Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 42
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 424-189 4-204 H-162H-196


Naastliggers vanZuiderhaven 42
ten oostenZuiderhaven 44
ten westenZuiderhaven 40
ten noordende Zuiderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderhaven 42naamloze steeg ten westen


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0188v van 20 feb 1687 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Claesses Fontein koopman


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0050ar van 19 mrt 1693 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Claasen Fontein koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-189Zuiderhaven 42huis
eigenaarAise Arjens erven
gebruikerMelle Pieters
gebruikerHarmen Rinses
gebruikerHendrik Harmens
huurwaarde44‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-189Zuiderhaven 42huis
eigenaarAise Arjens kinders
gebruikerMelle Pieters cum soc.
huurwaarde44‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan4‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-189Zuiderhaven 42huis
eigenaarAyse Arjens kinderen
gebruikerMelle Pyters cum soc.
huurwaarde44‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑06‑08 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0197v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Yke Goverts
naastligger ten westende hof van de weduwe van Tjeerd Gerbens


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0059r van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van de heer Vliethoorn


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0055v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerloff Pyters koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-189Zuiderhaven 42huis
eigenaarde heer Vliethoorn
gebruikerde heer Vliethoorn
opmerkingledigh


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-189 Zuiderhaven 42Fokke Tjeerds, bestaande uit 5 personen40‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-189Zuiderhaven 42huis
eigenaarFokke Tjeerds
gebruikerFokke Tjeerds
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0104v van 3 sep 1786 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. N. van Loon


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0281v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud secretaris mr. A. J. Conradi


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-197 , pag. 65Zuiderhaven 42wed. Posthumus
4-197 , pag. 65Zuiderhaven 42Sicce Posthumus, 25 jaar, gehuwdinwoning
4-197 , pag. 65Zuiderhaven 42Jacob Posthumus, 22 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-204, pag. 94Zuiderhaven 42J F Posthumus wed6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-162Zuiderhaven 42Jacobus Johannes Posthuma... HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1810, BS huw 1812, huw 1817, huw 1842, ovl 1847; gebruiker van wijk H-162, houtkoper; medegebruiker Sikko Posthuma, houtkoper; eigenaar is J. & S. Posthuma, 1814. (GAH204); J.J.P. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-162Zuiderhaven 42Sikko Johannes Posthuma... en Bregtje Sikkes; BS huw 1811, huw 1812, huw 1817, huw 1827, huw 1829, ovl 1846; gebruiker van wijk H-162, houtkoper; medegebruiker Jac. Posthuma, houtkoper; eigenaar is J. & S. Posthuma, 1814. (GAH204); eigenaar ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zuiderhaven 42 J. Posthumafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-162Zuiderhaven 42J & S Posthuma Jacob Posthuma houtkoper
H-162Zuiderhaven 42J & S Posthuma Sikko Posthuma houtkoper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1926Zuiderhaven 42Sikke PosthumahoutkoopmanHarlingenhoutschuur (390 m²)


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 45 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-162Zuiderhaven 42Akke Johannes Posthuma, overleden op 3 mei 184615 mnd (geboren 3/2/1845), overleden Zuiderhaven H 162, dochter van Johannes Frans Posthuma & Tiete Sjoerds Wijma, zuster van minderjarige Hendrika Johannes Posthuma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1477 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-162Zuiderhaven 42Hermanna Aeyelts, overleden op 29 november 184882 jr, geboren Ootmarsum 1/5/1766, overleden Zuiderhaven H 162, weduwe, moeder van Sophia-Carolina Aeyelts (vrouw van Jacob Bickart, beastingvisiteur). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-162Zuiderhaven 42Aukje Dirks Hoekstrageb nov 1806 Kollum, huwt met Dirk P. Posthuma, N.H., Vst 14 feb 1853 uit Kollum/St. Jacob, A 5 mei 1863 Lemmer; bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, wijk H-162, 236, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-162Zuiderhaven 42Dirk Pieters Posthumageb mei 1800 Raard, huwt met Akje Dirks Hoekstra, commies, N.H., Vst 14 feb 1853 uit Kollum/St. Jacob, A 5 mei 1863 Lemmer; bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, wijk H-162, 236, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-162Zuiderhaven 42Hendrik(Us) Stroband... Kerk HRL 1808, 1811, BS huw 1811, huw 1813, huw 1817 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-029, wijk H-162, supp wijk D-185; gebruiker wijk H-072, commissaris van politie; eigenaar is Sjoerd Veenstra, 1814. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1926Zuiderhaven H-163Johannes F. Posthuma en mede eig.houtstek
  terug