Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Jacobstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Jacobstraat 77-0047-0047-004C-110C-103


Naastliggers vanSint Jacobstraat 7
ten oostenSint Jacobstraat 9
ten zuidenSint Jacobstraat 11
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordenSint Jacobstraat 5


aangrenzende stegen
adresheeft
Sint Jacobstraat 7naamloze steeg ten zuiden


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0104r van 9 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat245‑00‑00 gg1/2 huis met een klein plaatske
koperMartien Alberts, weduwe van
koperwijlen Ewert Thonis
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBarber
naastligger ten zuidenwijlen Sjoerd
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Pyters
verkoperHarmen van der Wolde
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMartien Alberts wv Ewert Thonis, koopt 1/2 huis met een klein plaatsje in S: Jacobs straet. Ten Z. wd. Barber Sjoerds, ten N. erven Jan Pyters. Geen grondpacht. Gekocht van Harmen van der Wolde voor 245 gg.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0250v van 26 nov 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTrijn, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Pieter Sannes


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0353v van 26 apr 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat OZ512‑07‑00 gghuis, loods en ledige plaats
koperJan Paebes, gehuwd met
koperJaeptie Pieters
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Adrian Schaft 0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Barbar, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Siuerd bakker
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Tyerck goudsmid
verkoper q.q.Willem Arians, gelastigde van
verkoperde erfgenamen van wijlen Martyen Allerts
verkoper q.q.Enne Jurians, gelastigde van
verkoperAnna Jansen


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0037v van 11 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]0‑00‑00 cghuis, loods en ledige plaats, en kamer daarachter
koperN. N.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Arien Schaft 0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg met medegebruik
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Barber Syuerds
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenGeert Onnes
verkoperweduwe Jaepie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Jan Pabes
verkoper q.q.Teunis Jans, curator over
verkoperde vier nagelaten weeskinderen van wijlen Jan Pabes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Geen proclamatiedatums ingevuld] Wordt geveild ten verzoeke van Japien Pieters wv Jan Pabes, en van (Teunis Jansen als curator over) de vier nagelaten weeskinderen van Jan Pabes, een huis met loods en ledige plaats, en een kamer daarachter, oz. Catterugh. Ten Z. erven Barber Syuerds en een gezamenlijke steeg, ten N. Geert Onnes. Grondpacht 12 st aan erven Arien Schaft.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0001v van 14 feb 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat OZ501‑00‑00 gghuis, loods, ledige plaats, en kamer daarachter
kopermr. Atse Harmens, gehuwd metchirurgijn
koperAntie Beernts
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Arian Schaft 0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg met medegebruik
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Berber Syoerdts
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenGeert Onnis
verkoperClaes Willemsbakker
verkoperJantie Euwes


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0052r van 5 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0162r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0015r van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 5achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 5achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0019r van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 5achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0028v van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat [staat: Catterugh]750‑00‑00 gghuis waar de IJseren Man uithangt, met achterkamer, loods en een ledige plaats ertussen
kopergemeensman Hendrick Coenraedts de IJzeren Man
koperWillem Gisberts
huurderJan leerbereider58‑00‑00 gg
naastligger ten oostenhet dwarshuis (met steeg)
naastligger ten zuidenGosse Jansen
naastligger ten westenKattterug (Sint Jacobstraat)
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Hendrick Jansen mr. mesmaker
verkoperPytter Minnes Loenen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Coenraadts, gemeensman, en Willem Gijsberts kopen een huis met een camer en loods erachter en een ledige plaats ertussen, met mede-gebruik van de steeg en de put door de eigenaar van het naastgelegen dwarshuis, staande in oz. Katterug, waar 'de IJzeren Man' uithangt. Ten O. dat dwarshuis, ten W. die straat, ten Z. Hessel? Jansen, ten N. het huis dat van mesmaker mr. Hendrick Jansen was. Gekocht van Pytter Minnes Loenen, voor 750 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0038v van 11 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Sierck Feddes


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0211v van 14 mei 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0216r van 3 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan wagenmaker


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0162v van 8 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Hendrik Coenraadts Luydinga


