Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 18 4-082 4-079 H-ong H-ong
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 18 4-083 4-079 H-ong H-ong
 


 


 


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0137r van 6 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 18Hofstraat ZZ [staat: ten zuiden van de grote kerk]huis
 
koperrector Olphardus Belida c.u.0-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van de heer Viersen
naastligger ten zuidende weduwe van Eecke Abbes
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperPals Bauckesbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOlphardus Belida, rector, wandelkoopt een huis ten zuiden van de Grote Kerk. Ten O. de hof van de heer Viersen, ten Z. wd. Eecke Abbes, ten W. de straat, ten N. de Hofstraat. Geen grondpacht genoemd. Aangewandeld van Pals Bauckes, met toebetaling van 250 GG.


 


 


 


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0126v van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 18Hofstraat ZZ achter2 kamers
 
koperhuis genaamd Almenum Jan Aleffs, gehuwd met240-00-00 CG
koperTrijntie Bruyns
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenJan Hanses
naastligger ten zuidenVijselaer kapitein
naastligger ten westenRichert Jeyes
naastligger ten noordenHofstraat [staat: gang of straat]
verkoperPytter Herckes, gehuwd metBolsward
verkoperTettie WybesBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aleffs x Trijntie Bruyns koopt 2 camers of woningen in de Hofstraat, achter het huis 'Almenum'. Ten O. Jan Hansen, brouwer, ten W.. gert Jeyes, ten Z. de capitein Vijselaar, ten N. de openbare straat of steeg. Gekocht van Pytter Heerkes? x Tettie.. te Bolsward, voor 240 cg.


 


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0076v van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 18Hofstraat ZZhuis achter het huis waar Almenum uithangt
 
koperBauckien Jans, weduwe van225-00-00 GG
koperwijlen Gerryt Rienx
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenJan Hansen
naastligger ten zuidende weduwe van Hector Hoitema
naastligger ten westende weduwe van Rijcke Yeyes
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperTrijntie Bruyns, weduwe van
verkoperwijlen Jan Aliffs
eerdere samenvatting door Yde Elsingaachter het huis Almenum


 


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0039r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 18Hofstraat ZZ achter de huisinge van Almenumwoning bestaande uit een beneden en bovenkamer
 
koperOede Sapes, gehuwd metleertouwer100-00-00 GG
koperBeerntie Sioerdts
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenJan Hansen
naastligger ten zuidende voormalige hof van de weduwe van Hector Hoitsma
naastligger ten westenhet huis waar Almenum uithangt of de weduwe van Rijke Jeies
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJan Zents, erfgenaam
verkoperTrijntie Zents, gehuwd met
verkoperLeendert Dirx, erfgenamen van
erflaterwijlen Bauckjen Jans, weduwe van
erflaterwijlen Gerrit Rienx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeds Sapes leertouwer x Beerntie Sioerdts, achter de huisinge van Almenum


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-082 Hofstraat 18kamer
eigenaarSytse Doedes
gebruikerBeern Abrahams weewer
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
 
4-083 Hofstraat 18hoff en stal
eigenaarJan Vosma
gebruikerJan Vosma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-082 Hofstraat 18kamer
eigenaarClaes Annes
gebruikerBeern Abrahams
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-5-1720
 
4-083 Hofstraat 18stal
eigenaarJan Vosma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-3-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-082 Hofstraat 18kamer
eigenaarHendrik Hendriks
gebruikerHendrik Hendriks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
 
4-083 Hofstraat 18stal
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerJohannes Vosma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 1ra van jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 18(per decreet) "Wordt geveild ten verzoeke van de erven Tomas Fransen x Maertien IJsbrands het huis 'Almenum', hoek Sint Jansstraat. Met beschrijving. Ten O. de vroedsman Vosma, ten Z. de 3 huizen aan het diept bij de Wasbleeksbrug, ten W. de Sint Jansstraat, ten N. de Hofstraat. Er is geboden door de procureur [Jacob] Tuininga.


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-082 Hofstraat 18
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG
 
4-083 Hofstraat 18huis
eigenaarHarmen Borchert
gebruikerHarmen Borchert
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-16-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-083 Hofstraat 18Teunis Wesling, bestaande uit 6 personenheeft 5 weeversknegts
aangebooden capitaal15-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-079 Hofstraat 18 de Zuikerraffinaderij0-00-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1836Hofstraat 18Gerrit Tjeerds van der TolHarlingenmelktapperhuis en tuin (630 m²)


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1836H-030 J KoopmansHarlingeneen oud klein huisje weggebroken en een nieuw daarvoor in plaats gesteld


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4629Hofstraat 18 (H-ong)Freerk Anema


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 18 Jan Kosterzoutkeetsknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 18J.Kosterbootwerker
Hofstraat 18J.Leijenarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 18G. (Grietje) Bakker wv Schuil


1990 - variaadresbronbericht
Hofstraat 18Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990
  terug