Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Oosterkeetstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Oosterkeetstraat 53-011 3-012 D-129D-077
   huisnummer hogerOosterkeetstraat 9(niet bekend)(niet bekend)D-130D-077


Naastliggers vanOosterkeetstraat 5
ten oostende Ooievaarsteeg
ten zuidende Oosterkeetstraat
ten westende Oosterkeetstraat
ten noordenOosterkeetstraat 3


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0125r van 10 sep 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeine Douwes


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0125v van 10 sep 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0007v van 20 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenUulbe Allerts


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0131r van 10 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJochum Bartels


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0276v van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenUulbe Allerts


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0134v van 7 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0040r van 9 sep 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 5Oosterkeetstraat OZ [staat: dubbele regel achter de lommerd]45‑00‑00 CGgrondpacht van 2-05-00 CG
koperTietske Gatses, weduwe van
koperwijlen Atte Fransen
eigenaar perceelgrondpacht uit een kamer2‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van Jochum Bartels
naastligger ten westenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenAntie Wytses
verkoperIdsart van Hettingatichelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTietske Gatses wv Atte Fransen, koopt 45 st. grondpacht uit een huis in de dubbelde regel achter de lommert. Ten Z. wd. Jochum Bartels, ten N. Antie Wytses. Gekocht van tichelaar Idsart van Hettinga voor 45 cg.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0102r van 19 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0118r van 8 dec 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAne Anes


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0054r van 3 jun 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAne Anes


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0013av van 8 mei 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0063v van 1 okt 1671 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSytse Wytses


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0046v van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNanne Claessen


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0082v van 27 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Blinxma


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-011Oosterkeetstraat 5kamer
eigenaarHendrick Marcus
gebruikerHendrick Marcus
opmerkingonmagtigh


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-011Oosterkeetstraat 5kamer
eigenaarHendrick Marcus
opmerkingpauper


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0120v van 23 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende tuin van Blinxma c.sororecherger


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-011Oosterkeetstraat 5kamer
eigenaarHendrik Merkus
gebruikerHendrik Merkus
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0008v van 30 mrt 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 5Oosterkeetstraat [staat: dubbele regel achter de lommerd]88‑00‑00 CGhof, tuin, zomerhuis
koperPyter Jarigs Adema, gehuwd metmr. bakker
koperDieuke Daems
naastligger ten oostenWillem Thomas
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenNanne Clases
verkoper q.q.Jacob Ottes Bos, gelastigde vanmr. chirurgijn
verkoper van 1/2Tyte Blinxmagerechtsbode te Bolsward
verkoper van 1/2Jacob Ottes Bos, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoper van 1/2Sibbeltie Blinxma


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0338r van 22 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Adema


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0065r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 5Oosterkeetstraat OZ 7/9 [staat: achter de Bank van Lening]80‑00‑00 CGhof, planten en zomerhuis
koperHendrik Fransen mr. timmerman
naastligger ten oostenSikke Geerts metselaar
naastligger ten zuidenHendrik Merkus
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenHendrik Fransen mr. timmerman
verkoperJarig Pyters Adamamr. bakker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-011Oosterkeetstraat 5tuin
eigenaarPieter Adama
gebruikerPieter Adama
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑06‑10 CG
opmerking[in het register vermeld als 3-012]


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0218v van 28 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Fransen


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-011 Oosterkeetstraat 5Hendrik Fransen, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-011Oosterkeetstraat 5huis en tuin
eigenaarHendrik Fransen
gebruikerHendrik Fransen
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑18‑02 CG


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0283v van 25 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 5Oosterkeetstraat [staat: achter de Lombard]29‑00‑00 GGhuis
koperGosling Adams mr. metselaar
naastligger ten oostenGerryt
naastligger ten zuidenHylke Pieters
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Allert Louis
betrokkeneUlbe Hendriks
verkoperYttje Leverland, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Ruitinga


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0074v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGosling Adams


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0177v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGosling Adams


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0142r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0046r van 6 mei 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0204r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0020v van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannis zadelmaker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-012, pag. 50Oosterkeetstraat 5Jan Claasen Roodtje1‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-129Oosterkeetstraat 5Tabe Jans Klaver... met Trijntje Jans, kinderen: Jan Tabes K, geb 1786 HRL, Trijntje Jans K, geb 18 mei 1790 HRL, ovl wijk D-129, plateelbakkersknecht in 1812, zv Tan Tabes en Trijntje ... ; BS ovl 1812; 1820 huwelijken, ovl ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-129Oosterkeetstraat 5Jan Clases Rootje... 1800-1811, kind: Jan Jansen R, geb 1790 HRL; BS ovl 1811; 1815 hu, ov; wed. J.C.R. eigenaar van wijk D-129; gebruiker Daniel Wassem, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk D-130, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-129Oosterkeetstraat 5Jan C Rootje wedDaniel Wassem gegagimenteerd
D-130Oosterkeetstraat 9Jan C Rootje wedJan C Rootje wedstalling


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 35 en 48 van 3 feb 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-129Oosterkeetstraat 5provisionele en finale toewijzinghuis, stalling en wagenhuis Anjelierstraat D-129
 
verkoperHendrik Jans Smith
verkoperJan Gerrits de Boer
koperMinne Vink


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 770Oosterkeetstraat 5Johannes Andries GebelmelktapperHarlingenhuis en erf (105 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 770Oosterkeetstraat 9Johannes Andries GebelmelktapperHarlingenhuis en erf (105 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-129Oosterkeetstraat 5Foppe Gerrits Donjemageb 1 jan 1809 HRL, huwt met Martje Corth op 24 nov 1842 HRL, N.H., zv Gerrit Foppes D. en Aukje Johannis vd Veer, gleibakker; dopen Grote Kerk HRL 1809, bsha142hu, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-129, 151


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-129Oosterkeetstraat 5Martje Corth... C, (gk), en Geertje Jans, (gk), beiden ovl voor 1843; BS huw 1842, ovl 1860, bev.reg. Ha18 51 wijk D-129, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-130Oosterkeetstraat 9Cornelis Klases van der Zee... Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 35 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 770achter de Lombard D-129erv. wed. Rommert H. Bruinsmastal
Sectie A nr. 770achter de Lombard D-130erv. wed. Rommert H. Bruinsmaplek grond


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 770Oosterkeetstraat D-077Erven en wed. Rommert H. Bruinsma, geb. Koopmanswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5167Oosterkeetstraat 5 (D-077)Herke Smitstrawoonhuis
Sectie A nr. 5168Oosterkeetstraat 9 (D-077)Herke Smitstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Oosterkeetstraat 9 Frederik Wormsbeckerstuurmanf. 800f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Oosterkeetstraat 5C. Postmakwitantielooper
Oosterkeetstraat 9H. Smitstra-


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Oosterkeetstraat 5P. (Pieter) Sjoerdsma
Oosterkeetstraat 9H. (Hendrik) van Houten


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Oosterkeetstraat 5beeldbepalend pand4 van 10
Oosterkeetstraat 9beeldbepalend pand6 van 10
  terug