Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 29
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Heiligeweg 295-0525-0525-045E-252E-251


Naastliggers vanHeiligeweg 29
ten oostende Heiligeweg
ten zuidende Heiligeweg
ten westenVoorstraat 92
ten noordende Heiligeweg


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0051v van 27 okt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 29Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]385‑00‑00 gghuis
koperClaes Pieters Beneda
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Mathijs Goverts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAbe Asties
verkoperTyaerd Sioerdts Bonck, gehuwd met
verkoperGriet Tyalliffs


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0111r van 11 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 29Heiligeweg NZ [niet vermeld]274‑00‑00 ggkamer met het achtergebouw en plaats
koperSibrant Sibrants, gehuwd met
koperAuck Suuerdts
verpachter grondN. N. 0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenhuis of kamer van Jacob Pieters Haspelman
naastligger ten zuidenhet stek van Mathijs Swartyen
naastligger ten westensteeg noordwaarts waarvan halve eigendom
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Pieters, gehuwd met
verkoperAuck Hillis


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0054r van 8 jul 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 29Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]300‑00‑00 gg1/2 huis
koperGerryt Gerryts de jonge
eigenaar van 1/2Gerryt Gerryts de jonge
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Mathijs Goverts
naastligger ten zuidenCornelis Bonck
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerryt Gerryts de oude


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0242r van 11 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 29Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]550‑00‑00 gghuis
koperSimon Jansen
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenTrijntje Hanses, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Cornelis Boncq, en huidige echtgenote van
naastligger ten zuidendr. Kannegieter
naastligger ten westende plaats van Grietje Bentes
naastligger ten noordenSjouck
naastligger ten noordende steeg van Grietje Bentes
verkoperGerrit Gerrits de jonge
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Jansen koopt een huis wz. Turfhaven. Ten O. de straat en Turfhaven, ten Z. Trijntje Hanses wv Cornelis Boncq en nu huisvrouw van dr. Kannegieter, ten W. Grietje Bentes, ten N. Sjouck en de steeg van Grietje Bentes. Grondpacht 3 1/2 cg. Gekocht van Gerrit Gerrits de jonge voor 550 gg.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0031va van 6 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Symen Jansen koperslager


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0378v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSimen Jansen koperslager


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0007v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymon Jansen mr. koperslager


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0148r van 1 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 29Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]311‑00‑00 gghuis
koperTrijntie Doekles, weduwe van
koperwijlen Jelle Stijl koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenTrijntie Doekles, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jelle Stijl
naastligger ten westenTrijntie Doekles, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jelle Stijl
naastligger ten noordenHaje Pieters blauwverver
verkoper q.q.Yde Pytters, curator over
verkoperSimon Jansenkoperslager


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-052 , folio 97Heiligeweg 29huis
eigenaarHaje Pieters
gebruikerHaje Pieters
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-052 , folio 63rHeiligeweg 29huis
eigenaarHaie Pieters
gebruikerWillem van Doccum
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan21‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-052 , folio Heiligeweg 29huis
eigenaarCeimpe Tjeerds
gebruikerBauke Reinders
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-052 , folio 63vHeiligeweg 29huis
eigenaarKeimpe Tjeerds
gebruikerBauke Reiners
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-052 , folio 63vHeiligeweg 29huis
eigenaarJelle Stijl
gebruikerJelle Stijl
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-052 , folio 64vHeiligeweg 29huis
eigenaarJelle Stijl
gebruikerJelle Stijl
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-052 , folio 64vHeiligeweg 29huis
eigenaarJelle Stijl
gebruikerJelle Stijl
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-045 , folio 111rHeiligeweg 29huis
eigenaarJelle Stijl
gebruikerJan Harmens
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: lasten05‑00‑00 cg
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-045 , folio 111rHeiligeweg 29huis
eigenaardr. Stijl
gebruikerJan Harmens
huurwaarde15‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht05‑00‑00 cg
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-045 , folio 111rHeiligeweg 29huis
eigenaardr. Stijl
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
grondpacht vandr. Stijl
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-047, pag. 74Heiligeweg 29


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-045 , pag. 107Heiligeweg 29H. Winnekers 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-252Heiligeweg 29Harm Wennekes... id. van wijk E-002; gebruiker G. Telsemeyer, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-252, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-253, spinderij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-254, verwerij, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-252Heiligeweg 29H Wennekespakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 999Heiligeweg 29Gerhardus Telsemeyer koopmanHarlingenpakhuis (35 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-252Heiligeweg 29Aukje Jans Groen... dv Jan G, en Jantje Meiles; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1832, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-252, 267, wijk G-107; geb 25 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, dv Jan Groen en Jantje ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 999Gedempte Turfhaven E-251 Andries Heeger woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4395Heiligeweg 29 (E-251)Andries Heeger (en Cons.)woonhuis en bergplaats


1919 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-2136
Heiligeweg 29J.J. Hofmann


1920 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-3908
Heiligeweg 29J.J. Hofman


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 29S. Hofmanonderwijzer


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.E.T. Boonstra412Off. Ford Dealer, woonh.
Heiligew.Garage E.T. Boonstra412Off. Ford Dealer, woonh.
Heiligew.Ford Dealer, Off.412(b.g.g. en woonh.)


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.E.T. Boonstra412Off. Ford Dealer, woonh.
Heiligew.Garage E.T. Boonstra412Off. Ford Dealer, woonh.
Heiligew.Ford Dealer, Off.412(b.g.g. en woonh.)


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.E.T. Boonstra412Off. Ford Dealer, woonh.
Heiligew.Garage E.T. Boonstra412Off. Ford Dealer, woonh.
Heiligew.Ford Dealer, Off.412(b.g.g. en woonh.)


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 29W. (Wijbren) Molenaar


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 29rijksmonument 20395ca. 1855


2023
0.21219396591187


  terug