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-004 , folio 129Sint Jacobstraat 7huis
eigenaardr. Ludinga wed.
gebruikerDirk Christiaens
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-004 , folio 84rSint Jacobstraat 7huis
eigenaardr. Ludinga wed.
gebruikerDirk Christiaens
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720
opmerking1720 den 20 juny van dr. Luidenga wed.
opmerkingvoor 1/2 ontfang 2-8-0
aansl. huurw. voldaan21‑6‑1720
opmerkingden 21 juny nog voor 1/2 betaelt 2-8-0


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0056v van 10 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Ludinga


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-004 , folio Sint Jacobstraat 7huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerDirk Christiaens
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0030r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat of zogenaamde Katterug200‑00‑00 cg1/2 huis
koperChristiaen Dirks, gehuwd metmr. ijzersmid
koperJanke Jurjens
eigenaar van 1/2Luidingapredikant te Welsrijp
naastligger ten oostenOtte Sybes
naastligger ten zuidenJan Gosses
naastligger ten westenSint Jacobstraat of zogenaamde Katterug
naastligger ten noordenJouke Jelles
verkoperRuurd Dirks Faberkoopman te Arum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristiaan Dirks, mr. ijzersmid x Janke Jurjens koopt een 1/2 huis, oz. Sint Jacobstraat of Katterug. Ten O. Otte Sybes Salverda, ten W. die straat, ten Z. Jan Gosses, ten N. Jouke Jelles. De andere 1/2 is van ds. Luidinga te Welsrijp. Gekocht van Ruurd Dirks Faber te Arum, voor 200 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-004 , folio 84vSint Jacobstraat 7huis
eigenaards. Luidinga
gebruikerDirk Christiaans
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑06‑10 cg


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0027r van 8 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenChristiaan Dirks


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-004Sint Jacobstraat 7Christiaen Dirks, bestaande uit 4 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-004 , folio 84vSint Jacobstraat 7huis
eigenaards. Luidinga
eigenaarChristiaen Dirks
gebruikerDirk Christiaans
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-004 , folio 85vSint Jacobstraat 7huis
eigenaards. Luidinga
eigenaarChristiaan Dirks
gebruikerChristiaan Dirks
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0029v van 5 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenChristyaan Dirks


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0056r van 30 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat OZ [staat: Jacobistraat]175‑05‑00 cg1/2 huis
koper door niaards. Cornelius Ludinga, en zijn zusterhoedenmaker te Welsrijp
koper door niaarHelena Ludinga bejaarde dochter
eigenaar van 1/2ds. Ludinga te Welsrijp
geniaarde koperBenjamin Levihoedenmaker
naastligger ten oostenOtte Sybes
naastligger ten zuidenJan Gosses
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Zeylmaker
verkoperDirk Christiaansmr. ijzersmid
verkoperJanke Christiaans, gehuwd met
verkoperRinse Douwesgleibakker
verkoperAntje Christiaans, gehuwd met
verkoperFedde Claesesmr. bontwever


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-004 , folio 85vSint Jacobstraat 7huis
eigenaards. Luidinga
eigenaarChristiaan Dirks
gebruikerChristiaan Dirks
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0033r van 29 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0095v van 18 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat OZ of de zgn. Katterug315‑00‑00 gghuis
koperDirk Cornelis mr. timmerman
koperDirk Christiaans Faber mr. ijzersmid
naastligger ten oostenOtte Salverda
naastligger ten zuidenClaas Christiaans
naastligger ten westenSint Jacobstraat of de zgn. Katterug
naastligger ten noordenJan Seilmaker
verkoperSimon Coomachirurgijn te Sint Jacobiparochie


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0116v van 28 mei 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat OZ of zogenaamde Katterug575‑00‑00 cghuis
koperJogchem Jans, gehuwd met
koperMarijke Geerts
huurderClaes Pyters c.u.
naastligger ten oostenOtte Salverda
naastligger ten zuidenClaas Christiaans
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan Seilmaker
verkoperDirk Cornelismr. timmerman
verkoperDirk Christiaans Fabermr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJogchem Jans x Mayke Geerts kopen een huis in de St. Jacobstraat of zogenaamde Katrug, met vrije uit- en ingang door een steeg bezijden dit erf. Ten O. Otte Salverda, ten Z. Claas Christiaans, ten W. de straat, ten N. wed. Jan seilmaker. Geen grondpacht. Gekocht van mr. timmerman Dirk Cornelis en mr. ijzersmid Dirk Christiaans Faber voor 575 CG.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-004 , folio 145vSint Jacobstraat 7huis
eigenaarJochem Jansz
gebruikerJochem Jansz
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0052r van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jochems


