Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 7(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)A-199A-215


Naastliggers vanAnjelierstraat 7
ten oostenAnjelierstraat 9
ten zuidende Anjelierstraat
ten westenAnjelierstraat 5
ten noordende Liemendijk


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0145r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0330r van 12 dec 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Broer Jansen


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0269r van 28 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 7Anjelierstraat NZ [staat: Karremanstraat]87‑05‑04 gg3/4 woning
koperAege Jaenes mr. bontwever
eigenaar van 1/4Aege Jaenes, erfgenaam van zijn zustermr. bontwever
erflaterwijlen Tietje Janes
naastligger ten oostenDieuwke Martens
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenYfke Jans
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: baanpad]
verkoper van 1/4Albert Jaenes, erfgenaam van zijn zustermr. bontwever
erflaterwijlen Tietje Janes, weduwe van
erflaterwijlen Jacob Tjebbesturfdrager
verkoper van 1/6Sjoerd Tjebbesvarensgezel
verkoper q.q.Gerrit Gijsberts, weduwnaar vantrekveerschipper
verkoper q.q.wijlen Rinske Tjebbes
verkoper q.q.Gerrit Gijsberts, vader en voorstander van zijn zoontrekveerschipper
verkoper van 1/6Gijsbert Gerrits
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoper van 1/12Ymkjen Pieters, en haar broertje
verkoper van 1/12Tjebbe Pieters, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Pyter Eyberts, gehuwd met
erflaterwijlen Leentje Tjebbes, eveneens erfgename van
erflaterwijlen Jacob Tjebbes


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0072v van 13 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 7Karremanstraat NZ130‑00‑00 cgwoning
koperAntje Gerbens
huurderJan Sjoerds
naastligger ten oostenDuuke Martens
naastligger ten zuidenKarremanstraat
naastligger ten westenJan Hendriks
naastligger ten noordenBaanpad
verkoperAege Jaenesbontwever


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0180r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 7Anjelierstraat NZ [staat: Karremanstraat]71‑14‑00 ggwoning
koperPieter Claesen, weduwnaar van
koperwijlen Neeltje Ottes
koper q.q.Pieter Claesen voor zijn minderjarige kinderen, voogd van
koperTzietske Pieters, en
koperGryttje Pieters
huurderHeere Martens
naastligger ten oostenDieuwke Martens
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenJan Hendriks
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: baanpad]
verkoper q.q.Auke Jans Backer, administrator overkoopman
verkoperde goederen van wijlen Aafke Gerbens


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0080r van 10 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Clasen Cool


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0147v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Clazen Kool


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0268v van 18 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 7Anjelierstraat NZ [staat: Karremanstraat]87‑17‑08 gg1/2 huis
koper provisioneelJacob Wouters mr. timmerman
huurderAlle Lieuwes c.u.25‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Wouters
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenHarmen Hessels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrjttje Pyters, gehuwd met
verkoperLieuwe Banierszeevarend persoon


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0246r van 22 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 7Anjelierstraat NZ [staat: Karremanstraat]87‑17‑08 gg1/2 huis
koperJacob Wouters mr. timmerman
huurderAlle Lieuwes c.u.
naastligger ten oostenDieuwke Pieters
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenHarmen Hessels
naastligger ten noordenBaanpad
verkoperTzietske Pyters, gehuwd met
verkoperGerben Hendriksarbeider


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0049v van 10 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 7Anjelierstraat NZ [staat: Karremanstraat]330‑00‑00 cghuis
koperHarmen Lieuwes bontwever
huurderSjoerd Jans
huurder voor 1 jaarJohannes van Campen 26‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDieuwke Pytters
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenHarmen Hessels
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: baanpad]
verkoperJacob Woutersmr. timmerman


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0160v van 3 jul 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Lieuwes


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0181v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 7Anjelierstraat NZ75‑00‑00 gghuis
koperLieuwe Ales, gehuwd metwolkammer
koperNeeltje Jacobs
naastligger ten oostenJohannes Ruurds
naastligger ten zuidenAnjelierstraat
naastligger ten westenHannes de Wilde
naastligger ten noordenBaantjersbad
verkoper q.q.burgervaandrig Willem Douwes Bakker, gelastigde van
verkoper van 1/2Grietje Pieters, erfgenaam, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Durk Claasen Claasen
verkoper q.q.Gerben Hendriks, vader en voorstander van
verkoper van 1/2Hendrik Gerbens, erfgenamen van
erflaterwijlen Harmen Lieuwesmr. bontwever


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0282r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlle Lieuwes


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0134v van 15 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLieuwe Alles


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0138r van 6 okt 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlle Lieuwes


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0213r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLieuwe Alles


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0199v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlle Lieuwes


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0265r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 7Achterstraat NZ 7/9 [staat: Bildtpoort] wijk A-180 en A-194120‑00‑00 cghuis
koperBeerend Jans
koperDouwe Cornelis de Roos
huurderHendrik Oeds c.s.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenAchterstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMinne Houttuin
naastligger ten noordenAnjelierstraat [niet vermeld]
verkoperIdske Wiarda, weduwe van
verkoperwijlen S. Frieseman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerend Jans en Douwe Cornelis de Roos kopen een huis A-180 en A-194, gehuurd door Hendrik Oeds e.a. Geen grondpacht. Ten O., Z. en N. de straat en steeg, ten W. Minne Houttuin. Gekocht van Idske Wiarda wv S. Frieseman, voor 120 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-199Anjelierstraat 7Jan Fredriks Dijkstra... medegebruiker Dirk Vellinga, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-199; VT1839; kind: Jacob Jans Dijkstra, geb 10 dec 1811, ged 25 dec 1811 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-199Anjelierstraat 7Jan ten Brink... catoen, Kameriks doek en bonte doeken, kwit. no. 20, 26 nov 1782. (GAH1113); wed. J.B. gebruiker van wijk A-199, gealimenteert; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204); J.B. ende Neeltje Alles, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-199Anjelierstraat 7Armekamerwed Jan Brinkgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 19Anjelierstraat 7Gereformeerde Armvoogdij Harlingenhuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-199Anjelierstraat 7Janke Jacobs Houtkoper... genoegzaam bewijs, 29 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-199; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-199Anjelierstraat 7Syberen Dijkstraoud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-199; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-199KarremanstraatJan Dijkstra53 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-199KarremanstraatJanke Houtkoper60 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-199KarremanstraatSyberen Dijkstra44 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 19Liemendijk A-199Algemeene Armvoogdij woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 19Anjelierstraat A-215 Algemeene Armvoogdij woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 19Anjelierstraat 7 (A-215)Armvoogdijwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Anjelierstraat 7R. Boomstrawerkman


2023
0.1239697933197


  terug