Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 4 2-118 2-162 B-030 B-036
   huisnummer hoger Rozemarijnstraat 1 2-119 2-163 B-031 B-037
Naastliggers vanHoogstraat 4
ten oostenHoogstraat 6
ten zuidenRozemarijnstraat 1
ten westenHoogstraat 2
ten noordende Hoogstraat


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0516v van 8 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0516v van 8 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0030r van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenThoenis Jouckes


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0030r van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenThoenis Jouckes


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0093v van 6 okt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Auck Doeckes


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0093v van 6 okt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Auck Doeckes


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134v van 5 sep 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134v van 5 sep 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134v van 5 sep 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZ1/2 huis
 
koper provisioneelN. N. 400-00-00 GG
naastligger ten oostenJacob Hendricx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLuicas Doedes e.a.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper q.q.Gabbe Ariens, voogd van
verkoperMaicke Stoffels voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Isbrandt Isbrandts


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134v van 5 sep 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZ1/2 huis
 
koperCornelis Jops c.u.200-00-00 GG
naastligger ten oostenJacob Hendricx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Lucas Doedes
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperJan Lolles


1681 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 400r van 20 okt 1681 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Hoogstraat 4
 
overledeneCornelis Jobsmr. timmerman
oud burgemeester Taeke Wybrants Jellema, geauthoriseerde curator over
Grietie Cornelis oud 15 jaren
aangeverTrijntie Cornelis jongedochter, majoris annis
aangeverNeeltie Cornelis jongedochter, majoris annis
inleiding bij de boedelinventarisatie[0400r] Ontzegelinge van slotten, ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen, ten overstaen van de heeren burgemeesteren Beert Ulbes Wassenaer ende Edo Reins Wijnia als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Cornelis Jobs in leven mr. timmerman alhier van alle sodanige goederen, uyt- ende inschulden aldaer ten sterffhuyse bevonden, ten versoeke van Take Wybrants Jellema olde burgemeester deser stede als geauthoriseerde curator over Grietie Cornelis old 15e jaren als requirant, ende Trijntie sampt Neeltie Cornelis jongedochters ende majoris annis, alle drie nagelatene kinderen van de overledene Cornelis Jobs als requireerden, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Trijntie ende Neeltie Cornelis voornoemt, die den belofte ende eede daertoe staende, om alles te sullen aengeven hebben gepraesteert in handen van de mede commissaris Wassenaer waer op dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volgt. Actum den 20e october 1681.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134v van 5 sep 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0203r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: bij het nieuwe vallaat achter het huis van de koopman Symen Fransen]1/2 huis
 
koperHomme Tiebbes, gehuwd metmr. huistimmerman81-04-00 GG
koperJancke Pieters
huurderPieter Fransen c.u.
naastliggerSymen Fransen koopman
naastligger ten oostenHendrik Hollander
naastligger ten zuidenHendrik Wessels
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenBroer Jans mr. brouwer
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Gerrit Gouckes, gehuwd metkoopman
verkoperHylkjen Sybrands


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0374r van 25 sep 1698 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenUpke Rinses mr. bakker


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0399v van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Jops


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0399v van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Jops


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0399v van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0197r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZhuis met loods en plaatske
 
koperCornelis Tjeerds, gehuwd met200-00-00 CG
koperAntie Geerts
naastligger ten oostenJacob Clasen stoeldraaier
naastligger ten zuidenHomme Tjebbes
naastligger ten westenDirk Andries
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0138r van 20 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: achter de drie huizen bij het groot vallaat]huis
 
koperYpe Hessels 200-00-00 CG
huurderN. N. 10-00-00 CG
naastligger ten oostenOverhart bode
naastligger ten zuidenHendrick Wessels
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDirk Andries
naastligger ten noordenCornelis Tieerdts
verkoperHomme Tiebbes


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-118Hoogstraat 4
eigenaarCornelis Tieerds
gebruikerCornelis Tieerds
opmerkingonvermogende
2-119Rozemarijnstraat 1
eigenaarwed. Dirck Andries
gebruikerwed. Dirck Andries
opmerkingonvermogende


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0280r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Tieerdts


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0280r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Tieerdts


