Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 33
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 33 3-068 3-084 G-199 G-244
aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 33naamloze doorlopende steeg ten noorden


0000 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 33Oud Harlingen Magazine 1989[?] terwijl Drost er petroleum en klompen verkocht


 


 


 


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0122r van 7 dec 1633 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koper provisioneelN. N.
huurderLiuue kramer
naastligger ten oostenTiaerdt Jouckes
naastligger ten zuidenTiaerdt Jouckes
naastligger ten westenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordenIdts Foeckes
verkoper q.q.burgemeester Pybe Bauckes, curator
verkoper q.q.burgemeester Jan Douwes, curatoren over
verkoperPyter Martens


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0016r van 13 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZhuis, plaats
 
koperDirck Hendriks Conink c.u.925-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenTiaard Joukes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenIds Fokkes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLieuwe Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Hendriks Conink, p(l)atieleverkoper te Haarlem c.u., kopen een huis en plaatsje nz. Grote Kerkstraat. Ten O. Tiaard Joukes, ten W. Ide Fokkes. Grondpacht 19 st. Gekocht van Lieuue Scheltes voor 625 cg.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0111r van 23 aug 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperJan Adams Gipson 325-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenhet grote huis van Tiaerd Joukes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenIds Fockes
naastligger ten noordoostende schuur van Tiaerdt Joukes
verkoperDirck Hendrix ConinckplateelbakkerHaarlem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Adams Gipson koopt een huis nz Grote Kerkstraat. Ten O. Tiaerd Joukes grote huis, ten W. Ids Takes, ten NO. Tiaerdt Joukes schuur. Grondpacht 40 st aan de Stad. Gekocht van Dirck Hendrix Coninck, plateelbakker te Haarlem, voor 325 GG.


 


 


 


 


 


 


 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004ra van 5 mrt 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ1/2 huis, loods en plaats
 
koperoud burgemeester G. Vetzensius, gehuwd met225-00-00 GG
koperAaltje Dirx
huurderFreerk Haantjes e.a.
naastligger ten oostenFrans Heins koster
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenUift Folkerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Hendrik Beernts, curator
verkoper q.q.Hans Jansen, curatoren over
verkoperhet nagelaten kind van Nanne Hiddes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koper provisioneelN. N. 365-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
bewoner voorGerrit Jansen
bewoner achtermr. Hendrick Reyners
naastligger ten oostende erfgenamen van Frans Heins koster
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenUift Folkerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van oud burgemeester Gellius Vetzensius, gehuwd met
verkoperAeltie Dirx Harderwijck


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0241v van 27 aug 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koperOtto Knijff, gehuwd metmr. kousenbreier [staat: hoosbreyder]240-00-00 GG
koperHeiltie Wiero
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
bewonerGerrit Jansscheepstimmerman
naastligger ten oostenFrans Heyns
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis bewoont door Uyft Folckerts
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacobus Wetzensius, en
verkoperAbrahamus Wetzensius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtto Knijff, mr. hoosbreyder x Hiltie Wiero kopen een huis nz. Kerkstraat, nu bewoond door scheepstimmerman Gerrit Jans e.a. Ten O. Frans Heyns (Coster?), ten W. Uyft Folckerts en een openbare doorgaande steeg waarin zijn achterkamer uit- en ingang heeft. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van Jacobus en Abrahamus Wetzensius [Wetsens] voor 240 gg.


 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0235v van 26 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperGerrit Joannes, gehuwd met180-00-00 GG
koperJeltie Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenPyter Arjens doodgraver
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenUyft Folckerts
naastligger ten noordenSicke Scheltes koopman
verkoperburgemeester Otte Ruyrts


 


 


 


 


 


 


 


 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0033r van 3 dec 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperDirk Sytses, gehuwd metkoster en voorganger in de Kleine Kerk180-00-00 CG
koperFokeltie Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
huurderJan Jaspers c.s.
naastligger ten oostennazaat Pytter Arjens
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenUift Folkerts
naastligger ten westendoorgaande steeg
verkoperAntie Ottes Knijff, gehuwd met
verkoperJan van Leeuwenkapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Sytses, koster en voorzanger in de kleine kerk x Fokeltie Jacobs kopen een huis in de Kerkstraat. Ten O. erven Pytter Arjens doodgraver, ten Z. de Kerkstraat, ten W. Uift Folkerts en een doorgaande steeg waardoor de achterwoning in- en uitgang heeft. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van Antie Ottes Knijff, vrouw van kapitein Jan van Leeuwen, voor 180 CG en 3 1/2 ducaton tot een toetake voor des verkopers kinderen.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-068Grote Kerkstraat 33huis
eigenaarDirk Sytses
gebruikerDirk Sytses
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-068Grote Kerkstraat 33huis
eigenaarDirk Sytses
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-5-1720


 


