Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Roeperssteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Roeperssteeg 1 7-067 7-074 C-131 C-122
 huisnummer lager  huisnummer hoger Roeperssteeg 3 7-067 7-074 C-131 C-123
 huisnummer lager  huisnummer hoger Roeperssteeg 5 7-067 7-074 C-132 C-124
 


 


 


 


 


 


 


 


1631 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Roeperssteeg 5 (oostgevel), HarlingenRoeperssteeg 5 (oostgevel)'1631'Pakhuis, vroeger doopsgezinde kerk.
In 1631 werd met de bouw begonnen. Op 17 juni 1632 werd de eerste 'predicatie' gehouden in deze vermaning, door Idzart van Hettinga uit het Evangelium Lucas, Capittel 15 vers 1-10, de gelijkenis van het verloren schaap en de verloren penning.
Ledenaantal zonder kinderen in 1655: 335; in 1660: 309; in 1665: 322; in 1670: 266.
Tot 1672 hebben de Waterlanders zelfstandig hun godsdienstoefeningen gehouden. In 1672 verenigden zich alle doopsgezinden in Harlingen tot één gemeente, op een enkele splintergroep na.
Na deze vereniging kerkte men in 3 vermaningen, nl. in de Blauwe Schuur (Droogstraat/Zoutsloot), in de Keet aan de Roeperssteeg en in de kleine vermaning aan de Lanen. Op 5 maart 1695 werd besloten om voortaan alleen in de Blauwe Schuur te kerken.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-067Roeperssteeg 1huis
eigenaarwed. dr. Winters
gebruikerSeerp Dircks
huurwaarde74-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-067Roeperssteeg 1huis
eigenaarwed. dr. Winters
gebruikerSibolt Sibolts
huurwaarde74-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan11-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-067 Roeperssteeg 1huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerSybout Bouma cum soc.
huurwaarde74-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-067 Roeperssteeg 1huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerSybout Buma c.s.
huurwaarde74-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-067 Roeperssteeg 1Fedde Acronius, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-067 Roeperssteeg 1huis
eigenaarBeernt Geersma
gebruikerFedde Acronius cum soc.
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-07-04 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-067Roeperssteeg 1Fedde Accroniussilversmid, mr.£ 064-08-0£ 11bestaet wel


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-074 Roeperssteeg 1Doopsgezinde Gemeente10-00-00 CGvermaning en woning


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 69 van 10 jul 1811
adressoortbedraggebruik
C-132Roeperssteeg 5huurcontractfl. 175pakhuis C-132
 
verhuurderDiaconie der D.G. Gemeente
president van de diaconieSybrand Hingst
huurderWyger Harmens


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 1Dirk Rintjes Bakker... zv Rintje B., en Antje Hansen de Jong; BS huw 1812, huw 1816, huw 1820, ovl 1841; gebruiker van wijk C-131, molenknegt; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-132Roeperssteeg 5Wyger Harmens... A-143, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-242, pottebakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-132, pakhuis, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-156, kantoor, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-131Roeperssteeg 1Doopsgezinde Gemeente Dirk Rintjes Bakker molenknegt
C-131Roeperssteeg 3Dirk Rintjes Bakker molenknegt
C-132Roeperssteeg 5Wieger Harmens pakhuis


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 32 van 11 mrt 1816
adressoortbedraggebruik
C-131Roeperssteeg 1koopaktefl. 700huis C-131
 
verkoperYmkje Jacobs Reitsma
koperSjouke Namles van der Woude
koperRinske Wopkes van Hoek


