Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 43
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 43 1-130 1-199 A-090 A-100
Naastliggers vanDroogstraat 43
ten oostenDroogstraat 47
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 41
ten noordenDroogstraat 45


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0178v van 17 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende koeschuur van Douue Tyaerts slager


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0191r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendrie kamers in de Droogstraat van de verkoper Claes Feddes


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0013v van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamers van wijlen Dirck Claesen
naastligger ten westende brouwerij van Here Bonnema


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0060v van 22 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van wijlen Dirck Claeses
naastligger ten westende brouwerij van Iemke Rutgers


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0038v van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0049v van 25 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 43Droogstraatkamer
 
koperCornelis Claesen bezemmaker70-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-16-00 CG
naastligger ten oostenWytse Pybes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMaycke, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Cornelis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgemeester Pieter Nannings, broer en erfgenaam vanMedenblik
erflaterwijlen Jan Nannings


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0065v van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer van de erfgenamen van wijlen Jan Nannings


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0111v van 16 jun 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJentie Rutgers brouwer


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0128r van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Clijfoet


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0129r van 31 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139r van 9 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 43Droogstraat NZkamer
 
koperPyter Jansen Clieffoet 177-07-00 GG
naastligger ten oosteningang van het hof
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe Atie Jacobs
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAtie Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Wytse Meynerts


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0115v van 24 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Piter Jansen Klifoet
naastligger ten westenN. N.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0115v van 24 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Piter Jansen Klifoet
naastligger ten westenN. N.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0137v van 15 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 43Droogstraat NZwoning met back en gemack
 
koperMaycke Stoffels, weduwe van475-00-00 CG
koperwijlen Iisbrandt Iisbrandts grootschipper
naastligger ten oostende [steeg naar de] hof van rentmeester Fontein
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende andere kamer van Attie Jacobs*, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Wytse Meynerts*
naastligger ten noordende hof van rentmeester Fontein
verkoperJacob Pytters Clijffoet c.u.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0070r van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 43Droogstraat NZwoning
 
koperolderman van het bakkersgilde Claes Claessen 312-00-00 GG
koperBeert Ulbes
koperTijs Oebles
naastligger ten oostende [steeg naar de] hof van Fontein rentmeester
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende andere kamer van Attie Jacobs*
naastligger ten westenwijlen Wytse Meynerts*
naastligger ten noordende hof van Fontein rentmeester
verkoperGabbe Ariens, gehuwd met
verkoperMaycke Stoffels


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008v van 20 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0219r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende hof van Jacob Romkes Braem koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-130Droogstraat 43huis
eigenaarPiebe Auckes dogter
gebruikerPiebe Auckes dogter
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-130Droogstraat 43huis
eigenaarwed. Hans Melles
gebruikerHeere Heeres
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-130 Droogstraat 43huis
eigenaarHere Rinkes nom. uxor.
gebruikerHere Rinkes nom. uxor.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0143r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBraem secretaris


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-130 Droogstraat 43huis
eigenaarBeert Brouwer
gebruikerClaas Doedes
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-130 Droogstraat 43Jacob Dirks, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-130 Droogstraat 43huis
eigenaarBeert Brouwer
gebruikerJacob Dirks
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-18-02 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0205v van 29 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: woning


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0052v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Harmens blauwverver
naastligger ten westeneen gemeente woning blauwverver


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0140v van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0259r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenG. Hingst
naastligger ten westende ? Gemeente: woning


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0090v van 7 mei 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenG. Hingst
naastligger ten westende ? Gemeente: woning


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0297r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende ? Gemeente: woningen


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0296v van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-199 Droogstraat 43Doopsgezinde Gemeente1-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-090Droogstraat 43Jelte Dirkshuwt met Sipkje Jacobs, wonende te HRL; wijk A-090; BS ovl 1812


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-090Droogstraat 43Sipkje Jacobsgeb 1759 ... , ovl 4 mrt 1812 HRL, huwt met Jelte Dirks, gealimenteerde en ovl wijk A-090, dv Jacob Sprottinga en Pietje Waltes; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-090Droogstraat 43Hielke Klaases... tweede Pinksterdag, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-090Droogstraat 43Doopsgesinde Gemeente Hielke Klaases wedgealimenteerd


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 112 van 28 jun 1817
adressoortbedraggebruik
A-090Droogstraat 43koopaktefl. 14huis A-090
 
verkoperFreerk Dirks Fontein
koperElizabeth Stijl


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 257Droogstraat 43wed. en kind. Simon Stijl Hingst en mede E.Harlingenfabrikeurhuis (28 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-090Droogstraat 43Aafke Cornelis de Jonggeb 1779 Sneek, ovl 25 mrt 1840 HRL, huwt met Jacob Dirks vd Molen/Meulen, dv Cornelis dJ, en Hiske Johannes; BS ovl 1840; 1847 overlijdens; oud 60 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-090; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-090Droogstraat 43Jacob Dirks van der Molenzie ook: van der Meulen; geb 1788 Sneek, ovl 1 jul 1847 HRL, huwt met Aafke Cornelis de Jong, bak ker, zv Dirk vdM, en ... ; BS ovl 1847; oud 53 jaar, geb Leeuwarden (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-090; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-090DroogstraatJacob van der Meulen53 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd
A-090DroogstraatAafke C de Jong60 jSneekv, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-090Droogstraat 43Aafke Cornelis de Jong, overleden op 25 maart 184061 jr, geboren Sneek, overleden Droogstraat A 90, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 19) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-090Droogstraat 43Hielkje Johans Ziekmans... 26 feb en 5 mrt 1815, dv Daniel Z, en Dirkje Brens; BS huw 1815, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-090; geb 27 aug 1791, ged 6 sep 1791 Grote Kerk HRL, dv Johan Dani?l Ziekman en Dirkje Brens; Ik ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 257A-090 (Achterstraat)Ebele H. Drijfhoutwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 257A-100 (Droogstraat)Trijntje Otma wed. E. Drijfhoutwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 257Droogstraat 43 (A-100)Rein Leijenwoonhuis
  terug