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0021r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenArend Baksma


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-004 , folio 145vSint Jacobstraat 7huis
eigenaarJochem Jans
gebruikerJochem Jans
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0186r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0186r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat OZ of zgn. Katterug506‑00‑00 gghuis
koperluitenant Yege Fokkes Visser mr. ijzersmid
naastligger ten oostenJan Jochums van der Veen winkelier
naastligger ten zuidenClaas Christiaans
naastligger ten westenSint Jacobstraat of zgn. Katterug
naastligger ten noordenJacob Hendriks schipper
verkoperJan Jochums van der Veenwinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYege Fokkes Visser, burgerluitenant en mr. ijzersmid, koopt twee huizen achter elkaar, in de St. Jacobstraat of Katrug. Ten O. het tweede perceel, ten Z. Claas Christiaans, ten W. de straat, ten N. schipper Jacob Hendriks. Geen grondpacht. Gekocht van winkelier Jan Jochums van der Veen voor 506 GG.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-004 , folio 145vSint Jacobstraat 7huis
eigenaarYege Visser
gebruikerCornelis Aukes
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal38‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-004, pag. 104Sint Jacobstraat 7


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0307v van 22 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenY. Visser


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0243v van 30 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYge Visser


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-004 , pag. 142Sint Jacobstraat 7Yge Visser 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-110Sint Jacobstraat 7Reinder Jans Beidschat... B., en Ruurdje Reinders; BS huw 1814 1815 huwelijken, ovl 1835, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk C-110; stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-111, 1814. (GAH204); geb 4 jan 1777, ged 4 feb 1777 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-110Sint Jacobstraat 7Reinder BeidschatReinder Beidschatstal en wagenhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 639Sint Jacobstraat 7wed. Frans Fluks (grofsmid)Harlingenstal (105 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-110Sint Jacobstraat 7Doetje van der Moolengeb 29 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL, dv Jan Jansen van der Moolen en Pietje Thijssen Stoef; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-110; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-110Grote SluisPieter J Bakker36 jHarlingenm, protestant, gehuwd
C-110Grote SluisDoetje van der Molen38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-110Grote SluisIdske P Bakker10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1849 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 79 van 17 dec 1849
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-110Sint Jacobstraat 7koopaktefl. 550pakhuis in de Sint Jacobsstraat C-110 en huis C-111
 
verkoperHenderikus Fluks
koperMeinte Heerts Tigchelaar


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-110Sint Jacobstraat 7Pieter J Bakker... huw 1829, ovl 1862, bev.reg. 1851 wijk A-075, wijk H-206; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-110; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 639Sint Jacobstraat C-110erv. Johs. G.N. Termeer en mede eig.timmerwinkel


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 639Sint Jacobstraat C-103 Cornelis van der Schoot woonhuis


1895 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49096 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 974 van 26 jun 1895
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-103Sint Jacobstraat 7boedelscheidingfl. 3500winkelhuis met erf in de Sint Jacobstraat C-103 en pakhuis C-104 sectie A-639 en A-640
 
erflaterwijlen Cornelis van der Schoot
verkrijgermejuffrouw Jantje Metzelaar


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 639Sint Jacobstraat 7 (C-103)Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot)woonhuis


1926 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-10995
St. Jacobstraat 7aReinold Faber


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Jacobstraat 7R. Faberkruidenier
Sint Jacobstraat 7A. Zeldenrustwinkelier


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18217
St. Jacobstraat 7Hantje Hooisma


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 7H. Hooisma331Veth. en f. vleeschw.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 7H. Hooisma957Veth. en f. vleeschw.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.H. Hooisma957Veth. en f. vl.w.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.H. Hooisma957Veth. en f. vl.w.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.H. Hooisma957Slijterij (b.g.g.)
St. Jacobstr.H. Hooisma957Veth. en f. vl.w.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
St. Jacobstraat 7H. (Hantje) Hooisma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8644Sint Jacobstraat 7gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8644Sint Jacobstraat 7


2023
0.12510895729065


  terug