Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoordijs 127-0337-0337-033C-081C-075


Naastliggers vanNoordijs 12
ten oostenhet Noordijs
ten zuidenNoordijs 14
ten westende Voorstraat
ten noordenNoordijs 10


aangrenzende stegen
adresheeft
Noordijs 12naamloze steeg ten noorden


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0073r van 9 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Wolter Uulckes


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0076v van 30 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMaycke, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Wolter Uulckes


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025va van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 12Noordijs WZ [staat: Oosterwal] waar de Witte Poort uithangt00‑00‑00 cghuis, mouterij en weit (tarwe)wasserij alwaar de Witte Poort uithanght
koper provisioneelN. N. de Witte Poort
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDirk Hessels
naastligger ten zuidenDirk Gerbens
naastliggervrije steeg tussen de huizen ten zuiden en ten westen naar de Voorstraat strekkende
naastligger ten westenGerrit Goukes
naastligger ten noordenGerrit Wouters
verkoperde erfgenamen van wijlen Neeltje Wouters


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-033 , folio 132Noordijs 12huis
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerSytse Hessels
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-033 , folio 86rNoordijs 12huis
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerSytse Hessels
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑3‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0092r van 22 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg, ten dele overdekt
naastligger ten zuidenDieuke Pyters Hoogstra


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-033 , folio Noordijs 12huis
eigenaarDieuke Pyters
gebruikerSytse Hessels
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑00 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0087r van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReinier Dirks Fontein


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0102r van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 12Noordijs WZ [staat: Oosterwal]1200‑00‑00 cghuis
koperSytse Hessels, gehuwd metmr. slager
koperAeltie Willems
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen burgemeester Weyma
naastligger ten westenLieuwe Sjoerds koopman
naastligger ten noordende weduwe van wijlen vroedsman Dirk Douwes Siderius
verkoperReiner Dirks Fonteinkoopman te Franeker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-033 , folio 86vNoordijs 12huis
eigenaarDeucke Pyters erven
gebruikerSytse Hessels
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-033Noordijs 12Sytse Hessels, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-033 , folio 86vNoordijs 12huis
eigenaarSytse Hessels
gebruikerSytse Hessels
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-033, fol. 120vNoordijs 12Sytse Hessels cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenvleeshouwer, mr.18:1:00 cg3:0:00 cgbestaet geringh


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0089r van 9 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 12Noordijs WZ [staat: Oosterwal]625‑14‑00 gghuis
koperOtto Sybes Salverda mr. wolkammer
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten zuidenJanneke Weima
naastligger ten westende heer Vosma
naastligger ten noordenLaas Spannenburg
verkoperhypothecaire crediteur van wijlen Sytse Hessels, gehuwd metslager
verkoperAaltje Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtte Sybes Salverda, mr. wolkammer, koopt een huis met alle goederen, op de Oosterwal. Het is nagelaten door Sytse Hessels, slager. Ten O. de Oosterwal, ten W. Doede Vosma, ten Z. Janneke Weima, ten N. Laas Spannenburg. De koper is de voornaamste hypotheek schuldeiser van Sytse Hessels x Aaltje Willems en betaalt 625 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-033 , folio 87vNoordijs 12huis
eigenaarOtte Sybes
gebruikerOtte Sybes
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-033 , folio 87vNoordijs 12huis
eigenaarOtte Sybes
gebruikerOtte Sybes
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-033 , folio 148vNoordijs 12huis
eigenaarOtte S. Salverda
gebruikerOtte S. Salverda
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-033 , folio 148vNoordijs 12huis
eigenaarO. Salverda wed.
gebruikerO. Salverda wed.
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0123r van 28 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenbesloten steeg
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Salvarda


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0031r van 6 mei 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Salverda


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-033 , folio 148vNoordijs 12huis
eigenaarJan Brouwer
gebruikerJan Brouwer
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0266v van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sybe Salverda koopman


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0303r van 22 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenbesloten steeg
naastligger ten zuidende weduwe Salverda


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-031, pag. 106Noordijs 12wed. Salverda


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0124r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Poppe Salverda


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-033 , pag. 145Noordijs 12Jan Brouwer 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-081Noordijs 12Piebo Pieters Postma... huwt met Antje Hendriks Bleeker op 1 jun 1797 HRL, koopt een huis in 1801, bierdrager in 1812, ovl wijk C-081, N.H., kind: Hendrik P, geb 15 dec 1800 HRL, zv Pieter P, en Trijntje vd Hout; huw Grote Kerk HRL 1797, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noordijs 12A. Binksmafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-081Noordijs 12wed Piebe Postmawed Piebe Postma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 683Noordijs 12wed. Pieter Reitsma Harlingenhuis en erf (151 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-081Noordijs 12Grietje Teunis Beva... en Teertke van Esta; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1847; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-081; VT1839; geb 22 mrt 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL, dv Teunis Beva en Tetske Fokkes van ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-081Noordijs 12Teetske Pieters Reidsma... Pieter Hessels R, en Grietje Beva; BS huw 1829, ovl 1845; oud 30 jaar, geb en. wonende te HRL. 1839, wijk C-081; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-081NoordijsJan Karel Timmer32 jkantoorbediendeHarlingenm, protestant, gehuwd
C-081NoordijsTeetsche Reidsma30 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-081NoordijsKarel Jan Timmer9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsPetrus Jan Timmer3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsFrans Jans Timmer1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsWieger Jan Timmer14 dHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsMargaretha Timmer7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsGrietje Beva64 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-081NoordijsPietje Zijlstra22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-081Noordijs 12Jan Karels Timmer... ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-093; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-081; VT ... (alles)


1876 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 3878Noordijs 12


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3966Noordijs C-075 Willem Hidma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3966Noordijs 12 (C-075)Melle Weersmawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 12D.A. Postemaonderwijzer


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noordijs 12, HarlingenNoordijs 12W. Markensteintimmer- en metselwerken


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 12J.P. (Jan) de Jong


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 12rijksmonument 20610


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 3966Noordijs 12


2023
0.084403038024902


  terug