Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 3 8-129 8-141 F-110 F-104
aangrenzende stegensteeg
Grote Ossenmarkt 3naamloze steeg ten westen


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0148r van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 3Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis met apart verhuurde achterkamer
 
koperRitske Pieters grootschipper300-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJurjen Groenwolt kapitein
naastligger ten zuidenOssenmarkt
naastligger ten westende erfgenamen van Fredrick Samuels
naastligger ten noordenburgerhopman Seerp Lammerts
laatst eigenaar en bewonerwijlen Hiltie Cents c.soc.strowijf
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0168r van 26 jun 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 3Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]grondpacht van 2-00-00 CG
 
koperRitske Pieters grootschipper35-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de koper Ritske Pietersgrootschipper2-00-00 CG
eerdere eigenaarHiltie Sents
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
verkoperde kindskinderen en de erfgenamen van wijlen Trijntie Pieters


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-129 Grote Ossenmarkt 3huis
eigenaarGerben Ritskes erven
gebruikerbootsman Jan cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0016v van 20 mrt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 3Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperLijsbet Jansen Ros 700-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderN. N. 70-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Groenwolt kapitein
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westende weduwe van Beern Hendricks
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperPytter AitemaLeeuwarden
verkoperRitske AitemastudentFraneker
verkoperCornelis AitemaOudega
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbet Jansen Ros koopt een huis nz. Ossenmarkt. Ten O. erven capitein Groenwolt, ten W. Beern Hendricks, ten Z. die straat, ten N. de Vijverstraat. Vrij achter in- en uitgang in de Vijverstraat. Gekocht van Pyter Aitsma? te Leeuwarden, Ritske Aitsma?, student te Franeker en Cornelis Aitsma? te Oudega, voor 700 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-129 Grote Ossenmarkt 3huis
eigenaarLysbeth Jansen Ros
gebruikerJacob Engels
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-10-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-129 Grote Ossenmarkt 3huis
eigenaarLijsbeth Jansen
gebruikerJacob Arents cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-129 Grote Ossenmarkt 3huis
eigenaarJacob Arents
gebruikerJacob Arents c.s.
huurwaarde41-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-129 Grote Ossenmarkt 3wed. Jacob Arends, bestaande uit 2 personenheeft 1 weeverknegt
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0003v van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 3Grote Ossenmarkt NZhuis en weefwinkel
 
koperJacob Pyters koopman277-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelnaastligger ten zuiden Jan Jansen Huyselaar2-00-00 CG
toehaak40-00-00 CG wegens te hoog gestelde grondpacht
huurder benedenhuisde weduwe van Jacob Jarigs van der Ley 30-00-00 CG
huurder achteropkamer en de weefwinkelJohannes Harmens 25-00-00 CG
naastligger ten oostenDavid Griffin n.u.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenburgemeester B. Jelgersma
naastligger ten noordenJan Jansen Huyselaar
verkoperLijsbeth Cornelis verlaten, gehuwd met
verkoperCoenraad Funk levend of dood onbekend
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Pyters (Nijboer), koopman, koopt een huis en weefwinkel, nz. Grote Ossenmarkt. Ten O. David Griffin nom. ux., ten W. burgemeester B. Jelgersma, ten Z. die straat, ten N. Jan Jansen Huyselaar. Het onderhuis is verhuurd aan wd. Jacob Jarigs v.d. Ley, en de vooropkamer aan de verkoper, de achter opkamer is verhuurd aan Johannes Harmens, die ook de weefwinkel gebruikt. Het huis heeft een mandelige regenwaterbak en put, en aan de wz. een overdekte steeg waarlangs de eigenaar van de kamer daarachter vrij doorgang en op- en afslag heeft. Zie vooral de acte voor de voorwaarden etc.. Gekocht van Lijsbeth Cornelis, huisvrouw van Coenraad Funk?, wegens verlating en afwezigheid van haar man, zonder te weten of hij leeft of dood is, voor 277 gg. en 40 cg. wegens te hoog berekende grondpacht.


 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0133r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 3Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis en weefwinkel
 
koper door niaarPhilip Oligart hovenier300-00-00 GG
geniaarde koperJohannes Jans Wieltje, gehuwd met
Lijsbeth Symons
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurder huisJohannes Jans Wieltje 30-00-00 CG
huurder weefwinkelJohannes Jans Wieltje 5-00-00 CG
huurder voorkamerWopke Jans 18-10-00 CG
naastligger ten oostende Lutherse Gemeente
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt en straat]
naastligger ten westenoud burgemeester Jelgersma
naastligger ten noordenPhilip Oolgaardt
verkoperJacob P. Nijeboerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilip Oligart, hovenier, koopt, na niaar vicinitatis, huis en weefwinkel. Ten O. de Luth. gemeente, ten W. de oud-burgemeester Jelgersma, ten Z. de Grote Ossenmarkt, ten N. Philip Oolgaardt zelf. Gekocht van Jacob P. Nijboer.


