Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 18a 3-168 3-191 G-204 G-251
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 18 3-168 3-191 G-204 G-251
 


 


 


 


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0236r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperHans Hendricks 120-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten zuidenmr. Wytse Pieters
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Lantingh
naastligger ten westenClaes Wopkes mr. bakker
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMelle Hansenmr. chirurgijn
verkoper als erfgenaam ex testamento vanGerryt Willems
erflaterwijlen Sydtske Hanses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Hendriks koopt een mooi huis, het zuidelijkste van de 5 die de verkopers hebben, aan de wz. v.d. Lammert Warnerssteeg. Ten W. erven burgemeester Lantingh en mr. bakker Claes Wopkes, ten Z. mr. Wytse Pieters. Met omschrijving. Gekocht van mr. chirurgijn Melle Hansen en Gerryt Willems, als erven van Sydtske Hayes, voor 120 gg.


 


 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0266r van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warnersteeg WZhuis
 
koper door niaarFoppe Clasen Ens, gehuwd met80-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
geniaarde koperHendrick Pyters, gehuwd met
geniaarde koperAntje Merkes
toehaakdrie rijksdaalders
naastligger ten oostenLammert Warnersteeg
naastligger ten zuidenFoppe Clasen Ens
naastligger ten westenAucke Jansen Banga
naastligger ten noordenwed. van Tobias Cornelis
verkoperHans Hendricks, gehuwd met
verkoperMayke Doekes


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-168Lammert Warndersteeg 18ahuis
eigenaarFoppe Claessen erven
gebruikerGerrit Pieters (voor 8-00-00 CG)
gebruikerPieter Harings (voor 14-00-00 CG)
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-168Lammert Warndersteeg 18ahuis
eigenaarFoppe Claessen erven
gebruikerGerrit Pieters cum soc.
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720
opmerking1720 den 18 july wegens gerrit pieters hier op betaelt 2-0-0
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingde andere helft door de executeur ontfangen


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-168 Lammert Warndersteeg 18ahuis
eigenaarFoppe Clasen erven
gebruikerGerrit Pyters cum soc.
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-00 CG


 


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0363v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warnersteeg WZwoning
 
koperJan Tjeerds, gehuwd met114-14-00 GG
koperSymontje Simons
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warnersteeg
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Dirk Huygens
naastligger ten westende weduwe van Auke Jans Backer
naastligger ten noordende weduwe van Jan Gerlofs
verkoper van 1/2Grietje Foppes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Bauke Foeckes
verkoper van 1/4Ettje Claeses, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Hessels Swartwijdschipper
verkoper van 1/4Grietje Claeses, gehuwd metMarsum
verkoper van 1/4Jacob Gerkesmr. chirurgijnMarsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tjeerds x Symentje Simons koopt woning wz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten ZW. Dirk Huigens, ten W. wd. Aucke Jans Backer, ten N. wd. Jan Gerlofs. Gekocht van Grietje Foppes wv Bauke Foekes? voor 1/2 en Ettje Claeses x Jan Hessels Swart, wijdschipper en Grietje Claeses x Jacob Gerkes, mr. chirurgijn te Marssum, elk voor 1/4.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-168 Lammert Warndersteeg 18ahuis
eigenaarJan Tjeerds
gebruikerGerryt Pieters c.s.
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-168 Lammert Warndersteeg 18aAdam Goslings, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-168 Lammert Warndersteeg 18ahuis
eigenaarAdam Goslings
gebruikerAdam Goslings cum soc.
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0100r van 15 jan 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperOtte Jans, gehuwd metoud schipper300-00-00 CG
koperElske Adams
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenCornelis Jacobus Wetsens
naastligger ten westenWybe Dirks Vliet
naastligger ten noordenPoulus Daniels
verkoperTrijntje Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Adam Goslingsmetselaar


 


 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0176r van 9 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperDirk Jacobs mr. metselaar159-00-00 GG
huurder benedenBenjamin Levi joods koopman
huurder bovenBeernd Beernds c.u.
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGeert Olthof
naastligger ten westenWybe Dirks Vliet
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Gosling Adams, gelastigde vanmr. metselaar
verkoperPotte Jansschipper


 


 


