Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 8 1-078 1-121 1/2 A-042 A-065
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 73 1-077 1-121 A-041 A-038
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 75 1-078 1-121 1-fe A-042 A-039
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 75 1-078 1-121 1/2 A-042 A-039
 


 


 


 


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0119r van 12 dec 1629 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 8Droogstraat ZZhuis met 1/2 schuur zuidwaarts daarachter
 
koperN. N.
naastligger ten oostenArien Dircks
naastligger ten zuidenhuis waar de Vergulde Ruyt uitsteekt
naastligger ten westenWybrant Jansen Huisman
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperHaentie Aeltses, gehuwd met
verkoperSiuk Buckes, erfgenaam
verkoperLolcke Sytses, gehuwd met
verkoperJancke Buckes, erfgenaam
verkoper q.q.Rinnert Oedses, curator over
verkoperde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Pietie Buckes, erfgenamen van
erflaterwijlen Bucke Jansen, gehuwd met
erflaterwijlen Jay Pieters


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0119r van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]huis waar de Vergulde Ruyt uitsteekt, plaats en 1/2 schuur
 
koperN. N.
naastligger ten oostenArien Juriens
naastligger ten oostenArien Dircks
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenWybrant Jansen Huisman
verkoperHaentie Aeltses, gehuwd met
verkoperSiuk Buckes, erfgenaam
verkoperLolcke Sytses, gehuwd met
verkoperJancke Buckes, erfgenaam
verkoper q.q.Rinnert Oedses, curator over
verkoperde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Pietie Buckes, erfgenamen van
erflaterwijlen Bucke Jansen, gehuwd met
erflaterwijlen Jancke Pieters


 


 


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0159v van 10 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]huis
 
koperAnnius Rienstra, ensecretaris Vijfdeelen Zeedijken1366-00-00 GG
koperHarmen Rheen, schrijver van
de compagnie van baron van Amout
naastligger ten oostenAryen Dircx
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van Boecke Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAryen Ariens, gehuwd met
verkoperGriet Jarichs
verkoperPyter Everts


 


 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0163r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]huis
 
koperoud burgerhopman Pier Annes Reen, gehuwd met890-00-00 GG
koperAeltie Gerriyts Phelten
naastligger ten oostenAnnius Reen
naastligger ten oostenHermanus Reen
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenWibrant Jansen Huisman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLolke Sytses, gehuwd met
verkoperJanke Boukes


 


 


 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0265v van 9 mei 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 8Droogstraat ZZhuis
 
koperhopman kolonel Annius Reenstra, en zijn broersecretaris Vijfdeelen Zeedijken550-00-00 GG
koperHarmannus Reen
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenverkoper Hiltie Pyters, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Arien Dirckx van Heemert [staat: Hemeert]
naastligger ten zuidenkopers Annius Reenstra, en zijn broeder
naastligger ten zuidenHarmannus Reen
naastligger ten westenWyberen Jansen Huisman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperHiltie Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Arien Dirckx van Heemert [staat: Hemeert]


 


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0177v van 11 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]huis en achterhuis strekkende vd haven tot in de Droogstraat
 
koperburgerhopman Harmanus Grettinga, gehuwd metschrijver van een compagnie soldaten te voet2700-00-00 GG
koperAafke Tiercx
naastligger ten oostenHeiltie Piters
naastligger ten oostende verkoper Annius Reenstra
naastligger ten westenWybrant Jansen Huisman
verkoper van 1/2Annius Reenstrasecretaris Vijfdeelen Zeedijken
verkoper van 1/2Annius Reenstra, als oom vd kinderen van zijn broersecretaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmannus Grettinga, schrijver van een compagnie soldaten te voet en burgerhopman alhier x Aafke Tiercx kopen een huis nz. Noorderhaven. Vrij medegebruik van de steeg ten oosten. Geen grondpacht. Gekocht van Annius Reenstra, secretaris van de vijf delen dijken voor 1/2 en zijn broeders kinderen voor 1/2, voor 2700 gg.


