Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lammert Warndersteeg 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLammert Warndersteeg 18a3-168 3-191 G-204G-251
 huisnummer lager  huisnummer hogerLammert Warndersteeg 183-168 3-191 G-204G-251


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0188v van 15 aug 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0160r van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhuis en kamers gebouwd door Hendrick Hansen


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0160v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhuis en kamers gebouwd door Hendrick Hansen


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0192r van 23 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis gebouwd door Hendrik Hansen


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0198v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamers van Hendrick Hansen


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0201v van 20 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0182v van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Wytse Pieters chirurgijn


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0180r van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0236r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warndersteeg WZ120‑00‑00 GGhuis
koperHans Hendricks
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten zuidenmr. Wytse Pieters
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Lantingh
naastligger ten westenClaes Wopkes mr. bakker
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMelle Hansenmr. chirurgijn
verkoperGerryt Willems, erfgenaam ex testamento van zijn huisvrouw
erflaterwijlen Sydtske Hanses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Hendriks koopt een mooi huis, het zuidelijkste van de 5 die de verkopers hebben, aan de wz. v.d. Lammert Warnerssteeg. Ten W. erven burgemeester Lantingh en mr. bakker Claes Wopkes, ten Z. mr. Wytse Pieters. Met omschrijving. Gekocht van mr. chirurgijn Melle Hansen en Gerryt Willems, als erven van Sydtske Hayes, voor 120 gg.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0223r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHans Hendricks


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0225r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenmr. Wytse Pieters*


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0266r van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warndersteeg WZ80‑00‑00 GGhuis
koper door niaarFoppe Clasen Ens, gehuwd met
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
geniaarde koperHendrick Pyters, gehuwd met
geniaarde koperAntje Merkes
toehaakdrie rijksdaalders
naastligger ten oostenLammert Warnersteeg
naastligger ten zuidenFoppe Clasen Ens
naastligger ten westenAucke Jansen Banga
naastligger ten noordenwed. van Tobias Cornelis
verkoperHans Hendricks, gehuwd met
verkoperMayke Doekes


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0361v van 30 aug 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFoppe schipper


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0377v van 2 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFoppe Claesen Ens


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0172r van 14 mei 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Foppe Claesen Ens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-168Lammert Warndersteeg 18ahuis
eigenaarFoppe Claessen erven
gebruikerGerrit Pieters 8-00-00
gebruikerPieter Harings 14-00-00
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-168Lammert Warndersteeg 18ahuis
eigenaarFoppe Claessen erven
gebruikerGerrit Pieters cum soc.
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720
opmerking1720 den 18 july wegens gerrit pieters hier op betaelt 2-0-0
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingde andere helft door de executeur ontfangen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-168Lammert Warndersteeg 18ahuis
eigenaarFoppe Clasen erven
gebruikerGerrit Pyters cum soc.
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0094v van 29 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFoppe Appeltaets


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0362v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende pas gekochte woning van Jan Tjeerds [staat: Tjerx]


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0363v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warnersteeg WZ114‑14‑00 GGwoning
koperJan Tjeerds, gehuwd met
koperSymontje Simons
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warnersteeg
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Dirk Huygens
naastligger ten westende weduwe van Auke Jans Backer
naastligger ten noordende weduwe van Jan Gerlofs
verkoper van 1/2Grietje Foppes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Bauke Foeckes
verkoper van 1/4Ettje Claeses, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Hessels Swartwijdschipper
verkoper van 1/4Grietje Claeses, gehuwd met te Marsum
verkoper van 1/4Jacob Gerkesmr. chirurgijn te Marsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tjeerds x Symentje Simons koopt woning wz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten ZW. Dirk Huigens, ten W. wd. Aucke Jans Backer, ten N. wd. Jan Gerlofs. Gekocht van Grietje Foppes wv Bauke Foekes? voor 1/2 en Ettje Claeses x Jan Hessels Swart, wijdschipper en Grietje Claeses x Jacob Gerkes, mr. chirurgijn te Marssum, elk voor 1/4.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0173v van 14 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Tieerds


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-168Lammert Warndersteeg 18ahuis
eigenaarJan Tjeerds
gebruikerGerryt Pieters cum soc.
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑06 CG


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0185r van 8 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Huigens


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0239v van 17 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAdam Goslings


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-168 Lammert Warndersteeg 18aAdam Goslings, bestaande uit 4 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-168Lammert Warndersteeg 18ahuis
eigenaarAdam Goslings
gebruikerAdam Goslings cum soc.
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0186v van 3 sep 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirk Hugens


