Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Grote Ossenmarkt 27 8-121 8-132 F-232 F-116
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Ossenmarkt 8 8-121 8-132 F-233 F-229
 huisnummer lager   Kleine Ossenmarkt 10 8-121 8-132 F-232 F-116
1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0024r van 15 jan 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 27Grote Ossenmarkt NZ [staat: lange pijp]kamer, loods en plaats
 
koperFoppe Jarichs, gehuwd met139-00-00 GG
koperRieme Dirks
naastliggerde schuur nu van burgemeester Hans Harmens
naastliggerde schuur vroeger van Jan Joannis
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westende schuur vroeger van Jan Joannis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWierd Dirks c.u.Amsterdam


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0110v van 21 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 27Grote Ossenmarkt NZ [staat: ten westen van de lange pijp]huis of kamer met een loods en plaatske
 
koperAnna Jans, weduwe van198-10-08 GG
koperwijlen Sibrand Tieerds
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat en plaats]
naastligger ten westende schuur van Jan Harmens de Fries
naastligger ten noordende huisstede van Bauk Everts
verkoperRieme Dirx, weduwe van
verkoperwijlen Foppe Jarichs


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0169v van 2 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 27Grote Ossenmarkt NZ [staat: west van de lange pijp naast de schuur van Jan Joannes]kamer met een loods en een plaatsje ten noorden
 
koperWybren Cornelis, gehuwd met305-00-00 GG
koperMarij Jeltes
naastliggerde schuur van Jan Joannes
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: de lange pijp]
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat en de gemene plaats]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende huisplaats van Baucke Everts
verkoperAnna Jans, weduwe van
verkoperwijlen Sybrant Tiaerdts


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0146v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 27Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]grote schuur met woning
 
koperReyn Lolckes 1050-00-00 GG
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossemarkt]
naastligger ten westenSymen Pykes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


 


 


 


 


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0156v van 23 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Ossenmarkt 8Kleine Ossenmarkt WZ [staat: oude plaats]huis bestaande uit 2 separate woningen
 
koperEelcke Lieuwes, gehuwd met250-09-00 GG
koperAntie Piebes
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: straat]
naastligger ten zuidenSipke Reins gortmaker
naastligger ten westenAlbert Cristiaans
naastligger ten noorden[niet vermeld] Sipkes
verkoperde erfgenamen van Syttie Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Alewijn Pybes


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-121Grote Ossenmarkt 27huis etc.
eigenaarGerrit Tiallings
gebruikerGerrit Tiallings
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0257r van 19 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 27Kleine Ossenmarkt WZ [staat: Bredeplaets op de hoek van de Ossemerkt]gortmakerij en gorthuis met de beide woonhuizen aan malkander
 
koperGerrit Tiallings, gehuwd met697-00-00 GG
koperSytske Bentes
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: Bredeplaets]
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossemerkt]
naastligger ten westenAlbert Christiaens
naastligger ten noordende weduwe van Pier Laessen
verkoperde gecommitteerde hypothecaire crediteuren van Sipke Reinsmr. gortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Tjallings x Sytske Bentes koopt een gortmakerij en gorthuis met de beide woonhuizen aanelkaar, aan de Breedeplaats, op de hoek van de Ossenmarkt. Ten O. de Breedeplaats, ten W. Albert Christiaans, ten Z. de Ossenmarkt, ten N. wd. Pier Laesens. De koper moet tegen taxatie de gortmolen en gereedschappen etc. overnemen. Gekocht van Sipke Reins, mr. gortmaker en zijn hypotheekhouders, voor 697 gg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-121Grote Ossenmarkt 27huis etc.
eigenaarGerryt Tjallings
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-121 Grote Ossenmarkt 27huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruiker
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
8-121 Grote Ossenmarkt 27huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruikerHessel Harmens dogters
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-08 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-121 Grote Ossenmarkt 27huis
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerGerryt Tjallings c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-121 Grote Ossenmarkt 27Gerrit Tjallings, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-132 Grote Ossenmarkt 27T van Benthem3-00-00 CGhuis


