Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Hoogstraat 2 2-119 2-163 B-031 B-037
Naastliggers vanHoogstraat 2
ten oostenHoogstraat 4
ten zuidenRozemarijnstraat 1
ten westende Rozemarijnstraat
ten noordende Hoogstraat


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0516v van 8 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ [staat: bij de verlaten]huis
 
koperSjuerdt Pieters, gehuwd met386-00-00 GG
koperRynck Wybes
floreenrente1-21-00 fl
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBartel Jans
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: de plaats bij de verlaten]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
eerdere eigenaarAnna Jacobs
verkoperburgemeester Allert Jacobs, gehuwd met
verkoperAelte Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerdt Pieters x Rynck Wybes kopen een huis bij de verlaten. Ten Z. Bartel Jans, ten W. de plaats bij de verlaten, ten N. de straat. Belast in de algemene aanbreng met 37? floreenrente en opschadinge van den steenen dijck pro quota. In voegen hetzelve Anna Jacobs in leven heeft toebehoort. Gekocht van Albert Jacobs, burgemeester dezer stad x Aeltien Reyners voor 386 GG.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0030r van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 2Hoogstraat bij de Verlaten, op de hoek van de1/2 huis
 
koperde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Jantien Syoerdts, gehuwd met225-00-00 GG
koperPieter van Achten
eigenaar van 1/2de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Jantien Syoerdts
verkoper q.q.Pieter Sioerdts, geautoriseerde voormomber
verkoper q.q.Cornelis Sibouts, geautoriseerde voormomber
floreenrente1-21-00 fl
naastligger ten oostenThoenis Jouckes
naastligger ten zuidenHaancke Hessels
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperPieter van Achten
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(De geauthoriseerde voormombers over) de twee nagelaten kinderen van Jantyen Syoerdtsdr. bij Pieter van Achten, kopen 1/2 huis hoek Hoogstraat bij de Verlaten, waarvan die kinderen de andere helft al toebehoort. Ten O. Thoenis Jouckes, ten Z. Haancke Hessels, ten W. en N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van voornoemde Pieter van Achten, voor 225 gg.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0093v van 6 okt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ [staat: achter de drie nieuwe huizen bij het verlaat]hoekhuis
 
koperLucas Doedes, gehuwd met600-00-00 GG
koperGriettie Gosses
toehaaktwee ducatons
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Auck Doeckes
naastligger ten zuidenHessel Haenties
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperFeycke Jetses


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134v van 5 sep 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ [staat: bij de twee Vallaten]huis
 
koperJacob Jansen du Bois koopman1000-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hessel Haentie
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper van 1/4Hendrick Gosses, erfgenaamHaarlem
verkoper van 1/4Jidtie Gosses, erfgenaamHaarlem
verkoper van 1/2Jidtie Doedes, erfgenamen van
erflaterwijlen Lucas Doedes, gehuwd met
erflaterwijlen Grietie Gosses


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLuicas Doedes e.a.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Lucas Doedes


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0399v van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ [staat: dwarsstraat tussen het groot Vallaat en de Hoogstraat]huis of woning
 
koperDirk Andries, gehuwd metmr. metselaar370-00-00 CG
koperTrijntie Lolckes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Jops
naastligger ten zuidenHomme Tiebbes timmerman
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperBroer Jansenmr. brouwer


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0197r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Andries


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-119Hoogstraat 2
eigenaarwed. Dirck Andries
gebruikerwed. Dirck Andries
opmerkingonvermogende


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0280r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ [staat: bij de nieuwe vallaten achter de drie huisen op de hoek van de Hoogstraat]huis
 
koperJan Beernts c.u.smalschipper310-00-00 GG
naastligger ten oostenCornelis Tieerdts
naastligger ten zuidenIpe Hessels
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper van 1/3Stijntie Foppes jr., weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Dirk Andries, uit naam van de kinderenmr. metselaar
verkoper van 2/3Andries Dircksmr. metselaar


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-119Hoogstraat 2huis
eigenaarJan Beerns
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-119 Hoogstraat 2huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerJan Beerns
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-119 Hoogstraat 2huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerJan Beerns
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0127v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ op de hoek bij de grote sluis achter de Drie Huizenhuis
 
koper van 1/2Tjeerd Pytters oud mr. sleefmaker400-07-00 GG
koper van 1/2Ulbe Jans Menalda mr. bakker
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Tjeerds
naastligger ten zuidenHein Freerks c.s.
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperTrijntie Yeges, weduwe van
verkoperwijlen Jan Berentssmalschipper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-119 Hoogstraat 2Aegjen Dirks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-119 Hoogstraat 2huis
eigenaarUlbe Jansen
eigenaarTjeerd Pyters
gebruikereen wed. Aeghjen
huurwaarde37-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-14-08 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0134v van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenUlbe Jansen c.s.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0164v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 2Rommelhaven NZ [staat: ten oosten van de Hoogstraat op de hoek achter de Drie Huizen bij de grote sluis]1/2 huis
 
koperUlbe Jans Menalda oud mr. bakker200-00-00 CG
eigenaar van 1/2Ulbe Jans Menaldaoud mr. bakker
huurderDirk Sandstra schipper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperAnske Tjeerds, gehuwd met
verkoperHeere Hoitesschuitvoerder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUlbe Jans Menalda, voormaals mr. backer, koopt 1/2 huis c.a. omtrent de groote sluys, ten oosten van de Hoogstraat, op de hoek agter de drie huysen, als huurder gebruikt door schipper Dirk Sandstra, waarvan hij de andere helft al bezit. Gekocht van Anske Tjeerds x Heere Hoites, schuitevoerder, voor 200 cg.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0249r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0268r van 21 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Ulbe Jans Minalda


