Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schoolsteeg 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Schoolsteeg 4 (niet bekend) (niet bekend) C-090 C-086
1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-090Schoolsteeg 4Bauke Bernardusgebruiker van wijk C-090, boerearbeider; eigenaar is K.H. van Wielen, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-090Schoolsteeg 4Claas Hendriks van Wielen... (GAH204); id. van wijk C-075; gebruiker H. van Wielen wed., kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk C-090; gebruiker Bauke Bernardus, boerearbeider, 1814. (GAH204) eigenaar en gebruiker van wijk E-127, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-090Schoolsteeg 4K H van der Wielen Bauke Bernardus boerearbeider


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 676Schoolsteeg 4erven wed. Hendrik Klazes van WielenHarlingenhuis en erf (57 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-090Schoolsteeg 4Nicolaas IJsenbeek... zv Claas IJ, en Sijtske Heins; BS huw 1827, huw 1828, huw 1832, huw 1834, ovl 1873, bev.reg. Ha18 51 wijk C-090; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-078; VT ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 676C-090 (steeg Rommelhaven)Aron Daniel Labesbakkerij


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 676C-086 (Schoolsteeg)Simon Bokwerkplaats
  terug