Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 47
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Hofstraat 47 (niet bekend) 4-055 G-299 G-217
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 16 4-055 4-055 H-047 H-047
1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0089r van 10 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostHofstraat NZ [staat: Nieuwe Hofstraat op de oosterhoek]huis met lege plaats daarachter, strekkende westwaarts tot aan de kamer van Albe
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostende tuin van Willem Lourens
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: Nieuwe Hofstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenkerkhof
naastligger ten noordenBruyn Gijsberts rentmeester
verkoperTrijntie Andries voor haar en als moeder over h, weduwe van
wijlen Reiner Jans in de Bonte Hond


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0109r van 25 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraat NZ ten zuiden van het kerkhofkamer, loodsje en plaatsje
 
koperGerloff Oedsis c.u.100-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenNanne Luytiens
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJan van Stienwyk
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperDirck Arriens c.soc.brouwer


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0147r van 7 jun 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraat NZ aan het kerkhofkamer met twee loodsen
 
koperJan Heynes, gehuwd met200-00-00 CG
koperBarber Joryts
verpachter grondde Stad Harlingen1-17-00 CG
naastligger ten oostenNanne Luytiens
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJan van Steenwijck
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperLenardt Hendrickx, gehuwd met
verkoperAnna Uilckes


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0194v van 11 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostHofstraat NZ [staat: ten zuiden van het Kerkhof]huis met plaats, bomen en plantagie
 
koperCornelis Claessen, gehuwd met600-00-00 GG
koperTrijntie Harmens
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRippert Hendrickx
naastligger ten noordenKerkhof
verkoperNanne Luyties
verkoperJanneke Eddrickx


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0070v van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraat NZwoning en weefwinkel
 
koperHartman Claeses mr. linnenwever200-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenDirck Tiepkes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Croltie
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Gereformeerde Gemeente: armvoogdij


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0076r van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostHofstraat, hoekhuis
 
koper door niaarJoucke Tieerts 500-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
geniaarde koperAdtse Gerrits c.u.
huurderWillem Harmens
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenritmeester Okkingha
verkoperFeyte Tieerds c.u.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0145r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostHofstraat op de hoek tegenover Rapenburghuis
 
koperIme Ages 321-00-00 GG
koperCornelis Sybes
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJoucke Tieerdts c.u.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0082r van 21 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostHofstraat NZ op de hoek1/2 huis
 
koperburgerhopman Dominicus Cornelii 117-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Abraham schoenlapper
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1661) Dominicus Cornelii, burger-hopman, koopt 1/2 huis op de hoek v.d. Hofstraat. Ten O. en Z. de straten, ten N. schoenlapper Abraham. Gekocht van vroedsman Anske Ypes Zeestra.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0094r van 10 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostHofstraat NZ op de hoekhuis
 
koperDirk Jansen 228-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Abraham schoenlapper
verkoperburgerhopman Dominicus Cornely
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1661) Dirk Jansen koopt een huis op de hoek v.d. Hofstraat. Ten O. en Z. de straten, ten N. schoenlapper Abraham. Gekocht van hopman Dominicus Cornelii voor 228 gg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0189v van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraat NZhuis
 
koperBeern Jacobs 35-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenDirck Jansen mr. metselaar
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHartman Clases
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2vroedsman Tjeerd Ennes
verkoper van 1/2Claes Wopkes, gehuwd metmr. bakker
verkoperGatske Dirx


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0193v van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostHofstraat NZ bij de Kerkpoort, op de hoek van dehuis
 
koperAdriaen Majeur 181-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJacob schoenlapper
verkoperDirck Jansenmetselaar


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0257v van 16 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraathuis
 
koperJan Wijngaarden 75-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenAdriaan Majeur*
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSalomon wever
naastligger ten noordenkerkhof [niet vermeld]
verkoperBeern Jacobs


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0353v van 1 mrt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraatwoning
 
koperPyter Farijn c.u.winkelier62-10-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-05-00 CG
huurder voor 1 jaarde weduwe van Jan Wijngaerden 0-04-08 CG
naastligger ten oostenAerrien Majoor
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHartman Clases* wever
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperBerent Jacobs c.u.lichterman