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-118Hoogstraat 4huis
eigenaarCornelis Tiaerds
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
2-119Rozemarijnstraat 1huis
eigenaarJan Beerns
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-118 Hoogstraat 4huis
eigenaarCornelis Tjeerds
gebruikerCornelis Tjeerds
opmerkingpauper
2-119 Rozemarijnstraat 1huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerJan Beerns
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0097r van 22 jun 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: straat achter de drie huizen bij het groot vallaat]huis
 
koperJan Claesen, gehuwd metmr. metselaar285-21-00 GG
koperGrytie Andrys
koperJan Andrys huistimmerman
bewonerde verkoper Ype Hessels
naastligger ten oostenAntoni Gerardi havencherger
naastligger ten zuidenCornelis Hendriks huistimmerman
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenCornelis Tieerds
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Dirk Andrys
verkoperYpe Hesselsoud trekschipper op Leeuwarden


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0280r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-118 Hoogstraat 4huis
eigenaarCornelis Tjeerds
gebruikerCornelis Tjeerds
opmerkingpauper
2-119 Rozemarijnstraat 1huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerJan Beerns
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0211r van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: bij het groot vallaat in de straat achter de drie huizen]huis
 
koperburgersergeant Hein Freerks, enmr. timmerman390-14-00 GG
koperJacob Dirks koster van de grote kerk
huurderAagjen
naastligger ten oostenAntoni Gerardi
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJoris Beerns
naastligger ten noordenCornelis Tieerds
naastligger ten noordenJan Beerns
verkoper van 1/2Jan Clasen, enmr. metselaar
verkoper van 1/2Jan Andrysmr. huistimmerman


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0215v van 8 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAntoni


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0215v van 8 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0127v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Tjeerds


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0127v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Tjeerds


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0008r van 1 sep 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Antie Geerts


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-118 Hoogstraat 4Hessel Jelles, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal02-10-00 CG
verhoogd sig02-10-00 CG
2-119 Rozemarijnstraat 1Aegjen Dirks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0067v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Antje Geerts


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-118 Hoogstraat 4huis
eigenaarCornelis Tjeerds erv.
gebruikerHessel Jelles
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
2-119 Rozemarijnstraat 1huis
eigenaarUlbe Jansen
eigenaarTjeerd Pyters
gebruikereen wed. Aeghjen
huurwaarde37-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-14-08 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0155v van 4 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: straat lopend van de grote sluis naar de Hoogstraat achter de drie huizen]huis
 
koperBernardus Dreyer, gesterkt metprocureur fiscaal185-00-00 GG
koperzijn vader Aris Pieters Dreyer collecteur
huurderde weduwe van Dirk Uilkes
naastligger ten oostenAnthonius Gerardi Wijngaerden
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Teunis Jelles
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenUlbe Jans c.s.
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Tjeerds
verkoperJacob Dirksmakelaar
verkoperHein Freerksmr. timmerman


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0067v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0134v van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZhuis
 
koperFokke Oenes, gehuwd metmr. bontwever480-00-00 CG
koperAttje Ages
huurderDirk Claver 24-00-00 CG
huurderTrijntje Boontes 13-10-00 CG
naastligger ten oostenYpe Feikes
naastligger ten zuidenDreyer fiscaal
naastligger ten westenUlbe Jansen c.s.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperAntje Tjeerds ongehuwde meerderjarige jonge dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFokke Oenes, mr. bontwever x Attje Ages koopt een huis zz. Hoogstraat. Ten O. Ype Feikes, ten Z. de fiscaal Dreyer, ten W. Ulbe Jansen (Menalda) c.s., ten N. de straat. Het huis is verhuurd aan Dirk Claver voor 24 cg. en aan Trijntje Boontes voor 13 1/2 cg. Geen grondpacht. Gekocht van vrijster Antje Tjeerds voor 480 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0164v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0164v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0164v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0164v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0249r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat NZhuis
 
aanhandelaarOeds Gijsberts, gehuwd metvarensgezel0-00-00 CG
aanhandelaarAttje Werps
naastligger ten oosten*Yppe Feikes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Hoogstraat
verwandelaarFokke Oenes, gehuwd metbontwever
verwandelaarAttje Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Oenes x Attje Ages verwandelt zijn huis in de Hoogstraat voor dat van Oeds Gijsberts x Attje Werps op de Lanen en moet 25 cg. toebetalen.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0164v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0268r van 21 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZhuis
 
