Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 53
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 53 2-094 2-125 D-044 D-040
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 53 2-094 1/2 2-125 D-044 D-040
 huisnummer lager  huisnummer hoger Liemendijk 38 2-094 1/2 2-125 D-ong D-042
 huisnummer lager  huisnummer hoger Liemendijk 40 2-094 1/2 2-125 D-046 D-042


Huisnaam in: 1831
Gebruik:
Naam: het wapen van harlingen
Kwartier/wijk D-043
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1892
Gebruik: volksbierhuis en café
Naam: het wapen van harlingen
Kwartier/wijk D-040
Verkoper:
Koper/eigenaar: hemstra, j p
1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0468v van 26 mei 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53bij de Franekerpoorthuis, hof en tuin
 
koperAucke Botes, gehuwd met506-00-00 GG
koperTrijn Isbrandts
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erven van Stoffel Sioerts
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordende Stad Harlingen: wachthuis [staat: cortegarde = corps du guarde]
naastligger ten noordende Stad Harlingen: Franekerpoort
verkoperFedde Doeckes, gehuwd met
verkoperAnna Clases


 


 


 


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0078r van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Franekerpoort aan de stadswalhuis, loods en plaats ten noorden hiervan
 
koperN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Aucke Botes, gehuwd met
verkoperde erfgenamen van wijlen Taetscke Anes


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Franekerpoort, bij dehuis, zomerhuis, loods met opkamer, plaats erachter
 
koper provisioneelN. N. 591-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Dircx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende Stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(a)


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: westzijde Franekerpoort]huis, plaats en schuur
 
koper finaalPiter Wibrants 700-07-00 CG
koper provisioneelEvert Ruierts
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Stad Harlingen weesvoogdij


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0068v van 9 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: straat bij de Franekerpoort WZ strekkende westwaarts tot aan de Zoutsloot]huis, plaats en schuur met een vrije uit- en ingang
 
koperCornelis Gabbes Bolta, gehuwd met1010-00-00 CG
koperGrietie Riencx Almenum
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenGrelt Sioerds
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperPieter Wibrants c.s.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0074v van 31 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort aan de westkant van de straat]huis, plaats en schuur
 
koperSeerp Jacobs c.u.kooltjer500-00-00 CG
toehaaktwee zilveren ducatons als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostende Stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van het huis van Greolt Sjoerdts
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperCornelis Gabbes Bolta c.u.


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0256r van 21 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis, plaats en schuur
 
koperJacob Siercks, gehuwd metmr. wagenmaker350-00-00 GG
koperJetske Sjoerds
bewonerReyn Sierx e.a.wagenaar
naastligger ten noordoostende Stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten noordoostenhet huis en perk van Meynert Meintes* leertouwer
naastligger ten zuidwestende weduwe van Folckert Gerloffs
naastligger ten noordwestenZoutsloot
verkoperSeerp Jacobskooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Siercks, mr. wagenmaker x Jetske Sjoerds kopen een huis, plaats en schuur bij de Franekerpoort, strekkende achter tot aan de Zoutsloot, nu bewoond door wagenaar Reyn Sierx e.a. Ten NO. het stads wachthuis en het huis en perk van leertouwer Meynert, ten ZW. wd. Folckert Gerloffs. Doorgang door een steeg bezijden, onder het wachthuis doorlopende. Geen grondpacht. Gekocht van kooltjer Seerp Jacobs voor 350 gg.


 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0191r van 22 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 40Franekerpoort naast de Corps du Guarde aan de stadsvsten, bij dehuis
 
koperArent Cornelis gleibakker80-00-00 GG
huurderLieuwe Minnes
naastligger ten noordenstadsvesten
naastligger ten zuidenMeynte Meynerts schoenmakerMakkum
naastligger ten westenMeynte Meynerts schoenmakerMakkum
naastligger ten oostende Stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
verkoperMeynte MeynertsschoenmakerMakkum


 


 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0254r van 2 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 38Liemendijk ZZ [staat: bij de Franekerpoort]schoenmakersperk
 
koper van 1/2Marten Rosey, gehuwd metmr. zeefmaker140-00-00 GG
koper van 1/2Jeltie Hue, en
koper van 1/2Anne Jans, gehuwd metmr. schoenmaker
koper van 1/2Elbrichje Saeses
naastligger ten noordenstadsvesten
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten zuidenJacob Sierks mr. wagenmaker
naastligger ten oostenJacob Sierks mr. wagenmaker
huurderFedde Gerbens
verkoper q.q.Willem Koenes, gecommitteerdemr. knoopmaker
verkoper q.q.Reinder Jacobs, gecommitteerden uitmr. bakker
verkoperde crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesterkoopman


