Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bargebuurtspoortje 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Bargebuurtspoortje 121-0511-0511-062A-224A-271


Naastliggers vanBargebuurtspoortje 12
ten oostenhet Bargebuurtspoortje
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 17
ten noordenBargebuurtspoortje 10


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Gerrits


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (het 12e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 12Bargebuurtspoortje WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]65‑00‑00 ggkamer nr. 3 van de westerse kamers
koper finaalHarmen Gerrits
koper provisioneelHarmen Gerrits 65‑00‑00 gg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Jolles, curatorgrootschipper
verkoper q.q.Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0008r van 21 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-051 , folio 7Bargebuurtspoortje 12
eigenaarLambert Dirks
gebruikerLambert Dirks
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-051 , folio 4vBargebuurtspoortje 12kamer
eigenaarLambert Dirks
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0047v van 28 mei 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hessels


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-051 , folio 4vBargebuurtspoortje 12kamer
eigenaarLammert Dirks wed.
gebruikerLammert Dirks wed.
opmerkingpauper


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0194r van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 12Bargebuurt in het Poortje100‑00‑00 cghuis
koperHendrik Everts, gehuwd met
koperGrytie Yedes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgerhopman Harmen Aeges Aegema


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-051 , folio 4vBargebuurtspoortje 12kamer
eigenaarLammert Dirks wed.
gebruikerLammert Dirks wed.
opmerkingpauper


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0234v van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hessels


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0232r van 8 apr 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 12Bargeburen no. 3100‑00‑00 cgkamer
koperHendrik Pouwlus, gehuwd met
koperTjietske Sipkes
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenDirk Ypkes
naastligger ten westenL. Prigge kapitein
naastligger ten noordenFaes Pytters
verkoper van 1/4Poulus Jansen
verkoper van 1/4Jan Jansenschuitvoerder
verkoper van 1/4Gertie Jans, gehuwd met
verkoper van 1/4Tjeerd Jurjensmetselaar
verkoper van 1/4Jan Hessels minderjarige


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-051Bargebuurtspoortje 12Dirk Ypkes, bestaande uit 3 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-051 , folio 4vBargebuurtspoortje 12kamer
eigenaarDirk Upkes
gebruikerDirk Upkes
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-051, fol. 5vBargebuurtspoortje 12Dirk Ypkes cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenschuitschipper11:13:00 cg2:0:00 cgbestaet geringh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-051 , folio 4vBargebuurtspoortje 12kamer
eigenaarDirk Ypkes
gebruikerDirk Ypkes
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0169v van 14 nov 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Paulus Jans


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0254v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Paulus Jans


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0062v van 20 mei 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 12Bargebuurtspoort WZ120‑00‑00 cgwoning
koperHendrik Daniels turfdrager
huurderde weduwe van wijlen Paulus Jansen
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Taeke Stephani
naastligger ten noordenFaas Pieters
verkoperHendrik Paulusturfdrager
verkoperHessel Paulusturfdrager


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-051 , folio 4vBargebuurtspoortje 12kamer
eigenaarDirk Ypkes
gebruikerDirk Ypkes
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-062 , folio 7vBargebuurtspoortje 12huis
eigenaarAge Johannes
gebruikerDirk Cornelis
huurwaarde20‑16‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal20‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑13‑14 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0225r van 5 mei 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 12Bargebuurtspoortje WZ175‑00‑00 cghuis
koperJan Martens Blom gildebroeder van het groot veerschippersgilde
huurders vierde huisBauke Jans turfdrager18‑00‑00 cg
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten zuidenAge Johannes
naastligger ten westenvan Dalsen notaris
naastligger ten noordenJohan Jansen
verkoper van 1/2Hendrik Danielsturfdrager
verkoperDaniel Hendriks, erfgenaam, voor zich en en als gelastigde vanmr. schoenmaker
verkoperTrijntje Hendriks, erfgenaam, gehuwd met te Sint Annaparochie
verkoperJelle Ypes te Sint Annaparochie
verkopers van 1/2Hendrina Hendriks, erfgenaam, gehuwd met
verkopers van 1/2Ruurd Heerkes, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Berber Eiberts, moeder van de verkopers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Martens Blom, gildebroeder van het groot veerschippersgilde, koopt woning in het Bargebuurtspoortje. Ten O. de Bargeburen, ten Z. Age Johannes, ten W. not. van Dalsen, ten N. Johan Jansen. Gekocht van turfdrager Hendrik Daniels voor 1/2, en mr. schoenmaker Daniel Hendriks voor zichzelf en voor andere erfgenamen voor 1/2, voor 175 cg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0289r van 30 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Martens


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-062 , folio 7vBargebuurtspoortje 12huis
eigenaarAge Johannes
gebruikerAnth. Harmanus
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal23‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-062 , folio 7vBargebuurtspoortje 12huis
eigenaarAge Johannes
gebruikerAnthony Fransen
huurwaarde20‑16‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal20‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑13‑14 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-062 , pag. 7Bargebuurtspoortje 12Albert Hendriks 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-224Bargebuurtspoortje 12H Blomgebruiker van wijk A-224, soldaat; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-224Bargebuurtspoortje 12ArmekamerHendrik Blomsoldaat


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 288 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-224Bargebuurtspoortje 12Trijntje Barts van der Mei, overleden op 16 april 1826dochter van Bart Hertes van der Mei, varenspersoon Zoutsloot A 224 en (reedsoverleden) Jantje Johannes Zittelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 99Bargebuurtspoortje 12Gereformeerde Armvoogdij Harlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-224Bargebuurtspoortje 12Jantje Rauwerda... 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-048, wijk A-221; oud 47 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-224; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-224Bargebuurtspoortje 12Rinske Sjoerds Hoekstra... bev.reg. HRL 1851 wijk E-084, 224; oud 56 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839wijk E77; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-224Bargebuurtspoortje 12Sjoerdtje Sjaarda... met Andries Jans vd Woude, N.H., dv Antje Tjadde; BS ovl 1849; 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-224, 229, wijk D-127, wijk H-091; oud 39 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, wijk B-161; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-224BargebuurtPieter Smeding49 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
A-224BargebuurtJantie Rauwerda [Rouwerda]47 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
A-224BargebuurtBernardus Smeding12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-224BargebuurtAngenes Smeding18 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-224BargebuurtMaria Smeding15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-224BargebuurtJeltie Smeding8 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 99Bargebuurtspoortje 12 Doopsgezinde GemeenteHarlingendeze woning geheel afgebroken en nieuw herbouwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-224Bargebuurtspoortje 12Elisabeth Hoekstra, overleden op 27 november 1846(Certificaat van onvermogen), bijna 4 jr (geboren 24/12/1842), overleden Bargeburen A 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-224Bargebuurtspoortje 12Cornelis Wordtmangeb 1794 Ameland, ovl 2 sep 1858 HRL, huwt met Engeltje Douwes, werkman, zv Jan W, en Jeike Hogstra; BS ovl 1858; 1865 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, 224, 226, 266, wijk B-179, 195, wijk D-137


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 99Bargebuurt A-224Algemeene Armvoogdij woonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
A-224Bargebuurtspoortje 12Eene woning in de Bargebuurt, verhuurd aan G. de, Groot. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 in de Koornbeurs door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 99Bargebuurtspoort A-272 Algemeene Armvoogdij woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 100Bargebuurtspoortje 12 (A-271)


2023
0.081444978713989


  terug