Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Bildtstraat 27 1-143 1/2 1-214 A-046 A-062
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 83 1-143 1/2 1-214 A-046 A-043
1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0137r van 15 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 27Bildtstraat OZhuis
 
koperClaas Bauckes mr. kuiper320-14-14 GG
naastligger ten oostentuin en huis van Goucke Braems apotheker
naastligger ten zuidentuin en huis van Goucke Braems apotheker
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenhet huis van Foppe Douwes mr. schoenmaker
verkoperdr. Paulus Bontekoeconvooimeester Admiraliteit in Friesland


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0150r van 13 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 27Bildtstraat OZhuis
 
koperMelle Hanses mr. chirurgijn320-00-00 GG
naastligger ten oostenGoucke Braem
naastligger ten zuidenGoucke Braem
naastligger ten noordenFoppe Douwes
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
verkoperClaes Bauckeskuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMelle Hansen, mr. chirurgijn koopt een huis oz. Bildtstraat. Ten O. en Z. huis en hof van Goucke Braam, ten N. Foppe Douwes. Gekocht van Claes Bauckes, kuiper, voor 320 gg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-143 Bildtstraat 27huis
eigenaarGoverus Braam
gebruikerGoverus Braam
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-143 Bildtstraat 27huis
eigenaarDirk Huges
gebruikerAttie Lieuwes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
opmerkingledig dog attie lieuwes van de kelder


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0038v van 19 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Noorderhaven NZ hoek Bildtstraathuis
 
koperDirk Hugens c.u.664-00-00 CG
bewonerBraemapotheker
naastligger ten oostenals huurderse Geertie Andeles
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenmr. Melle Hansen
verkoperde gecommitteerde crediteuren van wijlen Gouke Braam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt huis hoek Bildtstraat, laatst bewoond door apotheker Braam. Ten O.?, ten W. de Bilstraat, ten Z. de straat en haven, ten N. mr. Melle Hansen. Gekocht van de crediteuren van Gouke Braam.


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-143 Bildtstraat 27huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerDirk Huigens cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0015r van 18 mei 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Noorderhaven NZhuis
 
koper van 1/4Pyter Janzen Oldaens koopman2900-00-00 CG
koper van 1/4Jarig Jacobs van der Ley koopman
koper van 1/4Joseph Salomons koopman
koper van 1/8Henderik Altema koopmanFraneker
koper van 1/8Jan Reyns koopmanFraneker
naastligger ten oostenDieuke Bentes c.s.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenWieger Gerlofs mr. chirurgijn
naastligger ten noordenvroedsman Faber
verkoperDirk Huigens, gehuwd met
verkoperStijntie Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jansen Oldaens, Jarig Jacobs v.d. Ley, Joseph Salomons (elk voor 1/4) en Jan Reyns (Baard?) met Hendrik Altena, samen voor 1/4, als eigenaren van de Suikerraffinaderij, kopen huis met de zijcamers en een kelder in de Bildtstraat. Ten O. Dieuke Bentes, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de haven, ten N. Wieger Gerlofs, mr. chirurgijn en de vroedsman Faber. Gekocht van Dirk Huigens x Stijntje Hendrix, winkeliers.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-143 Bildtstraat 27huis
eigenaarWieger Gerlofs
gebruikerWieger Gerlofs
opmerking1733 insolvent verklaart 12:--:--
 
1-143 /2Bildtstraat 27
eigenaarPieter J. Oldaan c.s.
gebruikerwed. Pieter J. Oldaan c.s.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-143 Bildtstraat 27Pieter Lenses, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Bildtstraat OZ op de hoek tegenover de suikerraffinaderijhuis behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper provisioneel van 1/8Jan Reins Baerd 1050-00-00 GG
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slager55-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Kuik
naastligger ten oostenJacob Symons
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Wyger Gerlofs
naastligger ten westenHendrik Faber
naastligger ten noordende erfgenamen van Wyger Gerlofs
naastligger ten noordenDroogstraat
curatorJacob Josephs de Vries, over zijn broerkoopman
verkoper van 1/8Benjamin Josephs de Vries