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0354r van 13 mrt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraat NZwoning
 
koperJan Hendrix Karlemeer 165-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenArjen Majoor
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHartman Clases
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperPieter Farrijnwinkelier


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-055Rapenburg 16
eigenaarZacharias Jochems
gebruikerZacharias Jochems
opmerkingpauper


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraat NZhuis met bakoven maar zonder bakkersgereedschappen
 
koperHessel Piekes c.u.turfdrager80-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Adriaen Majoor
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenZacharias Berghaen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHarmina BarentsLeeuwarden
verkoperHendrik Jansenmr. bakker


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-055Rapenburg 16
eigenaarZacharias Berghaen
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0141r van 30 jun 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraat NZhuis
 
koperGerrit Davids, gehuwd met150-00-00 CG
koperTrijntie Martens
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenWarner Harmens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSacharius Berghaen
naastligger ten noordengroot kerkhof
verkoperHessel Piekes c.u.


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-055 Rapenburg 16huis
eigenaarHarmen Ysraels
gebruikerHarmen Ysraels
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerking1720 insolvent verklaert


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-055 Rapenburg 16huis
eigenaarJan Gerrits n.u.
gebruikerJan Gerrits n.u.
opmerking1733 insolvent verklaart 9:--:--
4-055 Rapenburg 16huis
eigenaarJan Hendriks
gebruikerBeernt Jansen (voor 26-00-00 CG)
gebruikerEvert Teunis (voor 18-00-00 CG)
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-055 Rapenburg 16Jan Wouters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
4-055 /2Rapenburg 16Hendrik Jans, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0090r van 10 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraat NZwoning en weefwinkel waarin 3 getouwen geplaatst kunnen worden
 
koper door niaarJan Wouters Schuirmans, gehuwd met96-07-00 GG
koper door niaarTrijntie Martens
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
geniaarde koperTheunis Weslingswinkelier en bontreder
huurderTheunis Jans c.u.
naastligger ten oostende verkoper Hendrik Jansen bontwever
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Wouters
naastligger ten noordengroot kerkhof
verkoperHendrik Jansen meerderjarige jongemanbontwever


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0141v van 25 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostHofstraat, hoekhuis en weefwinkel
 
koperGerrit Harmens, gehuwd metmr. bontwever221-00-00 GG
koperJanneke Alberts
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat naar de Kerkpoort]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Roelofs
naastligger ten noordenJan Sipkes Buma
naastligger ten noordengroot kerkhof
verkoperHendrik Jansenbontwever


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0063v van 1 jul 1764 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47westHofstraat NZkamer of woning
 
koperGerryt Harmens, gehuwd metmr. bontwever70-00-00 CG
koperJanneke Alberts
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
bewonerde weduwe van Fedde Lieuwes
naastligger ten oostende kopers Gerryt Harmens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende verkopers Trijntje Koerts
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
verkoperTrijntje Koerts, weduwe van
verkoperwijlen Evert Steertsenbach
verkoperJanke Tjeerds, gehuwd met
verkoperArent Hendriksbontwever
verkoperCatharina Tjeerds meerderjarige vrijster
verkoperClaaske Harmens meerderjarige vrijster
erflaterwijlen Trijntje Martens, weduwe van
erflaterwijlen Jan Wouters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Harmens, mr. bontwever x Janneke Alberts koopt een camer of woning nz. Hofstraat. De westelijke gevel is massaal. Ten O. de koper, ten Z. de Hofstraat, ten W. de verkoper, ten N. het Groot Kerkhof. Gekocht van Trijntje Koerts? wv Evert Steertsenbach?, Janke Tjeerds x Arent Hendriks, bontwever, Catharina Tjeerds en Claeske Harmens, vrijsters, allen erfgenamen van Trijntje Martens wv Jan Wouters, voor 70 cg.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0204r van 7 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostHofstraat NZ op de hoekhuis
 
koperAnthon Huisman, gehuwd metbontwever250-00-00 CG
koperAntje Hendriks
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten westenJan Broers
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van Dirk Hayes c.s.
naastligger ten zuidenHofstraat
verkoperHarmanus Huiselaar, samen metbontwever
verkoperAntje Huiselaar, gehuwd metMidlum
verkoperSytze WillemsMidlum
verkoperElisabeth Huiselaar, gehuwd met
verkoperGerryt Bekker
erflaterwijlen Gerryt Harmens, gehuwd met
erflaterwijlen Janneke Alberts


