oostende Wasbleekstraat
ten zuidenWasbleekstraat 10
ten noordenWasbleekstraat 6


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-174Wasbleekstraat 8hoff
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGeert Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-174Wasbleekstraat 8hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Hendrix Wewer
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
opmerkingaen de executeur betaeld
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleekstraat 8hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Jans wever
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleekstraat 8hoff
eigenaarvroedsman Hogeboom
gebruikervroedsman Hogeboom
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleekstraat 8huis
eigenaarEelke Jochums
gebruiker
opmerkingleedigh


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-174 Wasbleekstraat 8F van Esta1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Auke Ypes van der Molengebruiker van wijk H-083, timmerknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Frans Tjallingii van Esta... 1814. (GAH204); id. van wijk H-082; gebruiker Evert H. Koetzier, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-083; gebruiker Auke IJpes vd Molen, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-084; gebruiker Pieter Tassel, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-083Wasbleekstraat 8F F van Esta Auke Ypes van der Molen timmerknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1861Wasbleekstraat 8Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Dirk Hendriks de Vries... 1838, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk H-078; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-083; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Tietje Murks van Slooten... BS huw 1838, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk H-078; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-083; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-083Durk Hendks. de Vries28 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, pannebakker
H-083Tietje M van Slooten29 jBolswardgezin 1, v, protestant, gehuwd
H-083Hendrik de Vries6 mHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-083Hendrik Nak25 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
H-083Jeltie Dijk24 jMakkumgezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
H-083Willem Nak16 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd, wever*
H-083Harmina Nak1 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd, [wever]


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-083Wasbleekstraat 8Truike de Vries, overleden op 22 november 18411 dg (geboren 22/11/1841), overleden Wasbleek H 83. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 87) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Antje Hendriks Erich... Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1839, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk G-152, wijk H-083, 90; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-137; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Auke Jansen... 1851, N.H., zv Gerritje Jans Faber; BS huw 1839, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk G-152, wijk H-083, 90; oud 28 jaar, geb Beetgum en wonende te HRL. 1839, wijk B-137; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Hendrik Piebes Postma... BS huw 1825, ovl 1845, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk G-075, 246, wijk H-066, 83, 97, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Hendrikje Ypes van der Werf... geb 11 jun 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL, dv IJpe Jans van der Werf en Hendrina Hendriks ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Klaas Panbakker... HRL 1851 wijk D-145, wijk H-066, 83, 97; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-115; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Tjerkje Benjamins Brandes... Simons (vd Brug); BS huw 1816, ovl 1842, huw 1843, ovl 1848, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, wijk H-083, 90, 104, 129; geb 18 sep 1793, ged 1 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Benjamin Brandes en Trijntje Simons; Ik ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3850Wasbleekstraat 8 (H-099)Johan C. Schuilwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Waschbleekstraat 8L.Nageltransportarbeider


1937 - variaadresbronbericht
Wasbleekstraat 8Raadsvergadering 21 juniOnbewoonbaar verklaard


1939 - variaadresbronbericht
Wasbleekstraat 8Raadsvergadering 20 maartOnbewoonbaar verklaring opgeheven t.b.v. eigenaar P. Loonstra, die het pand ondertussen tot een sigarenfabriek heeft ingericht
  terug