Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 38
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 38 1-121 1-188 A-107 A-117
aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 38naamloze doorlopende steeg ten oosten


 


 


 


 


 


 


 


 


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0051v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZschuur
 
koperPieter Fransen, gehuwd metgrootschipper280-00-00 GG
koperLeentie Duckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuideneen plaats
naastligger ten westende schuur van Reyn Yedes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperde gezamelijke erfgenamen van wijlen Wytse Pybes, gehuwd met
verkoperwijlen Antie Baltges


 


 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0037v van 28 jan 1666 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ 1 huis oostelijker dan de brouwerij van de Roode Leeuw of waar deze in de wipstoel staathuis of koeschuur
 
kopermede burgemeester Bartel Cleysen Lantingh 400-00-00 CG
naastliggerbrouwerij genaamd de Roode Leeuw
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHero Galama, namens- en mede erfgenaam van
wijlen Magdalena Doeckes, weduwe van
wijlen Pytter Fransengroot- en wijdschipper


 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0047r van 6 apr 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZschuur bij brouwerij genaamd De Roode Leeuw
 
koperJelle Willems voerman175-00-00 GG
koperJan Claessen voerman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBaucke Fockes
naastligger ten zuidende weduwe van Focke puistermaker
naastligger ten westenJacob Tjebbes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde erfgenamen van oud burgemeester Bartel Cleissens Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Willems en Jan Claessen, voerlieden, kopen een ledige schuur zz. Zoutsl., bij de brouwerij 'de Roode Leeuw'. Ten O. Bauke Fockes en een steeg, ten W. Jacob Tjebbes (Popta?), ten Z. wd. Focke, puistermaker?, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van erven oud-burgemeester Bartel Cleissen Lanting, voor 175 gg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-121Zoutsloot 38huis
eigenaarBaucke Fockes Agricola
gebruikerCarst Palsen
gebruikerAeffke Jans
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-121Zoutsloot 38huis
eigenaarBaucke Fockes
gebruikerAeffke Jans
gebruikerFolkert
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-9-1720
opmerkingden 6 september van ... ... wegens aeffke jans hier op betaelt 2-16-0
aansl. huurw. voldaan16-9-1720
opmerkingden 16 september door de executeur 2-16-0
aansl. huurw. voldaan30-9-1720
opmerking1720 den 30 september wegens volkert broers betaelt 2-16-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-121 Zoutsloot 38huis
eigenaarBaucke Fockes erven
gebruikerYpe Sijes cum soc.
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-00 CG


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0383v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 38Zoutsloot, tussen huis van Heere Heeres en stal van wed. van Jan Clasestuintje
 
koperHeere Heeres, gehuwd metmr. metselaar10-00-00 CG
koperYdtie Rinnerts
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenHeere Heeres, gehuwd met
naastligger ten zuidenYdtie Rinnerts
naastligger ten westenRegnerus Braem
naastligger ten noordenstal van weduwe Jan Clazens
verkoperRegnerus Braem J.U.D.secretaris van BarradeelSexbierum


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0090r van 4 mei 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZstal
 
koperTierk Gabes koemelker77-21-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenHeere Heeres metselaar
naastligger ten westenheer secretaris Regnerus Braem
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores vanMarrum
verkoper van 2/3de kindskinderen van wijlen Janke Johannes, weduwe van
erflaterwijlen Jan Clasen
verkoper q.q.dr. Johannes Clonkers, geauthoriseerde curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/3de boedel van Rinco Stellingwerf, zoon van
erflaterwijlen Janke Johannes


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0251v van 25 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ, aan de zijkant van destalling
 
koperGovert Reynders, gehuwd met100-00-00 GG
koperDirkien Pieters
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenHeere Heeres metselaar
naastligger ten westenwijlen Hanekuik
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTjerck Gabeskoemelker


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-121 Zoutsloot 38huis
eigenaarYpe Sijes
gebruikerHarmen IJsbrands
huurwaarde13-10-00 CG
aanslag huurwaarde02-05-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-121 Zoutsloot 38Ype Zijes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


 


 


 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0055v van 1 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZstal voor 6 koeien en 3 paarden
 
koperDirk Cornelis mr. huistimmerman150-00-00 CG
koperDirk Christiaans mr. ijzersmid
naastligger ten oostenTaede
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenJan Harmens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperDirkjen Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Govert Reinderskoemelker


 


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0014r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ tussen de Bildtpoorts- en Karremanspijpenwagenhuis
 
koperburgerhopman Bouwe Fontein 500-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGouke S. Hingst
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTrijntje Rasschen, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Sybe de Vries


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-188 Zoutsloot 38Jan Kyl1-00-00 CGstokerij


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0107r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ wijk A-107pak- of wagenhuis
 
koperJan Kiel, gehuwd metkastelein100-00-00 CG
koperCaatje Rudolf
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenJohannes van der Werff
naastligger ten westenJ. G. Hingst
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperBouwe Fontein


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-107Zoutsloot 38Jan Jansen Kiel... paardenstalling 1802-1803, in leven kastelein; BS huw 1826, ovl 1842; eigenaar en gebruiker van wijk A-107, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-195, stalhouder, 1814. (GAH204); kind: Bauke Jans Kiel, geb 17 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-107Zoutsloot 38Jan Kiel Jan Kiel wagenhuis


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 van 1 mrt 1830
adressoortbedraggebruik
A-107Zoutsloot 38koopaktefl. 1100huis met tuin en woning A-107 & A-203
 
verkoperWopke Djoerds van der Stel
koperMarten Modders (gehuwd met Margaretha Hoekers)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 253Zoutsloot 38Jan KielHarlingenstalhouderstal (56 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-107Zoutsloot 38Sybrand Zwaal... beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 253A-107 (Zoutsloot)Sipke T. Dijkstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 253A-117 (Zoutsloot)Sipke T. Dijkstrawerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 253Zoutsloot 38 (A-117)Tetje Dijkstra (vr. v. P.J. Holstein)stal


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zoutsloot 38, HarlingenZoutsloot 38 Corelliijs


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 38beeldbepalend pand5 van 10
  terug