Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Ooievaarsteeg 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Ooievaarsteeg 19 (niet bekend) (niet bekend) D-108 D-110
Naastliggers vanOoievaarsteeg 19
ten oostenNieuwstraat 20
ten zuidenOoievaarsteeg 21
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenOoievaarsteeg 17


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0153v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJouke Sybolt


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0109v van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0197r van 13 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Coenraad Groen


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0199v van 20 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0002r van 5 mei 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Coenraeds Groen


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0044v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Coenraads


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0056r van 15 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsloot]


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0211r van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Jansen


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0145r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van P. Scheltema


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0257r van 5 dec 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0015r van 10 jul 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0314v van 3 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSybren Hoedtje


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-108Ooievaarsteeg 19Marten Jacobs Betzon/Betzouw/Betzou... geb 11 mei 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk D-108, tapperij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-116 en wijk D-117, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-118; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-108Ooievaarsteeg 19M Betzou M Betzou tapperij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 826Ooievaarsteeg 19wed. Sybren Sjerps HoedjeHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-108Ooievaarsteeg 19Albertie Sesiliusoud 66 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk D-108; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-108Ooievaarsteeg 19Jan Gelderbloemoud 38 jaar, geb Groot Ammers en wonende te HRL. 1839, wijk D-108; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-108OyevaarsteegJan Gelderbloem38 jGroot Amersm, protestant, ongehuwd, geen
D-108OyevaarsteegAlbertie Sesilius66 jDokkumv, protestant, weduwe, geen
D-108OyevaarsteegAntie de Vries22 jMidlumv, protestant, ongehuwd, geen


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-108Ooievaarsteeg 19Aafke Pieters de Jong... te HRL, dv Pieter Piebes dJ, en Trijntje Jelles vd Zee; BS huw 1834, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-108, 93; oud 39 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, wijk D-086; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 826D-108 (Nieuwstraat)Martha Sjierks de Boer wed. Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 826D-110 (Ooijevaarsteeg)Jan Geerts Munnekewoonhuis


1904 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 28 okt 1904
D-108Ooievaarsteeg 19De woning aan de ooijevaarsteeg no. 19, in huur bij de wed. j. v.d., werf. Provisioneel verkocht op 2 nov 1904 door notaris Okkinga..


1904 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 04 nov 1904
D-108Ooievaarsteeg 19De woning aan de Ooyevaarsteeg no. 19, in huur bij de wed. j. v.d., werf. Finaal verkocht op 16 nov 1904 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 302..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 826Ooievaarsteeg 19 (D-110)Klaartje van der Wal (wed. J.G. Munneke)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Ooievaarsteeg 19J.Helfrichtransportarbeider
  terug