Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 83
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Droogstraat 83(niet bekend)(niet bekend)2-057B-076B-108


Naastliggers vanDroogstraat 83
ten oostenHerenwaltje 10
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 81
ten noordenZoutsloot 74


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-057Droogstraat 83huis
eigenaarPh. Swart wed.
gebruikerPieter Janzen
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-057Droogstraat 83kamer en tuin
eigenaarH. Gonggrijp
gebruikerH. Gonggrijp
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerArjen Roelofs
huurwaarde25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 28 van 20 nov 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-076Droogstraat 83koopaktefl. 316woning
 
verkoperTjepke Gratama (voor twee panden)
koperPaulus de Boer (voor twee panden)


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0316v van 3 dec 1809 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 83Droogstraat NZ wijk B-076, nr. 9 van het Klooster151‑00‑00 cgwoning nr. 9 (wijk B-076) in het zgn. Klooster
koperwethouder Paulus de Boer het Klooster
naastligger ten oostennr 8 van het Klooster
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westennr 10 van het Klooster
naastligger ten noordenbinnenplaats van het Klooster
verkoper q.q.Tjepke Gratama, gelastigde vankoopman
verkoperzijn broeder professor S. Gratama te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus de Boer, wethouder, koopt 2 woningen in het zgn. 'Klooster' aan de Droogstraat en Zoutsloot, met nr. 8 (wijk B-094) en nr. 9 (wijk B-076). Het 'klooster' telde 12 woningen. Ten O. en Z. die straten, ten W. nr. 10, ten N. nr. 7 en de binnenplaats. Zie voorwaarden in de acte. Gekocht van Tjepke Gratama, als gelastigde van zijn broer Seerp Gratama, prof. te Groningen, voor resp. 165 en 151 gulden.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0007v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 83Herenwaltje [staat: Zoutsloot Droogstraat] wijk B-076151‑00‑00 cghuis nr. 9 van het klooster
koperRients Rintjes, gehuwd met
koperAafke Rinsma
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westennr 10 van het Klooster
naastligger ten noordennr 8 van het Klooster
verkoperwethouder Paulus G. de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRients Rintjes x Aafke Rinsma koopt nr. 9 in het Klooster op de Zoutsloot en de Droogstraat, wijk B-076. Ten O. en Z. de straten, ten W. nr. 10, ten N. nr. 8. van het Klooster. Gekocht van Paulus G. de Boer, wethouder, voor 151 gld. Zie de voorwaarden.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-057 , pag. 31Droogstraat 83H. Gonggrijp 0‑00‑00 cgtuin


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Sijke Rientses Wagenaargeb 30 sep 1804 HRL, ged 14 okt 1804 HRL, ovl 12 mei 1813 wijk B-076, dv Rients Rintjes W, en Sipkje Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Rients Rintjes Wagenaar... 1811, ovl 1813, huw 1814, ovl 1824, ovl 1827, huw 1835, huw 1843, ovl 1848; eigenaar en gebruiker wijk B-076, werkman, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wolkammersknecht, wijk B-076; VT1839; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-076Droogstraat 83Rients R WagenaarRients R Wagenaarwerkman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 211Droogstraat 83 Rients Wagenaar pannebakkerHarlingenhuis (56 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Aukje Rinses Rinsma... huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1841, ovl 1848; oud 66 jaar, geb Mildam en wonende te HRL. 1839, wijk B-076; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Jacob de Jong... HRL 1851 wijk B-105, 83; oud 29 jaar, (vnm: Jacobus), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-076Rients Wagenaar63 jwolkammersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
B-076Aukje Rinsma66 jMildamv, protestant, gehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-076Droogstraat 83Aukje Rinses Reinsma, overleden op 11 juli 184168 jr, geboren Mildam, overleden Achterstraat B 76, vrouw van Riens Rintjes Wagenaar, moeder van 1 kind. (CzOG nr. 42) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-076Droogstraat 83Ernst Koster, overleden op 17 december 1846(Certificaat van onvermogen), 1 1/4 jr (geboren 1845), overleden Wortelstraat B 76. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-076Droogstraat 83Rients Wagenaar, overleden op 29 april 1848(Certificaat van onvermogen), 71 jr (geboren 9/9/1777), overleden Wortelstraat B 76, panbakker, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Fettje Jans Bakkergeb 1778 Marssum, ovl 13 feb 1856 HRL, huwt met Evert Everts Postma, N.H., dv Jan B., en ... ; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 B- 76


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Jan B Oorthuis... Bakker; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1820, ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-076, B-019, B-185, wijk F-096, wijk G-005, wijk H-058, H-146, supp wijk H-266; gebruiker van wijk E-152, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Sipkje Igles Schaap... dv Igle Saskers S, en Liske (=Jacobs) Tilma; BS huw 1823, huw 1832, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-076, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Trijntje Dijkstrageb 23 apr 1791 Allingawier, A 15 feb 1868 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-237, wijk B-076, bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb Allingawier en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 211Achterstraat B-076Folkert Ates Nauta woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 211Droogstraat B-108 Okke Norel woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 211Droogstraat 83 (B-108)wed. J. Norel (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 83W.F. Katoenfabrieksarbeider
Droogstraat 83W. Scholtewerkman  terug