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0134r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperTijs Hommes koopman216-00-00 GG
huurder benedenIJsbrand Gonggrijp 28-00-00 CG
huurder bovende weduwe van IJsenbeek 0-06-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenTjalling Hilles
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTjalling Jurjens
verkoperSjouwkje Johannes Westerwijk, gehuwd met
verkoperJacob Brouwerkoopman


 


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0186v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperAnthony Bruins koopman en bontwever280-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenAnthony Bruins koopman en bontwever
naastligger ten westenDirk Wybes
naastligger ten noordenTjalling Jurgens
verkoperSyds Hommeskoopman


 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0136r van 10 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 18Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperTjalling Jurjens, gehuwd metmetselaar215-15-00 CG
koperTettie Pieters
huurder (gedeeltelijk)de weduwe van Gerrit Gerrits
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenCornelis Bakker
naastligger ten westenDirk Wybes
naastligger ten noordenTjalling Jurjens
Jelle Boomsma, curatorkoopman
Harmen Winnekes, curator overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Anthon Bruins c.u.


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-191 Lammert Warndersteeg 18aTjalling Jurjens0-10-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 107 van 27 okt 1811
adressoortbedraggebruik
G-204Lammert Warndersteeg 18akoopaktefl. 30huis G-204
 
verkoperJan Hendrik Heydtman
koperNolles Berends


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aAaltje Sybouts Huniageb 1780 Stavoren, ovl 23 aug 1814 HRL; wijk G-204, dv Sijbren Remkes H, en ... ; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aSibout Rinkes... Sibolts, geb 21 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aTjalling Jurjens Brameyer... eigenaar van wijk D-062; gebruiker Tjeerd Dirks Siepstra, korendrager, 1814. (GAH204); id. van wijk G-204; gebruiker Willem F. Mandema, varensgesel, en Sibout Rinkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aWillem Fokkes Mandema... HRL, zv Fokke Willems, (gk), en ... ; huw Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1836, ovl 1837; gebruiker van wijk G-204, varensgesel; medegebruiker Sibout Rinkes wed. ; eigenaar is Tjall. Brameyer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-204Lammert Warndersteeg 18aTjalling Brameyer Willem F Mandema varensgesel
G-204Lammert Warndersteeg 18aSibout Rinkes wed
G-204Lammert Warndersteeg 18Willem F Mandema varensgesel
G-204Lammert Warndersteeg 18Sibout Rinkes wed


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18Tjalling Jurjens Brameyer, overleden op 14 september 1826doodgraver (Lammert Warnderssteeg G 204-207), vader van wijlen Aafke Tjallings Brameyer (wed. Gerrit Hermanus Munniks, later vrouw van Klaas Klazen de Jong, moeder van Akke Gerrits Munniks en Fettje Klazes de Jong). Kleinkinderen zijntestamentair erfgenamen. Bijgevoegd is (bijna gelijkluidende) memorie 7004/289. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18aTjalling Jurjens Brameyer, overleden op 14 september 1826doodgraver (Lammert Warnderssteeg G 204-207), vader van wijlen Aafke Tjallings Brameyer (wed. Gerrit Hermanus Munniks, later vrouw van Klaas Klazen de Jong, moeder van Akke Gerrits Munniks en Fettje Klazes de Jong). Kleinkinderen zijntestamentair erfgenamen. Bijgevoegd is (bijna gelijkluidende) memorie 7004/289. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 37 en 41 van 4 mei 1831
adressoortbedraggebruik
G-204Lammert Warndersteeg 18aprovisionele en finale toewijzingfl. 82huis G-204
 
verkoperAkke Gerrits Munniks (gehuwd met Rients Feddes de Wit)
koperAlbertus Jacobus Hueser (in de b.s. is de familienaam: Huese)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 974Lammert Warndersteeg 18aAkke Gerrits MunnicksHarlingenhuis en erf (65 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 974Lammert Warndersteeg 18Akke Gerrits MunnicksHarlingenhuis en erf (65 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aHendrikje van Hoekoud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-204; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aYbeltie Leemsmaoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-204; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-204Lammert Warndersteeg 18aJohannes Geelof stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-204Lammert van steegJohannes Geelhof45 jLeeuwardengezin 1, m, protestant, gehuwd, tapper
G-204Lammert van steegJohannes Geelhof45 jLeeuwardengezin 1, m, protestant, gehuwd, tapper
G-204Lammert van steegYebeltie Leemsma40 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-204Lammert van steegYebeltie Leemsma40 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-204Lammert van steegHendrik Leemsma10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-204Lammert van steegHendrik Leemsma10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-204Lammert van steegTrijntie Geelhof10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd, naaister
G-204Lammert van steegTrijntie Geelhof10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd, naaister
G-204Lammert van steegHendrikje van Hoek39 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, geen
G-204Lammert van steegHendrikje van Hoek39 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, geen


