Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 28 3-035 3-043 D-096 D-137
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 30 3-035 1/2 3-042 D-095 D-136
 


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0127r van 25 aug 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 28Nieuwstraat WZ [staat: Anjeliersstraat]lege plaats
 
koperIpe Meynerts c.u.mr. timmerman41-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenSymen Elings
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenhet huis van Wopke Jelles op het westend van Vlieland
verkoper q.q.Wopke Jellesop het westend van Vlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIpe Meynerts, mr. timmerman, koopt een ledige plaets wz. Aenjelierstraat. Ten O. die straat, ten W. de openbare steeg, ten Z. Symen Elings, ten N. een steeg en de verkoper. Met veel voorwaarden. Grondpacht 20 st. Gekocht van Wopke Jelles op `t Westeind van Vlieland, in qualiteit, voor 41 cg.


 


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0147v van 12 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 28Nieuwstraat WZ [staat: Anjeliersstraat]huis
 
koperJan Sierx c.u.220-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenSymen Elings
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenhet huis van Ype Meynerts c.u.timmerman
verkoperYpe Meynerts c.u.timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sierx koopt een huis in de Anjelierstraat. Ten O. de straat, ten Z. Symen Elings, ten W. een openbare steeg, ten N. de verkoper. Gekocht van timmerman Ype Meynerts c.u. voor 220 gg.


 


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0097v van 13 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 30Nieuwstraat [staat: Anjelierstraat]huis
 
koperburgemeester Hans Harmens de Vries 425-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Eernst Hendricx metselaar
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenJan Siercx
verkoperBocke Abbes, gehuwd met
verkoperJetske Andrys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens de Vries, burgemeester, koopt een huis in de Angelierstraat. Ten O. die straat, ten W. een steeg, ten Z. Hendrik, metselaar, ten N. Jan Sierx?. Gekocht van Bocke Eelckes x Jetske Andrys, voor 425 gg.


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0175r van 6 jun 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 30Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]huis
 
koperHendrick Rinnerts Drost, gehuwd met400-00-00 GG
koperAuckien Jans
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten zuidende erfgenamen van Lammerts Sioerts
naastligger ten noordende weduwe van Jan Siercx
verkoperJeltie Theunis Vrijthoff, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Hans Harmens de Vries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Rinnerts Drost x Auckien Jans kopen een huis in de Angelierstraat


 


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0093r van 17 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 30Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]huis
 
koperAelsen Claessen c.u.100-00-00 GG
floreenrente0-15-00 GG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenLuitien Lives
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten noordende weduwe van Jan Siercx
verkoperHendrick Rinnerts Drost c.u.


 


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0240v van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 30Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]huis
 
koperCornelis Doedes veerschipper op Sneek100-00-00 GG
floreenrente0-15-00 GG
huurderPieter Douwes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenAefke Oedses
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Lange steeg]
naastligger ten noordenPieter Seerps
verkoperAelsen Claesenbleker


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-035 Nieuwstraat 28huis
eigenaarPieter Seerps erven
gebruikerPieter Seerps erven
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-035 Nieuwstraat 28huis
eigenaarPieter Seerps erven
opmerkingpauper


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-035 Nieuwstraat 28huis
eigenaarPyter Seerps erven
gebruikerPyter Seerps erven
opmerkingpauper


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0342v van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 28Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]huis
 
koperJan Jansen de Boer, gehuwd metmr. bontwever204-00-00 CG
koperAntje Reyners
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenGerrit Andrys
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenJan van Haerlem
verkoperTrijntje Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Jansen


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-035 Nieuwstraat 28huis
eigenaarerven Pieter Seerps
gebruikererven Pieter Seerps
opmerkingpauper


 


 


 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0018va van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 30Nieuwstraat WZ [staat: Angeliersstraat]2/3 huis
 
koper provisioneelGeert Rinses 166-18-10 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-09-00 CG
voormalig eigenaarsede weduwe van Gerrit Acker
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Angeliersstraat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
Gijsbertus Koen, curatorcommissaris op de Abt
verkoper van 1/3Trijntie Gerrits, gehuwd met
verkoper van 1/3Cornelis Hendriks
Claas Jacobs, curatoren overmetselaar
verkoper van 1/3Andrys Gerrits


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0019ra van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 30Nieuwstraat WZ [staat: Angeliersstraat]2/3 huis
 
koper finaalGeert Rinses 166-18-10 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-09-00 CG
voormalig eigenaarsede weduwe van Gerrit Acker
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Angeliersstraat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
Gijsbertus Koen, curatorcommissaris op de Abt
verkoper van 1/3Trijntie Gerrits, gehuwd met
verkoper van 1/3Cornelis Hendriks
Claas Jacobs, curatoren overmetselaar
verkoper van 1/3Andrys Gerrits


