Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 57
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 57 1-102 1-144 A-158 A-165
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-102 Zoutsloot 57huis
eigenaarwed. Dirck Gerrits
gebruikerwed. Dirck Gerrits
opmerkingonvermogende


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-102 Zoutsloot 57huis
eigenaarwed. Dirck Gerrits
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingonvermogende


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-102 Zoutsloot 57huis
eigenaarwed. Dirk Gerrits
gebruikerwed. Dirk Gerrits
opmerkingonvermogende


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-102 Zoutsloot 57huis
eigenaarDirk Gerryts
gebruikerDirk Gerryts
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-102 Zoutsloot 57Marten Lammerts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal01-10-00 CG
verhoogd sig02-10-00 CG


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0093v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 57Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts en Karremanspijpenhuis
 
koperPhilippus Hanekuik koopman160-00-00 GG
huurderWiltetus Hendriks c.s.20-00-00 CG
naastligger ten oostenSymon Sybrens
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Bastiaan Bickers
naastligger ten noordende tuin van Yede Pyters
verkoper van 1/2Yttje Dirks, weduwe vanwinkelierse
wijlen Douwe Jansen
verkoper van 1/2Dirk Jansen Vlietmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Hanekuik, coopman


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0256r van 17 mei 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 57Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts- en Karremanspijpenhuis
 
koperClaas Hendriks schipper op Franeker (trekveer-)300-00-00 CG
huurder benedenArjen Sipkes c.u.20-00-00 CG
huurder bovenTrijntje van Campen 13-00-00 CG
naastligger ten oostenSymon Symons
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Bastiaan Bikker
naastligger ten noordende weduwe van Yede Pyters
verkoper van 1/2Mayke Folkerts de Haas, weduwe van
wijlen Philippus Hanekuikkoopman
verkoper van 2/8Allard Scheltinga, curator van
Johs. Hylkes Hanekuik
Aagjen Hylkes Hanekuik
verkoper van 1/8dr. S. Stijl, zoon van
Jelle Stijlkoopman
verkoper van 1/24Rinske IJsenbeek, gehuwd met
Sjoerd Schrikkoopman
verkoper van 1/24Thomas IJsenbeekkoopman
verkoper van 1/24Hylke IJsenbeek, erfgenamen volgens het testament vankoopman
Philippus Hanekuik


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-135 Zoutsloot 57Jan Roelofs
1-135 Zoutsloot 57Eeltje Abes, 31 jaar, gehuwd
1-135 Zoutsloot 57Betting Alberts, 39 jaar, gehuwdschipper


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0155r van 13 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 57Zoutsloot NZ wijk A-158huis
 
koperJan Roelofs, gehuwd met110-00-00 CG
Hinke Aukes
huurderJan Roelofs
Hinke Aukes
naastligger ten oostenAizo Ypey
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende erven van S. Hoornstra
naastligger ten noordende erven van S. Hoornstra
verkoperWybren Heeresmetselaar


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-144 Zoutsloot 57Jan Roelofs1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-158Zoutsloot 57Jan Roelofs van der Zee... gebruiker wijk C-103, pakhuis; eigenaar is Jan Zuidersma, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-158, sjouwer, 1814. (GAH204); erven J.R. v. d. Z. eigenaars van perceel nr. 149 te HRL, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-158Zoutsloot 57Jan R van der Zee Jan R van der Zee sjouwer


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-158Zoutsloot 57Jan Jans Witting, overleden op 15 juli 1822zoon van afwezige Jan Witting, zeeman (op reis naar Havre de Grace) en Trijntje Jans van der Zee (Zoutsloot A 158), broer van minderjarige Hinke Jans Witting. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-158Zoutsloot 57Jan Roelofs van der Zee, overleden op 3 oktober 1826turfkoopman Zoutsloot A 158, man van Hinke Aukes, vader van Trijntje (vrouw van Jannes Jans Witting, beurtschipper) en Roelof Jans van der Zee, curassier Leiden. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 149Zoutsloot 57erven Jan Roelofs van der ZeeHarlingenhuis (57 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-158ZoutslootPieter Mooiman24 jHarlingenm, protestant, gehuwd, timmerman
A-158ZoutslootNeeltie Meinsma26 jMakkumv, protestant, gehuwd
A-158ZoutslootHendrik Mooiman2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-158ZoutslootBeitske Timmer20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-158Zoutsloot 57Jacobje van Dokkum... HRL, N.H., huwt met Bauke Dijkstra, dv Wybe vD, en Fokje Steensma; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-158, wijk D-125, wijk G-021; oud 32 jaar, (vnm: Jaapje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-190; VT ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 149A-158 (Zoutsloot)Meinardus R. Koopmanswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 149A-165 (Zoutsloot)wed. en erven Meinardus R. Koopmanswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 149Zoutsloot 57 (A-165)Jan H. van 't Vliet (en erv.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 57 Geert van der Sluisbootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 57G. v/d Sluistransportarbeider


1929 - kentekenadresnaam
B-14350
Zoutsloot 57Harm van der Sluis


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 57E. (Eeikje) Tichelaar


1970 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 57Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1970


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 57rijksmonument 20757
  terug