Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 20 4-173 1/2 4-182 H-280 H-070
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 20 4-178 4-182 H-280 H-070
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 20 4-179 4-182 H-280 H-070
aangrenzende stegensteeg
Rozengracht 20naamloze steeg ten oosten


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0139r van 15 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad] bij de Kerkpoorthuis
 
koperJochum Pyters, gehuwd metwagenmaker450-00-00 GG
koperTrijntie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenhet panwerk van Abbe Coenraets
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTiepcke Sioerdts
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperJohannes Douwes


 


 


 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0094v van 10 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad richting de Kerkpoort]huis, loods en plaats
 
koperJan Walinghs c.u.750-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenhet panwerk van Paulus Janssens Ennema
naastligger ten zuidenhet panwerk van Paulus Janssens Ennema
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhuis en plaats van Tiepke Sioerds
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRoeloff Claessen Vos c.u.timmerman


 


 


 


 


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0180v van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: Zwart Vallaat]1/2 huis, loods en plaats
 
koperClaes Fransen Visser apotheker400-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenWytse Machiels
naastligger ten zuidenWytse Machiels
naastligger ten westenWytse Machiels
verkoperJacob Jochums c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Fransen Visscher, apotheker, koopt 1/2 huis, loods en ledige plaets omtrent het Swart Vallaat, aan de zz. Ten O., W. en Z. Wytse Michiels. Gekocht van Jacob Jochums, voor 400 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0072r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20[niet vermeld]huis, loods, plaats, tuin en een vrije steeg ten oosten en nog 2 opkamers
 
koperArien Gijsberts 700-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastliggersteeg
naastligger ten oostenburgemeester Wytse Michiels
naastligger ten zuidenburgemeester Wytse Michiels
naastligger ten westenburgemeester Wytse Michiels
naastligger ten noordenstraat
verkoperClaas Fisscher
verkoperde erfgenamen van Roeloftimmerman


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0036v van 5 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad]huis en tuin
 
koperRombartus Drost c.u.500-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhet panwerk van burgemeester Wytse Machiels
naastligger ten zuidenhet panwerk van burgemeester Wytse Machiels
naastligger ten westenhet huis van burgemeester Wytse Machiels
naastligger ten noordenzuider nieuwe stad
verkoperArjen Gijsberts


 


 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0078v van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: tussen de kleine sluis en de Kerkpoort]huis met plaats en tuintje
 
koperJan Hendricks, gehuwd metkoekbakker [staat: koekman]361-12-00 GG
koperEelkjen Minnes
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHessel Wassenaar oud rentmeester
naastligger ten zuidenHessel Wassenaar oud rentmeester
naastligger ten westenWytse Pybes koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: diept]
verkoperPietie, weduwe en testamentair erfgenaam van
verkoperwijlen Rombartus Drostoud Latijnse schoolmeester


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0338v van 6 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: tussen kleine sluis en Kerkpoort]huis
 
koperburgervaandrig Johannes Mockama, gehuwd metmr. brouwer600-00-00 CG
koperPetronella Stansen
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
toehaakeen rijksdaalder
naastligger ten oostenburgemeester Hessel Wassenaar
naastligger ten zuidenburgemeester Hessel Wassenaar
naastligger ten westenWietse Piebes koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperJan Hendrix, gehuwd metkofschipper
verkoperEelkjes Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Mockema, burger-vaandrig en mr. brouwer x Petronella Stansen koopt een huis, plaets en tuin met vrije steeg bezijden, tussen Kleine Sluis en Kerkpoort. Ten O. en Z. de burgemeester Hessel Wassenaar, ten W. Wytse Aebes, ten N. de straat en diept. Gekocht van Jan Hendrix, kofschipper x Eelkje? Minnes, voor 600 cg. N.B. Zie omschrijving in de acte.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-173Rozengracht 203 camers
eigenaarburgemeester Haselaar in qlt.
gebruikerDirk Stok
gebruikerWillem Hilbrandts
gebruikerCornelis Ulbes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
4-178Rozengracht 20panwerk
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerJohannes Cramer
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
4-179Rozengracht 20panwerk
eigenaarburgemeester Wassenaer
gebruikerburgemeester Wassenaer
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