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Bildtstraat OZ op de hoek tegenover de suikerraffinaderijhuis behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper provisioneel van 1/8Jan Reins Baerd 1060-00-00 GG
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slager55-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Kuik
naastligger ten oostenJacob Symons
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Wyger Gerlofs
naastligger ten westenHendrik Faber
naastligger ten noordende erfgenamen van Wyger Gerlofs
naastligger ten noordenDroogstraat
curatorJacob Josephs de Vries, over zijn broerkoopman
verkoper van 1/8Benjamin Josephs de Vries


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0105v van 28 nov 1745 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Noorderhaven NZ [staat: Bildtstraat op de hoek tegenover de suikerraffinaderij]1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper van 1/32Jan Reyns Baard 1060-00-00 GG
koper van 1/32Sybren Wijngaarden Franeker
koper van 1/64Jan Oldaans
koper van 1/64Yme Freerks Makkum
koper van 1/64Theunis Jarigs van der Ley koopman
koper van 1/64Jan Jarigs van der Ley koopman
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slager55-00-00 CG
naastligger ten oostenburgervaandrig Jan Kuik
naastligger ten oostenJacob Symons
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Wyger Gerlofs
naastligger ten westenHendrik Faber
naastligger ten noordende erfgenamen van Wyger Gerlofs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/8Jacob Josephs de Vrieskoopman


 


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Bildtstraat OZ op de hoek tegenover de suikerraffinaderij3/64 huis behorend bij de suikerraffinaderij
 
koperPhilippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij400-00-00 CG
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slager
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten oostenJacob Symens
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westenHendrik Faeber
naastligger ten westenDouwe Jacobs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGijsbert AltenakoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Swart, boekhouder bij de suikerraffinaderij, koopt 3/64 part van (a) braaf groot huis c.o.a. op de hoek van de Bildstraat tegenover de raffinaderij. Deels gehuurd door Meyer Marcus, mr. slager cum ux. en deels gebruikt door de raffinaderij. Ten O. vroedsman Dirk Winia en Jacob Symens, ten Z. de straat en haven, ten W. de Bildstraat, ten N. Hendrik Faeber, Douwe Jacobs en de Droogstraat. Gekocht van Gijsbert Altena, koopman te Franeker, voor 400 cg. en de materialen en gereedschappen, kas en voor- en nadelige boekschulden voor 3100 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Bildtstraat OZ op de hoek tegenover de suikerraffinaderij3/32 van een huis behorend bij de suikerraffinaderij
 
