Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 7 7-004 7-004 C-110 C-103
aangrenzende stegensteeg
Sint Jacobstraat 7naamloze steeg ten zuiden


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0037v van 11 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis, loods en ledige plaats, en kamer daarachter
 
koperN. N. 0-00-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van Arien Schaft 0-12-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg met medegebruik
naastligger ten zuidende erven van Barber Syuerds
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGeert Onnes
verkoperweduwe Jaepie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Jan Pabes
verkoper q.q.Teunis Jans, curator over
verkoperde vier nagelaten weeskinderen van wijlen Jan Pabes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Geen proclamatiedatums ingevuld] Wordt geveild ten verzoeke van Japien Pieters wv Jan Pabes, en van (Teunis Jansen als curator over) de vier nagelaten weeskinderen van Jan Pabes, een huis met loods en ledige plaats, en een kamer daarachter, oz. Catterugh. Ten Z. erven Barber Syuerds en een gezamenlijke steeg, ten N. Geert Onnes. Grondpacht 12 st aan erven Arien Schaft.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0001v van 14 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat OZhuis, loods, ledige plaats, en kamer daarachter
 
kopermr. Atse Harmens, gehuwd metchirurgijn501-00-00 GG
koperAntie Beernts
verpachter grondde erfgenamen van Arian Schaft 0-12-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg met medegebruik
naastligger ten zuidende erfgenamen van Berber Syoerdts
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenGeert Onnis
verkoperClaes Willemsbakker
verkoperJantie Euwes


 


 


 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0028v van 5 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat [staat: Catterugh]huis waar de IJseren Man uithangt, met achterkamer, loods en een lege plaats ert
 
kopergemeensman Hendrick Coenraedts 750-00-00 GG
koperWillem Gisberts
huurderJan leerbereider58-00-00 GG
naastligger ten oostenhet dwarshuis (met steeg)
naastligger ten zuidenGosse Jansen
naastligger ten westenKattterug (Sint Jacobstraat)
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Hendrick Jansen mr. mesmaker
verkoperPytter Minnes Loenen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Coenraadts, gemeensman, en Willem Gijsberts kopen een huis met een camer en loods erachter en een ledige plaats ertussen, met mede-gebruik van de steeg en de put door de eigenaar van het naastgelegen dwarshuis, staande in oz. Katterug, waar 'de IJzeren Man' uithangt. Ten O. dat dwarshuis, ten W. die straat, ten Z. Hessel? Jansen, ten N. het huis dat van mesmaker mr. Hendrick Jansen was. Gekocht van Pytter Minnes Loenen, voor 750 gg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-004Sint Jacobstraat 7huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerDirk Christiaens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-004Sint Jacobstraat 7huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerDirk Christiaens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
opmerking1720 den 20 juny van dr luidenga wed voor 1/2 ontfang 2-8-0
aansl. huurw. voldaan21-6-1720
opmerkingden 21 juny nog voor 1/2 betaelt 2-8-0


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-004 Sint Jacobstraat 7huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerDirk Christiaens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-004 Sint Jacobstraat 7huis
eigenaards. Luidinga
gebruikerDirk Christiaans
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-004 Sint Jacobstraat 7Christiaen Dirks, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


 


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0056r van 30 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat OZ [staat: Jacobistraat]1/2 huis
 
koper door niaards. Cornelius Ludinga, en zijn zusterhoedenmaker175-05-00 CG
Helena Ludinga bejaarde dochter
eigenaar van 1/2ds. LudingaWelsrijp
geniaarde koperBenjamin Levihoedenmaker
naastligger ten oostenOtte Sybes
naastligger ten zuidenJan Gosses
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Zeylmaker
verkoperDirk Christiaansmr. ijzersmid
verkoperJanke Christiaans, gehuwd met
Rinse Douwesgleibakker
verkoperAntje Christiaans, gehuwd met
Fedde Claesesmr. bontwever


 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0095v van 18 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat OZ of de zgn. Katterughuis
 
koperDirk Cornelis mr. timmerman315-00-00 GG
koperDirk Christiaans Faber mr. ijzersmid
naastligger ten oostenOtte Salverda
naastligger ten zuidenClaas Christiaans
naastligger ten westenSint Jacobstraat of de zgn. Katterug
naastligger ten noordenJan Seilmaker
verkoperSimon CoomachirurgijnSint Jacobiparochie


