Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Grote Ossenmarkt 25,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 25 8-121 8-133 F-121 F-115
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Ossenmarkt 8 8-121 8-133 F-233 F-228
1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0227v van 5 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 25Lanen ( ten westen van de) in de steeg tussen Berent Willems en Enne Wijbes huis)kamer, zijnde de oostelijke van 2 kamers aan elkaar
 
koperGezworen gemeensman Pytter Wijbrants c.u.GG 350:00:00
naastligger ten oostenSymen Pieckes
naastligger ten zuidende kinderen van wijlen de burgermr. Jelle Jaspers Bennema
naastligger ten westenJan Victoors
naastligger ten noordenSteeg (de gemeene)
verkoperPytter Martens
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter = Pothondjessteeg 8) Pytter Wybrants (Nauta), gemeensman, koopt de oostelijkste van 2 camers aan elkaar, ten W. van het W. eind van de Lanen (Kleine Ossenmarkt), in de steeg tussen Berent Willems en Enne Wytses? in te gaan. Ten O. Symen Pyckes, ten W. Jan Victoors, ten Z. de kinderen van wl. burgemeester Jelle Jaspers Bennema, ten N. de openbare steeg. Bij deze camer behoren nog 17 houtvoeten van de plaets zuidwaarts daarachter, gemeten vanaf de Z. muur van de camers, en afgescheiden door een muur van de camers van Hendrick Watses, welke muur mandelig is. Gekocht van Pytter Martens, voor 350 gg.


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0168v van 3 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 25Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]ledige plaats
 
koperSymen Pyckes GG 400:00:00
naastligger ten oostenJelmer Bennema
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westenJacob Ansckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelmer Bennema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Pyckes, wydschipper, koopt een ledige plaets aan de Ossenmarkt. Ten O. de verkoper, ten W. erven Jacob Anskes. Geen grondpacht. Gekocht van Jelmer Bennema, voor 400 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0183r van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 25Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]ledige plaats of huisstede
 
koperGerlof Iemes, gehuwd met GG 270:00:00
Wopckien Claeses
naastligger ten oostende ledige plaats van de verkopers Symen Pyckes c.u.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westende erven van Jacob Anskes
naastligger ten noordenJan Doorn
verkoperSymen Pyckes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerlof Iemes x Wopckien Claeses koopt een ledige plaets of huisstede op de nz. Grote Ossenmarkt. Ten O. de ledige plaets van verkoper, ten W. erven Jacob Anskes, ten Z. die straat, ten N. Jan Doorn(stra?). Gekocht van Symen Pyckes, voor 270 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0201r van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 25achterPothondjessteeg 66 voet lengte van de plaaats achter zijn kamer strekkende tot de kamer van burge
 
koperGerlof Iemes burgermr. timmermanCG 75:10:00
naastligger ten oostenPytter Wybrandts
naastligger ten zuidende plaats van Gerlof Iemes
naastligger ten westende erven van Jacob Anskes
naastligger ten noordenJan Victoors burger
verkoperJan Victoors
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter = Pothondjessteeg 6) Gerlof Iemes, mr. timmerman, koopt 6 voeten lengte van de achtertuin van de camer van burgemeester Pytter Wybrandts en in de breedte strekkende tot het huis van erven Jacob Anskes. Ten O. Pytter Wybrandts, ten W. erven Jacob Anskes, ten Z. de plaets van de koper, ten N. de verkoper Jan Victoors, voor 75 cg. Het ligt in de Pothondjessteeg.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0247r van 16 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 25achterLange pijp (tegenover de) achter de kamer van de kopers in een steeg, tussen de kamers van Alewijn Pybes en Sybren Bouwes in te gaankamer, loods en plaats
 