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0401v van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Franekerpoort, naast de corps du guarde aan de Stadsvestenhuis
 
koperSalvus Jansen c.u.225-00-00 CG
naastligger ten oostende Stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidenhet perk van wijlen Jan Schoechster
naastligger ten westenJacob Sjerks
naastligger ten noordenStadsvesten
verkoperwijlen Arent Cornelisgleibakker


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0142r van 15 jan 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 40Liemendijk ZZ [staat: bij de Franekerpoort achter de Corps du Guarde]huis
 
koperJohannes Wybes, gehuwd met100-00-00 CG
koperAmerinske Wopkes
naastligger ten oostende Stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidenperken van Anne Jans
naastligger ten westenJacob Zierx
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJisckjen Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Arent Cornelis


 


1704 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 218v van 15 jan 1704 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Liemendijk 40
 
overledeneJiskjen Cornelis, weduwe vanlinnennaaister
wijlen Arent Cornelis
Hessel Cornelis, curator over
Cornelis Aernts enige nagelaten zoon
inleiding bij de boedelinventarisatie[0218v] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de burgemeester Tomas Huiberts Wijngaarden als commmissaris geadsocieert met de secretaris dr. Arnold van Idsinga, in den weeshuise desen stede Harlingen, van alle de goederen naegelaten bij wijlen Jiskjen Cornelis, in leven weduwe wijlen Arent Cornelis en linnennayster van't voorschreven weeshuis, en in't selve huis gewoont hebbende en overleden sijnde, ten versoek van Hessel Cornelis als geauthoriseerde curator over Cornelis Aernts eenigste nagelaten soon en erffgenaam van wijlen Jiskjen Cornelis voornoemt, en sulx op aengevinge soo van de buiten-voogden sampt binnenvader en moeder van den voorschreven weeshuise. Actum den 15e january 1704.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0204v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort naast de Corps de Guarde]huis
 
koperAucke Gerbens schuitschipper275-00-00 GG
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld][
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillem Remmerts
verkoperAlle Lieuwes
verkoperHille Cornelis n.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-094Hoogstraat 53huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerHotze Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-094Hoogstraat 53huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerClaes Gerbens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan30-5-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0222r van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis, plaats en tuin
 
koperHendrik Antoni Oosterhuys hovenier en koemelker270-00-00 CG
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenRimmert Huyberts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAucke Gerbens Borgerkoopman


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238r van 6 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperTjeerd Fockes koopman300-00-00 CG
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende pottenbakkerij van Rimmert Huyberts*
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordende Stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
verkoperHendrik Antonis Oosterhuyzen, gehuwd metgardenier
verkoperGeertie Claeses


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-094 Hoogstraat 53huis
eigenaarTjaard Fockes
gebruikerTjaard Fockes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0204v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 40Franekerpoort, naast Corps de Garde, stadvesten ZZhuis met gebruik put
 
koper door niaarWopke Johannes turfdrager90-14-00 GG
geniaarde koperHarmen Ages Agamamr. bierbrouwer en collecteur
naastligger ten oostencorps de guarde
naastligger ten zuidenher perk van Tjeerd Fockes koopman
naastligger ten westenhet perk
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperSuster Hessels, gehuwd met
verkoperCornelis Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Johannes, turfdrager, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen mr. brouwer en collecteur Harmen Ages Agema, een huis bij de Franekerpoort, ten W. naast het Corps de Guarde, aan de Stadsvesten. Ten O. het Corps de Guarde, ten Z. Tjeerd Fockes, ten W. het perk,ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Suster Hesselse x Cornelis Jacobs, voor 90 gg.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0160v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis, stalling en plaats
 
koperGerard Sybren Suringar zoutzieder300-00-00 GG
bewonerHeere Gerbens
naastligger ten oostende Stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten oostenWopke Johannis
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenRimmert Huberts pottenbakker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/5Sioukien Tieerds van Esta, gehuwd met
verkoper van 1/5Cornelis de Jongkoopman
verkoper van 1/5Aukien Tieerds van Esta, gehuwd met
verkoper van 1/5Lieuwe Sioerdskoopman
verkoper van 1/5Mayke Tieerds van Esta, gehuwd met
verkoper van 1/5Jan Broersbrouwer
verkoper van 1/5Focke Tieerds van Estakoopman
verkoper van 1/5Antie Douwes, gehuwd met
verkoper van 1/5Arjen Fransenmr. schoenmaker
verkoper van 1/3 van 1/5Sieuke Douwes meerderjarige dochter
verkoper van 1/3 van 1/5Imkien Douwes
verkoper van 1/3 van 1/5Sijke Douwes