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0116v van 28 mei 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat OZ of zogenaamde Katterughuis
 
koperJogchem Jans, gehuwd met575-00-00 CG
Marijke Geerts
huurderClaes Pyters c.u.
naastligger ten oostenOtte Salverda
naastligger ten zuidenClaas Christiaans
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordende weduwe van Jan Seilmaker
verkoperDirk Cornelismr. timmerman
Dirk Christiaans Fabermr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJogchem Jans x Mayke Geerts kopen een huis in de St. Jacobstraat of zogenaamde Katrug, met vrije uit- en ingang door een steeg bezijden dit erf. Ten O. Otte Salverda, ten Z. Claas Christiaans, ten W. de straat, ten N. wed. Jan seilmaker. Geen grondpacht. Gekocht van mr. timmerman Dirk Cornelis en mr. ijzersmid Dirk Christiaans Faber voor 575 CG.


 


 


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0186r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat OZ of zgn. Katterughuis
 
koperluitenant Yege Fokkes Visser mr. ijzersmid506-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Jochums van der Veen winkelier
naastligger ten zuidenClaas Christiaans
naastligger ten westenSint Jacobstraat of zgn. Katterug
naastligger ten noordenJacob Hendriks schipper
verkoperJan Jochums van der Veenwinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYege Fokkes Visser, burgerluitenant en mr. ijzersmid, koopt twee huizen achter elkaar, in de St. Jacobstraat of Katrug. Ten O. het tweede perceel, ten Z. Claas Christiaans, ten W. de straat, ten N. schipper Jacob Hendriks. Geen grondpacht. Gekocht van winkelier Jan Jochums van der Veen voor 506 GG.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-003 Sint Jacobstraat 7Pieter Martens
7-003 Sint Jacobstraat 7Jan Beidschat


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-004 Sint Jacobstraat 7Yge Visser1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-110Sint Jacobstraat 7Reinder Jans Beidschat... B., en Ruurdje Reinders; BS huw 1814 1815 huwelijken, ovl 1835, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk C-110; stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-111, 1814. (GAH204); geb 4 jan 1777, ged 4 feb 1777 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-110Sint Jacobstraat 7Reinder Beidschat Reinder Beidschat stal en wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 639Sint Jacobstraat 7wed. Frans Hendriks FluksHarlingen(grofsmid)stal (105 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-110Sint Jacobstraat 7Doetje van der Moolengeb 29 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL, dv Jan Jansen van der Moolen en Pietje Thijssen Stoef; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-110; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-110Grote SluisPieter J Bakker36 jHarlingenm, protestant, gehuwd
C-110Grote SluisDoetje van der Molen38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-110Grote SluisIdske P Bakker10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 79 van 17 dec 1849
adressoortbedraggebruik
C-110Sint Jacobstraat 7koopaktefl. 550pakhuis in de Sint Jacobsstraat C-110 en huis C-111
 
verkoperHenderikus Fluks
koperMeinte Heerts Tigchelaar


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-110Sint Jacobstraat 7Pieter J Bakker... huw 1829, ovl 1862, bev.reg. 1851 wijk A-075, wijk H-206; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-110; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 639C-110 (Sint Jacobstraat)erv. Meinte H. Tigchelaartimmerwinkel


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 639C-103 (Sint Jacobstraat)Cornelis van der Schootwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 639Sint Jacobstraat 7 (C-103)Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot)woonhuis


1926 - kentekenadresnaam
B-10995
St. Jacobstraat 7aReinold Faber


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 7R.Faberkruidenier
Sint Jacobstraat 7A.Zeldenrustwinkelier


1932 - kentekenadresnaam
B-18217
St. Jacobstraat 7Hantje Hooisma


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 7H. Hooisma331Veth. en f. vleeschw.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 7H. Hooisma957Veth. en f. vleeschw.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.H. Hooisma957Veth. en f. vl.w.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.H. Hooisma957Veth. en f. vl.w.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.H. Hooisma957Slijterij (b.g.g.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.H. Hooisma957Veth. en f. vl.w.


1965 - adresboekadresnaam
St. Jacobstraat 7H. (Hantje) Hooisma


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 7, HarlingenSint Jacobstraat 7 de Lachende Katerboetiek


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8644Sint Jacobstraat 7gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8644Sint Jacobstraat 7
  terug