Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 67
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 67 2-014 2-016 B-235 B-132
 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0078v van 27 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 67Zoutsloothuis, loods en plaats en nog een kamer ten noorden
 
koperJan Vinkelbos, gehuwd metcommandeur bij de Admiraliteit1051-00-00 GG
Lijsbeth Cornelis
verpachter grondHeiltje 1-04-00 CG
wijlen Arrjen Dirks
naastligger ten oostende weduwe van Sjoerd Jansen slachter
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erven van Berber Meintes


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-014 Zoutsloot 67woning
eigenaarJan Hendricks
gebruikerJan Hendricks
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-014 Zoutsloot 67huis
eigenaarJan Hendriks
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-014 Zoutsloot 67huis
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-014 Zoutsloot 67huis
eigenaarCornelis Clases
gebruikerCornelis Clases
opmerkingpauper


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-014 Zoutsloot 67Thomas Lammerts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


 


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0238v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ hoek Karremanspijphuis
 
koperRimmert Teunis, gehuwd metscheepstimmerman500-21-00 GG
Antje Gerrits
huurder benedenGrytje Janz Trompetter c.m.
huurder bovenGerben Sybrens c.u.
naastligger ten oostenSybrand Feitema
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenkamer met een uitbouwsel aan het verkochte van de erven van Jan Pyters Trompetter
verkoperde erven van Jan Pyters Trompetter, gehuwd met
Antje Jans Vinkelbos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRimmert Teunis, mr. scheepstimmerman x Antje Gerryts koopt een huis nz. Zoutsloot, op de O. hoek v.d. Karremanstraat. Ten O. Sybrand Feitema, ten W. de straat, ten Z. de Zoutsloot, ten N. een camer met een uitbouwsel dat eerst bij dit verkochte huis behoorde en dat de verkoper in eigendom behoudt. Gekocht van erven wl. Jan Pyters Trompetter en x Antje Jans Vinkelbos, voor 500 gg.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0184r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ op de hoek van de Karremanstraathuis
 
koperBaltus Moltz, gehuwd metkoopman470-00-00 GG
kopersPetronella Chemains
huurderJoost Jans 50-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van S. Feitema
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenHendrik Jans
verkoperAntje Gerryts, weduwe van
wijlen Rimmert Theunisscheepstimmerbaas


 


 


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0258r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ hoek Karremanstraathuis
 
koperCornelis Jacobs Coster 590-07-00 GG
huurderDoeke Harkes c.u. e.a.opzichter74-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe Dirk Nannings
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJoris Pieters
verkoperB. Koelmans q.q., testamentair en geauthoriseerd executeurkoopman
Jan Bettels q.q., testamentaire en geauthoriseerde executeurs vankoopman
de nagelaten boedel van wijlen Baltus Moltz, gehuwd met
wijlen Petronella Chamin


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0153r van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ hoek Karremanstraathuis
 
koperMinne Poppes Houttuin, gehuwd met464-00-00 CG
Antje Buisman
huurderRein Floris c.u. en c.s.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJoris Pieters
verkoperCornelis Costerkoopman


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0043v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ wijk B-136 hoek Karremanstraathuis en erf
 
koperTjalling Dirks, gehuwd met600-00-00 CG
Antje Tjallings
huurderClaas Burgerhoff c.s.
naastligger ten oostende erven van Willem Davids
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJoris Pieters
verkoperMinne Poppes Houttuin, gehuwd met
Antje Buisman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjalling Dirks x Antje Tjallings kopen een huis en erf B-136 op de hoek Zoutsloot/Karremanstraat, nu in gebruik bij Claas Burgerhoff e.a. Geen grondpacht. Ten O. erven Willem Davids, ten Z. de Zoutsloot, ten W. de Karremanstraat, ten N. Joris Pieters. Gekocht van Minne Poppes Houttuin x Antje Buisman voor 600 cg.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-016 Zoutsloot 67Tjalling Dirks0-00-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160Zoutsloot 67Tjalling van der MuurHarlingenrijkswegerhuis en erf (146 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160aZoutsloot 67Tjalling van der MuurHarlingenrijkswegerhuis (124 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 160B-134 (Liemendijk)Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160B-135 (Liemendijk)Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160aB-113 (Karremansstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3343B-132 (Zoutsloot)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4674Zoutsloot 67 (B-132)Hervormde Diaconie


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 67G. de Vrijplateelbakker


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 67P. (Petrus) v.d. Meer
  terug