 


 


 


 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0135v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ [staat: oude haven strekkende van de haven tot aan de Droogstraat]huis, voor- en achter-
 
koperEdo Reins Winia, gehuwd metrentmeester2707-00-00 GG
Aeltie Steensma
bewonerHarmen Grettingabouwmeester
naastligger ten oostendr. Swaelve
naastligger ten oostenHeiltie Pytters
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenWybren Huysman
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperHarmen Grettingabouwmeester


 


 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0060ra van 18 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZhuis
 
koper provisioneelburgemeester M. Hillebrants 1900-00-00 GG
naastligger ten oostenHuybert Claesen Braem koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van dr. Swalue
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenburgerhopman Sloterdijck
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAeltie Steensma voor zich en haar kind, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Edo Reyns Winia


 


 


 


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0022ra van 15 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZhuis strekkende van de Haven naar de Droogstraat met vrij medegebruik van de ste
 
koperburgemeester Hubertus van Immerseel 1700-00-00 CG
naastligger ten oostenHuybert Claesen Braem koopman
naastligger ten oostendr. Swaeluwe stadsmedicus
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenburgerhopman Tjeerd Sloterdijck
naastligger ten noordenDroogstraat
huurderAlexander Widenburgh c.u.secretaris van Franekeradeel
verkoperJacob Hillebrants veniam aetatis bij de Hove van, engoudsmid
Aert Jacobs, curator overmr. chirurgijn
verkoperJan Hillebrants, als crediteur vanministerie candidatusFraneker
wijlen burgemeester Menelaus Hillebrants


 


 


 


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0112r van 24 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ strekkende tot aan de Droogstraathuis, plaats en tuintje
 
koperNicolaus Boncamp, gehuwd metkoopman1440-00-00 GG
koperAken Wassenaar
naastligger ten oostenhoutstek van Huibert Clasen Braam
naastligger ten oostenGerhardus Akkers c.u.notaris
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven en straat]120-00-00 CG
naastligger ten westenhopman Tjaerd Sloterdijk c.u.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperoud burgemeester Hubertus van Immerzeelkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaus Boncamp x Acke Wassenaar koopt huis strekkende achter tot de Droogstraat. Met uitgebreide beschrijving. Ten O. het houtstek van Huibert Clasen Braam en het huis van notaris Gerardus Akker, ten W. de hopman Tjaerd Sloterdijk, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Het huis heeft vrij mede-gebruik van de steeg, onder het houtstek van Braam door naar de Droogstraat. Gekocht van Hubertus van Immerseel, oud-burgemeester, voor 1440 gg.


 


 


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0101r van 24 nov 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 73Noorderhaven NZ tot aan de Droogstraatpakhuis de Seven-star genaamd met een woning daaragter
 
koperJan Dirks IJsenbeek, gehuwd metmr. huistimmerman600-00-00 CG
Attie Tjercks
naastligger ten oostenBoncamp equipagemeester
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenDirk Sickes koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperds. Wibrandus Sloterdijk, enpredikant
Dominicus Sloterdijkkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dirks IJsenbeek, mr. huistimmerman x Attie Gerckes koopt pakhuis 'Sevenster', met de woning erachter en strekkende van de Noorderhaven tot aan de Droogstraat. Ten O. de equipagemeester Boncamp, ten W. Dirk Sickes, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Er is een steeg ten W. Gekocht van ds. Wibrandus Sloterdijk en Dominicus Sloterdijk, voor 600 cg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-077Noorderhaven 73huis
eigenaarJan Dirks IJsenbeek
gebruikerJan Dirks IJsenbeek
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
1-078Droogstraat 8huis
eigenaarequipagiemr. Boncamp
gebruikerequipagiemr. Boncamp
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-077Noorderhaven 73huis
eigenaarJan Dirks Isenbeek
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-7-1720
1-078Droogstraat 8huis
eigenaarequipagiemr. Boncamp
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


 