koperLammert Feyes koopman300-14-00 GG
huurderFocke Oenes c.u. en c.s.
naastligger ten oostenYpe Feikes
naastligger ten zuidenDreyer fiscaal
naastligger ten westende weduwe van Ulbe Jans Minalda
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperOedds Gijsberts, gehuwd metvarensgezel
verkoperAttie Werps
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Teyes koopt huis in de Hoogstraat. Ten O. Ype Feikes, ten W. wd. Ulbe Jans Menalda, ten Z. de fiscaal Dreyer, ten N. de Hoogstraat (met indeling van het huis). Gekocht van Oeds Gijsberts, zeevarende x Attie Werps, voor 300 gg.


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0072r van 8 mei 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat [staat: bij de grote sluis in het straatje achter drie huizen]huis
 
koperJan Hendrik Siekman, gehuwd metstadstorenblazer290-00-00 CG
koperMaria Peereboom
huurderClaes Ypes c.u.
naastligger ten oostenprocureur Lanting
naastligger ten zuidenDaniel Poulus
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Ulbe Menalda
verkoperprocureur fiscaal Bernardus Dreyer


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0191v van 10 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLammert Feyes


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0200v van 15 mei 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLammert Feyes


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0200v van 15 mei 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0028r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZhuis
 
koperAntje Heeres bejaarde vrijster600-00-00 CG
huurder voor 6 jarenN. N. 30-00-00 CG
naastligger ten oostenTaetske Vos
naastligger ten zuidenJohan Hendriks Sykman
naastligger ten westenHarmen Hessels
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperLammert Feyes


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0200v van 15 mei 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0210v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Minnes


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0053r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: bij de grote sluis in het straatje achter de drie huizen]huis
 
koperAdam Roerich kastelein in Het Herenlogement250-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Minnes
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHarmanus de Wilde
verkoperJohan H. Siegman c.u.stadstorenblazer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Roerich, kastelein in het Heerenlogement, koopt zijn (sic.) huis bij de Grote Sluis waarvan de verkoper eigenaar is. Ten O. Pieter Minnes, ten W. de straat achter de 3 nieuwe huizen, ten Z. Jan Jansen, ten N. Harm de Wilde? Gekocht van Johan H. Siegman, stadstorenblazer, voor 250 cg.


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0210v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0150v van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZhuis
 
koperEvert Ruurds Zeilmaker lantaarnvuller255-21-00 GG
eigenaressewijlen Hyke Heeres, weduwe van
eigenaressewijlen Freerk Pieters
naastligger ten oostenAllard Scheltinga
naastligger ten zuiden[als huurder] Hendrik Sykman
naastligger ten westenHarmen Hessels Wilda
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperClaaske Freerks, gehuwd met
verkoperGerben Jans
verkoperPieter Freerks meerderjarig jongman
verkoperGrietje Freerks, gehuwd met
verkoperBeernt Jans Kolle
verkoperAntje Freerks, gehuwd met
verkoperWillem Gerryts
verkoperHerre Freerks meerderjarig persoon
verkoper q.q.vroedsman Hotze Romkes Binxma, curator over
verkoperTrijntje Freerks minderjarige ongehuwde dochter
erflaterwijlen Hyke Heeres, volgens testament van
erflaterwijlen Antje Heeres, weduwe van
erflaterwijlen Lolke Sybrands
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Ruurds Zeilmaker, lantaarnvulder, koopt huis in de Hoogstraat, bewoond door Hijke Heeres wd. Freerk Pieters en metterdood ontruimd. Geen grondpacht. Ten O. Allard Scheltinga, ten Z. Hendrik Sijkman, ten W. Harmen Hessels Wilda, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Hijke Heeres, voor 255 gg. 21 st.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0153r van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Minnes