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-094 /2Hoogstraat 53huis
eigenaarWopke Johannes
gebruikerAntie Jacobs (voor 12-00-00 CG)
gebruikerYsak Jansen (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG
2-094 Hoogstraat 53huis
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerAte Joris
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-094 /2Hoogstraat 53wed. Ate Joris, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


 


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0153r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 40Liemendijk ZZ [staat: bij de Franekerpoort aan de Corps du Guarde aan de stadsvesten]woning
 
koperLeendert Jansen, gehuwd metmr. bontwever137-00-00 GG
koperHiske Jacobs
naastligger ten oostende Stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidende weduwe Suiringar
naastligger ten westenhet perk
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperde Stad Harlingen: huiszittende armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLeendert Jansen, mr. bontwever x Hiske Jacobs kopen woning bij de Franekerpoort aan de Corps du Guarde aan de Stadsvesten. Ten O. de Corps dus Guarde, ten Z. wd. Suringar, ten W. het perk, ten N. Stadsvesten. Geen grondpacht. Gekocht van de voogden van de huiszittende armen, voor 137 gg.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0113v van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperJan Jurjens, gehuwd metpikeur236-07-00 GG
koperIdske Tjeerds
huurderHendrik ter Hofsteede c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Jurjens* pikeur
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten noordenLeendert Jansen
verkopervrouw Catharina Maria Pouwels, weduwe van
verkoperwijlen de heer Gerard Sybren Suiringarkoopman


 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0051r van 11 mrt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53stadsvesten bij de Franekerpoortnieuw gebouwd huis met bleekveld
 
koper van 1/2Jan Schut koffieschenker734-07-00 CG
koper van 1/2Jan Jurjens pikeur
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
huurder zuidelijke benedenkamerde weduwe van Pieter Pas 22-00-00 CG
huurder zuidelijke bovenkamerJohannes Abbes 0-09-08 CG
huurder midden benedenkamerBouwe Jurres 26-00-00 CG
huurder midden bovenkamerde weduwe van Wiltje Claases 0-09-08 CG
huurder noordelijke benedenkamerCasper Freunink 26-00-00 CG
huurder noordelijke bovenkamerTettje Dirks 22-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenReinder Seylmaker
naastligger ten westenJan Jurjens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Hendrik Pesma, curatornotaris
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curatoren overprocureur postulant
verkoperde geabandonneerde boedel van Age Albertsmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schut, koffieschenker, en pikeur Jan Jurjens kopen een dwarshuis met bleekveld aan de Stadsvesten omtrent de Franekerpoort, bewoond als huurders door zes (met name genoemde) huisgezinnen. Ten O. de Stadsvesten, ten Z. zeilmaker Reinder, ten W. en N. Jan Jurjens en de Zoutsloot. Gekocht van (de curatoren over de verlaten boedel van) mr. schoenmaker Age Alberts voor 734 gg.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0070v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53stadsvesten bij de Franekerpoort1/2 nieuw huis en bleekveld
 
koperEeltie Travaillie winkelierse332-17-08 CG
eigenaar van 1/2Jan Jurjens
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
huurder zuid benedende weduwe van Pyter Pas 22-00-00 CG
huurder zuid bovenTeunis Clases 0-08-08 CG
huurder midden benedenEeltje Meinderts c.u.24-00-00 CG
huurder midden bovende weduwe van Wiltje Claases 0-08-08 CG
huurder noord benedenJohannes Bigteld 24-00-00 CG
huurder noord bovenClaas Fransen 0-09-08 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenReinder Zeylmaker
naastligger ten westenJan Jurjens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Freerk Fontein, executeurkoopman
verkoper q.q.Andries Wybinga, executeurkoopman
verkoper q.q.Sierk Laquardt, executeurs vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Travaille koopt de 1/2 van een nieuw gebouwd huis met bleekveld aan de Stadsvesten omtrent de Franekerpoort, bewoond door 6 huurders. Ten O. de Stadsvesten, ten W. de Zoutsloot, ten Z. Reinder Zeilmaker, ten N. Jan Jurjens, die de andere 1/2 bezit. Gekocht van (de curatoren en executeurs testamentair van wl.) koffieschenker en wijnhandelaar Jan Schut voor 332 gg.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0093r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Franekerpoort, stadsvesten bij de1/2 huis en bleekveld
 
kopervrijgezel Tjeerd Jans Braam 143-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenReinder Zeilmaker
naastligger ten westenTjeerd Jans Braam
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperElske Janes van Slooten, weduwe van
wijlen E. Travaille