1722 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 73, HarlingenNoorderhaven 73IJzenbeek, Jan Dirks; Tjerksdochter, Attie'Anno' en '1722'


1722 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 73, HarlingenNoorderhaven 73IJzenbeek, Jan DirksAfbeelding van een huismerk met links 'I', rechts 'D' en onder 'Y'In een akte van 14 november 1709 staat dat Jan Dirks IJzenbeek, meester huistimmerman, en Attie Tjerksdr. een pakhuis genaamd de 'seven-star', staande aan de noordkant van de Noorderhaven, met een woning daarachter tot aan de Droogstraat strekkende, willen kopen. Verkopers zijn dr. Wibrandus Sloterdijk s.s. ministeri candidatus en Dominicus Sloterdijk, koopman, voor de somma van 600 Caroliguldens, te betalen 12 mei 1710.


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-077 Noorderhaven 73huis
eigenaarJan Dirks IJsenbeek
gebruikerJan Dirks IJsenbeek
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
1-078 Droogstraat 8huis
eigenaarequipagiemr. Boncamp
gebruikerequipagiemr. Boncamp
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-06-08 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-077 Noorderhaven 73huis
eigenaarerven Jan IJsenbeek
gebruikerDirk IJsenbeek
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG
1-078 Droogstraat 8huis
eigenaarequipagiemr. Boncamp
gebruikerequipagiemr. Boncamp
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-077 Noorderhaven 73Dirk IJsenbeek, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG
1-078 Droogstraat 8ds. Pierson, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-077 Noorderhaven 73huis
eigenaarJan IJsenbeek erv.
gebruikerDirk IJsenbeecq
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG
1-078 Droogstraat 8huis
eigenaards. Pierson n.u.
gebruikerds. Pierson n.u.
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-03-10 CG


 


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0213r van 11 feb 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 73Noorderhaven NZhuis en hof
 
koperjuffrouw Elisabeth Bonkamp, gehuwd met2100-00-00 CG
ds. Jacobus Piersongereformeerd predikant
naastligger ten oostenjuffrouw Elisabeth Bonkamp
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende heer Claas Fontein n.u.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDirk Jansen IJsenbeecq, mede erfgenaam vanmr. huistimmerman
erflaterzijn wijlen ouders Jan Dirks IJsenbeecq, gehuwd met
erflaterwijlen Attie Tjerks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaElisabeth Boncamp x ds. Jacobus Pierson koopt huis en tuin. Ten O. de koper, ten W. Claas Fontein, ten Z. de straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Dirk Jansen IJsenbeek, mr. huistimmerman, als erfgenaam van zijn ouders Jan Dirks IJsenbeek x Attie Gerkes.


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
1-078Droogstraat 8ds. ds. Pierson£ 177-01-0£ 30wel begoedigt cu.


 


 


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0247v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ [staat: oude haven]huis en hof
 
koperTjietze Smit kok op het Admiraliteitsjacht2357-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Gratama
naastligger ten oostensuikerraffinaderij
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: oude haven]
naastligger ten westenwijlen Jac. Pierzon predikant
naastligger ten westenPieter Minnes mr. timmerman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkopervroedsman Junius van Alema, erfgenaam van zijn grootvaderadvocaat Hof van Friesland
wijlen Jacobus Pierzon, weduwnaar vanhervormd predikant
wijlen Elizabeth Boncamp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjitze Smit, kok op het Admiraliteit jacht, koopt huis en hof. Ten O. erven Gratama en de Suikerraffinaderij, ten W. het huis van wl. ds. Jacobus Pierson x Elizabeth Boncamp (nu verkocht aan Pieter Minnes, mr. timmerman), ten Z. de Oude Haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Junius van Alema, als mede-erfgenaam van zijn wl. grootvader ds. Pierson.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0248r van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 73Noorderhaven NZ [staat: Oude haven]huis en hof
 