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0028r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Hessels


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0150v van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Hessels Wilda


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0309v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenH. de Wilda


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0117v van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ [staat: op de hoek van het straatje achter de drie huizen bij het groot vallaat]1/2 huis
 
koperHendrik J. Smith executeur90-00-00 GG
huurderJohannes Elias 36-00-00 CG
naastligger ten oostenWieger Fredriks
naastligger ten zuidenHenne Sydses
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperburgemeester Cornelis HeinemanBolsward


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0183v van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik Smith


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0253r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 2Hoogstraat op de hoek van het straatje achter de drie huizen bij het groot vallaathuis
 
koperJan Vogelsang, gehuwd metkoopman325-00-00 CG
koperJohanna Bastiaans van Campen
naastligger ten oostenFolkert Johannes
naastligger ten zuidenFolkert Johannes
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperHendrik Jans Smithprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Vogelsang, koopman x Johanna Bastiaans van Campen koopt huis op de hoek van het straatje in de Hoogstraat achter de drie huizen bij het groot vallaat. Ten O. en Z. Folkert Johannes, ten W. en N. de straat. Gekocht van Hendrik Jans Smith, procureur postulant.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-155 Hoogstraat 2Jan Vogelzang, 38 jaar, gehuwd


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0099v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ op de hoek van het straatje achter de drie zgn. Nieuwe Huizen bij het groot vallaathuis
 
koperAnne Martens, gehuwd met300-00-00 CG
koperAnna van Lingen
naastligger ten oostenFolkert Johannes
naastligger ten zuidenFolkert Johannes
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper q.q.huisman Job Eeuwes, curator overMidlum
verkoperJan Vogelsang, gehuwd met
verkoperJohanna Bastiaans van Kampen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-163 Hoogstraat 2Anne Martens1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-031Hoogstraat 2Anne Martens Hovenier... H, geb 1805 te HRL; BS huw 1815, ovl 1824, huw 1829, ovl 1853, ovl 1875; eigenaar en gebruiker van wijk B-031, hovenier, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-031Hoogstraat 2Anne Martens Hovenier Anne Martens Hovenier hovenier


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-031Hoogstraat 2Anne Martens Hovenier, overleden op 5 juli 1824hovenier (Hoogstraat B 31), vader van Martinus, trekschipper, Willem, schoenmakersknecht, Zwaantje (vrouw van Antoon Knipper) en minderjarige Hermanus Annes Hovenier (voogd is broer Martinus en toeziend voogd is Jan Nak, mr. schoenmaker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 474Hoogstraat 2Augustinus DeckerHarlingenkleermakerhuis (63 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-031Hoogstraat 2Elisabeth Huyfferoud 48 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-031; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-031Hoogstraat 2Johannes Johannes Posthuma... bev.reg. HRL 1851 wijk B-037 oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk B-031; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-031HoogstraatJohannes Posthuma40 jFranekerm, rooms katholiek, gehuwd, schoenmakersbaas
B-031HoogstraatElisabeth Huyffer48 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 3 van 16 feb 1852
adressoortbedraggebruik
B-031Hoogstraat 2obligatieobligatie met huis aan de Hoogstraat B-031 als onderpand
 
schuldenaarCornelis Davids Nijkamp
schuldeiserGerben Meyer


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 474B-031 (Hoogstraat)Philippe A. Braamswoonhuis


1879 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 66 en 77 van 19 mrt 1879
adressoortbedraggebruik
B-031Hoogstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 281huis B-031
 
verkoperPieter Hendrikus Wilhelm Kleinschmit (q.q.)
verkoperPieter Ferwerda (q.q.)
koperJelle Gerrits Spoelstra


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3284B-037 (Hoogstraat)Jelle G. Spoelstrawoonhuis


1881 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
B-031Hoogstraat 2Een voor weinige jaren nieuw gebouwd winkelhuis met bovenwoning, op uitmuntenden stand in de Hoogstraat. Finaal verkocht op 30 dec 1881 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 2345..


1884 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49082 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 1 en 2 van 16 jan 1884
adressoortbedraggebruik
B-037Hoogstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 1725huis B-037
 
verkoperBernardus van Loon (q.q.)
Johannes Gerard Peeting (kantonrechter)
koperJan Krijtenburg


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3284Hoogstraat 2 (B-037)Jan Krijtenburgwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 2 Tjalke de Vriestuinmansknecht
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1926 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 2, HarlingenHoogstraat 2T. de Vriesbloemenmagazijn, aanleg en onderhoud van tuinen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 2Tj. de Vriesbloemist
Hoogstraat 2aG.Krijtenburgtimmerman


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 2, HarlingenHoogstraat 2H. Walingawoning-inrichting en verhuizingen


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 2C. (Cornelia) Meijn


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 2beeldbepalend pand4 van 10


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 2, HarlingenHoogstraat 2T. de Vriesbloemsierkunst
  terug