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Jetske Rintjes van der Postgeb 1801 HRL, ovl 27 feb 1813 HRL; wijk F-233, dv Rintje Pieters vdP, en Teetske Simons vd Let; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-232Grote Ossenmarkt 27Jan Sipkes Galama... 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-227, pakhuis, eigenaar is F. Leemkoel, 1814. (GAH204); id. van wijk F-232, pakhuis, eigenaar is T. van Benthem wed, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-239, gebruiker is Weltje ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-232Grote Ossenmarkt 27Tjerk van Benthem... rnid. van wijk F-121, gebruiker is Tjalling P. Schaafsma, timmerman, 1814 (GAH204); rnid. van wijk F-232, pakhuis; gebruiker is Jan Galama, 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-233; gebruikers Claas M. Koster, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Claas Martens Koster... bruidegom, 1816, zv Marten Klazes K, en Akke Hijlkes BS huw 1815, huw 1816, ovl 1829; gebruiker van wijk F-233, slagersknegt, medegebruikers zijn Rintje P. vd Post, zeylmakersknegt, Henricus Baader, speelgoedmaker, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Henricus Bader... wonende te HRL, zv Johannes B., en Helena Lammerts; BS huw 1813, huw 1837, ovl 1840; gebruiker van wijk F-233, speelgoedmaker; medegebruikers Claas M. Koster, slagersknegt, Rintje P. vd Post, zeylemakersknegt; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Rintje Pieters van der Post... Folkerts; BS ovl 1814; 1817 huwelijken, huw 1818, ovl 1835, ovl 1848, ovl 1868; gebruiker van wijk F-233, zeylemakersknegt; medegebruiker Henricus Baader, speelgoedmaker, Claas M. Koster, slagersknegt; eigenaar ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-232Grote Ossenmarkt 27T van Benthem wedJan Galama pakhuis
F-233Kleine Ossenmarkt 8Claas M Koster slagersknegt
F-233Kleine Ossenmarkt 8Rintje P Postma zeylmakersknegt
F-233Kleine Ossenmarkt 8Henricus Bander speelgoedmaker
F-232Kleine Ossenmarkt 10Jan Galama pakhuis


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
adressoortbedraggebruik
F-232Grote Ossenmarkt 27finale toewijzingfl. 17pakhuis F-232
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperJohannes Kuipers


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1407Kleine Ossenmarkt 8Anthony Hendriks KnippersHarlingenschoenmakerhuis en erf (124 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1408Grote Ossenmarkt 27Johannes Alberts KuipersHarlingenkuiperpakhuis of werkpl. (80 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1408Kleine Ossenmarkt 10Johannes Alberts KuipersHarlingenkuiperpakhuis of werkpl. (80 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Alida Rouwoud 33 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk F-233; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Antonius Hendriks Knipper... 1854, ovl 1885 bev.reg. HRL 1851 wijk F-304; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-233; VT1839; A.H.K. eigenaar van perceel nr. 1407 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 376, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Hendrikje Konteroud 40 jaar, geb Schiermonnikoog en wonende te HRL. 1839, wijk F-233; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Pieter Kooloud 39 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk F-233; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-233OssemarkAnthoon Knipper40 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
F-233OssemarkAlida Rouw33 jDokkumgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
F-233OssemarkHenderikus Knipper14 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-233OssemarkMartinus Knipper11 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-233OssemarkAlbertus Knipper7 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-233OssemarkSybrandus Knipper5 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-233OssemarkAnne Knipper13 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-233OssemarkPieter Kool39 jDokkumgezin 2, m, protestant, gehuwd, varensgezel
F-233OssemarkHendrikje Konter40 jSchiermonnikooggezin 2, v, protestant, gehuwd
F-233OssemarkBenedictus Kool16 jDokkumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-233OssemarkEbeltie Kool18 jSchiermonnikooggezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1407Kleine Ossenmarkt 8anthonie h knippers61 gl.3.00 gl.4.000 gl.3.00 gl.0.00 gl.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-233Kleine Ossenmarkt 8Hendericus Knipper, overleden op 19 november 1844(Certificaat van onvermogen), 19 jr (geboren 6/4/1825), schoenmaker, overleden Ossenmarkt F 233. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-233Kleine Ossenmarkt 8Alida Albertus Rouing, overleden op 6 december 184641 jr, geboren Dokkum 14/10/1805, Ossenmarkt F 233, vrouw van Antoni Hendriks Knipper, schoenmaker, moeder van minderjarige Albertus en Sibrandus Antonies Knipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1407F-233 (kleine Ossenmarkt)Anthonij H. Knipperwoonhuis
Sectie A nr. 1408F-232 (kleine Ossenmarkt)Jelte Egberts de Wildewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1408F-116 (Gr. Ossenmarkt)Simon Cohenwoonhuis
Sectie A nr. 3188F-229 (Kl. Ossenmarkt)Eliazer Friedman Parfumeurwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1408Grote Ossenmarkt 27 (F-116)Frans Kleinwoonhuis
Sectie A nr. 4699Kleine Ossenmarkt 8 (F-229)Lambertus Wagenaarverfwinkel
Sectie A nr. 4739Kleine Ossenmarkt 10 (F-228)Rein Leijen (en Cons.)woonhuis en hok


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 27B.Kueter-
Groote Ossenmarkt 27aJ.Kleinkantoorbediende
Kleine Ossenmarkt 10C.Dijkstratransportarbeider


1930 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Ossenmarkt 27, HarlingenGrote Ossenmarkt 27C. Haanzink- en mastiekwerker, woonhuis


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Ossenmarkt 27, HarlingenGrote Ossenmarkt 27 Jonkmantaxi, ziekenvervoer, transport


1985 - variaadresbronbericht
Kleine Ossenmarkt 10Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1985


1985 - variaadresbronbericht
Kleine Ossenmarkt 8Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1985


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Ossenmarkt 8rijksmonument 20487
  terug