koperPieter Minnes mr. timmerman1200-00-00 CG
huurderMinne Pieters 30-00-00 CG
naastligger ten oostenwijlen Jacobus Pierzon hervormd predikant
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDroogstraat
verkopervroedsman J. van Alema, erfgenaam van zijn grootvaderadvocaat Hof van Friesland
Jacobus Pierzon, weduwnaar vanhervormd predikant
wijlen Elisabeth Bonkamp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Minnes, mr. timmerman koopt het huis van wl. ds. Jacobus Pierson. Ten O. het huis van ds. Pierson, nu verkocht aan Tjietze Smit, ten W. de steeg die massaal is met de heer Claas Fontein, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Er zal door Pieter Minnes een huis worden gebouwd ten W. van het eerst genoemde huis. Gekocht van Junius van Alema, als mede-erfgenaam van zijn wl. grootvader ds. Pierson.


 


 


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0042v van 9 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 73Noorderhaven NZ huis
 
koperMinne Pieters, gehuwd metmr. timmerman 1300-00-00 CG
koperAntje Jochums
huurderMinne Pieters mr. timmerman
huurderAntje Jochums
naastligger ten oostenSmit
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westendr. Henricus Jans Westra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperPieter Minnesmr. timmerman


 


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0265v van 14 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 73Noorderhaven NZ huis en timmerwinkel
 
koperHenricus Westra advocaat Hof van Friesland979-00-00 GG
huurderMinne Pieters c.u.
naastligger ten oostenT. Smid
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenHenricus Westra
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: Achterstraat]
oud burgemeester Sybout Hoornstra, curator
Pieter Lenzius, curatoren over koopman
verkoperMinne Pieters, gehuwd met
verkoperAntje Hoffius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHenricus Jans Westra koopt huis en timmerwinkel. Ten N. de Agterstraat, ten Z. de haven, ten W. de koper, ten O. T. Smit. Gekocht van Pieter Minnes x Antje Hoffius.


 


 


 


 


 


 


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0246v van 15 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZhuis
 
koperdrost van het tiende Drostambt Hendricus Westra 1350-00-00 CG
huurderJacob Smith c.u.
naastligger ten oostenHendricus Schouwenburg
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenHenricus Westra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTjietze SmithKoudum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jans Westra koopt een huis. Geen grondpacht. Ten W. de koper, ten O. Henricus Schouwenburg, ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Droogstraat. Vrij mede-gebruik van de steeg achter tussen dit pand en het pand ten O., naar de Droogstraat. Gekocht van Tjitze Smit te Koudum.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-109 Droogstraat 8Jacob Smith, 29 jaar, gehuwd
1-109 Droogstraat 8B Marsinwoning
1-109 Droogstraat 8J Huis, 39 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-121 Droogstraat 8H J Westra3-10-00 CG


 


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Andries Smitgeb 1 aug 1805 HRL, ged 18 aug 1805 HRL, N.H., ovl 2 nov 1813 HRL; wijk A-042, zv Jacob S, en Anna Helena Groote; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Hendricus van Schouwenburg... BS huw 1817, huw 1823, huw 1834, ovl 1850, ovl 1859, ovl 1872; bij ovl 52 jaar, sterfhuis wijk A-042/Noorderhaven 75, Westerkerk; vd Gaast begraaflijst; geboortig van Nymegen, geaccordeert het burgerrecht en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-041Noorderhaven 73Henricus Jans Westra... ovl 1831, ovl 1834, ovl 1856; eigenaar en gebruiker wijk A-040, vrederegter, 1814. (GAH204); id. van wijk A-041, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-042; gebruikers Jacob Smith, schrijnwerker, Jarig Westra, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Jacob Smith... dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1805, 1807, 1809, BS huw 1815, huw 1820, ovl 1835; gebruiker van wijk A-042, schrijnwerker; eigenaar is H.J. Westra, 1814. (GAH204); kind: Aaltje Jacobs Smit, geb 23 okt 1809, ged 12 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Jarig Jans Westra... in 1841, zv Jan W, en Dieuwke Pesma; BS huw 1817, huw 1819, huw 1822, huw 1825, ovl 1841; gebruiker wijk A-042, med. doctor; medegebruiker Jacob Smith, schrijnwerker; eigenaar is H.J. Westra, 1814. (GAH204); oud 70 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-042Droogstraat 8H J Westra Jacob Smith schrijnwerker
A-042Droogstraat 8Jarig Westra med. doctor
A-041Noorderhaven 73H J Westra kantoor
A-042Noorderhaven 75Jacob Smith schrijnwerker
A-042Noorderhaven 75Jarig Westra med. doctor


