Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 13 2-021 2-029 B-232 B-172
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 15 2-021 2-029 B-233 B-173
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 17 2-021 2-029 B-234 B-174
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-021 Karremanstraat 13woning
eigenaarSimen Jelles Stijl erven
gebruikerJan Hansen
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-021 Karremanstraat 13huis
eigenaarSymen Stijl erven
gebruikerFolkert Doekles
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-021 Karremanstraat 13huis
eigenaarSymon Stijl erven
gebruikerJan Hansen
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10,66666667 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0140r van 31 okt 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 13Zoutsloot NZhuis
 
koperDirk Hessels, gehuwd metturfdrager164-00-00 GG
Maertje Lenerts
naastligger ten oostende weduwe van Thijs Harkes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Feyke Fransens
naastligger ten noordenPier Gladsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Hessels, turfdrager x Maertie Lenerts? koopt een huis nz. Zoutsloot. Ten O. wd. Thijs Harkes, ten W. wd. Feycke Fransen, ten Z. de Zoutsloot, ten N. Pier Gladsma. Gekocht van Trijntie Oenes wv Wijnse Wybes, voor 164 gg.


 


 


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0234r van 6 feb 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 13Zoutsloot NZgrond lengte OW:18 houtvoeten, breedte NZ: 14 houtvoeten
 
koperPier Andries Glatsma 3-00-00 CG
achterbuurvrouwTrijntje Oenes, weduwe van
wijlen Wynne Wybes
naastligger ten oostenPier Andries Glatsma
naastligger ten zuidenDirk Hessels turfdrager
naastligger ten westenPier Andries Glatsma
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma
verkoperDirk Hesselsturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Andries Gladsma koopt 18 houtvoeten grond O. en W. te rekenen in de lengte, en 14 voeten breed, van de tuin achter het huis dat door Trijntie Oenes wv Wijnse? Wybes is verkocht, nz. Zoutsl. De koper moet die grond met een goed hek afsluiten etc. Ten O.?. en W. de koper, ten Z. het huis van de verkoper. Gekocht van Dirk Hessels, turfdrager, voor 13 cg.


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0024r van 2 sep 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 13Zoutsloot ?huis en plaats
 
koperJelmer Gerbens, gehuwd metmr. metselaar300-00-00 CG
Dienke Kornelis
huurderWillem Auckes c.u.
naastligger ten oostenGeertje Sipkes
naastligger ten zuidenstraat en diept
naastligger ten westenAntje Sybes
naastligger ten noordenPier Andries Gladsma
verkoperSybren Symens, gehuwd metschipper (beurt-)
Aeltje Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelmer Gerbens, mr. metselaar x Dieuke Cornelis koopt een huis nz. Zoutsloot, bestaande uit een camer, loods en plaets met back. Het is verhuurd aan Willem Auckes. Ten O. Geertje Sipkes, ten W. Antie Sybes, ten Z. de straat en diept, ten N. Pier Andries Gladsma. Gekocht van Sybren Symens, beurtschipper x Aaltje Arjens, voor 300 cg.


 


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003va van 4 sep 1735 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 13Zoutsloot naar de Liemendijk, de straat strekkende van dehuis
 
koper provisioneelR. Rovel 250-14-00 GG
huurderClaas Jansen bontwever
naastligger ten oostenZoutsloot naar de Liemendijk, de straat strekkende van de
naastligger ten zuidenZoutsloot naar de Liemendijk, de straat strekkende van de
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenJan Heins brouwer
verkoper van 1/6Saekjen Piers Gladsma, gehuwd met
Tjeerd Clasenschipper
vroedsman Wiltetus Jelgersma, curatorapotheker
Robbert Rovel, curatoren over
verkoper van 1/6Trijntie Piers Gladsma
verkoper van 1/6Ytie Piers Gladsma, erfgenamen van hun vader
wijlen Pier Andrys Gladsma