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0153r van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0309v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZhuis
 
koper provisioneelN. N. 130-00-00 GG
naastligger ten oostenA. Scheltinga
naastligger ten zuiden[als huurder] de weduwe van J. H. Sykman
naastligger ten westenH. de Wilda
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperGrietje Simons, weduwe van
verkoperwijlen Evert Ruurds, en als voogdes over hun minderjarige dochterslantaarnoppasser
verkoperNeeltje Everts, en haar zusje
verkoperTrijntje Everts


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0239v van 16 dec 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: bij de grote sluis achter de drie huizen]huis
 
koperHenne Sytzes, zoon vanvoerman100-00-00 GG
koperSytze Hennes
huurderde weduwe Johan Hendrik Sycman 25-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Minnes
naastligger ten zuidende weduwe Jan Dirks
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHarmen de Wilda
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Roerich


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0117v van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWieger Fredriks


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0117v van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWieger Fredriks


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0117v van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0183v van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZhuis
 
koperFolkert Johannes, gehuwd met320-00-00 GG
koperAntje Johannes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen A. Nieuwenhuis
naastligger ten oostenPieter Minnes van der Sluis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrik Smith
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper q.q.Pieter Minnes van der Sluis, curatorluitenant
verkoper q.q.Jan Hannema, curatoren overkoopman
verkoperwijlen Wieger Fredriksstadsbierdrager


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0164r van 21 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: achter de drie nieuwe huizen bij de Hoogstraat]ledig plek grond
 
koperFolkert Johannes c.s.35-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Minnes
naastligger ten zuidenJan van Straaten
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenFolkert Johannes
naastligger ten noordenHendrik J. Smit
verkoperHinne Zytseskoemelker


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0117v van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0253r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFolkert Johannes


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0253r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFolkert Johannes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-154 Hoogstraat 4Folkert Johannes
2-155 Rozemarijnstraat 1Jan Vogelzang, 38 jaar, gehuwd


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0099v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFolkert Johannes


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0099v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFolkert Johannes


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0099v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0185r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFolkert Johannes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0296r van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGosling Akkringa


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-162 Hoogstraat 4Folkert Johannes1-00-00 CG


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0296r van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-030Hoogstraat 4Folkert Johannes de Jong... kind: Jakob Folkerts, geb 3 sep 1791, ged 18 sep 1791 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk B-030, stalknegt, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-031Rozemarijnstraat 1Anne Martens Hovenier... H, geb 1805 te HRL; BS huw 1815, ovl 1824, huw 1829, ovl 1853, ovl 1875; eigenaar en gebruiker van wijk B-031, hovenier, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-030Hoogstraat 4Folkert Johannes de Jong Folkert Johannes de Jong stalknegt
B-031Rozemarijnstraat 1Anne Martens Hovenier Anne Martens Hovenier hovenier


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 250 van 5 dec 1818
adressoortbedraggebruik
B-030Hoogstraat 4koopaktefl. 30woning B-030
 