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0151v van 29 dec 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koper door niaarHilbrand Dirks mr. schoenmaker300-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
geniaarde koperEile Eileskoemelker
naastligger ten oostenJucke Alberts
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenJucke Alberts
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordeneen pakhuis
verkoperDirk Sytsesoud koster v d kleine kerk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHilbrandt Dirks, mr. schoenmaker en voorzanger in de Westerkerk, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen koemelker Eile Eiles, een huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. Jucke Alberts, ten W. een openbare doorgaande steeg en Jucke Alberts, ten Z. die straat, ten N. een pakhuis. Gekocht van Dirk Sytses, oud-koster van de kleine kerk, voor 300 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-068 Grote Kerkstraat 33huis
eigenaarHilbrand Dirks
gebruikerHilbrand Dirks
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-068 Grote Kerkstraat 33huis
eigenaarHilbrand Dirks
gebruikerHilbrand Dirks
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-068 Grote Kerkstraat 33Tjalling Sopingius, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-068 Grote Kerkstraat 33huis
eigenaarTjalling Sopingius
gebruikerTjalling Sopingius
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0284r van 5 dec 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ [niet vermeld]huis met bleekveld
 
koperPieter Backer, gehuwd metuitdragers176-21-00 GG
koperLijsbeth Cornelus
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Lykle Reidses
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJohannes Jacobus
verkoperKnierke Symons, weduwe van
verkoperwijlen Hessel Paulus


 


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0014r van 29 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat ZZhuis en bleekveld
 
koper door niaarhuisman Schelte Johannes, gehuwd met440-00-00 CG
koper door niaarGeertje Jans
geniaarde koperClaas Harmens, gehuwd metkoemelkerAlmenum
geniaarde koperTjietske IJsbrandsAlmenum
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderYede Bakker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGrote Kerkstraat
naastligger ten noordenJohannes Jacobs
verkoperLijsbert Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Bakkeruitdrager


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0002r van 6 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ wijk G-201huis en bleekveld
 
koperJan Fekkes, gehuwd metkoopman340-00-00 CG
koperKlaaske Hanses
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Jan Hannema
naastligger ten zuidenArend Bartling [staat: Bertling]
naastligger ten westenGrote Kerkstraat
naastligger ten noordende heer Jan Hannema
verkoperSchelte Johannesboerenarbeideronder Almenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Fekkes, koopman x Klaaske Hanses kopen huis en bleekveld oz. Grote Kerkstraat, thans ledig. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Ten Z. Arend Bartling, ten O. en N. Jan Hannema, ten W. de Kerkstraat, zijnde wijk H-201 [moet zijn H-199]. Ten W. een steeg waarin twee vrije in- en uitgangen. Gekocht van Schelte Johannes, boerenarbeider onder Almenum, voor 340 cg.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-084 Grote Kerkstraat 33Jan Fekkes1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-199Grote Kerkstraat 33Jan Fekkesovl voor 1815; mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; wed. J.F. eigenaar en gebruiker van wijk G-199, gealimenteerd, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-199Grote Kerkstraat 33Jan Fekkes wedJan Fekkes wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 983Grote Kerkstraat 33wed. Jan FekkesHarlingenhuis en erf (130 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-199Grote Kerkstraat 33Aaltje Tuinstra... Butter op 11 jun 1820 HRL, huw.afk. 21 en 28 mei 1820, wonende te HRL, arbeidster in 1851, N.H., ovl wijk G-199, dv Jan Fekkes (T), en Klaaske Hanses; BS huw 1820, ovl 1844, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-208; oud ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-199Grote Kerkstraat 33Ippe Romkes Butter... Jelles de Jong; BS huw 1818, huw 1820, ovl 1844; oud 44 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk G-199; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-199Grote KerkstraatIpke Butter44 jStavorenm, protestant, gehuwd, geen
G-199Grote KerkstraatAaltie Tuinstra48 jAlmenumv, protestant, gehuwd
G-199Grote KerkstraatJan Butter3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-199Grote Kerkstraat 33Ippe Romkes Butter, overleden op 11 september 184448 jr, geboren Stavoren 21/8/1796, werkman, overleden Kerkstraat G 199, man van Aaltje Tuinstra, vader van minderjarige Jan Ippes Butter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-199Grote Kerkstraat 33Hette Koestrageb 1802 HRL, ovl 30 dec 1879 HRL, huwt met Andries Onsman, N.H., arbeidster in 1851, dv IJnte K, en Hiske Douwes Prins; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 199, wijk G-220, 303


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-199Grote Kerkstraat 33Wiebe Termeulen... zv Joseph T, en Elisabeth Lolles Brouwer; BS ovl 1827, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-314, wijk G-199, wijk H-090; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-185; ... (alles)


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 02 dec 1870
G-199Grote Kerkstraat 33Eene hechte en welbetimmerde huizinge bestaande uit 2 woningen in de Kerkstraat. Finaal verkocht op 14 dec 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3657G-244 (Kerkstraat)Samuel Vreedenburgwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3657Grote Kerkstraat 33 (G-244)Brechtje van Getsen (wed. J.L. v.d. Wal)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 33 Hilbrand Drostwinkelier
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 33H.R.Drostwinkelier
Kerkstraat 33aTj.Tigchelaarstadsreiniger


1946 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 33, HarlingenGrote Kerkstraat 33G. Betlemradio- en electrotechnisch bureau, rijwielen


1949 - kentekenadresnaam
B-36532
Grote Kerkstraat 33Jan Cornelis Betlem


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.G. Betlem Czn.391Radio- en electr. techn. bur.


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 33, HarlingenGrote Kerkstraat 33G. Betlemradio- en electrotechnisch bureau, rijwielen, reparatie


1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 33, HarlingenGrote Kerkstraat 33G. Betlemradio- en electrotechnisch bureau, rijwielen


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 33J.L. (Jozef) Jilderts


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 33beeldbepalend pand6 van 10
  terug