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003va van 4 sep 1735 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 13Zoutsloot NZestrikwerk
 
koper provisioneelR. Rovel 2000-00-00 GG
koper provisioneelSybrand Feytema
naastligger ten oostenestrikwerk, knechtswoning en tuin
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenGeertie Sipkes
naastligger ten westenGeertie Sipkes
naastligger ten westende weduwe van Tuenis Fransen
naastligger ten noordenLiemendijk
naastligger ten noordenJacob Willems
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma, gehuwd met
Tjeerd Clasenschipper
vroedsman Wiltetus Jelgersma, curatorapotheker
Robbert Rovel, curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma, erfgenaam
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma, erfgenamen van hun vader
wijlen Pier Andrys Gladsmaestrikbakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)(en 006v en 008) Robert Roell en Sybrand Feitema kopen? (bieden?) een mooi estrikwerk met knechtswoning, voorraden en gereedschappen etc., nz. Zoutsloot. Ten O. de volgende percelen, ten W. Geertie Sipkes en wd. Teunis Fransen, ten Z. de straat en Zoutsloot, ten N. de Liemendijk en Jacob Willems. Ook een schuur die als stal en wagenhuis wordt gebruikt, met ten O. en N. de Baansteeg, ten W. de hof van Jacob Willems, ten Z. de Liemendijk. De andere schuur wordt gebruikt voor het bergen van aarde, en staat ten N. van het pan- en estrikwerk, en is eigendom van Roell en Feitema. Er staan veel voorwaarden in de acte. Zij hebben 2000 gg. geboden. Ten 2e. Jacob Clingenspoor koopt? biedt? een mooi huis, met ten O. de straat strekkende van de Zoutsloot tot de Liemendijk, ten W. het 1e perceel, ten Z. de straat en Zoutsloot, ten N. het 3de perceel. Hij heeft 450 gg. geboden. Ten 3e Roell en Feitema kopen? (bieden?) 1/2 huis en weefwinkel in de straat strekkende van de Zoutsloot tot de Liemendijk. Ten O. die straat, ten W. het 1e perceel, ten Z. het 2de perceel, ten N. Jan Heins, brouwer. Zij hebben geboden 250 gg. Gekocht van Saekjen Piers Gladsma x Tjeerd Clasen, schipper, voor 1/3, en de curatoren over Trijntie- en IJke Piers Gladsma, voor 2/3, tezamen als erfgenamen van hun wl. vader Pier Andrys Gladsma, estrikbakker. Zie ook bij 250 blz. 0201v.


 


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0095r van 27 nov 1735 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 13Droogstraat NZschuur, stalling en zomerhuis
 
koperClaes Everts Oosterbaen, gehuwd metkoopman320-00-00 CG
Pietie Jacobs Roorda
naastligger ten oostenJan Aukes Bakker koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erven van Truntie Broers
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma, gehuwd met
Tjeert Clasenschipper
verkoper van 2/3vroedsman Wiltetus Jelgersma, curator
verkoper van 2/3Robbert Rovel, curatoren overkoopman
Trijntie Piers Gladsma
Ytie Piers Gladsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Everts Oosterbaan x Pietie Jacobs Roorda koopt een schuur, stalling, hof met bloemen en planten en zomerhuis, nz. Droogstraat?. Ten O. de koopman Jan Aukes Bakker, ten W. erven Trijntje Broers, ten Z. de Droogstraat. Gekocht van Saeckje Piers Gladsma x schipper Tjeerd Clasen voor 1/3, en (vroedsman Wiltetus Jelgersma en koopman Robbert Rovel in qlt. als geauthoriseerde curatoren over) Trijntie- en IJke Piers Gladsma voor 2/3, voor 320 CG en 3 zilveren lepels.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-021 Karremanstraat 13woning
eigenaarerven Symon Stijl
gebruikerFran Arjaans
huurwaarde19-14-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-12 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-021 Karremanstraat 13wed. Cornelis Symons, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


 


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0249v van 15 dec 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 13Karremanstraat OZhuis en weefwinkel
 
koperAnthoni Vuirpijl burgerschilderaar op de gleibakkerij393-00-00 CG
bewonerHarmen Hember
naastligger ten oostenRimmert Teunis
naastligger ten zuidenAnthoni Vuirpijl
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTomas Lammerts van Heesoud fabrikeur in bonten