 


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-173Rozengracht 20camers
eigenaarburgemr. Haselaar
gebruikerClaes Fransen cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720
4-178Rozengracht 20panwerk
eigenaarJoh. Cramer
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720
4-179Rozengracht 20perk
eigenaarGerloff Jansen
gebruikerAnne Jans
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-7-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-173 Rozengracht 20kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-178 Rozengracht 20panwerk
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerJohannes Cramer
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG
4-179 Rozengracht 20perk
eigenaarWytse Piebes cum soc.
gebruikerWytse Piebes cum soc.
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


 


 


 


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0250v van 20 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: tussen de kleine sluis en de Kerkpoort]huis
 
koperMaertje Bijlaan, weduwe van305-07-00 GG
koperwijlen Lolke Jarigs Westra
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderoud burgemeester Jurjens Coen
naastligger ten oostenMaertje Bijlaan
naastligger ten zuidenMaertje Bijlaan
naastligger ten westenArjen Teunis Blok koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperde erfgenamen van Johannes Mockema
verkoper van 1/2Margaretha Johannes Mockema, gehuwd metMakkum
verkoper van 1/2Theunis Jansen Amelandermr. wolkammerMakkum
verkoper van 1/2Titia Johannes Mockema, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/2Hessel Geldersmamr. schilderLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaertje Bijlaen wv Lolke Jarigs Westra, oud-burgemeester, koopt een huis tussen Kleine Sluis en Kerkpoort. Ten O. en Z. de koper, ten W. Arjen Teunis Blok, ten N. de straat en diept. Gekocht van Margaretha Johannes x Theunis Jansen Amelander, mr. wolkammer te Makkum en Titia Johs. Mockema x Hessel Geldersma, mr. schilder te Leeuwarden, als erven van hun vader Johannes Mockema, voor 305 gg.


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-173 Rozengracht 20hoff
eigenaarerven burgemeester Westra
gebruikererven burgemeester Westra
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-178 Rozengracht 20panwerk
eigenaarvroedsman Westra
gebruikervroedsman Westra
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG
4-179 Rozengracht 20huis
eigenaarvroedsman Westra
gebruikerTjetse Sipkes c.s.
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-179 Rozengracht 20Beernt Burcherts, bestaande uit 9 personenheeft 3 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG


 


 


 


 


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0306v van 27 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZpakhuis, voorheen ververij
 
koperSwaantje Tietes, gehuwd met176-00-00 GG
koperburgervaandrig Jacob Wassenaar koopman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenAnne Ives
naastligger ten westenTeunis Norbruis
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperPieter Tetrodekoopman


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0214r van 19 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZpakhuis
 
koperSjoerd Feenstra, gehuwd metkoopman175-00-00 CG
koperBerber Horreus Kimswerd
naastligger ten oostensteeg, massale
naastligger ten zuidenAne Yves
naastligger ten westenTheunes Norberus
naastligger ten noordenRozegracht
verkoperJacob Wassenaarnotaris


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-182 Rozengracht 20F van Esta3-00-00 CGhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1880Rozengracht 20Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurpakhuis en tuintje (230 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1880H-063 (Rozengracht)Frans van Esta Tjallingiibergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4716Rozengracht 20 (H-070)Jelle Dijk (te Amersfoort)pakhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 20 Hendrikus Broersmatimmerm. en aann.
vorige grondslagf. 300
huidige grondslagf. 4000


1920 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Rozengracht 20a.a. hoekhoutconserveerbedrijf50


1920 - kentekenadresnaam
B-3853
Rozengracht 20J. Broersma


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 20A.A.Hoekhoutzager
Rozengracht 20J.Schefferscheepskok


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.G.A. Hoek266Houth., kistenfabr.


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 20G.A. (Gosse) Hoek


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rozengracht 20, HarlingenRozengracht 20G.A. Hoekhouthandel en kistenfabriek
  terug