 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0335v van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 30Nieuwstraat WZ [of Angelierstraat]1/3 huis
 
koperGeert Rinses, gehuwd metschuitschipper83-09-05 GG
koperSytske Willems
verpachter grondde Stad Harlingen0-09-00 CG
voormalig bewonerWelmoed Johannes, moeder van de verkoperse
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDieuke Gerrits Acker, gehuwd met
verkoperClaas Jacobsmetselaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 235v maar verkeerd genummerd in het origineel] Geert Rinses, schuitschipper x Sytske Willems kopen


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-035 Nieuwstraat 28Jan de Boer, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal07-00-00 CG
3-035 /2Nieuwstraat 28Minne Ages, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-035 Nieuwstraat 28huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0233v van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 30Nieuwstraat WZ [staat: Nieuwe straat]huis
 
koperPyter Joosten, gehuwd metturfdrager380-00-00 CG
koperLijsbeth Beernds
verpachter grondde Stad Harlingen0-09-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwe straat]
naastligger ten zuidenPyter Jansen
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenJan Jansen
verkoperSytske Willems, laatste weduwe van
verkoperMinne Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Joosten, turfdrager x Lijsbeth Beernds kopen huis in de Nieuwstraat, bewoond door de verkoperse. Grondpacht 9 st aan de Stad. Ten O. de Nieuwstraat, ten Z. Pieter Jansen, ten W. de Soutsteeg, ten N. Jan Jansen. Gekocht van Sytske Willems, laatst wd. Minne Ages, voor 380 cg.


 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0137r van 7 mei 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 28Nieuwstraat WZ [staat: Nijestraat]huis, weefwinkel en plaats
 
koperJan Tjeerds, gehuwd metmr. bontwever350-00-00 CG
koperAntie Alberts
huurderJan Tjeerds 29-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nijestraat]
naastligger ten zuidenPytter Joosten
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Jansen de Boermr. timmerman


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0044v van 1 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 28Nieuwstraat WZhuis met gewezen weefwinkel
 
koperJan Bertels, gehuwd met240-00-00 GG
koperGrietje Tings
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Joostens
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
Sikko Rienstra, curator overprocureur postulant
verkoperAntje Allards, weduwe van
verkoperwijlen Jan Tjeerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bertels x Grietje Tings kopen braave huisinge c.a. Wz. Nieuwstraat, door Antje Allards metterdood ontruimd. Volgens acte van 22 july 1759 mogen het dak van de loots en gewezen weefwinkel niet hoger worden opgebouwd. Geen grondpacht. Ten O. de Nieuwstraat, ten Z. wd. Pieter Jetses?, ten W. de Zoutsteeg, ten N. een doorgaande steeg. Voor losse goederen 8 cg. Gekocht van (de boedel van) Antje Allards wv Jan Tjeerds, voor 240 gg.


 


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0256v van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 28Nieuwstraat WZhuis, loots en weefwinkel
 
koperDirk Cornelis Boterweg, gehuwd met400-00-00 CG
koperJeltje Jans
huurderAte Lieuwes
huurderWillem Wolf
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenHarmen Hendriks*
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordensteeg
verkoperJan Bertels, gehuwd met
verkoperGrietje Tinges


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-043 Nieuwstraat 28Dirk Boterweg0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-095Nieuwstraat 30Jan Harm Werkmaneigenaar en gebruiker van wijk D-095, wewer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-096Nieuwstraat 28Dirk Boterweg... eigenaar van wijk D-076; gebruiker is Claas Cornelis Voordewind wed., 1814. (GAH204); id. van wijk D-096; gebruiker is Egbert A. de Wilde, zoutmeter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-151, smederij self, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-096Nieuwstraat 28Egbert Alberts de Wilde... dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1813, ovl 1818, huw 1824, ovl 1827, ovl 1862, ovl 1871; gebruiker wijk D-096, zoutmeter; eigenaar is Dirk Boterwech, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-096Nieuwstraat 28Dirk Boterwech Egbert A de Wilde zoutmeter
D-095Nieuwstraat 30Jan Harmens Werkman Jan Harmens Werkman wewer


