Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 16 1-062 1-103 A-118 A-129
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 24 1-062 1-104 A-122 A-135
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 26 1-062 1-103 1/2 A-272 A-134
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 28 1-062 1-103 A-121 A-132


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 16, Harlingen Bildtstraat 16, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 24naamloze doorlopende steeg ten westen
Zoutsloot 26naamloze doorlopende steeg ten oosten
Zoutsloot 28naamloze doorlopende steeg ten westen


 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0246r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis, loods en plaats
 
koperIsbran Isbrants, gehuwd metschipper (groot-)1112-00-00 GG
Stoffel Banners
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper
naastligger ten noordenDirck Longerhou
verkoperJan Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrand Isbrants, grootschipper, koopt een huis, loods en plaets etc., wz. Bildtstraat. Ten Z. Evert Doedes, kuiper, ten N. Dirck Longerhou. Gekocht van Jan Jansen, voor 1112 gg.


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0087v van 3 feb 1661 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis met een plaats met een uit-gang in de steeg
 
koperJean de Mirande commies ter recherche1130-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhuis van het kind van Banier Gerrits
verkoperAlbert Symons burger c.u.schipper (groot-)


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0040r van 12 feb 1671 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperMinne Jansen burger801-00-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenstads weesvoogdij
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenBauckjen van Swol
verkoperJan Miranda


 


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0075v van 25 jan 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZwoning met plaatske
 
koperJacob Seerps burger c.u.kooltjer166-16-00 GG
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente vermaning (Jan Jacobs)
naastligger ten westenWybe Sytses
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJanke Jans


 


 


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0179r van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZwoning met plaatske
 
koperJacob Aebes c.u., huismr. smid213-00-00 CG
huurderFrans Claessen
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten westenWybe Sytses
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJacob Seerpskooltjer


 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0078r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ aan de westkant van de fine doopsgezinde vermaningedwarshuis
 
koperPytter Fridses, enmr. timmerman (huis-)216-00-00 CG
Claes Claessenschipper (smal-)
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente vermaning (fijne)
naastligger ten zuidende tuin van dr. Claes Acker
naastligger ten westenals bewoner Wybe Sytses
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJacob Abesmr. smid


 


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0221r van 19 apr 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ1/2 dwarshuis
 
koperClaes Claessen burgerschipper (smal-)108-00-00 CG
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente vermaning
naastligger ten zuidende tuin van dr. Claes Acker
naastligger ten westenhet huis bewoond door Wybe Sytses
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPieter Fridseshuistimmerman


 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0017r van 11 jun 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZherbouwd dwarshuis
 
koperDoede Jansen, gehuwd metschipper (schuit-)209-14-00 GG
Mayke Andries
huurderTaetske Gerrits 10-10-00 CG
huurderAntie Hessels 10-10-00 CG
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente vermaning (fijne)
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente vermaning (fijne)
naastligger ten zuidende tuin van dr. Nicolaus Acker
naastligger ten westenJan Jansen mr. timmerman
naastligger ten noordenZoutsloot
burgemeester Jacob Hatsma, gecommiteerde
Reyer Arjens Mahui, gecommiteerden overkoopman
de nagelaten goederen van wijlen Claes Claessen Fuikschipper (schuit-)


 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0255r van 14 dec 1715 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperJacob Douwes burgerkoopman476-14-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenSybe Sybes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende kinderen van Sibren S. Geitiebaan
verkoperGerloff Jansen Buma, en
Feddrick Aises Mahui, als gecomitteerde uit de crediteuren van
Pieter Pieters c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Bildtstraat 16huis
eigenaarJan Jansen Wiertsma erven
gebruikerHubert Cornelis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0267v van 12 jul 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperTieerd Sanstra c.u.schipper (groot-)738-08-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenSybe Sybes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende erven van Sybren Tierx Geitiebaan
verkoperJacob Douwesmr. schoenmaker en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTieerd Jansen Sanstra, grootschipper, koopt huis wz. Bildtstraat, met in- en uitgang door een steeg ten W. Ten Z. Sybe Sybes, ten N. erven Sybren Tierx Geitiebaan. Gekocht van Jacob Douwes, mr. schoenmaker, voor 738 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Bildtstraat 16huis
eigenaarDoede Sickes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Bildtstraat 16huis
eigenaarDoede Sickes
gebruikerAefke Jans
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG