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0100r van 15 jan 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warndersteeg WZ300‑00‑00 CGhuis
koperOtte Jans, gehuwd metoud schipper
koperElske Adams
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenCornelis Jacobus Wetsens
naastligger ten westenWybe Dirks Vliet
naastligger ten noordenPoulus Daniels
verkoperTrijntje Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Adam Goslingsmetselaar


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0022v van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPotte Jans


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0082v van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPotte Jans


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0176r van 9 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warndersteeg WZ159‑00‑00 GGhuis
koperDirk Jacobs mr. metselaar
huurder benedenBenjamin Levi joods koopman
huurder bovenBeernd Beernds c.u.
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGeert Olthof
naastligger ten westenWybe Dirks Vliet
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Gosling Adams, gelastigde vanmr. metselaar
verkoperPotte Jansschipper


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGeert Olthoff


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0091r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0042v van 4 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0134r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warndersteeg WZ216‑00‑00 GGhuis
koperTijs Hommes koopman
huurder benedenIJsbrand Gonggrijp 28‑00‑00 CG
huurder bovende weduwe van IJsenbeek 0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenTjalling Hilles
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTjalling Jurjens
verkoperSjouwkje Johannes Westerwijk, gehuwd met
verkoperJacob Brouwerkoopman


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0157r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnthoni Bruins


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0186v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warndersteeg WZ280‑00‑00 CGhuis
koperAnthony Bruins bontwever en koopman
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenAnthony Bruins bontwever en koopman
naastligger ten westenDirk Wybes
naastligger ten noordenTjalling Jurgens
verkoperSyds Hommeskoopman


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0134v van 10 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjalling Jurjens


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0136r van 10 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warndersteeg WZ215‑15‑00 CGhuis
koperTjalling Jurjens, gehuwd metmetselaar
koperTettie Pieters
huurder (gedeeltelijk)de weduwe van Gerrit Gerrits
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenCornelis Bakker
naastligger ten westenDirk Wybes
naastligger ten noordenTjalling Jurjens
verkoper q.q.Jelle Boomsma, curatorkoopman
verkoper q.q.Harmen Winnekes, curator overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Anthon Bruins c.u.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0297v van 1 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis P. Bakker


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0152v van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0152v van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjalling Jurjens


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-191, pag. 68Lammert Warndersteeg 18aTjalling Jurjens0‑10‑00 cg


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 107 van 27 okt 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-204Lammert Warndersteeg 18akoopaktefl. 30huis G-204
 
verkoperJan Hendrik Heydtman
koperNolles Berends


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aAaltje Sybouts Huniageb 1780 Stavoren, ovl 23 aug 1814 HRL; wijk G-204, dv Sijbren Remkes H, en ... ; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aSibout Rinkes... Sibolts, geb 21 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aTjalling Jurjens Brameyer... eigenaar van wijk D-062; gebruiker Tjeerd Dirks Siepstra, korendrager, 1814. (GAH204); id. van wijk G-204; gebruiker Willem F. Mandema, varensgesel, en Sibout Rinkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aWillem Fokkes Mandema... HRL, zv Fokke Willems, (gk), en ... ; huw Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1836, ovl 1837; gebruiker van wijk G-204, varensgesel; medegebruiker Sibout Rinkes wed. ; eigenaar is Tjall. Brameyer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-204Lammert Warndersteeg 18aTjalling Brameyer Willem F Mandema varensgesel
G-204Lammert Warndersteeg 18aTjalling Brameyer Sibout Rinkes wed
G-204Lammert Warndersteeg 18Tjalling Brameyer Willem F Mandema varensgesel
G-204Lammert Warndersteeg 18Tjalling Brameyer Sibout Rinkes wed


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 253 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18Tjalling Jurjens Brameyer, overleden op 14 september 1826doodgraver (Lammert Warnderssteeg G 204-207), vader van wijlen Aafke Tjallings Brameyer (wed. Gerrit Hermanus Munniks, later vrouw van Klaas Klazen de Jong, moeder van Akke Gerrits Munniks en Fettje Klazes de Jong). Kleinkinderen zijntestamentair erfgenamen. Bijgevoegd is (bijna gelijkluidende) memorie 7004/289. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 253 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18aTjalling Jurjens Brameyer, overleden op 14 september 1826doodgraver (Lammert Warnderssteeg G 204-207), vader van wijlen Aafke Tjallings Brameyer (wed. Gerrit Hermanus Munniks, later vrouw van Klaas Klazen de Jong, moeder van Akke Gerrits Munniks en Fettje Klazes de Jong). Kleinkinderen zijntestamentair erfgenamen. Bijgevoegd is (bijna gelijkluidende) memorie 7004/289. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 37 en 41 van 4 mei 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-204Lammert Warndersteeg 18aprovisionele en finale toewijzingfl. 82huis G-204
 
