Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 19 1-069 1-112 A-131 A-144
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-069 Zeilmakersstraat 19huis
eigenaarMayke Ruirdts
gebruikerMayke Ruirdts cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-069 Zeilmakersstraat 19huis
eigenaarJan Claessen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingdoor de exekuteurs ontsegt


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-069 Zeilmakersstraat 19huis
eigenaarJan Clasens
gebruikerYge Jansen
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-069 Zeilmakersstraat 19huis
eigenaarClaas Jansen
gebruikerPieter Jacobs
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-112 Zeilmakersstraat 19Ruurd Heerkes1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Ruurd Heerkes Jongsma... J, geb 1778 HRL, vlgs ovlakte 1 kind; BS ovl 1826; 1830 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk A-131, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-131Zeilmakersstraat 19Ruurd H Jongsma Ruurd H Jongsma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 288Zeilmakersstraat 19Eele Roelofs DriestenHarlingendienaar van justitiehuis en erf (75 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-131Zeilmakersstraat 19Eele Roelofs Drysten, overleden op 1 november 1834justitiedienaar Bargebuurtspijp A 131, overleden door val van paard, man van Akke Baukes, vader van afwezige Roelof, militair ter velde, Bauke, Gerrit, varenspersoon en wijlen Lubbe Eeles Drysten (man van Lolkje Douwes de Vries, vader van minderjarige Douwe en Lubbe Lubbes Drysten). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Akke Baukes Hartenberggeb 1773 Sneek, ovl 10 jun 1844 HRL, huwt met Eele Roelofs Driesten, dv Bauke Lazes en Janke ... ; BS ovl 1844; oud 67 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-131; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Rinke Berends Oorthuis... Beitske Bakker; BS huw 1820, huw 1822, huw 1834, ovl 1836, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-172, wijk A-131; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, molenaar, wijk B-165; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Truitje Aukes Vissergeb 6 nov 1794 Heerenveen, ovl 1 jan 1877 HRL, huwt met Jan Cornelis Visser; BS ovl 1836; 1877 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-036; oud 48 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk A-131; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-131AchterstraatAkke Hartenberg67 jSneekv, protestant, weduwe
A-131AchterstraatEle R Driesen13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-131AchterstraatTruike A Visser48 jHerenveenv, protestant, weduwe
A-131AchterstraatJanna J Visser19 jStavorenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-131Zeilmakersstraat 19Akke Baukes Hartenberg, overleden op 10 juni 1844(Certificaat van onvermogen), 71 jr, geboren Sneek, overleden Zeilmakerstraat A 131, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Jetske Salkesgeb 1785/92 Pingjum, ovl 13 jun 1857 HRL, ongehuwd, dv Salke Tjepkes en Antje Piers; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk A-131


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Tetje Kaper... winkelierse in 1853, dv Willem Douwes K, en Antje Piers; BS huw 1818, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 288A-131 (Droogstraat)Klaas J. de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 288A-144 (Zeilmakersstraat)Klaas J. de Vrieswoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Zeilmakersstraat 19A. (Anne) Tigchelaar
  terug