 


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0062r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 26Zoutsloot bij de vermaninghuis verdeeld in woningen
 
koper van 1/4Pieter Jansen Oldaens koopman375-00-00 CG
koper van 1/4Jarig Jacobs van der Ley koopman
koper van 1/4Joseph Salomons koopman
koper van 1/8Hendrik Altena koopmanFraneker
koper van 1/8Jan Reins Baerda koopmanFraneker
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten westenMayke Andrys
naastligger ten noordenZoutsloot
Wepke Piers, administratorkoopmanFraneker
Pyter Gerrits, administratoren vanmr. schoenmaker
verkoperDoopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen Oldaens, Jarig Jacobs v.d. Ley en Joseph Salomons, elk voor 1/4 en Hendrik Altena met Jan Reins Baard te Franeker, samen voor 1/4, kopen huis op de Zoutsloot, strekkende tot aan de Vermaning. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Mayke Andrys, ten Z. de verkopers, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van de Jan Jacobs Gemeente.


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0211v van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZdwarshuis
 
koperGerryt Joosten burgermetselaar130-00-00 GG
naastligger ten oostensuikerraffinaderij
naastligger ten zuidensuikerraffinaderij
naastligger ten zuidenJan Aukes bakker
naastligger ten westenHendrik Jarigs
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/3Jan Andries
verkoper van 1/3Wopke Doedes
verkoper van 1/3Baukjen Doedes
erflaterMayke Andries, weduwe van
wijlen Doede Jansen


 


 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0284r van 17 jan 1734 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 28Zoutsloot ZZ, ten westen van de Bildtstraathuis
 
koperClaes Jacobs Danser, gehuwd metmetselaar236-00-00 GG
Lijsbert Dyksma
huurderClaes Cornelis mr. kuiper
naastligger ten oostende weduwe van Harmen Hylkes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende erven van Tieerd Sanstra
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPytie Pyters, gehuwd met
Doede Sickesmr. wolkammer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Jacobs Danser, mr. metselaar x Lijsbert Dijksma kopen huis zz. Zoutsloot. Ten O. wd. Harmen Hylkes, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. erven Tieerd Sanstra, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Pytie Pyters, de vrouw van Doede Sickes.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Bildtstraat 16huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0020r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZ met een vrij in- en uitgang in de doorgaande steeg ten westenhuis
 
koperMeye Harmens, gehuwd metschipper (schuit-)600-00-00 GG
Antje Harmens Speltje
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende erven van Jan Dirks
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenJan Doekes mr. scheepstimmerman
verkoper van 1/2Dirk Tjeerds Sanstraoud schipper
verkoper van 1/2meerderjarige jongeman Andrys Tjeerds Sanstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeye Harmens, schuitschipper x Antje Harmens Speltie koopt een huis, wz. Bildtstraat. Ten O. die straat, ten W. een doorgaande steeg waarin het huis vrij in- en uitgang heeft, ten Z. erven Jan Dirks, ten N. Jan Doekes, mr. scheepstimmerman. Het huis wordt bewoond door Dirk Tjeerds Sanstra als mede-verkoper. Gekocht van Dirk Tjeerds Sanstra, oud-schipper, voor 1/2, en Andrys Tjeerds Sanstra, voor 1/2, voor 600 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-062 Bildtstraat 16Claes Jacobs Danser, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0145r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperEilert Jurjens, gehuwd met800-00-00 CG
Antje Harmens
huurderRimmert Teunis c.u. en c.s.
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende erven van Jan Dirks
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenJan Doekes mr. scheepstimmerman
verkopervroedsman Meye Harmens, gehuwd met
Antje Harmens Speltje
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEilert Jurjens x Antje Harmens kopen een huis wz. Bildtstraat. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. de erven jan Dirks, ten W. een doorgaande steeg met vrije in- en uitgang, ten N. mr. scheepstimmerman Jan Doekes. Geen grondpacht. Gekocht van mede vroedschap Meye Harmens x Antje Harmens Spaltje voor 800 CG.


