Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheerstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheerstraat 72-133 2-145 B-012B-015


Naastliggers vanScheerstraat 7
ten oostenScheerstraat 9
ten zuidende Scheerstraat
ten westenScheerstraat 5
ten noordenHoogstraat 28


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0239v van 14 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeatricx Lammerts, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Andries van der Bouckhorst kapitein


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0062v van 26 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeatrix Lammerts


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0209r van 10 apr 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeatrix Lammerts
naastligger ten oostenScheerstraat [niet vermeld]


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0186v van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGovert Fransen


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0209r van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 7Scheerstraat NZ [staat: straat strekkend naar de Bank van Lening]250‑00‑00 GGhuis met plaats
koperJacob Auckes
naastligger ten oostenLambert Boekhorst
naastligger ten zuidenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHeyn Oenes zeeman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLambert Boekhorst


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0023ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenThijs timmerman


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0098v van 4 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende moeder van de erfgenamen van wijlen Johannis glasmaker


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0110v van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGeertie Berents


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0118v van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 7Scheerstraat NZ [niet vermeld]320‑00‑00 CGhuis
koperSymen Feyckes, gehuwd metschuitschipper
koperAntie Jacobs
naastligger ten oostenEngel Harmens
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHans Aens
naastligger ten noordende weduwe van Jacob
verkoperGeertie Beernts, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Aucks, en als voogd van hun kinderen
verkoperBeern Jacobs, en
verkoperJoannes Jacobs, en
verkoperUlbe Cornelis, weduwnaar van
verkoperwijlen Doedtie Jacobs, en als voogd van hun zoon
verkoperCornelis Ulbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Feikes x Antie Jacobs koopt een huis c.a., bewoond door de verkoper. Ten O. Engel Harmens, ten W. Hans Aerns, ten Z. de straat, ten N. wd. Jacob Gootjer? Gekocht van Voske Wytses wv schuitevoerder Hendrick Hendricx voor 480 cg en 1 zilveren ducaton.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0190v van 22 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimen Feickes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-133Scheerstraat 7huis
eigenaarRoeloff Jansen
gebruikerRoeloff Jansen
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-133Scheerstraat 7huis
eigenaarRoeloff Jansen
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-133Scheerstraat 7huis
eigenaarRoeloff Jansen
gebruikerRoeloff Jansen
opmerkingpauper


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0099r van 13 jul 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Symon Feykes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-133Scheerstraat 7huis
eigenaarwed. Roeloff Jans
gebruikerwed. Roeloff Jans
opmerkingpauper


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0279r van 2 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Simon Feykes schipper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-133 Scheerstraat 7wed. Obbe Gerbens, bestaande uit 1 persoon01‑10‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-133Scheerstraat 7huis
eigenaarTjeerd Claeses erv.
gebruikerObbe Gerbens
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑14‑08 CG


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0174v van 5 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jan Jacobs


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0233v van 9 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAntje Fokkes


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0025v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 7Scheerstraat NZ350‑00‑00 CGhuis
koperLourens Claases Coster, gehuwd met
koperEelkje Teunis
naastligger ten oostenJohannes Mecima
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenDieuwke Melles
naastligger ten noordenRinske Marnstra
verkoperAntje Fokkes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jacobsmr. smid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Claasen Coster x Eelkje Teunis koopt huis in de Scheerstraat, thans door de verkoperse als eigenaar bewoond en gebruikt. Geen grondpacht. Ten O. Johannes Mecima, ten Z. de Scheerstraat, ten W. Dieuwke Melles, ten N. Rinske Marnstra. Gekocht van Antie Fokkes wv Jan Jacobs, mr. smid, voor 350 cg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0204r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0056r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLouwrens C. Coster


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0203r van 23 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen L. C. Coster


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-138, pag. 28Scheerstraat 7Jelmer Akker
2-138, pag. 28Scheerstraat 7Filippus Zievancie, 20 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-145, pag. 40Scheerstraat 7Jelmer Akker wed1‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-012Scheerstraat 7Lourens Jelmers Akkergeb 16 dec 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL, zv Jelmer Egberts Akker en Lysbeth Laurens Koster; geb 1784 HRL, ovl 28 feb 1813 HRL; wijk B-012, zv Jelmer A, en Liesbeth Koster; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-012Scheerstraat 7Gerlof Klasen Boonstra... H-143; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-012Scheerstraat 7Jelmer Akker... kind: Laurens Jelmers Akker, geb 16 dec 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL; wed. J.A. eigenaar van wijk B-012; gebruiker Gerlof K. Boonstra, varensgezel, 1814. (GAH204); wed. J.A. gebruiker van wijk H-168, alsmede ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-012Scheerstraat 7Jelmer Akker wedGerlof K Boonstra varensgesel


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 197 van 23 aug 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-012Scheerstraat 7koopaktefl. 925huis B-012
 
verkoperLysbeth Lourens Koster
Jelle Harings van der Wal


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 451Scheerstraat 7Jelle Harings van der WalmetzelaarHarlingenhuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-012Scheerstraat 7Anna/Antje Rintjes Deventer... BS huw 1819, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-015; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-012; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-012Scheerstraat 7Jelle Harings van der Wal... ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk B-015; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaarsbaas, wijk B-012; VT1839; J.H. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 451, metselaar, woonplaats HRL, legger nr. 765, huis en ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
B-012Scheerstraat 7Jelle H van der Wal stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-012ScheerstraatJelle H van der Wal43 jmetzelaarsbaasHarlingenm, protestant, gehuwd
B-012ScheerstraatAnna R Deventer49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-012ScheerstraatHaring van der Wal9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-012ScheerstraatTietje van der Wal15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-012ScheerstraatElisabeth van der Wal9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-012ScheerstraatRintie A Wielinga18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 451Scheerstraat 7jelle h van der wal38 gl.1.00 gl.4.000 gl.1.00 gl.0.00 gl.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-012Scheerstraat 7Klaaske Eeltjes Akkerboom... ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, 12; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 451Scheerstraat B-012Marten Jelles van der Walwoonhuis


1870 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 11-05-1870
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Scheerstraat 7, HarlingenScheerstraat 7H. Koestrameubelmaker


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 12 dec 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
B-012Scheerstraat 7Een winkelhuis met plaats in de Scheerstraat, verhuurd aan P.J., Braggaar. Finaal verkocht op 17 dec 1879 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1714.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 451Scheerstraat B-015Erven Marten Jelles van der Walwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 451Scheerstraat 7 (B-015)Jantje van der Wal (en Cons.)woonhuis


1939 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Scheerstraat 7, HarlingenScheerstraat 7W. Wielingahuisschilder, behanger, glaszetter


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Scheerstraat 7A. (Aaltje) v.d. Giessen wv Punt


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Scheerstraat 7rijksmonument 20648
  terug