koperGerloff Ymes c.u.mr. scheepstimmermanGG 260:20:00
naastligger ten oostende weduwe Gerlske
naastligger ten zuidenGerloff Ymes c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten westenmr. Jan Carsten Ross
naastligger ten noordenPothondjessteeg [staat: hierboven genoemde steeg]
verkoperHendrick Doorntie vertrokken naar Indie, en
Keympe Bouwesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter = Pothondjessteeg 6) Gerlof Yemes, mr. scheepstimmerman, koopt een camer, loods en plaets achter zijn eigen huis, in een steeg tegenover de Lange Pijp, en in te gaan tussen de camers van Alewijn Pybes en Sybe Bouwes. Ten O. een wd. Gerlske, ten Z. de proclamanten, ten W. mr. Jan Carsten Ross, ten N. die steeg. Geen grondpacht. Gekocht van grootschipper Jan Sybrandts Pauw, als oom en curator over Hendrick Doorntie die naar Indie vertrokken is, en van scheepstimmerman Keimpe Bouwes, voor 260 gg 20 st.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0230r van 10 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 25Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperAlbert Christiaens, gehuwd metmr. koekebakkerCG 750:00:00
Brechtie Jans
naastligger ten oostende gortkokerij van Sipke Rinses
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenGerlof Ymmes
naastligger ten noordenPothondjessteeg
verkoperRuird Tjeerdsschipper (wijd-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Christiaens, mr. koekebakker x Brechtje Jans koopt een huis nz. Ossenmarkt. Ten O. de gortmakerij van Sipke Reins (Kingma?), ten W. Gerlof Ymes, ten Z. die straat, ten N. de Pothondjesteeg. Gekocht van Ruurd Tjeerds, wijdschipper, voor 750 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-121 Grote Ossenmarkt 25huis etc.
eigenaarGerrit Tiallings
gebruikerGerrit Tiallings
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-121 Grote Ossenmarkt 25huis etc.
eigenaarGerryt Tjallings
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
aansl. huurw. voldaan10-5-1720


 


 


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0152v van 6 dec 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 25Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis bestaande uit voorhuis,peykamer,gang of galderij, loods bakhuis en achter h
 
koper door niaarGerrit Tjallinghs mr. gortmakerGG 248:00:00
geniaarde koperSalomon Stapertchirurgijn
huurderAnne Wessels
huurderJan Alefs c.u.
naastligger ten oostenGerrit Tiallings mr. gortmaker
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat]
naastligger ten westenClaes Gerlofs koopman
naastligger ten noordenPothondjesteeg
verkoperAlbert Christiaansmr. koekebakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Tjallings, mr. gortmaker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Salomon Stapert, mr. chirurgijn, een huis (met beschrijving) met vrij in- en uitgang etc. in een steeg ten N., nz. Ossenmarkt. Ten O. de koper, ten W. Claas Gerlofs, ten Z. die straat, ten N. de zogen. Pothondjessteeg. Gekocht van Albert Christiaens, mr. koekebakker, voor 248 gg.


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-121 Grote Ossenmarkt 25huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruiker
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00
 
8-121 Grote Ossenmarkt 25huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruikerHessel Harmens dogters
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:06:08


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0069r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 25Pothontjesteeg ZZkamer
 
koperGerryt Tjallings burgermr. gortmakerGG 166:07:00
naastligger ten oostenGerryt Tjallings
naastligger ten zuidenGerryt Tjallings
naastligger ten westenHarmen Wassenaer
naastligger ten noordenPothontjesteeg
verkoper van 1/5Detje Gerbens, weduwe van
wijlen Melle Pytersscheepstimmerman
verkoper van 1/5Gelske Gerbens
verkoper van 1/5Trijntje Gerbens, gehuwd met
Sipke Cornelis
verkoper van 1/5Gerrytje Gerbens, gehuwd met
Jan Alema
verkoper van 1/5Hesseltje Eelkes, weduwe van
wijlen Tjepke Gerbens
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter = Pothondjessteeg 6) Gerryt Tjallings, mr. gortmaker, koopt een woning zz. Pothondjessteeg. Ten O. en Z. de koper, ten W. Harmen Wassenaar, ten N. die steeg. Gekocht van Doetje? Gerbens wv Melle Pyters, scheepstimmerman, Gelske-, en Trijntje Gerbens x Sipke Cornelis, Gerrytje Gerbens x Jan Alema, en Hesseltje Eelkes wv Tjepke Gerbens, elk voor 1/5, voor 166 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-121 Grote Ossenmarkt 25huis
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerGerryt Tjallings c.s.
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:13:06