 


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0119v van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 28Bildtstraat WZ [staat: Zoutsloot ZZ achter het huis van de koper]huis
 
koperReynder Pytters koopman en winkelier200-07-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuiden [staat: noorden]N. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Cornelis Blok
verkoperClaas Danser, gehuwd metmr. metselaar
Lijsbeth Dijksma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEijlert Eijlerts, ten N. Reynder Pyters. Gekocht van Jan Doekes, mr. scheepstimmerman.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0261r van 20 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperJohannes Jans bierdrager551-07-00 GG
huurderJan Boomsma c.u.
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenDirk Jans
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenCornelis Blok
verkoperEildert Jurjensschippersknecht (wijd-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jans, bierdrager, koopt een huis wz. Bildtstraat. Ten O. de straat, ten W. een doorgaande steeg met vrij in- en uitgang, ten Z. Dirk Jans, ten N. Cornelis Blok. Gekocht van Eildert Jurjens?, schippersknecht.


 


 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0027v van 28 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperJan Janzen, gehuwd metpottebakker425-00-00 GG
Doettje Wiegers
huurder keukentjeNeeltje Dirks 18-00-00 CG
naastligger ten noordenCornelis Blok
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJohannes Bouwes
naastligger ten westendoorgaande steeg
verkoperJan Westra, als curator vanprocureur postulant en koopman
wijlen Johannes Jansen Mooy, gehuwd met
wijlen Antje Swaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen [van der Molen], pottenbakker x Doedtje Wiegers koopt huis. Ten O. de Bildtstraat, ten W. een doorgaande steeg met vrij in- en uitgang naar de Zoutsloot. Gekocht van Johannes Jansen Mooy x Antje Swart.


 


 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0092v van 25 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ tussen de Bildtpoorts- en Bargebuurtspijpenhuis
 
koper door niaarSjerp de Vries boekhouder suikerraffinaderij185-07-00 GG
geniaarde koperPieter Huidekoperkoopman wegens de gezamenljke eigenaren van de oude suikerrafineerderi
naastligger ten oosteneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten zuideneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten westende weduwe van Jan Trompetter
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Gereformeerde Gemeente, alimentator
verkoper van 1/2Doopsgezinde Gemeente, alimentatores van
wijlen Isack Roozen, gehuwd met
wijlen Doekjen Doekes Jongma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjerp de Vries, boekhouder bij de suikerraffinaderij koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Pieter Huidekoper die handelt namens de eigenaren van de oude raffinaderij, een huis en erf zz. Zoutsloot, tussen Bildtpoorts- en Bargebuurtspijpen, laatst bewoond door Ysaak Rosen. Ten O. en Z. de suikerraffinaderij, ten W. wd. Jan Trompetter, ten N. de zz. Zoutsloot. Gekocht van de diaconen der Ger. Geeente voor 1/2, en die der D.G. Gem., voor 1/2, als alimentatoren van Ysaak Rosen en Doekjen Doekes Jongma, voor 185 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0162r van 14 nov 1802 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 28Zoutsloot ZZhuis
 
koperdr. Henricus J. Westra 700-00-00 CG
huurderUilke Sybes c.u.
naastligger ten oostenDouwe Wytses Vettevogel
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westendr. Henricus J. Westra
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 3/4Douwe Wytses Vettevogelkoopman
verkoper van 1/4Anne Tademaapotheker


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0116v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperEeltje H. Bonnema koopman650-00-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenLammert Atlas*
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenHaring Wygers
verkoperwijlen Jan Jans van der Moolen, gehuwd met
Doetje Krijgerspottenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje H. Bonnema te Kimswerd koopt huis wz. Bildtstraat. Ten O. deze straat, ten W. een doorgaande steeg, waardoor vrij in- en uitgang naar de Zoutsloot, ten Z. Lammert?, ten N. Haring Wygers. Gekocht van Doedtje Wygers wv mr pottenbakker Jan Jans v.d. Molen.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-103 Bildtstraat 16H J Westra1-10-00 CGhuis


