Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuweburen 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuweburen 9(niet bekend)4-196 H-146H-161


Naastliggers vanNieuweburen 9
ten oostenNieuweburen 11
ten zuidende Nieuweburen
ten westenNieuweburen 7


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0097v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Douwes koopman


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0263r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Willem Douwes


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-190 , pag. 64Nieuweburen 9P. Kummel
4-190 /2 no. 1, pag. 64Nieuweburen 9wed. Jan Baukes
4-190 /2 no. 1, pag. 64Nieuweburen 9Marten Jansinwooning
4-190 /2 no. 4, pag. 64Nieuweburen 9Gerrit Hendriks
4-190 /2 no. 5, pag. 64Nieuweburen 9Paulus Hansen
4-190 /2 no. 7, pag. 64Nieuweburen 9Willem Jans
4-190 /2 no. 7, pag. 64Nieuweburen 9Ype Nankes, 30 jaar, gehuwdinwoning
4-190 /2 no. 8, pag. 64Nieuweburen 9Pieter Jurjens
4-190 /2 no. 12, pag. 64Nieuweburen 9Okke Fransen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-196, pag. 93Nieuweburen 90‑00‑00 cgde twaalff nieuwe woningen


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-146Nieuweburen 9Baukje Rinnerts Panbakkergeb 1805 HRL, ovl 4 jan 1812 HRL, onderhouden uit de stads Arme kas; wonende in de zogenaamde 12 Nieuwe Woningen, ovl wijk H-146; dv Rimke Martens (P), en Trijntje Paulus; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-146Nieuweburen 9A. W Tadema... 1814. (GAH204); id. van wijk H-145; gebruiker Johannes Garde vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-146; gebruiker Paulus H. Houtsma, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-146Nieuweburen 9Paulus Hansen Houtsma... Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1809, BS geb 1811, huw 1817, ovl 1819, huw 1830, ovl 1835; gebruiker van wijk H-146, sjouwer, eigenaar is A.W. Tadema q. q., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-146Nieuweburen 9A W Tadema qq Paulus H Houtsma sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1906Nieuweburen 9Jan Jans van GlinstraschipperHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-146Nieuweburen 9Elske Pekelaar... dv Hendrik Jans en Pietje Siebolts; BS huw 1823, ovl 1843; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-146; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-146Nieuweburen 9Johannes Holstein... bev.reg. HRL 1851 wijk E-066, supp wijk H-257; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver, wijk H-146; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-146Johannes Holsteyn38 jververHarlingenm, protestant, gehuwd
H-146Elske Pekelaar52 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-146Lieuwe Holsteyn15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 149 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-146Nieuweburen 9Frederik Franzes Blokmaker, overleden op 19 april 18449 jr (geboren 15/9/1834), overleden 12 Nieuwe Huizen H 146, zoon van Frans Blokmaker en Elizabeth Meyer, broer van minderjarige Cornelia, Cornelis, Tjitske, Marijke, Lolkje en Frans Franzes Blokmaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-146Nieuweburen 9Pietje Blokmaker, overleden op 25 juni 1844(Certificaat van onvermogen), 5 mnd (geboren 13/1/1844), overleden 12 Nieuwe Huizen H 146. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-146Nieuweburen 9Grietje Harmens de Haas... ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk H-145, 146; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-152; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-146Nieuweburen 9Jan B Oorthuis... 1820, ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-076, B-019, B-185, wijk F-096, wijk G-005, wijk H-058, H-146, supp wijk H-266; gebruiker van wijk E-152, sjouwer; eigenaar is Johannes Norel, 1814. (GAH204); J.O. en ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 190612 Nieuwe huizen H-146Aafke A. Zein vrouw van Martinus H. Lieuwmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1906Nieuwe Buren H-161Meile van der Molenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1906Nieuweburen 9 (H-161)Trijntje Bastra (wed. M. v.d. Molen)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwe Buren 9P. Vellingabrievenbesteller


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwe Buren 9J. (Janke) Koster wv Vlieger
  terug