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18Ybeltje Rinsma, overleden op 22 februari 184041 jr, overleden Kerkstraat G 204, vrouw van Johannes Geelhof, tapper/slaapsteehouder, moeder van minderjarige Hendrik NN (voogd is zijn stiefvader Johannes Geelhof). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18aYbeltje Rinsma, overleden op 22 februari 184041 jr, overleden Kerkstraat G 204, vrouw van Johannes Geelhof, tapper/slaapsteehouder, moeder van minderjarige Hendrik NN (voogd is zijn stiefvader Johannes Geelhof). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18Hendrikje Murks Hoek, overleden op 30 oktober 184142 jr (geboren 11/7/1799), overleden Landwerndersteeg G 204, wed. Johannes Visser, moeder van Grietje, dienstmeid en Fetje Johannes Visser, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18aHendrikje Murks Hoek, overleden op 30 oktober 184142 jr (geboren 11/7/1799), overleden Landwerndersteeg G 204, wed. Johannes Visser, moeder van Grietje, dienstmeid en Fetje Johannes Visser, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18Josephina M. Telsemeyer, overleden op 14 november 1844(Certificaat van onvermogen), M.=Maria, 4 jr (geboren 10/10/1840), overleden Landwarndersteeg G 204. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18aJosephina M. Telsemeyer, overleden op 14 november 1844(Certificaat van onvermogen), M.=Maria, 4 jr (geboren 10/10/1840), overleden Landwarndersteeg G 204. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18Jan Telsemeyer, overleden op 15 december 1844(Certificaat van onvermogen), 39 jr, geboren Hoorn 6/1/1806, werkman, overleden Landwarndersteeg G 204, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18aJan Telsemeyer, overleden op 15 december 1844(Certificaat van onvermogen), 39 jr, geboren Hoorn 6/1/1806, werkman, overleden Landwarndersteeg G 204, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18Jochem Leyen, overleden op 24 april 1848(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 6/1/1846), overleden Landwerndersteeg G 204. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-204Lammert Warndersteeg 18aJochem Leyen, overleden op 24 april 1848(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 6/1/1846), overleden Landwerndersteeg G 204. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aApolonia Balkstra... huwt met Gerhardus Sybrandus Groenewoud op 26 okt 1815 HRL, huw.afk. op 1 en 8 okt 1815, N.H., ovl wijk G-204, dv Hendrik Allards Balk, en IJtje Douwes Reitsma/Reidmaker; BS huw 1815, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aGerhardus Sybrandus Groenewoud... okt 1815 HRL, huwelijksafkondigingen 1 en 8 okt 1815, wonende te HRL, korendrager in 1851, N.H., ovl wijk G-204, huw.get. bij W. Wagenaar en J.U. Eikhout, bakkersknecht, wonende te HRL. 1812, zv Johannes G, en Sjieuwke ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aJohannes Geelof... supp wijk G-462; oud 45 jaar, (geslnm: Geelhof), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, tapper, wijk G-204; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aMarijke Klasengeb 1802 HRL, ovl 2 feb 1861 HRL, huwt met Meindert Hibma, ovl wijk G-196, N.H., dv Jan Klasen en Gerkje van Dokkum; BS ovl 1861; bev.reg. Ha18 51 wijk G-204


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-204Lammert Warndersteeg 18aMeindert Hibma... als Maria Jans, zv Tjalling H, en Tjietske Dijkstra; BS huw 1861, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk G-204, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 974G-204 (Lammert Warndersteeg)Gerhardus Groenewoudwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 974G-251 (Lammertwarndersteeg)Wed. en erven Marcus van der Veenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 974Lammert Warndersteeg 18a (G-251)Catharina M.E. Corstenwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lammert Warndersteeg 18aW.Boomstratransportarbeider
  terug