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0149r van 24 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47oostHofstraat NZ op de hoekhuis
 
koperSjouke Claases Roodtje, gehuwd met101-00-00 CG
koperFoekje Jans
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurdersmilitairen
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Broers
naastligger ten noordenS. IJsbrands
verkoper q.q.Jan Claassen Roodtje, curator
verkoper q.q.Willem Wolf, curator over
verkoperde geabandonneerde boedel van Anthon Huisman, gehuwd met
verkoperAntie Hendriks


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-055 Hofstraat 47Dirk Jager0-10-00 CGstal


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-299Hofstraat 47Dirk Willems Jager... 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-028, vleesschouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-299, stalling, 1814. (GAH204); D.W.J. van Almenum en Antje Jeltes van Midlum, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-047Rapenburg 16Marten ClaasenM.C. vrouw gebruiker van wijk H-047, eigenaar Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-299Hofstraat 47Dirk W Jager stalling
H-047Rapenburg 16Gereformeerde Diaconie Marten Klaasen vrouw


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 82 van 3 mei 1815
adressoortbedraggebruik
G-299Hofstraat 47koopaktefl. 100stalling aan de noordkant van de Hofstraat G-299
 
verkoperDirk Jager
koperSjouke Klases Roodtje
koperFoekjen Jans


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1751Hofstraat 47Jacob Alders WiersmaHarlingenmelktapperhuis en schuur (82 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1803Rapenburg 16Hervormde DiaconyHarlingenhuis (20 m²)


1837 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1751 WiersmaHarlingenverbouwing


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-299Hofstraat 47Rigtje Johannes de Jong... Johannes Johannes dJ, en Pietje Jelmers vd Zee; BS huw 1836, ovl 1840, ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk G-299; oud 30 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-077; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-047Rapenburg 16Aukje Stoker... ovl 1846 1853 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk H-052; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-047; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-047Rapenburg 16Geert Poppes Valderpoort... BS huw 1820, ovl 1838, ovl 1846, ovl 1853; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verversknecht, wijk H-047; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-047Geert Valderpoort40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, verwersknegt
H-047Aukje Stooker46 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-047Poppe Valderpoort8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-047Neeltie Valderpoort18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-047Geertje Valderpoort15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-047Rapenburg 16Geert Foppes Valderpoort, overleden op 29 december 1846(Certificaat van onvermogen), 47 jr (geboren 5/5/1799), verver, overleden Rapenburg H 47, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-299Hofstraat 47Jelsje Brons... Abrahams B, en Atsje Freriks; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-221, wijk F-053, wijk G-127, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-299Hofstraat 47Trijntje Hilverdageb 1798 Workum, ovl 23 okt 1861 HRL, huwt met Klaas O. de Vries, N.H., ovl wijk G-299, dv Jacob H, en Oeke Vlas; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk C-099 wijk G-210


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-047Rapenburg 16Douwe Rienks Brouwer... 1821; 1824 huwelijken, ovl 1843, huw 1844, ovl 1865, B.S Barradeel huwafk. 1811, bev.reg. HRL 1851 wijk H-047; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk G-322; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-047Rapenburg 16Maria Barendsma... Rooms Katholiek, wonende te HRL 1840; BS huw 1818, ovl 1840, huw 1844, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk H-047; oud 45 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-087; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1803H-047 (Rapenburg)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4112G-217 (Hofstraat)Jacob A. Wiersmastal
Sectie A nr. 4112G-217 (Hofstraat)Jacob A. Wiersmawoonhuis
Sectie A nr. 1803H-047 (Rapenburg)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4616Hofstraat 47 (G-217)Jan Andries Meter (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 5064Rapenburg 16 (H-047)Hervormde Diaconiewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 47 Tjitse Mellemakoemelker
vorige grondslagf. 1300
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 47Tj.Mellemaveehouder en melktapper
Rapenburg 16K.Nielsentransportarbeider
  terug