Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Anjelierstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Anjelierstraat 7 (niet bekend) (niet bekend) A-199 A-215
Naastliggers vanAnjelierstraat 7
ten oostenAnjelierstraat 9
ten zuidende Anjelierstraat
ten westenAnjelierstraat 5
ten noordende Liemendijk


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0018r van 6 jun 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWybe karreman


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0145r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0269r van 28 okt 1742 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 7Anjelierstraat NZ [staat: Karremanstraat]3/4 woning
 
koperAege Jaenes mr. bontwever87-05-04 GG
eigenaar van 1/4Aege Jaenes, erfgenaam van zijn zustermr. bontwever
erflaterwijlen Tietje Janes
naastligger ten oostenDieuwke Martens
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenYfke Jans
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: baanpad]
verkoper van 1/4Albert Jaenes, erfgenaam van zijn zustermr. bontwever
erflaterwijlen Tietje Janes, weduwe van
erflaterwijlen Jacob Tjebbesturfdrager
verkoper van 1/6Sjoerd Tjebbesvarensgezel
verkoper q.q.Gerrit Gijsberts, weduwnaar vantrekveerschipper
verkoper q.q.wijlen Rinske Tjebbes
verkoper q.q.Gerrit Gijsberts, vader en voorstander van zijn zoontrekveerschipper
verkoper van 1/6Gijsbert Gerrits
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoper van 1/12Ymkjen Pieters, en haar broertje
verkoper van 1/12Tjebbe Pieters, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Pyter Eyberts, gehuwd met
erflaterwijlen Leentje Tjebbes, eveneens erfgename van
erflaterwijlen Jacob Tjebbes


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0072v van 13 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 7Karremanstraat NZwoning
 
koperAntje Gerbens 130-00-00 CG
huurderJan Sjoerds
naastligger ten oostenDuuke Martens
naastligger ten zuidenKarremanstraat
naastligger ten westenJan Hendriks
naastligger ten noordenBaanpad
verkoperAege Jaenesbontwever


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0180r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 7Anjelierstraat NZ [staat: Karremanstraat]woning
 
koperPieter Claesen, weduwnaar van71-14-00 GG
koperwijlen Neeltje Ottes
koper q.q.Pieter Claesen voor zijn minderjarige kinderen, voogd van
koperTzietske Pieters, en
koperGryttje Pieters
huurderHeere Martens
naastligger ten oostenDieuwke Martens
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenJan Hendriks
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: baanpad]
verkoper q.q.Auke Jans Backer, administrator overkoopman
verkoperde goederen van wijlen Aafke Gerbens


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0268v van 18 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 7Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]1/2 huis
 
biederJacob Wouters mr. timmerman87-17-08 GG
huurderAlle Lieuwes c.u.25-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Wouters
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenHarmen Hessels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrjttje Pyters, gehuwd met
verkoperLieuwe Banierszeevarend persoon


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0246r van 22 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 7Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]1/2 huis
 
koperJacob Wouters mr. timmerman87-17-08 GG
huurderAlle Lieuwes c.u.
naastligger ten oostenDieuwke Pieters
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenHarmen Hessels
naastligger ten noordenBaanpad
verkoperTzietske Pyters, gehuwd met
verkoperGerben Hendriksarbeider


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0049v van 10 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 7Anjelierstraat NZ [staat: Karremanstraat]huis
 
koperHarmen Lieuwes bontwever330-00-00 CG
huurderSjoerd Jans
huurder voor 1 jaarJohannes van Campen 26-00-00 CG
naastligger ten oostenDieuwke Pytters
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenHarmen Hessels
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: baanpad]
verkoperJacob Woutersmr. timmerman


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0160v van 3 jul 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Lieuwes


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0181v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 7Anjelierstraat NZhuis
 
koperLieuwe Ales, gehuwd metwolkammer75-00-00 GG
koperNeeltje Jacobs
naastligger ten oostenJohannes Ruurds
naastligger ten zuidenAnjelierstraat
naastligger ten westenHannes de Wilde
naastligger ten noordenBaantjersbad
verkoper q.q.burgervaandrig Willem Douwes Bakker, gelastigde van
verkoper van 1/2Grietje Pieters, erfgenaam, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Durk Claasen Claasen
verkoper q.q.Gerben Hendriks, vader en voorstander van
verkoper van 1/2Hendrik Gerbens, erfgenamen van
erflaterwijlen Harmen Lieuwesmr. bontwever


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0282r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlle Lieuwes


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0134v van 15 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLieuwe Alles


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0138r van 6 okt 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlle Lieuwes


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0213r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLieuwe Alles


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0199v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlle Lieuwes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0265r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 7Achterstraat NZ 7/9 [staat: Bildtpoort] wijk A-180 en A-194huis
 
koperBeerend Jans 120-00-00 CG
koperDouwe Cornelis de Roos
huurderHendrik Oeds c.s.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenAchterstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMinne Houttuin
naastligger ten noordenAnjelierstraat [niet vermeld]
verkoperIdske Wiarda, weduwe van
verkoperwijlen S. Frieseman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerend Jans en Douwe Cornelis de Roos kopen een huis A-180 en A-194, gehuurd door Hendrik Oeds e.a. Geen grondpacht. Ten O., Z. en N. de straat en steeg, ten W. Minne Houttuin. Gekocht van Idske Wiarda wv S. Frieseman, voor 120 cg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-199Anjelierstraat 7Jan Fredriks Dijkstra... medegebruiker Dirk Vellinga, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-199; VT1839; kind: Jacob Jans Dijkstra, geb 10 dec 1811, ged 25 dec 1811 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-199Anjelierstraat 7Jan ten Brink... catoen, Kameriks doek en bonte doeken, kwit. no. 20, 26 nov 1782. (GAH1113); wed. J.B. gebruiker van wijk A-199, gealimenteert; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204); J.B. ende Neeltje Alles, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-199Anjelierstraat 7 Armekamer Jan Brink wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 19Anjelierstraat 7Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-199Anjelierstraat 7Janke Jacobs Houtkoper... genoegzaam bewijs, 29 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-199; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-199Anjelierstraat 7Syberen Dijkstraoud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-199; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-199KarremanstraatJan Dijkstra53 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-199KarremanstraatJanke Houtkoper60 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-199KarremanstraatSyberen Dijkstra44 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 19A-199 (Liemendijk)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 19A-215 (Anjelierstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 19Anjelierstraat 7 (A-215)Armvoogdijwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Anjelierstraat 7R.Boomstrawerkman


1937 - variaadresbronbericht
Anjelierstraat 7Raadsvergadering 21 juniOnbewoonbaar verklaard
  terug