Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Anjelierstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Anjelierstraat 7 (niet bekend) (niet bekend) A-199 A-215
1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-199Anjelierstraat 7Jan Fredriks Dijkstra... medegebruiker Dirk Vellinga, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-199; VT1839; kind: Jacob Jans Dijkstra, geb 10 dec 1811, ged 25 dec 1811 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-199Anjelierstraat 7Jan ten Brink... catoen, Kameriks doek en bonte doeken, kwit. no. 20, 26 nov 1782. (GAH1113); wed. J.B. gebruiker van wijk A-199, gealimenteert; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204); J.B. ende Neeltje Alles, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-199Anjelierstraat 7 Armekamer Jan Brink wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 19Anjelierstraat 7Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-199Anjelierstraat 7Janke Jacobs Houtkoper... genoegzaam bewijs, 29 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-199; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-199Anjelierstraat 7Syberen Dijkstraoud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-199; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-199KarremanstraatJan Dijkstra53 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-199KarremanstraatJanke Houtkoper60 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-199KarremanstraatSyberen Dijkstra44 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 19A-199 (Liemendijk)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 19A-215 (Anjelierstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 19Anjelierstraat 7 (A-215)Armvoogdij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Anjelierstraat 7R.Boomstrawerkman


1937 - variaadresbronbericht
Anjelierstraat 7Raadsvergadering 21 juniOnbewoonbaar verklaard
  terug