koperJan Pieterz Oldaens koopman800-00-00 CG
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slager
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten oostenJacob Symens
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westenHendrik Faber
naastligger ten westenDouwe Jacobs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTyttie Pieters Altena, gehuwd metSexbierum
Goffe CloostermanSexbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters Oldaens koopt (c) 3/32 van een groot huis c.o.a. op de hoek van de Bildstraat, tegenover de raffinaderij. Ten O. vroedsman Dirk Winia en Jacob Symens, ten Z. de straat en haven, ten W. de Bildstraat, ten N. Hendrik Faber, Douwe Jacobs en de Droogstraat. Ten dele bewoond als huurder door Meyer Marcus, mr. slager, c.u. De koper c.s. heeft al 29/32 in bezit. Geen grondpacht. Gekocht van Tytie Pieters Altena x Gosse Cloosterman, erfgezeten te Sexbierum, voor (a+b+c) 800 cg, en de losse goederen en voor- en nadelige boekschulden voor 6450 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Bildtstraat OZ op de hoek tegenover de suikerraffinaderij3/32 van een huis behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper van 1/2burgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsma 800-00-00 CG
koper van 1/4Teunis Jaerigs van der Ley koopman
koper van 1/4Jan Jaerigs van der Ley koopman
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slager
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten oostenJacob Symens
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westenHendrik Faeber
naastligger ten westenDouwe Jacobs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTrijntie Altena, weduwe vanFraneker
wijlen Sybrandt Wijngaerdenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrandt Feykes Kamsma voor 1/2 en Teunis- en Jan Jarigs v.d. Ley tezamen voor de andere 1/2, kopen 3/32 van (c) een groot huis op de hoek v.d. Bildtstraat en de Noorderhaven, tegen over de raffinaderij. Ten O. Dirk Wynia en Jacob Symons, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de Noorderhaven, ten N. Hendrik Faber, Douwe Jacobs en de Droogstraat. Gekocht van Trijntje Altena wv Sybrandt Wijngaarden te Franeker, voor (a+b+c) 800 cg. en de losse goederen en voor- en nadelige boekschulden voor 6200 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Bildtstraat op de hoek tegenover de suikerraffinaderij3/64 van een huis behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper van 1/2burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma 400-00-00 CG
koper van 1/4Teunis van der Ley
koper van 1/4Jan van der Ley
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slager
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten oostenJacob Symons
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westenHendrik Faber
naastligger ten westenDouwe Jacobs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLuirdske Hendriks Altena, gehuwd metGroningen
Arnoldus Dirks Vlasbloemsuikerraffineerder en koopmanGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Feikes Kamsma, burger-colonel, voor 1/2 en Teunis en Jan v.d. Ley, voor 1/2 kopen samen (c) 3/64 deel van een mooi groot huis c.o.a., op de hoek van de Bildtstraat. Oz., tegenover de raffinaderij, deels verhuurd en deels gebruikt door de raffinaderij, met ten O. Dirk Winia, vroedsman en Jacob Symons, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de straat en haven, ten N. Hendrik Faber, Douwe Jacobs en de Droogstraat. Gekocht van Luirdske Hendriks Altena x Arnoldus Dirks Vlasbloem, suikerraffineerder en koopman te Groningen, voor (a+b+c) 400 cg. (de goederen en gereedschappen), en 3100 cg. (voor de voor- en nadelige boekschulden).


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Noorderhaven NZ [staat: Bildtstraat op de hoek tegenover de raffinaderij]29/64 huis, behorend bij de suikerrafinaderij
 
koper van 8/64Freerk Fontein koopman3625-00-00 CG
koper van 8/64Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal Vijfdeelen Zeedijken binnendijksMinnertsga
Dina Huidekooper
koper van 8/64Pieter Huidekooper koopman
koper van 5/64Philippus Swart koopman
huurderHartog Meyer c.u.mr. vleeshouwer
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 2/64Yme Freerks TichelaarkoopmanMakkum
verkoper van 9/128Theunis van der Leykoopman
verkoper van 9/128oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma
verkoper van 4/64Bente van der Leykoopman
verkoper van 4/64huisman Anna van der LeyReahûs
verkoper van 4/64Adriaantie van der Ley, gehuwd met
Marten Fockes
verkoper van 3/64erfgezeten Goffe Cloosterman, erfgenaam van zijn vrouwkoopmanSexbierum
Titia Altena
verkoper van 1/64Tjitske Reins Baard, weduwe vanFraneker
wijlen Pieter Gosses
verkoper van 1/64Aaltje Reins Baard, gehuwd metFraneker
Douwe Aukes Wassenaarmr. bakkerFraneker
verkoper van 1/64Taetske Reins Baard, gehuwd metOosterbierum
huisman Hessel SimonsOosterbierum


 


 


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Bildtstraat NZ hoek Noorderhavenhuis
 
koperDirk Wytsma gewaldige provoost bij de Admiraliteit
huurder voorste gedeelteHartog Meyer 60-00-00 CG
naastligger ten oostenZeilmaker koopman
naastligger ten oostende weduwe van Pier Rutgers Akkringa
naastligger ten noordende weduwe van Gerlof Wygers Backer
naastligger ten noordenvroedsman Rein Faber
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
verkoper van 1/8Freerk Fonteinkoopman
verkoper van 1/8Rinske Hendriks Rademaker, weduwe van
wijlen Philippus Swart
verkoper van 1/8Hinke Huidekoper, met haar zuster
verkoperElisabeth Huidekoper, en
verkoper van 1/8P. Huidekoper
verkoper van 1/8Jarig J. van der Leykoopman
verkoperJarig A. van der Ley
verkoper van 1/8Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal Vijfdeelen Zeedijken binnendijksMinnertsga
Dina Huidekoper
verkoper van 1/8P. Ymes Tichelaar, gelastigde en mede-erfgenaam van zijn vaderkoopmanMakkum
de erfgenamen van Jan Pieters Oldaanskoopman
erfgezeten Claas Fontein, geauthoriseerde administratorRied
Corn. Scheltema, geauthoriseerde administratoren vansecretaris der stad FranekerFraneker
verkoper van 2/6Elisabeth Scheltema, gehuwd met
Sjoerd Hannema
Jan Fonteinkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Dirk Fontein