verkoperLolke Sybrens Swaal
koperFedde Barteles Kees
koperTjietske Wytzes Klaver


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-030Hoogstraat 4Aaltje Douwes de Wit, overleden op 16 mei 1824vrouw van Folkert de Jong, huisknecht (Hoogstraat B 30), moeder van Frouwkje en Geeske Folkerts de Jong, dienstmeid. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-031Rozemarijnstraat 1Anne Martens Hovenier, overleden op 5 juli 1824hovenier (Hoogstraat B 31), vader van Martinus, trekschipper, Willem, schoenmakersknecht, Zwaantje (vrouw van Antoon Knipper) en minderjarige Hermanus Annes Hovenier (voogd is broer Martinus en toeziend voogd is Jan Nak, mr. schoenmaker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-030Hoogstraat 4Folkert Johannes de Jong, overleden op 21 augustus 1825werkman (Hoogstraat B 30), wednr. Antje Johannes (voor enige jaren overleden), vader van Jacob, stuurman en Johannes Folkerts de Jong, werkman (uit huwelijkmet Antje Johannes) en Geeske, dienstmeid en Froukje Folkerts de Jong (uiteerder? huwelijk?). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 473Hoogstraat 4wed. Douwe Tjerks de JongHarlingenhuis en erf (191 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 473Rozemarijnstraat 1wed. Douwe Tjerks de JongHarlingenhuis en erf (191 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-030Hoogstraat 4Aaltje Douwes de Jon... jan 1812, mdr. wonende te HRL; BS huw 1827; oud 30 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, wijk B-030; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-030Hoogstraat 4Arend Johannes Dekker... Bachum; BS huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk B-035; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-030; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-030Hoogstraat 4Gerhardus van Dijkoud 33 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-030; VT 1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-030Hoogstraat 4Hendrika de Jongoud 68 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-030; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-030Hoogstraat 4Rein Jans de Groot... His- ke Klazes de Roos; BS huw 1842, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk G-107, 283, G- 312, 354, 371, wijk B-030, 110, supp wijk G-410; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, gleibakker, wijk E-176; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-031Rozemarijnstraat 1Elisabeth Huyfferoud 48 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-031; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-031Rozemarijnstraat 1Johannes Johannes Posthuma... bev.reg. HRL 1851 wijk B-037 oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk B-031; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-030HoogstraatHendrika de Jong68 jNieuwe Pekel Agezin 1, v, protestant, weduwe, winkeliersche
B-030HoogstraatArend Dekker32 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, zeeman
B-030HoogstraatAaltie D de Jong30 jNieuwe Pekel Agezin 1, v, protestant, gehuwd
B-030HoogstraatDirk Dekker12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-030HoogstraatJacobus Dekker7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-030HoogstraatGerhardus van Dijk33 jGroningengezin 2, m, protestant, gehuwd, zeeman
B-030HoogstraatHoukje Drost19 jBolswardgezin 2, v, protestant, gehuwd
B-031HoogstraatJohannes Posthuma40 jFranekerm, rooms katholiek, gehuwd, schoenmakersbaas
B-031HoogstraatElisabeth Huyffer48 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 3 van 16 feb 1852
adressoortbedraggebruik
B-031Rozemarijnstraat 1obligatieobligatie met huis aan de Hoogstraat B-031 als onderpand
 
schuldenaarCornelis Davids Nijkamp
schuldeiserGerben Meyer


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-030Hoogstraat 4Jantje Arends Dekker, overleden op 20 februari 1852geboren 13/2/1852, dochter van Arend Jacobs Dekker, matroos (Hoogstraat B 30) en Aaltje Douwes de Jong, zuster van minderjarige Durk, Douwe en Itje Arends Dekker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 473B-030 (Hoogstraat)wed. Douwe Tj. de Jongwoonhuis


1879 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 66 en 77 van 19 mrt 1879
adressoortbedraggebruik
B-031Rozemarijnstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 281huis B-031
 
verkoperPieter Hendrikus Wilhelm Kleinschmit (q.q.)
verkoperPieter Ferwerda (q.q.)
koperJelle Gerrits Spoelstra


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 473B-036 (Hoogstraat)Wed. Douwe T. de Jongwoonhuis
Sectie A nr. 3284B-037 (Hoogstraat)Jelle G. Spoelstrawoonhuis


1881 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
B-031Rozemarijnstraat 1Een voor weinige jaren nieuw gebouwd winkelhuis met bovenwoning, op uitmuntenden stand in de Hoogstraat. Finaal verkocht op 30 dec 1881 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 2345..


1884 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49082 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 1 en 2 van 16 jan 1884
adressoortbedraggebruik
B-037Rozemarijnstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 1725huis B-037
 
verkoperBernardus van Loon (q.q.)
Johannes Gerard Peeting (kantonrechter)
koperJan Krijtenburg


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4434Hoogstraat 4 (B-036)Jan H. Faberwoonhuis en smederij


1907 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zondag 25 okt 1907
B-030Hoogstraat 4In den laatsten tijd zeer verbeterd en aanmerkelijk vernieuwd woon- en winkelhuis met plaats en bleek met daaraan verbonden smederij aan de Hoogstraat 4 resp. Rozemarijnstraat 1. Provisioneel verkocht op 25 okt 1907 door notaris Okkinga..


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 4 Yeb D. Blanksmamelktapper
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 4IJ.Blanksmamelktapper
Hoogstraat 4J.Blanksmatimmerman
Hoogstraat 4L.Miedematimmerman


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 4G. (Grietje) Blanksma wv Miedema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 4beeldbepalend pand7 van 10
  terug