 


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0307v van 25 mei 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: stadsvesten bij de Franekerpoort]huis
 
koperEelke Jans van der Post, gehuwd metkastelein600-00-00 CG
koperGrietje Rinnes de Beer
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Norel
naastligger ten zuidenEelke Jans van der Post c.u.kastelein
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperTjeerd Jans Braampikeur en koopman


 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0148r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ 51/53 [staat: aan de Franekerpoort]huis, herberg, stal en wagenhuis
 
koperYge Visser 3633-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenLiemendijk [staat: straat]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJ. van der Meulen zadelmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Bauke de Beer, curator
verkoper q.q.Abel Bolhuys, curator over
verkoperEelke van der Post


 


 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0042v van 13 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ 51/53 [niet vermeld] wijk D-043 en D-044huis met herberg, stalling en wagenhuis
 
koperReinder Jouwerts Buwalda, gehuwd met4500-00-00 CG
koperMaria Margaretha van Houtenburg Leeuwarden
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenLiemendijk [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJohannes van der Meulen zadelmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYge Visser, gehuwd metkastelein
verkoperDouwtje Abes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-125 Hoogstraat 53Pieter Hendriks0-10-00 CG


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 264 en 267 van 20 okt 1813
adressoortbedraggebruik
D-044Hoogstraat 53provisionele en finale toewijzingfl. 1775huis en herberg, D-043 en D-044
 
verkoperReinder Jouwerts Buwalda (gehuwd met Maria Margaretha van Houtenburg)
koperFokke Jans Miedema (te Minnertsga)


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 283 van 20 nov 1813
adressoortbedraggebruik
D-044Hoogstraat 53koopaktefl. 1775huis en herberg D-043 en D-044
 
verkoperReinder Jouwerts Buwalda (gehuwd met Maria Margaretha van Houtenburg)
koperFokke Jans Miedema


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-044Hoogstraat 53Fokke Jans Miedema... BS ovl 1847, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk D-043, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk D-044, stalling, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb Minnertsga en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk D-043; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Haye Gerbens de Groot... Rein Floris deszelfs vader, 8 sep 1792; ondertrouw ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Johannis Klaases Norel... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-048, loodgieter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-046, samen met Pieter Hendriks; gebruiker Reinder Gerbens de Groot, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-141, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Pieter Hendrikseigenaar van wijk D-046, samen met Johannes Norel, gebruikers zijn Reinder Gerbens de Groot, en Haye Gerb. de Groot wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Reinder Gerbens de Grootgebruiker van wijk D-046, medegebruiker Haye Gerbens de Groot wed., eigenaars zijn Pieter Hendriks en Johannes Norel, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Reinder Gerbenszie R.G. de Groot; geb 1768. ., ovl 12 jul 1814 HRL, huwt met Jantje Eeltjes de Groot, werkman in 1814, ovl wijk D-046, kind: Eeltje Reinders de Groot, geb 1793 Makkum; BS ovl 1814; 1836 huwelijken, bsfr1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-044Hoogstraat 53Fokke S Miedema Fokke S Miedema stalling
D-046Liemendijk 40Pieter Hendriks Reinder Gerbens de Groot
D-046Liemendijk 40Johannes Norel Reinder Gerbens de Groot
D-046Liemendijk 40Pieter Hendriks Haye Gerbens de Groot wed
D-046Liemendijk 40Johannes Norel Haye Gerbens de Groot wed


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 11 van 24 mrt 1817
adressoortbedraggebruik
D-046Liemendijk 40koopaktefl. 50huis bij de Franekerpoort D-046
 
verkoperJohannes Norel
koperHendrik Pieters Mooyman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 433Hoogstraat 53Wybren Gerrits BoumaMidlumlandbouwerstal en erf (196 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 434Hoogstraat 53Wybren Gerrits BoumaMidlumlandbouwerstal (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 436Liemendijk 38de Stad HarlingenHarlingenhuis en erf (133 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 436Liemendijk 40de Stad HarlingenHarlingenhuis en erf (133 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Godert Posthumus... Vst 13 mei 1850 uit Almenum, zv Godert P, en Jouwkje ... ; b sha 1850 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-046; oud 48 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, broodbakker, wijk H-183; VT1839; G.P. eigenaar van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Hielke Everts van der Burg... 1830, huw 1831, huw 1843, ovl 1848; oud 42 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, winkelbediende, wijk D-046; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Minke Rintjes van der Post... Simens vd Let; BS huw 1827, huw 1831, ovl 1848; oud 41 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk D-046; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-046Geweezen Franeker PoortHylke van der Burg42 jLemmerm, protestant, gehuwd, winkelbediende
D-046Geweezen Franeker PoortMinke van der Post41 jStavorenv, protestant, gehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortBonne van der Burg19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortWillem van der Burg6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortGeertruida van der Burg21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortTeetske van der Burg8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortJantie van der Burg1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-046Liemendijk 40Johannes Ages de Bruin, overleden op 29 september 18424 jr, geboren Bergen op Zoom, overleden Franekerpoort D 46. (Certificaat van onvermogen nr. 179 Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 433D-044 P HemstraHarlingeneen oud huis afgebroken, en daarvoor een wagenhuis gemaakt met een roijale bovenkamer, verbonden aan een herberg


