Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 34
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Karremanstraat 34 1-154 1-227 A-060 A-056
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-154 Karremanstraat 34huis
eigenaarSimen Willems
gebruikerSimen Willems
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-154 Karremanstraat 34huis
eigenaarSimen Willems
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-154 Karremanstraat 34huis
eigenaarSymon Willems
gebruikerSymon Willems
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-154 Karremanstraat 34huis
eigenaarerven Symon Willems
gebruikerLijsbert Aarts
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-10 CG


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-227 Karremanstraat 34Bouwe Dirks1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 34Bouwe Dirks... Simon Bouwes, ged 31 okt 1769 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 34Jan Hendriksgebruiker van wijk A-060, gealimenteerd, medegebruiker is Johannes Caspers wed., gealimenteerd, eigenaar is Bouwe Dirks wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 34Johannes Caspersovl voor 1815; wed. J.C. gebruiker van wijk A-060, gealimenteert; medegebruiker Jan Hendriks, gealimenteert; eigenaar is Bouwe Dirks wed., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-060Karremanstraat 34Bouwe Dirks wed Yemes gealimenteerd
A-060Karremanstraat 34Jan Hendriks gealimenteerd
A-060Karremanstraat 34Johannes Caspers wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 385Karremanstraat 34Jacob HildebrandHarlingenhuis (45 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-060Karremanstraat 34Jacob Hillebrands, overleden op 22 oktober 1833geboren/afkomstig uit Nassau, Karremanstraat A 60/61, wednr. Sjoukje Bouwes de Vries (zuster van wijlen Dirk Bouwes de Vries), geen kinderen, testamentair erfgenaam is volle neef van zijn wijlen echtegenote, te weten Bouwe Dirks de Vries, werkman. Saldo fl. 194,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 34Antje Murks van Slooten... huw 1832, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-059; oud 33 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-060; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 34Jan van der Heide... 1868 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-059; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, arbeider, wijk A-060; ... (alles)


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 385 Jetze RodenhuisHarlingenaanmerkelijk verbeterd door het maken eener nieuwe gevel


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-060KarremanstraatJan J van der Heide33 jHarlingenm, protestant, gehuwd, arbeyder
A-060KarremanstraatAntie van Sloten33 jBolswardv, protestant, gehuwd
A-060KarremanstraatHylke van Sloten6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-060KarremanstraatTamer van Slooten13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-060KarremanstraatTrijntie van Sloten11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-060KarremanstraatTietje van Sloten1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 385A-060 (Karremansstraat)Dirk B. de Vrieswoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 34Catharina Mesman... 1864 HRL, 1e huwt met Bouwe Dirks de Vries op 16 jan 1834 HRL, 2e huwt met Sijtse Dirks Sleeper, ovl wijk A-060, dv Antonie M(esdag), en Renske Andries (Hoedtje); BS huw 1834, huw 1839, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 385A-056 (Karremansstraat)wed. en erven Dirk B. de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4433Karremanstraat 34 (A-056)Abe Hainja


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Karremanstraat 34 Klaas Wiersmakoetsier
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
  terug