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-121 Grote Ossenmarkt 25Gerrit Tjallings, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 30:00:00


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-133 Grote Ossenmarkt 25T van BenthemCG 2:00:00huis


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Jetske Rintjes van der Postgeb 1801 HRL, ovl 27 feb 1813 HRL; wijk F-233, dv Rintje Pieters vdP, en Teetske Simons vd Let; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-121Grote Ossenmarkt 25Tjalling Poppes Schaafsma... Kerk HRL 1806, BS huw 1816, ovl 1827, ovl 1833 1834 huwelijken, ovl 1856, ovl 1871; gebruiker van wijk F-121, timmerman; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204); T.P.S., Timmerknecht, wonende te HRL in 1815, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-121Grote Ossenmarkt 25Tjerk van Benthem... v. B. eigenaar en gebruiker van wijk C-157; medegebruiker is C. Schaafsma, 1814.(GAH204); rnid. van wijk F-121, gebruiker is Tjalling P. Schaafsma, timmerman, 1814 (GAH204); rnid. van wijk F-232, pakhuis; gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Claas Martens Koster... bruidegom, 1816, zv Marten Klazes K, en Akke Hijlkes BS huw 1815, huw 1816, ovl 1829; gebruiker van wijk F-233, slagersknegt, medegebruikers zijn Rintje P. vd Post, zeylmakersknegt, Henricus Baader, speelgoedmaker, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Henricus Bader... wonende te HRL, zv Johannes B., en Helena Lammerts; BS huw 1813, huw 1837, ovl 1840; gebruiker van wijk F-233, speelgoedmaker; medegebruikers Claas M. Koster, slagersknegt, Rintje P. vd Post, zeylemakersknegt; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Rintje Pieters van der Post... Folkerts; BS ovl 1814; 1817 huwelijken, huw 1818, ovl 1835, ovl 1848, ovl 1868; gebruiker van wijk F-233, zeylemakersknegt; medegebruiker Henricus Baader, speelgoedmaker, Claas M. Koster, slagersknegt; eigenaar ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-121Grote Ossenmarkt 25T van Benthem wedTjalling P Schaafsma timmerman
F-233Kleine Ossenmarkt 8Claas M Koster slagersknegt
F-233Kleine Ossenmarkt 8Rintje P Postma zeylmakersknegt
F-233Kleine Ossenmarkt 8Henricus Bander speelgoedmaker


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
adressoortbedraggebruik
F-233Kleine Ossenmarkt 8finale toewijzingfl. 303huis F-233
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperAnthony Knipper


