Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 7 2-144 2-177 D-012 D-009
1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0009v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs OZ strekkende tot het middden van de plaats van het andere huis van de verkopershuis met ledige plaats
 
koperDirck Ariens, gehuwd met2143-00-00 GG
koperAmmerens Pyters
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenYeme Jacobs de Rinck c.u.
naastligger ten zuidenTzial Jans, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pyter Jelles
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende weduwe van Pyter Jans
verkoperYeme Jacobs de Rinck, gehuwd met
verkoperJelcke Claeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIn de Noordies


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0248v van 29 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs OZ [staat: in de noordijs]huis en mouterij
 
koperReyner Fransen Templaer, gehuwd met1251-14-00 GG
koperAeghtien Tyebbes*, dochter van
kopermr. Tyebbe Popta
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
verpachter grondEme Jacobs de Ringh 1-01-00 CG
naastligger ten oostenEme Jacobs de Ringh
naastligger ten zuidenTyall Jans, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Jelles
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Lelye Jan Pieters
verkoperDirck Ariens, gehuwd met
verkoperAmerens Pieters


 


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0036v van 9 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs [staat: in de noordees]huis en mouterij
 
koperJan Pieters Meut, gehuwd met1665-00-00 GG
koperLeyntie Ennes
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
verpachter grondEme Jacobs de Ringh 1-01-00 CG
naastligger ten oostenEme Jacobs de Ringh
naastligger ten zuidenTyal Jans, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Jellis
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende koper Jan Pieters Meut c.u.
verkoperReiner Fransen Templair, gehuwd met
verkoperAeghien Tyebbes*, dochter van
verkopermr. Tyebbe Popta


 


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0100r van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs OZ [staat: Noordees]huis en plaats daarachter, strekkende van voor van de straat a oostwaarts tot aa
 
koperJenke Jenckes, gehuwd met1286-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNoordijs [staat: Noordees]
naastligger ten noordenhet huis van Foppe Foppes
verkoperRein Edes


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0091v van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs OZhuis en plaats
 
koperSioerdt Wybes 1250-00-00 GG
teruggetrokken niaarnemerFoppe Foppeskoopman
naastligger ten oostende hof van de erven van Pieter Reyns
naastligger ten oostende loods van Foppe Foppes
naastligger ten zuidenhuis en plaats van de erven van Pieter Reyns
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenhet huis van Foppe Foppes
verkoperburgervaandrig Jentie Jenties


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0147v van 7 jun 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs OZ 1/2 huis
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJacob Stevens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFoppe Foppes
verkoperde kinderen van burgerhopman Jentke Jentkes


 


 


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0089v van 28 jun 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs OZ [staat: in de noordies]huis en mouterij
 
koperIige Gerbens Haersma koopman1990-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
verpachter grondde verkoper 1-01-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Dircx
naastligger ten zuidende weduwe van Feddrick Tieercx
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenFoppe Foppes wijdschipper
verkoperWillem Jansen Bockebloed
verkoperMeint Poppes


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0119v van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs OZnieuw huis en mouterij
 
koperClaas Fransen Visscher c.u.2700-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
verpachter grondIge Gerbens Haarsma 1-01-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Cornelis Dirks
naastligger ten zuidende weduwe van Feddrik Tjerks
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenFoppe Foppes wijdschipper
naastligger ten noordensteeg ten noorden van Foppe Foppes waarin het verkochte een vrije uit- en ingang heeft
verkoperIge Gerbens Haarsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Fransen Visscher koopt een mooi nieuwgebouwd huis en mouterij c.a. op het Noordijs. Ten O. erven Cornelis Dirks, ten Z. wd. Feddrik Tjerks, ten W. die straat, ten N. wijdschipper Foppe Foppes. Hij koopt ook nog een schuur ten N. van de plaets en de loods van Cornelis Dirks, ten O. van de schuur van Foppe Foppes. Vrij in- en uitgang door de steeg ten noorden daarvan [Pakhuissteeg]. Gekocht van Ige Gerbens Haarsma voor 2700 gg.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0213v van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs OZhuis en mouterij en een lege plaats ten noorden
 
koperJacob Reiners Pybema, gehuwd met2700-00-00 GG
koperRinske Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
verpachter grondClaas Fransen Visscher c.u.1-01-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Cornelis Dirks
naastligger ten zuidende weduwe van Feddrik Tierks
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenFoppe Foppes wijdschipper
naastligger ten noordensteeg ten noorden van Foppe Foppes waarin het verkochte een vrije uit- en ingang heeft
verkoperClaas Fransen Visscher, gehuwd met
verkoperAnna Sas