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-096Nieuwstraat 28Jacoba Feikes Tadema, overleden op 2 september 1825dochter van Feike Durks Tadema, mr. timmerman (Klooster D 96, wednr. Aukje Roelofs Hamstra) en Antje Jacobs Brouwer, zuster van minderjarige Ietje Feikes Tadema, halfzuster van minderjarige Dirk en Antje Feikes Tadema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 396 en 400 van 2 dec 1829
adressoortbedraggebruik
D-096Nieuwstraat 28provisionele en finale toewijzingfl. 127huis in de Nieuwstraat D-096
 
verkoperJohannes Franciscus Berndes
koperPieter van Noorden


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 821Nieuwstraat 30Stads WeeshuisHarlingenhuis (70 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 822Nieuwstraat 28Doekele Hendriks VinjeHarlingenwinkelierhuis (70 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 821 Stads WeeshuisHarlingengeamoveerd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-095Nieuwstraat 30Maria Schoot... Westerhof op 1 mei 1851 HRL; (?), dv Johannes S, en Anna van Erp; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk G-347, wijk H-144; Coenraad Slym en M.S., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-095Nieuwstraat 30Steven Klazes de Vries... HRL 1803, 1806, 1807, 1809, BS ovl 1812, huw 1818, huw 1842, ovl 1852, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk E-081; oud 60 jaar, wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk E-073; VT1839; S.K. d. V. eigenaar ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-096Nieuwstraat 28Dirk Boersmaoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, aannemer van publieke werken, wijk D-096; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-096NieuwstraatDirk Boersma42 jHarlingenm, protestant, gehuwd, aannemer van publieke werken
D-096NieuwstraatMinke Polstra26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-096NieuwstraatFokke Boersma40 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-096NieuwstraatLolkje Boersma8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-096NieuwstraatTietje Boersma6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-096NieuwstraatAnna Boersma4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-096Nieuwstraat 28Lolkje Dirks Boersma, overleden op 2 juni 184212 jr, overleden Nieuwstraat D 96, dochter van Dirk S. Boersma, aannemer en Minke Fokkes Palstra, zuster van minderjarige Tjetje, Antje, Fokke en Tjietske Dirks Boersma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-096Nieuwstraat 28Lolkje Dirks Boersma, overleden op 29 augustus 18441 jr (geboren 16/9/1843), overleden Nieuwstraat D 96, dochter van Dirk Syses Boersma, kooltjer en Minke Fokkes Polstra, zuster van minderjarige Tjetje, Hantje, Fokke en Tjitske Dirks Boersma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-095Nieuwstraat 30Jouke Wiebrens Hoekstrageb 1802 prov, A 19 sep 1858 Tzum; bev.reg. HRL 1851 wijk D-095


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-095Nieuwstraat 30Lolle Sytses Goverts... Mintje Hercelius; BS ovl 1839; 1840 huwelijken, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-061, wijk B-023, wijk D-095, 158, wijk E-066; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, meesterknecht der panfabriek, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-095Nieuwstraat 30Rigtje Cornelis Voordewind... geb 14 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Klaassen voor de Wind en Inskje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-095Nieuwstraat 30Rigtje Muller... Stephanus M, en Jetske Jaitzes vd Zee; BS ovl 1857; 1886 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005, wijk D-095, wijk F-147, wijk G-000, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-095Nieuwstraat 30Wijpkje Romkes Lamring... dienstmeid. N.H., dv Romke Poppes L, en Beatrix Wiebrens; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk E-081, wijk G-075, 357, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 822D-096 (Nieuwstraat)Janna D. Vinje vrouw van M.J. van der Zeewoonhuis
Sectie A nr. 2146D-095 (Nieuwstraat)Maartje R. Voermanplek grond


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2146D-136 (Nieuwstraat)Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemaplek grond
Sectie A nr. 822D-137 (Nieuwstraat)Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 822Nieuwstraat 28 (D-137)Jan H. van 't Vliet
Sectie A nr. 4728Nieuwstraat 30 (D-136)Fokke Drost (en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuwstraat 30 Fokke Drostwinkelier
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
Nieuwstraat 30 Geert Drostsergeant
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 28R.Lolkemavetsmelter
Nieuwstraat 30Joh.Postmawinkelier


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nieuwstr.IJ. v.d. Meulen265


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nieuwstr.IJ. v.d. Meulen265Beurtdienst Harlingen-Groningen v.v.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nieuwstr.J. Hiemstra226


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nieuwstr.IJ. v.d. Meulen265Beurtdienst Harlingen-Groningen v.v.


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 28P. (Pieter) Wildeboer
Nieuwstraat 30K. (Klaas) Snijder
  terug