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Jan Dirks Trompettergeb 1799 HRL, ovl 23 dec 1813 HRL; wijk A-118, zv Dirk T, en Janneke Klases; BS ovl 1813; geb 12 jan 1798, ged 11 feb 1798 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jans Trompetter en Janneke Klaases


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Dirk Jans Trompetter... 1805, 1808, BS ovl 1813, huw 1817, ovl 1829, huw 1833, huw 1837, ovl 1840, ovl 1861; gebruiker van wijk A-118, graanverschieter; eigenaar is E. Bonnema, 1814. (GAH204); D.J.T., mr bakker, en Janneke Claasen, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Eeltje Haitzes Bonnema... inkomen bebouwd 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-121Zoutsloot 28Henricus Jans Westra... wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk A-087, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-121; gebruiker Johannes Numan, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-176, pakhuis, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-121Zoutsloot 28Johannes Karels Numan... onbebouwd 1, belastbaar inkomen 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Jan Thomas Zwanenburg... Kerk HRL 1802, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1819, ovl 1850, ovl 1873, ovl 1875, ovl 1883; eigenaar van wijk A-122; gebruiker Sjoerd vd Vorm, ketellapper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-179; gebruiker Teunis D. van Laan, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Sjoerd van der Vormgebruiker van wijk A-122, ketellapper; eigenaar is Jan T. Zwanenburg, 1814. (GAH204); huwt met Jetske Jetses, kind: Reinskjen Sjoerds van der Vorm, geb 24 mrt 1784, ged 4 may 1784 Grote Kerk HRL


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-118Bildtstraat 16E Bonnema Dirk Trompetter graanverschieter
A-122Zoutsloot 24Jan T Swanenburg Sjoerd van der Vorm ketellapper
A-121Zoutsloot 28H J Westra Johannes Numan schipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 270Bildtstraat 16Eeltje Haitzes BonnemaKimswerdkoopmanhuis en erf (102 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 273Zoutsloot 28erven Gooitje StinstraAssenhuis en erf (80 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Zoutsloot 26wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 275Zoutsloot 24wed. Jan Thomas Zwanenburg en mede E.Harlingenscheepstimmermanschehuis (87 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 29 jan 1832
A-121Zoutsloot 28Huizinge met annexen op de Zoutsloot, huurder klaas, bleeker. Finaal verkocht op 27 feb 1833 door notaris Wijma..


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 270 Haitse BonnemaKimswerdde oude gevel bouwvallig zijnde een nieuwe gevel daarvoor in de plaats opgetrokken


