Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Hofstraat 28,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 28 4-078 4-075 H-006 H-006


Huisnaam in: 1628
Gebruik:
Naam: dronrijp
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 70r van 13 jan 1628 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Hofstraat 28Evert Ruerdts, snijder x Sy Jans te Hallum wandelen een huis ten zuiden van het kerkhof daer dronrijp uuthanght. Ten O. Aesge Harmens, ten N. het kerkhof. Grondpacht een daalder. Door wandel verkregen van Anne Oedts x Yda Syouckes.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-078 Hofstraat 28woning
eigenaarwed. Teunis Louws
gebruikerwed. Teunis Louws
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-078 Hofstraat 28huis etc.
eigenaarwed. Teunis Louws
opmerkingpro deo begeert


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-078 Hofstraat 28huis en schuir
eigenaarUlbe Hendriks
gebruikerUlbe Hendriks
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-078 Hofstraat 28kamer
eigenaarMenniste Gemeente
gebruikerMenniste Gemeente
opmerking


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-075 Hofstraat 28Doopsgezinde Gemeente0-10-00 CGwooning


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-006Hofstraat 28Johannes Severijnovl voor 1815; huwt met Johanna van Asperen, kind: Magnus S, geb 1787 HRL; BS ovl 1852; wed. J.S. gebruiker van wijk H-006, gealimenteerd; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-006Hofstraat 28Doopsgezinde Gemeente Johannes Severijn wedgealimenteerd


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
H-006Hofstraat 28provisionele en finale toewijzingfl. 22woning H-006
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperPieter Annes Heystra (te Kornwerd)


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 van 29 mrt 1819
adressoortbedraggebruik
H-006Hofstraat 28koopaktefl. 22woning H-006
 
verkoperPieter Annes Heystra (te Almenum)
koperThijs Sjerps Sjerpstra (te Almenum)


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 396 en 400 van 2 dec 1829
adressoortbedraggebruik
H-006Hofstraat 28provisionele en finale toewijzingfl. 45woning in de Hofstraat H-006
 
verkoperAndries Hoogmolen
verkoperChristoffel Hoogmolen
verkoperMarijke Hoogmolen
verkoperJohannes van Elst
koperJohannes van Elst


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1832Hofstraat 28Johannes van der ElstHarlingenbakkerhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-006Hofstraat 28Fokeltje Lammertsma... bev.reg. HRL 1851 wijk G-139, supp wijk H-276; oud 41 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk H-006; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-006Hofstraat 28Lammert Buisman... ovl 1858; bev HRL 1851 wijk G-139; oud 37 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-006; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-006HofstraatLammert Buisman37 jHeegm, rooms katholiek, gehuwd, scheepstimmerman
H-006HofstraatFokeltie Lammertsma41 jBolswardv, rooms katholiek, gehuwd
H-006HofstraatJan Buisman17 jBolswardm, rooms katholiek, ongehuwd
H-006HofstraatSietse Buisman8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-006HofstraatArjan Buisman4 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-006HofstraatGeeske Buisman7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-006HofstraatJettie Buisman2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-006HofstraatHarmke Buisman15 jBolswardv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-006Hofstraat 28Alida Arink, overleden op 16 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 53 jr (geboren 17/10/1793), Hofstraat H 6, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-006Hofstraat 28Albertje Allerts Hogema... huizinge no. 147, dv Allert Pieters H, en Trijntje Sjoerds vd Werf; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-006Hofstraat 28Bauke Lammerts Mulder... Afgesch, zv Lammert Reinders M, en Antje Nieses Radsma; BS geb 1829, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk H-006, wijk I-014, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-006Hofstraat 28Tetje Jans Fokkema... Afgescheiden; dv Jan Doekes F, en Berber Sjoerds; BS huw 1829, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-006, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1832H-006 (Hofstraat)Johannes van Elstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1832H-006 (Hofstraat)Johannes van Elstwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4620Hofstraat 28 (H-006)Pieter van der Sluis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 28 Reindert van den Bergtimmerknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 28R. v/d Bergtimmerman


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 28R. (Reindert) v.d. Berg
  terug