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 23 sep 1831
F-121Grote Ossenmarkt 25Huizinge aan de Ossemarkt, eigenaar nicolaas, klok. Finaal verkocht op 28 sep 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1407Kleine Ossenmarkt 8Anthony Hendriks KnippersHarlingenschoenmakerhuis en erf (124 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1409Grote Ossenmarkt 25Nicolaas KlokHarlingenkleermakerhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-121Grote Ossenmarkt 25Jelte Eiberts de Wilde... 1858, huw 1861, ovl 1871, bev.reg. HRL 1860-80; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk F-121; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-121Grote Ossenmarkt 25Wijpkjen Martens van der Mey... HRL; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-303; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-121; VT1839; geb 25 dec 1797, ged 21 jan 1798 Grote Kerk HRL, dv Marten Jans van der mei en IJfke Douwes ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Alida Rouwoud 33 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk F-233; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Antonius Hendriks Knipper... 1854, ovl 1885 bev.reg. HRL 1851 wijk F-304; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-233; VT1839; A.H.K. eigenaar van perceel nr. 1407 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 376, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Hendrikje Konteroud 40 jaar, geb Schiermonnikoog en wonende te HRL. 1839, wijk F-233; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Pieter Kooloud 39 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk F-233; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-121OssemarktJelte Eyberts de Wilde28 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kuiper
F-121OssemarktWiepkje van der Mey41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-121OssemarktAlbert Kuipers13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-121OssemarktTjietske Kuipers16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-121OssemarktYefke Kuipers15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-121OssemarktFrauwkje Kuipers10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-121OssemarktJohanna Kuipers8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-121OssemarktMayke de Wilde4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-233OssemarkAnthoon Knipper40 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
F-233OssemarkAlida Rouw33 jDokkumgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
F-233OssemarkHenderikus Knipper14 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-233OssemarkMartinus Knipper11 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-233OssemarkAlbertus Knipper7 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-233OssemarkSybrandus Knipper5 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-233OssemarkAnne Knipper13 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-233OssemarkPieter Kool39 jDokkumgezin 2, m, protestant, gehuwd, varensgezel
F-233OssemarkHendrikje Konter40 jSchiermonnikooggezin 2, v, protestant, gehuwd
F-233OssemarkBenedictus Kool16 jDokkumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-233OssemarkEbeltie Kool18 jSchiermonnikooggezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Kleine Breedeplaats anthonie h knippers61 gl.3.00 gl.4.000 gl.3.00 gl.0.00 gl.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-233Kleine Ossenmarkt 8Hendericus Knipper, overleden op 19 november 1844(Certificaat van onvermogen), 19 jr (geboren 6/4/1825), schoenmaker, overleden Ossenmarkt F 233. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-121Grote Ossenmarkt 25Trijntje Hanzes Lijn, overleden op 25 januari 18464 mnd (geboren 31/10/1845), overleden Ossenmarkt F 121, dochter van Hans Willem Lijn, winkelier & Geertruida Willems Jager, zuster van minderjarige Willem, Rinske en Hielke Hanzes Lijn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-233Kleine Ossenmarkt 8Alida Albertus Rouing, overleden op 6 december 184641 jr, geboren Dokkum 14/10/1805, Ossenmarkt F 233, vrouw van Antoni Hendriks Knipper, schoenmaker, moeder van minderjarige Albertus en Sibrandus Antonies Knipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-121Grote Ossenmarkt 25Trijntje Hanzes Lijn, overleden op 10 april 18472 mnd (geboren 12/2/1847), overleden Ossenmarkt F 121, dochter van Hans-Willem Willems Lijn, koopman en Geertruida Willems Jager, zuster van minderjarige Willem, Rinske en Hielke Hanzes Lijn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-121Grote Ossenmarkt 25Hans Lijn, overleden op 1 maart 1848levenloze zoon van Hans-Willem Willems Lijn, koopman/winkelier (F 121) en Geertruida Willems Jager, broer van minderjarige Willem, Rinske en Hielke Hanses Lijn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-121Grote Ossenmarkt 25Sjouwkje Hanses Lijn, overleden op 7 augustus 1852dochter van Hans-Willem Willems Lijn, koopman (Ossenmarkt F 121) en Geertruida Willems Jager, zuster van minderjarige Willem, Rinske, Hielke en Geertruida Hanses Lijn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1407F-233 (kleine Ossenmarkt)Anthonij H. Knipperwoonhuis
Sectie A nr. 1409F-122 (Grote Ossenmarkt)Aagje Repkowoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3055F-115 (Gr. Ossenmarkt)Harm Kok Houwinkwoonhuis
Sectie A nr. 3187F-228 (Kl. Ossenmarkt)Anthony H. Knipperwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4740Grote Ossenmarkt 25 (F-115)Harm Kok Houwink (te Amsterdam)
Sectie A nr. 4699Kleine Ossenmarkt 8 (F-229)Lambertus Wagenaar


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Ossenmarkt 25 Hendrik Huesebootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 500


1965 - adresboekadresnaam
Grote Ossenmarkt 25G. (Gerben) Bijlsma


1985 - variaadresbronbericht
Kleine Ossenmarkt 8Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1985


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 25beeldbepalend pand9 van 10
Kleine Ossenmarkt 8rijksmonument 20487
  terug