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-132Roeperssteeg 5Trijntje Jelles van der Zee, overleden op 28 september 1823moeder van Piebe, mr. verver (St. Jacobstraat C 132), Jelle, bakkersknecht en Aafke P. de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 611Roeperssteeg 5Doopsgezinde GemeenteHarlingenpakhuis of bergplaats (198 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 612Roeperssteeg 1Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis en erf (63 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 612Roeperssteeg 3Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis en erf (63 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 1Berber Jacobsoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-131; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 1Berber Jelles Jelgersma... Grote Kerk HRL 1800, 1807, BS huw 1831, ovl 1847; oud 64 jaar, geb St. Anna en wonende te HRL. 1839, wijk C-131; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 1Hendrik Hendriks Koestra... huw 1817, huw 1818, huw 1831, ovl 1844, ovl 1847; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk C-131; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-132Roeperssteeg 5Abe Thomas van Slooten... in 1865, zv Thomas vS, en Sipkje Wyma; BS huw 1815, huw 1819, huw 1820, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-132; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-128; VT1839; geb 22 mrt 1792, ged 24 apr 1792 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-131NoorderhavenHendrik Koestra [Coestra]60 jHarlingenm, protestant, gehuwd, wever
C-131NoorderhavenHendrik Koestra [Coestra]60 jHarlingenm, protestant, gehuwd, wever
C-131NoorderhavenBerber Jelgersma64 jSt Annav, protestant, gehuwd
C-131NoorderhavenBerber Jelgersma64 jSt Annav, protestant, gehuwd
C-131NoorderhavenBerber Jacobs29 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-131NoorderhavenBerber Jacobs29 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-131NoorderhavenAaltie Pascum [Paskam]17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-131NoorderhavenAaltie Pascum [Paskam]17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-131Roeperssteeg 1Hendrik Hendriks Koestra, overleden op 4 september 1844(Certificaat van onvermogen), 64 jr (geboren 11/4/1780), kleermaker, overleden Roepersteeg C 131, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-131Roeperssteeg 3Hendrik Hendriks Koestra, overleden op 4 september 1844(Certificaat van onvermogen), 64 jr (geboren 11/4/1780), kleermaker, overleden Roepersteeg C 131, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59, 60 en 61 van 4 dec 1844
adressoortbedraggebruik
C-132Roeperssteeg 5prov. en fin. toewijzing, acte de command met borgstellingfl. 887pakhuis C-132
 
verkoperDouwe Jans Zeilmaker
verkoperJarig Cornelis Mollema
koperTheresia Elisabeth Schroder (gehuwd met Hendericus Antonius Willems Lunter)
borgFredrik Langenhorst


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 1Hinke Jans van der Veen... 2e afk. 6 okt 1811, dv Jan vdV, en Hiske Alberts; bshahuwafk. 1811, hu, ovl 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk C-131, regattdv1826-93; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-058; VT1839; geb 30 jun 1788, ged 27 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 1Maria/Marijke Berends Nieuwenhuis... 26 mrt 1789 HRL, huwt met Martinus Visser, wafelbakster in 1851, RK; BS ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk C-131, 212, wijk F-340, wijk G-055, supp wijk H-300; Marten Johannes Visser en Marijke Berends Nieuwhuis, beide ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 1Trijntje Schaaf van der Veen... ovl 9 jul 1859 HRL, ongehuwd, dv Jan Lammerts vdV, en Hiske Vuurmans; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk C-131, regattdv18 26-1893; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-041; VT1839; Trijntje Jans van der ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-132Roeperssteeg 5Aaltje de Wit... wijk A-220, wijk C-127, 132, wijk G-281, 297; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-126; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-132Roeperssteeg 5Rinske Goykes Overberg... 1815, dv Gooike Bokkes O, en Marijke Hilbrandts vd Vorm; BS huw 1815, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk C-132; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-128; VT1839; Wij Ondergetekenden Thomas van Slooten en ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 612C-131 (Roepersteeg)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 2614C-132 (Roepersteeg)Henricus A. Lunterpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2977C-122 (Roepersteeg)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 2978C-123 (Roepersteeg)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 2614C-124 (Noorderhaven)Henricus Antonius Lunterpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4693Roeperssteeg 1 (C-122)Hein van Asperenwoonhuis
Sectie A nr. 4692Roeperssteeg 3 (C-123)Hein van Asperenwoonhuis
Sectie A nr. 2614Roeperssteeg 5 (C-124)Hein van Asperenpakhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Roepersteeg 5H. van Asperenjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Roepersteeg 5beeldbepalend pand7 van 10
  terug