Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kruisstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Kruisstraat 93-ong 3-ong G-219G-262


Naastliggers vanKruisstraat 9
ten oostende Kruisstraat
ten zuidende Kruisstraat
ten westenKruisstraat 3
ten noordenHeiligeweg 54


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-219Kruisstraat 9Wybe Jacobs Hanekuyk... 1814. (GAH204); id. van wijk G-217, gebruiker is Jac. de Rooy, stokersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-219, mangelkamer, 1814. (GAH204); Cornelis Mollema en Holkje van der Ley, beide van HRL, zijnde aangaave ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-219Kruisstraat 9W J Hanekuik mangelkamer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 969Kruisstraat 9wed. Wybe Jacobs Hanekuyk en mede E.Harlingenhuis (99 m²)


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 969Kruisstraat 9 Jacob HanekuijkHarlingendeze 4 percelen geamoveerd en daarna nieuw opgetrokken een wagenhuis, stalling en hooijschuur onder een dak


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-219Kruisstraat 9Sipkje Wytzesgeb 1778 Dokkum, ovl 5 nov 1856 HRL, huwt met IJme Schilsma, DG, Vst 12 dec 1854 uit Leeuwarden, dv Wytze Freerks en Janke Terpstra; BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-338, wijk G-219


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kruisstraat 9 Klaas Elzingatreinsmid S.S.f. 800f. 0


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kruisstraat 9T. Akkerboomtreinpoetser


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kruisstraat 9H. (Hendrik) Hoeksma
  terug