Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 10 4-254 4-261 H-184 H-229
aangrenzende stegensteeg
Zuiderstraat 10Zuidersteeg of Zuiderpoortssteeg ten westen


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-254Zuiderstraat 10kamer
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerRienk Jouws
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-254Zuiderstraat 10kamer
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerRienk Jouws
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-7-1720


 


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-254 Zuiderstraat 10camer
eigenaarJacob Jansen
gebruikerJan Hansen
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-254 Zuiderstraat 10huis
eigenaarJan Alberts
gebruikerJan Alberts c.s.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0291v van 3 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 10Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperPieter Freerks houtmolenaar365-07-00 GG
huurderJacob Jansen c.u. en c.s.
naastligger ten oostenJohannes van Seist trompetter
naastligger ten zuidenFolkert Pieters koopman
naastligger ten westenZuidersteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoperde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Jacob Jansen, gehuwd metwijdschipper
verkoperGertie Huiberts


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-254 Zuiderstraat 10Douwe Lieuwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-254 Zuiderstraat 10huis
eigenaarClaas Sjoerds
gebruikerDouwe Lieuwes
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
4-254 /2Zuiderstraat 10huis
eigenaarJurjen Carsten
gebruikerJurjen Carsten
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


 


 


 


 


 


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0287r van 21 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 10Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperFedde Sjoerds, gehuwd met
koperDoetje Binnes
naastligger ten oostenTjeerd Claasen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoperWalle Jansz OppedijkkoopmanIJlst
verkoperSybren JorritsmakoopmanIJlst


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-261 Zuiderstraat 10P J Pietersen2-00-00 CGhuis en stallingen


 


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Luutske Feddes Bijlgeb 1786 HRL, ovl 8 dec 1813 HRL; ovl wijk H-184; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Fedde Sjoerds Bijl... huwt met Doetje Bennes, scheepstimmerman; BS ovl 1815; 1816 huwelijken; eigenaar en gebruiker van wijk H-184, timmerman, 1814. (204); eigenaar van wijk H-191, ledig, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-212, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-184Zuiderstraat 10Fedde S Bijl Fedde S Bijl timmerman


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-184Zuiderstraat 10Doedtje Binnes, overleden op 29 juli 1820wed. Fedde Sjoerds Bijl (overleden 10/6/1815: ingesteld vruchtgebruik ad fl. 213,58 vervalt nu), laatst vrouw van Hendrik Geerts Klatter, paardendokter (Zuiderpoort H 184, getrouwd 10/11/1816), zuster van wijlen Alle (vader van Binne, arbeider Buitenpost, Jan, idem Veenklooster en Jitske Alles Westerhof, vrouw van Wybe Lubbes van der Ley, voerman Optwijzel), wijlen Oeble (vader van Binne, timmerman Buitenpost, Jitte, arbeider Kooten, Tjeerd, landbouwer Optwijzel, Sied, arbeider Augustinusga, Aukje, vrouw van Klaas Jans de Groot, winkelier Kollumerzwaag en Trijntje Oebles de Boer, vrouw van Pieter Sjoerds Wijma, arbeider Kootstertille) en wijlen Minke Binnes (moeder van Minke Hendriks Elsinga, vrouw van Sybren Willems Westra, landbouwer Drogeham). Saldo fl. 285,59. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 en 115 van 17 sep 1823
adressoortbedraggebruik
H-184Zuiderstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 247uitmuntend huis bij de Zuiderpoort H-184
 
verkoperHendrik Geerts Klatter
koperWillem Sybes de Boer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1969Zuiderstraat 10Willem Siebes de BoerHarlingenlootshuis en erf (168 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Anna C Wegberoud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-184; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Froukje Sietses Beidschat... 1825, N.H., dv Sijtse Cornelis B., en Jeltje Simons Swart; BS huw 1825, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk H-184; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-197; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Willem Siebes de Boer... eigenaar is Age Agema wed., 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, loots, wijk H-184; VT1839; W.S. d. B. eigenaar van perceel nr. 1969 te HRL, loots, woonplaats HRL, legger nr. 100, huis en ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk H-184Zuiderstraat 10W S de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-184Willem S de Boer52 jLemmerm, protestant, gehuwd, loots
H-184Anna C Wegber51 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-184Stijntie de Boer26 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-184Anna Catharina van Laar2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-184Alida Margar. van Laar1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-184Zuiderstraat 10Willem Sybes de Boer, overleden op 6 juli 184457 jr, geboren Lemmer 2/2/1787, loods, overleden Zuidergat H 184, gehuwd, vader van Sybe, zeekapitein en Stijntje Willems de Boer (wed. Geert van Laar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Hiltje Jans Wierstra... Jacobs vd Boom op 15 jun 1823 HRL, huw.afk. 25 mei en 1 jun 1823, dienstmeid. wonende te HRL, ovl wijk H-184, N.H., wonende te HRL. 1838, dv Jan Doedes W, en Sietske Hilles Hilstra; BS huw 1823, ovl 1838, ovl 1864, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Pieter Wijga... 1839, zv Enne Ennes W, en Atje Pieters Bos; BS huw 1825, huw 1839, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1969H-184 (Bij de Zuiderpoort)Siebe W. de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 1969H-189 (Zuidergat)Siebe W. de Boerachterhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1969H-229 (Zuiderstraat)Jurjen Posthumus c.u.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4501Zuiderstraat 10 (H-228)Fokke Overzetwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderstraat 10 Fokke Overzetbroodbakker
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1927 - kentekenadresnaam
B-11910
Zuiderstraat 10Abraham Schut


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderstraat 10A.Schutkoopman
Zuiderstraat 10aR.Smedingtransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 10T. (Trijntje) Zeijlemaker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderstraat 10rijksmonument 20794
  terug