 


 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0002va van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs OZnieuw huis en mouterij
 
koper provisioneelSicke Reins koopman1302-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
verpachter grondClaes Fransen Visscher 1-01-00 CG
naastligger ten oostenPytter Cornelis brouwer
naastligger ten zuidende weduwe van Feddrick Tedis
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenAbbe Aekes
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
Christiaan de Hartog, geauthoriseerde curator oversecretaris van Menaldumadeel
verkoperSetske Jacobs, erfgename van
erflaterwijlen Jacob Reyners, gehuwd met
erflaterwijlen Rinske Jacobs


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0165r van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs OZhuis en mouterij
 
koperSjoerd Beerns koopman1151-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenPytter Cornelis brouwer
naastligger ten zuidenFredrick Taedes Wedje koopman
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenAbbas Ecoma
naastligger ten noordensteeg waardoor op- en afslag
verkoperSicco Reyns


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-144 Noordijs 7huis
eigenaarburgemeester Weima
gebruikerburgemeester Weima
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
grondpacht aanburgemeester Bilaen erven
grondpacht01-01-00 CG
aanslag grondpacht00-05-04 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-144 Noordijs 7huis
eigenaarb[urgem]r. Weima
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720
grondpacht01-01-00 CG
aanslag grondpacht00-05-04 CG
grondpacht aanb[urgem]r. Bilaan erven
aansl. grondp. voldaan4-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-144 Noordijs 7huis
eigenaarburgemeester Weyma
gebruikerburgemeester Weyma
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG
grondpacht aanburgemeester Bylaen erven
grondpacht01-01-00 CG
aanslag grondpacht00-04-04 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-144 Noordijs 7huis
eigenaarwed. burgemr. Weyma
gebruikerwed. burgemr. Weyma
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG
grondpacht aanerven burgemeester Bylaan
grondpacht01-01-00 CG
aanslag grondpacht00-04-04 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-144 Noordijs 7wed. burgemr. Weyma, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal32-00-00 CG


 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0014r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs OZ tussen Heeren- en Juffersbrughuis en tuintje
 
koperHarke Jurjens van der Stok 821-00-00 GG
koperAlbert Bolman
koperJohannes Jacobus Kerkhoven
naastligger ten oostenRinke Bakker
naastligger ten zuidenWildschut
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Brouwer
verkoperAnneus Lourens Tabeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarke Jurjens van der Stok, Albert Bolman en Johannes kerkhoven


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0211r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs OZpakhuis
 
koperEeltje Bonnema koopman660-00-00 GG
naastligger ten oostenRinke C. Bakker koopman
naastligger ten zuidenHeer J. Wildschut
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende weduwe van Corn. Brouwer
verkoperHarke Jurjens van der Stok
verkoperAlbert Bolman
verkoperJohannes Jacobus Kerkhoven
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Bonnema, koopman te Kimswerd, koopt een pakhuis


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-177 Noordijs 7Eeltje Bonnema6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-012Noordijs 7Eeltje Haitzes Bonnema... eigenaar van wijk A-118; gebruiker is Dirk Trompetter, graanverschieter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-012, pakhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk D-036; gebruikers Berend Nijhuis en Pieter Weesen, wewer, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-012Noordijs 7E Bonnema Evert Bonnema pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 713Noordijs 7Eeltje Haitzes BonnemaKimswerdkoopmanpakhuis en erf (250 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-012Noordijs 7Pieter Douwes van Dorpen... broodbakker in 1851, zv Douwe Hanses vD, en Antje Sijbes; BS huw 1835, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-012; oud 39 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, brood- en kleinbakker, wijk D-010; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-012Noordijs 7Sytske Jans van der Brug... Bierman vdB en Klaaske Radsma dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1835, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-012; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 713D-012 (Noordijs)Siebe Tacomapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3879D-009 (Noordijs)Wijtze van Bruggenpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3514Noordijs 7 (D-010)Antje van Dorpen (wed. H. Ouendag)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 7 Wiebe C. Postmakoopman
vorige grondslagf. 4300
huidige grondslagf. 0
Noordijs 7 Tjitske Postmakantoorbediende
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 7W.C. Postma50Koopman


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 7W.C. Postma50Koopman


1922 - kentekenadresnaam
B-5458
Noordijs 7Willem Sake Noordhof
  terug