Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Kerkstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Kerkstraat 3 5-012 5-010 E-239 E-239
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Kerkstraat 3 5-012 1/2 5-010 E-239 E-239


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 3, Harlingen
 


 


 


 


 


 


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0054v van 6 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 3Kleine Kerkstraat1/2 huis of aparte woning
 
koperTrijntie Reins voor haar kinderen, weduwe van400-00-00 CG
koperwijlen Cornelis Gerrits
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
bewonerIedtie Andries*, weduwe van
bewonerwijlen Jan Tijssen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyter Jelliswieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Reins wv Cornelis Gerrits koopt 1/2 huis of aparte woning in de Kleine Kerkstraat. Gekocht van wieldraaier Pyter Jelles. Er staan verder geen gegevens in de acte.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0082r van 7 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 3Kleine Kerkstraat1/2 huis
 
koperTrijntie Reins* voor haar kinderen, weduwe van340-00-00 GG
koperwijlen Cornelis Gerrits
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
bewonerYdtie Andries*, weduwe van
bewonerwijlen Jan Tijssen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyter Jelleswieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntie [Reins] wv Cornelis Gerrits als moeder en wettige voorstanderse over haar kinderen koopt 1/2 huis in de Kleine Kerkstraat, waarvan ze de andere 1/2 onlangs heeft gekocht, nu bewoond door Ydtie wd. Jan Tijssens. Geen naastliggers genoemd. Grondpacht 28 st aan de Stad. Gekocht van wieldraaier Pyter Jelles, voor 340 GG.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-012Kleine Kerkstraat 3huis
eigenaarwed. Herre Wybrens
gebruikerwed. Taeke Fopkes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-012Kleine Kerkstraat 3huis
eigenaarwed. Herre? Wybrens
gebruikerJan Cornelis cum soc.
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-012 Kleine Kerkstraat 3huis
eigenaarwed. Henne Wybrens
gebruikerJohannes Lodewijks
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-012 Kleine Kerkstraat 3huis
eigenaarerven wed. Henne Wybrens
eigenaar 1/2burgemeester van Slooten
eigenaar 1/2 Ulbe Jansen
gebruiker[doorgehaald] Johannes Lodewijks c.s.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0116r van 25 feb 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 3Kleine Kerkstraat OZhuis
 
koperUlbe Jans Menalda, gehuwd metmr. bakker265-00-00 CG
koperAefke Gerbens
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Hinnes, gehuwd met
verkoperJan Cornelisgleibakker


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-012 Kleine Kerkstraat 3Wytse Heins, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
5-012 Kleine Kerkstraat 3Jan Martens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0208r van 11 mei 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 3Kleine Kerkstraat OZwoning
 
koperKleis Lanting, gehuwd metwinkelier100-00-00 CG
koperNeeltje Hibma winkelier
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
toehaakeen gouden ducaat
huurderN. N. c.u.mr. bontwever0-09-00 CG
naastligger ten oostenEvert Oosterbaan
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAafke Gerbens, weduwe van
verkoperwijlen Ulbe Janz Menalda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKleis Lanting x Neeltje Hibma, winkeliers, kopen een woning in de Kleine Kerkstraat, bewoond door mr. bontwever [niet ingevuld] c.u. Naastliggers zijn Evert Oosterbaan en het erf dat de kopers zelf bewonen. Grondpacht 28 st aan de Stad. Gekocht van Aafke Gerbens wv Ulbe Jans Menalda, voor 100 CG en een gouden ducaat.


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-010 Kleine Kerkstraat 3Thijs G Kussendrager0-15-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-239Kleine Kerkstraat 3G.C. /Johan Georg Coenraad Leers... Francisca L, (gk); BS geb en huw 1811, huw 1818, huw 1820, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk E-239, pakhuis, 1814. (GAH204); Georg Coenraad L. en Elisabeth F. Leemkoel, beide van HRL, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-239Kleine Kerkstraat 3G C Leers pakhuis


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 123 en 139 van 19 jun 1815
adressoortbedraggebruik
E-239Kleine Kerkstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 2600huis en pakhuis etc. E-010 en E-239
 
verkoperGeorg Coenraad Leers
koperHermanus Tamboezer


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 151 van 26 jul 1815
adressoortbedraggebruik
E-239Kleine Kerkstraat 3koopaktefl. 2600huis en pakuis E-010 en E-239
 
verkoperGerard Arnold Leers
koperHermanus Tamboezer


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 233 en 244 van 13 okt 1819
adressoortbedraggebruik
E-239Kleine Kerkstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 2270huis, de tuinen en pakhuis E-010 en E-239
 
verkoperJacob van Leeuwen (te Leeuwarden)
Willem Vaartjes
Elizabeth Berting


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1011Kleine Kerkstraat 3Geeltje FerwerdaHarlingenwinkelierschepakhuis (20 m²)


1835 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 20 nov 1835
E-239Kleine Kerkstraat 3Eene uitmuntende, van ouds zeer beklante KOOPMANS HUIZINGE wijk E-010, met TUIN en PAKHUIS wijk E-239 cum annexis aan den Zuidkant van de Voorstraat op de Botermarkt, in eigendom van W., Vaartjes. Finaal verkocht op 20 nov 1835 door not. Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-239Kleine Kerkstraat 3Klaaske Wax... HRL, N.H., ongehuwd, dv Folkert W, en Hendrikje Jans; DTB N.H. HRL, BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-239, supp wijk G-437; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1011E-010 (Voorstraat)Doetje Spannenburg wed. Tj. Houtsmawoonhuis
Sectie A nr. 1011E-239 (Kleine Kerkstraat)Simon Wiardawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1011E-009 (Voorstraat)Laas Houtsmaachterhuis


1884 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 11 jan 1883
E-239Kleine Kerkstraat 3Een huis in de Kleine Kerkstraat, bewoond door B., Posthuma. Provisioneel verkocht op 23 jan 1884 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1884 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 25 jan 1883
E-239Kleine Kerkstraat 3Een huis in de Kleine Kerkstraat, bewoond door B., Posthuma. Finaal verkocht op 6 feb 1884 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 468..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1011Kleine Kerkstraat 3 (E-ong)Geertje Houtsmapakhuis


1906 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50088 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2644 van 12 feb 1906
adressoortbedraggebruik
E-239Kleine Kerkstraat 3koopaktefl. 1200pakhuis met woning aan de Kleine Kerkstraat
 
verkoperBartele Pothuma
koperTunnis Buursema


2003 - variaadresbronbericht
Kleine Kerkstraat 3Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2003
  terug