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 351Noorderhaven 73erven Gooitje StinstraAssenhuis en erf (210 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 352Droogstraat 8Johannes Karels NumanHarlingenschipperhuis en erf (220 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 352Noorderhaven 75Johannes Karels NumanHarlingenschipperhuis en erf (220 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 29 jan 1832
A-041Noorderhaven 73Huizinge met annexen naast A-040 aan de Noorderhaven, huurder catharina, altringa. Finaal verkocht op 27 feb 1833 door notaris Wijma..


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 351 Simon BoonHarlingeneen gedeelte afgebroken, geheel verfraaid en hersteld


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-041Noorderhaven 73Albertina van Altena... huw 1834, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk E-146; oud 29 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-041; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-041Noorderhaven 73Elizabeth Douwes Steenstra... en Jantje Sijdses; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1842; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-041; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-041Noorderhaven 73Oense Cornelis Akkerboom... 1839, geamployeerde ter sekretarie 1839, wijk G-054; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-041Noorderhaven 73Sibbeltje Sybrens de Vries... dv Sijbren Bouwes dV, en Sijbrigje Murks; BS huw 1821, ovl 1845 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-041; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-049; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Berber Davids Nijkamp... N, en Wijkje Greydanus; BS huw 1828, ovl 1848; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-042; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Gerhardus Hofstedeoud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijnbereider, wijk A-042; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Johannes Karels Nieuman... ; BS huw 1815, ovl 1841, ovl 1849; oud 67 jaar(!), geb Drachten en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk A-042; VT1839; J.N., Schuitschipper, wonende te HRL, is verzogt geworden een Acte van bekendheid te passeren ten ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Sophia Greydanusoud 66 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-042; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-041NoorderhavenAlbertine van Altena29 jDokkumv, protestant, weduwe, geen
A-041NoorderhavenYpe Rodenhuis1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-041NoorderhavenHenderika Rodenhuis4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-041NoorderhavenAlbertina Rodenhuis2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-041NoorderhavenElisabeth Steenstra31 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-042NoorderhavenJohannes K Nieuman67 jDragtenm, protestant, gehuwd, schipper
A-042NoorderhavenJohannes K Nieuman67 jDragtenm, protestant, gehuwd, schipper
A-042NoorderhavenSophia Greydanus66 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd, winkeliersche
A-042NoorderhavenSophia Greydanus66 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd, winkeliersche
A-042NoorderhavenBerber Nijkamp34 jLeeuwardenv, protestant, weduwe
A-042NoorderhavenBerber Nijkamp34 jLeeuwardenv, protestant, weduwe
A-042NoorderhavenJarig K Westra70 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, medicina doctor
A-042NoorderhavenJarig K Westra70 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, medicina doctor
A-042NoorderhavenGerhardus Hofstede32 jAmsterdamm, rooms katholiek, ongehuwd, wijnbereider
A-042NoorderhavenGerhardus Hofstede32 jAmsterdamm, rooms katholiek, ongehuwd, wijnbereider