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Noorderhaven NZ hoek Bildtstraathuis of slagerij
 
koper door niaarvroedsman Rein H. Faber 850-00-00 GG
geniaarde koperSchelte Wybenga
huurder voorste gedeelteLourens B. Tuininga c.u.mr. slager 90-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Harmanna Briel, erfgenaam van
verkoper van 1/2wijlen Dirk Wytsmaprovoost bij de Admiraliteit
verkoper van 1/2Sjoek Wytsma meerderjarige zoon, erfgenaam van
erflaterwijlen Dirk Wytsma


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0227r van 16 nov 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Noorderhaven NZhuis
 
koperAndries Johannes Gebel, gehuwd metslager1200-00-00 CG
Antje Sybrands
huurderLourens Botes mr. slager
naastligger ten oostenJ. Zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenRein Faber c.s.
verkopervroedsman Rein Faber, gehuwd met
B. Nollides


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0132r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 83Noorderhaven NZ hoek Bildtstraathuis
 
koperYpe Roodenhuis koopman1200-00-00 CG
huurderYpe Roodenhuis koopman60-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Douwes Zeylmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenJan Schiere
verkoperAndries Gebel, gehuwd metmr. slager
Antje Sybrandts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Rodenhuis koopt een huis c.a. nz. Noorderhaven, hoek oz. Bildstraat. Met voorwaarden. Ten O. Jan Douwes Zeilmaker, ten W. de Bildstraat, ten Z. de haven, ten N. Jan Schiere. Gekocht van Andries Gebel, mr. slager x Antje Sybrandts, voor 1200 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-214 Bildtstraat 27Ype Rodenhuis6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-046Bildtstraat 27Ype Jetzes Rodenhuis... A-044 en wijk A-045, pakhuizen; eigenaar is T. Gratama, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-046, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-151; gebruikers G.R. Steen, zonder beroep, Harent Pieters vd ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-046Bildtstraat 27Y Rodenhuis Y Rodenhuis pakhuis
A-046Noorderhaven 83Y Rodenhuis pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 360Bildtstraat 27Ype RodenhuisHarlingenwethouderwagenhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 361Noorderhaven 83Ype RodenhuisHarlingenwethouderpakhuis (120 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-046Bildtstraat 27Hans Wybrandus van Straten... Wybrandus Christiaans vS, en IJpke Hanses; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1822, bev.reg. HRL 1851 wijk A-046, wijk E-241; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huisschilder, wijk E-203; VT1839; H.W. v. S. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 360A-046 (Noorderhaven )Harmens & Zonenpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 361A-043 (Noorderhaven) Harmens & Zonenpakhuis
Sectie A nr. 360A-062 (Bildtstraat) Harmens & Zonenwerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 361Noorderhaven 83 (A-043)Dirk Harmens (te Leeuwarden)


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 83aR. Faber & Zn.319Gist-, meel- en olieh.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 83aR. Faber & Zn.984Gist-, meel- en olieh.


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 83, HarlingenNoorderhaven 83 BergsmaBergsmaverfindustrie


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenR. Bergsma515Schildersbedr., verf- en glash.


1950 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 83, HarlingenNoorderhaven 83 Bergsmaverfindustrie


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenR. Bergsma515Schildersbedr., verf- en glash.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenSj. Hoekstra817Huisschilder


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 83, HarlingenNoorderhaven 83 Hoekstraglas- en verfhandel
  terug