Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 89
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 89 5-063 5-059 F-180 F-172
 


 


 


 


 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 89Lanen NZ [staat: Wortelhaven]huis
 
koper provisioneelN. N.
bewonerWigger Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenThomas Pyters
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenWybe Bockes
verkoper q.q.Davidt Sybrants, curator over
verkoper van 1/3Lolcke Sickes
verkoper van 1/3Jeltie Sickes
Davidt Sybrants, gelastigde van
verkoper van 1/3Oedske Sickes c.u.Leiden


 


 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0065v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 89Lanen NZ [staat: Wortelhaven]huis
 
koperJoucke Piers, gehuwd met720-07-00 GG
koperWelmoed Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
huurderWopcke Jansen Tadema mr. kleermaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJoucke Piers
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van Dirck Dircx
verkoperMarij Joannes, weduwe van
verkoperwijlen Aucke ten Belt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoucke Piers x Welmoed Jacobs koopt een huis op de Wortelhaven, nu bewoond door mr. kleermaker Wopke Jansen Tadema. Ten Z. de koper, ten N. erven Dirck Dircx. Gekocht van Mary Johannis wv Antke (Anske?) ten Belt?, voor 720 gg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-063 Lanen 89huis
eigenaarPieter Minx
gebruikerFeite Christiaens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


 


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-063 Lanen 89huis
eigenaarPieter Minks
gebruikerFeite Christiaens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-063 Lanen 89huis
eigenaarPyter Minks
gebruikerBerber Jeppes cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0049r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 89Lanen NZ [staat: Wortelhaven]huis
 
koperJan Pieters Vettevogel, gehuwd met290-00-00 GG
Grietie Jeppes
naastligger ten oostenPieter Dirx
naastligger ten zuidenhuis gekocht door Pieter Dirx
naastligger ten westenLanen [staat: straat]
naastligger ten noordenvroedsman Jan Donker
verkoperAntie Joukes, weduwe van
verkoperwijlen Pieter MinksAchlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pyters Vettevogel x Grietje Jeppes koopt huis op de Wortelhaven. Ten Z. en O. Pyter Dirks in 'het Blauw Lam', ten N. Jan Donker, ten W. de straat. Gekocht van Antie Joukes wv Pyter Minks te Achlum.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-063 Lanen 89huis
eigenaarJan Pieters
gebruikerJan Pieters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0036r van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 89Lanen NZ [staat: Wortelhaven]huis
 
koperHuige Gerrits, gehuwd metwinkelier492-10-00 CG
koperSibrigje Pieters winkelier
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenPieter Dirks
naastligger ten zuidenhet huis het Blauw Lam
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenoud burgemeester Jan Donker
verkoper van 1/2Jan Pieters Vettevogel
verkoper van 1/4Dirk Jeppesmr. scheepstimmerman
verkoper van 1/12meerderjarige vrijster Reinouke Teunis
verkoper van 1/12Mayke Teunis, gehuwd met
verkoper van 1/12Pieter Sytses
verkoper van 1/12Geertie Theunis ongehuwde dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuige Gerrits koopt een huis op de Wortelhaven. Ten Z. 'het Blauw Lam', ten N. Jan Donker, ten O. Pieter Dirks. Gekocht van Jan Pieters Vettevogel voor 1/2, Dirk Jeppes voor 1/4 en Reinouke-, Geertje- en Mayke Teunis x Pieter Sytses samen voor 1/4, voor 492 cg. Het zijn erven Grietje Jeppes, de vrouw van J.P. Vettevogel.