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-042Droogstraat 8Johannes Karels Numan, overleden op 28 juli 184169 jr, schipper, geboren Drachten 20/7/1782, overleden Noorderhaven A 42, man van Johanna Taekes Greidanus, winkeliersche (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Joseph, te Drachten en Minke Karels Numan, te Ureterper-Verlaat. Saldo fl. 1.303,42. (in tafel familienaam 'Nieuman') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-042Noorderhaven 75Johannes Karels Numan, overleden op 28 juli 184169 jr, schipper, geboren Drachten 20/7/1782, overleden Noorderhaven A 42, man van Johanna Taekes Greidanus, winkeliersche (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Joseph, te Drachten en Minke Karels Numan, te Ureterper-Verlaat. Saldo fl. 1.303,42. (in tafel familienaam 'Nieuman') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-042Droogstraat 8Berber Davids Nijkamp, overleden op 9 oktober 184844 jr, geboren Leeuwarden 3/7/1804, overleden Noorderhaven A 42, weduwe, geen kinderen, zuster van Cornelis, werkman en Geertje Davids Nijkamp (wed. Dirk van Bachum). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-042Noorderhaven 75Berber Davids Nijkamp, overleden op 9 oktober 184844 jr, geboren Leeuwarden 3/7/1804, overleden Noorderhaven A 42, weduwe, geen kinderen, zuster van Cornelis, werkman en Geertje Davids Nijkamp (wed. Dirk van Bachum). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 351A-041 (Noorderhaven )Pietertje Boon vrouw van O. Akkerboomwoonhuis
Sectie A nr. 2311A-042 (Noorderhaven )Solco Tromp Ageszoonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 351A-038 (Noorderhaven)Pietertje Boon vrouw van J.J. Dijkwoonhuis
Sectie A nr. 3869A-038 (Noorderhaven)Pietertje Boon vrouw van J.J. Dijkkeuken en erf
Sectie A nr. 3438A-039 (Noorderhaven)Erven Solco Tromp Azn.woonhuis
Sectie A nr. 3870A-065 (Droogstraat)Erven Solco Tromp Azn.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 365Droogstraat 8 (A-059)Dieuwke Posthumus (wed. J. Horjus)woonhuis
Sectie A nr. 5015Noorderhaven 73 (A-038)Wesselina Katoen (wed. J.H. Sommer C.S.)woonhuis
Sectie A nr. 3438Noorderhaven 75 (A-039)Solco Tromp de Ruiterwoonhuis


1917 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 73, HarlingenNoorderhaven 73K. Rodenhuis Azn.huisschilder, behanger, handel in verfwaren


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 8 Watze Nautarijtuigverhuurder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000
Noorderhaven 73 Rinke Elzingabakkersknecht
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500
Noorderhaven 73 Auke H. Dijkstraonderwijzer
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 1000
Noorderhaven 75 Meindert Remmelinkcomm. v. Politie
vorige grondslagf. 2100
huidige grondslagf. 2100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 8W. v/d Polsigarenmaker
Noorderhaven 73K.Rodenhuis-
Noorderhaven 75G.H.Visserstuurman visscherij inspectie
Noorderhaven 75aG.H.Elsingabanketbakker


1935 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 75Oud Harlingen Magazine 1996nov: Ontbonden: de Firma W. Nauta Pzn., Stalhouderij. Het bedrijf wordt voor eigen rekening voortgezet door Poppe Nauta Wzn., Noorderhaven 75a en door Epeus Nauta, Droogstraat 9


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 75aPoppe Nauta Wzn.507Stalh. en exped.


1947 - kentekenadresnaam
B-31069
Noorderhaven 75aFa. Poppe Nauta en Zn.


1947 - kentekenadresnaam
B-31070
Noorderhaven 75aFa. Poppe Nauta en Zn.


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 75, HarlingenNoorderhaven 75Poppe Nauta Wzn.Nauta Wzn., fa. Poppestalhouderij


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenP. Nauta Wzn.507Stalh. en exped.


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 75, HarlingenNoorderhaven 75Poppe Nauta Wzn.stalhouderij, goederenvervoer, trouw- en begrafenisrijtuigen


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenP. Nauta Wzn.507Stalh. en exped.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenR. Nauta Pzn.507(b.g.g.)


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 8A. (Andries) Cord
Noorderhaven 73J. (Jan) v.d. Meulen
Noorderhaven 75P. (Pieter) van Ingen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 73rijksmonument 20559
Noorderhaven 75rijksmonument 20560


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7651Noorderhaven 73
  terug