verkoperAkke Gerrits Munniks (gehuwd met Rients Feddes de Wit)
koperAlbertus Jacobus Hueser (in de b.s. is de familienaam: Huese)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 974Lammert Warndersteeg 18aAkke Gerrits MunnicksHarlingenhuis en erf (65 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 974Lammert Warndersteeg 18Akke Gerrits MunnicksHarlingenhuis en erf (65 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aHendrikje van Hoekoud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-204; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aYbeltie Leemsmaoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-204; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-204Lammert Warndersteeg 18aJohannes Geelof stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-204Lammert van steegJohannes Geelhof45 jtapperLeeuwardengezin 1, m, protestant, gehuwd
G-204Lammert van steegYebeltie Leemsma40 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-204Lammert van steegHendrik Leemsma10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-204Lammert van steegTrijntie Geelhof10 jnaaisterHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-204Lammert van steegHendrikje van Hoek39 jgeenHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 169 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18Ybeltje Rinsma, overleden op 22 februari 184041 jr, overleden Kerkstraat G 204, vrouw van Johannes Geelhof, tapper/slaapsteehouder, moeder van minderjarige Hendrik NN (voogd is zijn stiefvader Johannes Geelhof). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 169 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18aYbeltje Rinsma, overleden op 22 februari 184041 jr, overleden Kerkstraat G 204, vrouw van Johannes Geelhof, tapper/slaapsteehouder, moeder van minderjarige Hendrik NN (voogd is zijn stiefvader Johannes Geelhof). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 52 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18Hendrikje Murks Hoek, overleden op 30 oktober 184142 jr (geboren 11/7/1799), overleden Landwerndersteeg G 204, wed. Johannes Visser, moeder van Grietje, dienstmeid en Fetje Johannes Visser, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 52 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18aHendrikje Murks Hoek, overleden op 30 oktober 184142 jr (geboren 11/7/1799), overleden Landwerndersteeg G 204, wed. Johannes Visser, moeder van Grietje, dienstmeid en Fetje Johannes Visser, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18Josephina M. Telsemeyer, overleden op 14 november 1844(Certificaat van onvermogen), M.=Maria, 4 jr (geboren 10/10/1840), overleden Landwarndersteeg G 204. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18aJosephina M. Telsemeyer, overleden op 14 november 1844(Certificaat van onvermogen), M.=Maria, 4 jr (geboren 10/10/1840), overleden Landwarndersteeg G 204. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18Jan Telsemeyer, overleden op 15 december 1844(Certificaat van onvermogen), 39 jr, geboren Hoorn 6/1/1806, werkman, overleden Landwarndersteeg G 204, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18aJan Telsemeyer, overleden op 15 december 1844(Certificaat van onvermogen), 39 jr, geboren Hoorn 6/1/1806, werkman, overleden Landwarndersteeg G 204, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18Jochem Leyen, overleden op 24 april 1848(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 6/1/1846), overleden Landwerndersteeg G 204. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18aJochem Leyen, overleden op 24 april 1848(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 6/1/1846), overleden Landwerndersteeg G 204. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aApolonia Balkstra... huwt met Gerhardus Sybrandus Groenewoud op 26 okt 1815 HRL, huw.afk. op 1 en 8 okt 1815, N.H., ovl wijk G-204, dv Hendrik Allards Balk, en IJtje Douwes Reitsma/Reidmaker; BS huw 1815, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aGerhardus Sybrandus Groenewoud... okt 1815 HRL, huwelijksafkondigingen 1 en 8 okt 1815, wonende te HRL, korendrager in 1851, N.H., ovl wijk G-204, huw.get. bij W. Wagenaar en J.U. Eikhout, bakkersknecht, wonende te HRL. 1812, zv Johannes G, en Sjieuwke ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aJohannes Geelof... supp wijk G-462; oud 45 jaar, (geslnm: Geelhof), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, tapper, wijk G-204; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aMarijke Klasengeb 1802 HRL, ovl 2 feb 1861 HRL, huwt met Meindert Hibma, ovl wijk G-196, N.H., dv Jan Klasen en Gerkje van Dokkum; BS ovl 1861; bev.reg. Ha18 51 wijk G-204


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aMeindert Hibma... als Maria Jans, zv Tjalling H, en Tjietske Dijkstra; BS huw 1861, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk G-204, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 974Lammert Warndersteeg G-204Gerhardus Groenewoudwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 974Lammertwarndersteeg G-251Wed. en erven Marcus van der Veenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 974Lammert Warndersteeg 18a (G-251)Catharina M.E. Corstenwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lammert Warndersteeg 18aW. Boomstratransportarbeider
  terug