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-122Zoutsloot 24Jan Walles Kerkhoven, overleden op 21 november 183718 mnd, zoon van Walle Jacobus Kerkhoven, verversknecht (Zoutsloot A 122) en Antje Jans Leyenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Harmen Kroon... B-191, wijk A-104, wijk E-267; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Rintje Taekes Kuipers... wijk B-169, wijk D-052, 105, 171 wijk H-104; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk A-118; VT1839; Ik Ondergetekende Stijntje Rintjes weduwe Taeke Halbes, wonende te HRL, verklare bij desen te ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Teuntje Harmens van den Berg... wijk B-169, wijk F-267, wijk D-052, 105, 171, wijk H-104; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-118; VT1839; geb 25 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL, dv Harmen van der Berg en Berber Jakobs; Ik ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Trijntje R Kroonoud 55 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk A-118; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-121Zoutsloot 28Feikjen Jans van den Brug... Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1837, ovl 1849; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-121; VT1839; geb 27 jun 1811 HRL, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL, dv Jan van der Brug en Klaaske ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-121Zoutsloot 28Jan Wytzes Feddema... 1810, BS huw 1837, huw 1839, ovl 1849; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk A-121; VT 1839; geb 19 okt 1810, ged 27 nov 1810 Grote Kerk HRL, zv Wytze Feddema en IJtje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Neeltje Posthuma... Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1810, BS ovl 1845, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-033, wijk A-122, 123; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-143; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Sophia Johannes Waller... Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1842; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-122; VT1839; Jetze Jelles Boomsma als Curator over S.W., op op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-118BildstraatHarmen J Kroon54 jKimswerdgezin 1, m, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
A-118BildstraatTrijntie R Kroon55 jKimswerdgezin 1, v, protestant, gehuwd
A-118BildstraatAuke Kroon26 jKimswerdgezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-118BildstraatAntie Kroon25 jKimswerdgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-118BildstraatRintie T Kuiper44 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, varensgezel
A-118BildstraatTeuntje van der Berg45 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-118BildstraatGerben Posthumus18 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-121ZoutslootJan W Feddema29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kantoorbediende
A-121ZoutslootFeikje van der Brug28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-121ZoutslootYtje J Feddema2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-121ZoutslootKlaaske Feddema1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-122ZoutslootJacob de Vries27 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-122ZoutslootYetje van Arum25 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-122ZoutslootCornelis J de Vries10 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-122ZoutslootSophia Waller64 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-121Zoutsloot 28Dominicus Cornelis Steenstra, overleden op 9 september 1848bijna 1 jr (geboren 27/9/1847), overleden Zoutsloot A 121, zoon van Cornelis Wietzes Steenstra, arbeider en Nieskje Jans Kingma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-122Zoutsloot 24Tietje Tjeerds Vellinga, overleden op 12 december 184833 jr (geboren 21/3/1815), overleden Zoutsloot A 122, vrouw van Feitse Jans Zwanenburg, scheepstimmerknecht, moeder van minderjarige Trijntje en Aukje Feitzes Zwanenburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Hendrik Hinselman... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1835, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-117, 118, 62, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Hiltje Deurnat... HRL 1851 wijk A-117, 118, 262, wijk E-269; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-198; ... (alles)


1851 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 en 5 van 15 jan 1851
adressoortbedraggebruik
A-122Zoutsloot 24provisionele en finale toewijzingfl. 500huis aan de zuidzijde van de Zoutsloot, A-122
 
verkoperHilbrand Jans Zwanenburg
koperJakob de Beer


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 270A-118 (Bildtstraat)Gerrit van Veldenwoonhuis
Sectie A nr. 273A-121 (Zoutsloot)Dirk Haagsmawoonhuis
Sectie A nr. 274A-087 (Achterstraat)Jan A. Sluiktimmerwinkel
Sectie A nr. 274A-272 (Zoutsloot)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 275A-122 (Zoutsloot)Maartje R. Voermanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 270A-129 (Bildtstraat)Dani Boonstrawoonhuis
Sectie A nr. 3116A-133 (Zoutsloot)erven Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3115A-134 (Zoutsloot)erven Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 275A-135 (Zoutsloot)Sjoerd D. Laansmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 270Bildtstraat 16 (A-129)Taeke D. Boonstra (te Assen)
Sectie A nr. 275Zoutsloot 24 (A-135)Tetje S. Dijkstra (vr. v. P.J. Holstein)
Sectie A nr. 4232Zoutsloot 26 (A-134)Albert J. Sluik
Sectie A nr. 273Zoutsloot 28 (A-132)Trijntje M. van der Woud (wed. Hylke J. Span, te Wijnaldum)


1913 - kentekenadresnaam
B-974
Zoutsloot 24Yetze Alkema


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bildtstraat 16 Jan de Witmandenmakerskn.
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600
Zoutsloot 26 Gerritje Sluikcostuumnaaister
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 0
Zoutsloot 28 Gooitzen Zijlstraexportslagersknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 16J. de Witmandenmaker
Zoutsloot 24H.H.Visserschipper
Zoutsloot 26A.Pascumsigarenfabrikant
Zoutsloot 28H.Frisokorenmolenaar
Zoutsloot 28P.Frisokorenmolenaar


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 16J. (Jurjen) Brouwer
Zoutsloot 24J. (Jan) Klijnstra
Zoutsloot 26A. (Andries) Pascum
Zoutsloot 28J. (Johannes) de Jong


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 16rijksmonument 20315
Zoutsloot 24beeldbepalend pand5 van 10
Zoutsloot 26beeldbepalend pand9 van 10
Zoutsloot 28beeldbepalend pand8 van 10
  terug