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-044Hoogstraat 53Elske Ages de Bruin, overleden op 9 augustus 18432 jr, geboren Franeker 11/5/1841, overleden Franekerpoort D 44. (Certificaat van onvermogen nr. 240) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-046Liemendijk 40Corneliske Gatzes Yntema, overleden op 13 oktober 184664 jr, geboren Parrega 6/12/1781, overleden Hoogstraat D 46, laatst wed. Atze Klazes Wiersma, moeder van Gatze Jacobs Bosma, paarden/rijtuigenverhuurder. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-046Liemendijk 40Taede Pieters de Moed, overleden op 21 april 1847(Certificaat van onvermogen), 50 jr, geboren Makkum, panbakker, overleden Franekerpoort D 46, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-044Hoogstraat 53Rinse van Baren... Abbema; BS ovl 1846; 1887 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 158, wijk C-198, wijk A-166, wijk D-044, 46, wijk E-220, supp A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-044Hoogstraat 53Sijke Heslingageb 1795 prov, renteniersche in 1851, A 17 mei 1859 Midlum; bev.reg. HRL 1851 wijk D-044


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Duurke Snoekgeb 10 jul 1810 Ameland, huwt met Jan Sorgdrager, Vst 17 okt 1854 uit Almenum, A 14 nov 1855 Ameland; bev.reg. HRL 1851 wijk D-046


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Jan Sorgdragergeb 26 jan 1802 Ameland, huwt met Duurke Snoek, bakker, Vst 17 okt 1854 uit Almenum, A 14 nov 1855 Ameland; bev.reg. Ha851 wijk D-046


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Trijntje Brink... ovl wijk G-169, dv Klaas B, en Grietje Feenstra; BS ovl 1837; 1862 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-046, wijk F-057, 191, wijk G-158; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk B-037; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 434D-044 (bij de Franekerpoort)Jan P. Hemstrawoonhuis
Sectie A nr. 436D-046 (bij de Franekerpoort)Jan P. Hemstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3509*D-039 (Hoogstraat)Jan Pieters Hemstrawoonhuis
Sectie A nr. 3509*D-040 (Hoogstraat)Jan Pieters Hemstrawoonhuis en stalling
Sectie A nr. 436D-042 (Hoogstraat)Jan Pieters Hemstrawoonhuis en stalling


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4789Hoogstraat 53 (D-040)Gerben Tigchelaar (te Almenum)woonhuis
Sectie A nr. 4788Liemendijk 38 (D-042)Sjoerd W. Langiuswoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Liemendijk 38G.B. Weeninkjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman


1906 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 53Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstraat 53Jan Stienstra129caféhouder en schilder


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 53 Jan Stienstracaféhouder en verv.
vorige grondslagf. 1700
huidige grondslagf. 2000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1927 - kentekenadresnaam
B-11296
Liemendijk 38aRoelof van Kammen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 53IJ.Flietstracafehouder
Liemendijk 38aS. van Kammenbakker
Liemendijk 38aK.Wiersmagardenier


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53W. Zeylmaker129Café


1936 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 53, HarlingenHoogstraat 53 Franeker Poort, decafé-restaurant


1945 - kentekenadresnaam
B-28499
Liemendijk 40Klaas Stellingwerf


1948 - kentekenadresnaam
B-33612
Liemendijk 40Siebe Stellingwerf


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Zeylmaker576Café


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Zeylmaker576Café


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Schotanus576Café


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Liemendijk 38, HarlingenLiemendijk 38 Corelliijs


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 53E.F. (Emil) Kretschman
Liemendijk 40E.M.N. (Elfriede) v.d. Hoek wv Anema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 53beeldbepalend pand7 van 10
Liemendijk 38beeldbepalend pand5 van 10
Liemendijk 40beeldbepalend pand5 van 10
  terug