 


 


 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0185r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 17Karremanstraat OZhuis
 
koperHendrik Jans, gehuwd met199-00-00 GG
Trijntje Jans
huurderFreerk
naastligger ten oostenBaltus Moltz
naastligger ten zuidenBaltus Moltz
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAaltje Gerrits, weduwe van
wijlen Rimmert Theunis


 


 


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0094r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 17Karremanstraat OZhuis met weefwinkel en 2 woningen
 
koper door niaarClaas Pieters, gehuwd metmr. metselaar100-00-00 GG
geniaarde koperRoelof Roelofs Postmametselaar
Tietje Romkes
huurder 1e woningJan c.u.wannemaker
huurder 2e woningBeernd Kok c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Feitema
naastligger ten zuidenBalthasar Moltz
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordende weduwe Engeltie van der Poel
verkoperEngeltie van der Poel, weduwe van
wijlen Anthony Vuurpijlschilder


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0272r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 17Karremanstraat OZhuis
 
koperJoris Pieters, gehuwd metmr. huistimmerman250-00-00 CG
kopersRebecca Wybes
naastligger ten oostenDirk Nannings
naastligger ten zuidenBaltus Molts
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordende erven van Harmen Nijssing
verkoperClaas Pietersmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoris Pieters, mr. huystimmerman x Rebecca Wybes kopen huis in de Karremanstraat. Geen grondpacht. Ten O. Dirk Nannings, ten Z. Baltus Molts, ten W. de Karremanstraat, ten N. erven Harmen Nijssing. Gekocht van mr. metzelaar Claas Pieters, voor 250 cg.


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0056v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 13Karremanstraat OZ wijk B-133 en B-134huis
 
koperTjeerd Roelofs mr. boekbinder112-00-00 CG
huurderHendrik Koers c.u.
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp
naastligger ten zuidenJoris Pieters
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperRoelof van Dijkmr. bakker
verkoperKornelis Lautenbach, executeurs van het testament vanmr. schoenmaker
Klaas Symons, en tevens administrator over erfdeel van zoonoud schipper (wijd-)
Symon Klases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Roelofs [Kabeljauw], mr. boekbinder, koopt een huis B-133 en B-134 [moet zijn: B-132 en B-133] in de Karremanstraat, in gebruik bij Hendrik Koers c.u. Geen grondpacht. Ten O. Rinja Gonggrijp, ten Z. Joris Pieters, ten W. en N. de straat. Gekocht van (mr. bakker Roelof van Dijk en mr. schoenmaker Cornelis Lautenbach als redders van de boedel van) wl. oud wijdschipper Klaas Symons en zijn zoon Symon Klaasen thans uitlandig voor 41 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-029 Karremanstraat 13Beerend Pol0-10-00 CG


 


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160Karremanstraat 17Tjalling van der MuurHarlingenrijkswegerhuis en erf (146 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160Karremanstraat 13Tjalling van der MuurHarlingenrijkswegerhuis en erf (146 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160Karremanstraat 15Tjalling van der MuurHarlingenrijkswegerhuis en erf (146 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160aKarremanstraat 13Tjalling van der MuurHarlingenrijkswegerhuis (124 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160aKarremanstraat 15Tjalling van der MuurHarlingenrijkswegerhuis (124 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160aKarremanstraat 17Tjalling van der MuurHarlingenrijkswegerhuis (124 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 160B-134 (Liemendijk)Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160B-135 (Liemendijk)Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160aB-113 (Karremansstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3340B-172 (Karremansstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 3341B-173 (Karremansstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 3342B-174 (Karremansstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3340Karremanstraat 13 (B-172)Hervormde Diaconie
Sectie A nr. 3341Karremanstraat 15 (A-173)Hervormde Diaconie
Sectie A nr. 3342Karremanstraat 17 (A-174)Hervormde Diaconie


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 13H. (Hendrikus) Keijser
Karremanstraat 15T. (Tjerk) Vellinga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 13rijksmonument 20435
Karremanstraat 15rijksmonument 20436
Karremanstraat 17rijksmonument 20437
  terug