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-063 Lanen 89Pieter Bokkes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
5-063 Lanen 89Jacob Joosten, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


 


 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0084v van 25 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 89Lanen NZ [staat: Wortelhaven OZ]huis
 
koperSierk Pyters, gehuwd metkooltjer460-00-00 CG
koperTrijntje Yebs
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
huurderHendrik Allerts mr. boendermaker
naastligger ten oostenGeert pruikenmaker
naastligger ten zuidenhet huis het Blauw Lam
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenHilbrand Ruurds
verkoperHuige Gerryts, gehuwd metkoopman
verkoperSybregje Pyters


 


 


 


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0020v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 89Lanen NZ [staat: Wortelhaven OZ]huis
 
koperMeinte Willems de Jaager, gehuwd metmr. vleeschouwer550-00-00 CG
koperAntje Hendriks
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenMeinte Willems de Jaager, gehuwd metmr. vleeschouwer
naastligger ten oostenAntje Hendriks
naastligger ten zuidenJacobus* Geermans
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenUiltje Dirks*
verkoperSierk Pieterskooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeinte Willems de Jaager, mr. vleeschouwer x Antje Hendriks kopen een huis op de Wortelhaven. Ten O. de kopers, ten Z. Geermans, ten W. de straat, ten N. Uiltje. Grondpacht 15 st aan de Stad. Gekocht van kooltjer Sierk Pieters, voor 550 CG.


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-062 Lanen 89Willem Feddema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-059 Lanen 89Wytze Feddema1-00-00 CG


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 123 van 20 jun 1812
adressoortbedraggebruik
F-180Lanen 89koopaktefr. 462huis aan de Wortelhaven F-180
 
verkoperMeinte Willems Jager (gehuwd met Antie Hendriks)
koperUiltje Dirks Eykhoudt


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-180Lanen 89Bart Klazes Bambach... geb 1811, ovl 1812, huw 1818, huw 1820, ovl 1836, ovl 1856; Bambach, Bart N. (icolaas) gebruiker van wijk F-180; eigenaar is Uiltje D. Eikhout, 1814. (GAH204); Bartholomeus Nicolaas Bambag en Anna Maria Schoot, beide ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-180Lanen 89Uiltje Dirks Eikhout... ovl 1827, ovl 1871; eigenaar en gebruiker van wijk F-179, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-180; gebruiker Bart N. Bambach, 1814; (GAH204); id. van wijk G-213; gebruiker Gijsbert Foss? vrouw, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-180Lanen 89Uiltje D Eikhout Bart M Bambach


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1039Lanen 89Edde Hendriks EdsjosHarlingenschreinwerkerpakhuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-180Lanen 89Anna J Kroeseoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-180; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-180Lanen 89Joseph Roelofs Markenstein... moeder ovl in 1839; BS huw 1839; oud 31 jaar, geb Sliedrecht en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-180; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-180WortelhavenJoseph Markensteyn31 jSliedrechtm, protestant, gehuwd, winkelier
F-180WortelhavenAnna J Kroese28 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-180WortelhavenDirk Markensteyn1,5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-180WortelhavenJan Markensteyn3 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-180WortelhavenJohanna de Vrugt23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-180Lanen 89Jan Josephs Markenstein, overleden op 12 november 18412 jr (geboren 11/9/1839), overleden Spekmarkt F 180. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 41) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-180Lanen 89Eva Sjoerds van der Weide... HRL, ongehuwd, N.H., dv Sjoerd Jans vdW, en Hendrikje Roelofs vd Zee; BS ovl 1888; bev.reg. HRL 1851 wijk F-180, 242; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-155; VT1839; geb 13 sep 1798, ged 7 okt 1798 Grote ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-180Lanen 89Jan Sjoerds van der Weide... zv Sjoerd Jans vdW, en Hendrika Roelofs vd Zee; BS geb 1821, huw 1828, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-180, 242; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk F-155; VT1839; geb 1 dec 1791, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1039F-180 (Wortelhaven)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3634F-173 (De Lanen)Hermanus Bernardus Hoogmolenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3634Lanen 89 (F-173)Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 89wed Wijtze Plekkermelkverkoopster
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 89A.Dreijerverzekeringsagent


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 89, HarlingenLanen 89H. Blom & zn.decoratie-, verf-, behang-, glaswerken
  terug