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-141 Grote Ossenmarkt 3P Ohlgard2-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Johannes Hoffius... J.H. als schoenmakersknecht bij Dirk Lautenbach verdiend, 23 mej 1778. (GAH1109); wed. gebruiker van wijk F-110, winkeliersche, medegebruikers zijn Salomon G. van Messel, koopman, Laas Wijnalda, timmerknegt, Wopke ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Philippus Jacobus Oolgaard... kind: Daniel O, geb 1765 HRL; huw reg. N.H. HRL. 1761, BS ovl 1843; erven P.O. eigenaar van wijk F-110; gebruikers Johannes Hoffius wed., winkeliersche, Salomon G. van Messel, koopman, Laas Wijnalda, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Salomon Gomperts van Messel... vM, en Sara Philippus; BS huw 1811, huw 1817, huw 1826, ovl 1831, ovl 1833, ovl 1837; gebruiker van wijk F-110, koopman; medegebruikers Johannes Hoffius wed., winkeliersche, Laas Wijnalda, timmerknegt, Wopke Bartels ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Wopke Bartels... 9 may 1799 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-110Grote Ossenmarkt 3P Oolgaard ervenJohannes Hoffius wedwinkeliersche
F-110Grote Ossenmarkt 3Salomon G van Messel koopman
F-110Grote Ossenmarkt 3Laas Wijnalda timmerknegt
F-110Grote Ossenmarkt 3Wopke Bartels wedgealimenteerd


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
F-110Grote Ossenmarkt 3Huis c.a. aan de Ossemarkt, huurders Jetske, Hoffius e.a.. Finaal verkocht op 14 dec 1825 door nots. Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1435Grote Ossenmarkt 3erven Henderina MerkelbachHarlingenhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Atje Freerks Smit... bev.reg. HRL 1851 wijk F-082, supp wijk G-437; oud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk F-110; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Baukje Krameroud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-110; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Geertje Kramergeb 1794 HRL, ovl 5 okt 1859 HRL, ongehuwd, dv Bauke K, en ... ; BS ovl 1859; oud 46 jaar, geb Stavoren (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-110; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Geertje Smitoud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-110; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Grietje Kaspers Winter... dv Kasper W, en Klaaske Jans; BS huw 1823, ovl 1848; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-110; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Hans Jacobszie: van der Sluis; oud 49 jaar, geb Noorwegen en wonende te HRL. 1839, matroos, wijk F-110; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Haye H. de Boeroud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-110


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Laas Laases Wijnalda... 1810, BS huw 1811, huw 1814, huw 1815, huw 1818, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-065; gebruiker wijk F-110, timmerknegt; medegebruikers Johannes Hoffius wed., winkeliersche, Salomon G. van Messel, koopman, Wopke ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Sybren Dijkstraoud 28 jaar, geb en wonende te HRL, gleibakker, wijk F-110; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Trijntie de Vriesoud 28 jaar, geb Leeuwarden wonende te HRL. 1839, wijk F-110; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-110OssemarktSyberen Dijkstra28 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, gleybakker
F-110OssemarktTrijntie de Vries28 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-110OssemarktGerben Dijkstra3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-110OssemarktMartinus Dijkstra10 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-110OssemarktDirkje Dijkstra6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-110OssemarktCristiena Dijkstra5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-110OssemarktHans Jacobs49 jin Noordwegengezin 2, m, protestant, gehuwd, matroos
F-110OssemarktBaukje Kramer29 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-110OssemarktPaulus Jacobs3 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-110OssemarktRinske Jacobs2 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-110OssemarktGeertje Kramer46 jStavorengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-110OssemarktJansje Cristiaans19 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-110OssemarktGrietje Kaspers38 jHarlingengezin 3, v, protestant, weduwe
F-110OssemarktMartinus de Groot18 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
F-110OssemarktHaye G de Boer48 jHarlingengezin 3, m, protestant, weduwnaar
F-110OssemarktGeertje Smit28 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-110OssemarktAntie Freerks Smit49 jMakkumgezin 4, v, protestant, weduwe
F-110OssemarktFreerk Leyenaar15 jMakkumgezin 4, m, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-110Grote Ossenmarkt 3Sytske Overzet, overleden op 29 mei 184141 jr, geboren Hardegarijp 14/1/1800, overleden Ossenmarkt F 110, gehuwd, 5 kinderen. (alleen 'leeg' omslagvel) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-110Grote Ossenmarkt 3Ynskje Pieters Nieuw, overleden op 3 maart 18423 jr, geboren Hardegarijp, overleden Ossenmarkt F 110, dochter van Pieter E. Nieuw, smidsknecht en wijlen Sietske Overzet. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-110Grote Ossenmarkt 3Ale Sybrens Dijkstra, overleden op 13 augustus 18441 mnd (geboren 16/7/1844), overleden Ossenmarkt F 110, zoon van Sybren Gerbens Dijkstra, gleibakker en Trijntje Ymes de Vries, broer van minderjarige Dirkje, Christina, Germen, Martinus, Rein en Akke Sybrens Dijkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-110Grote Ossenmarkt 3Barend Olivier, overleden op 30 oktober 1846levenloos kind van Barend Adams Olivier (Ossenmarkt F 110) en Willemke Doedes Tuinstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-110Grote Ossenmarkt 3Zwaantje Hendriks Neperus, overleden op 26 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 70 jr, geboren Veendam, overleden Ossenmarkt F 110, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1435F-110 (Grote Ossenmarkt)Nanning N. van der Walwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3579F-104 (Gr. Ossenmarkt)Janna Christiaans, wed. N.N. van der Wal en kinderwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3579Grote Ossenmarkt 3 (F-104)Hendrik Groenewoud


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Groote Ossenmarkt 3H. Groenewoudjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
bakker


1914 - variaadresbronbericht
Grote Ossenmarkt 3Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Groenewoud op de Grote Ossenmarkt, later Martens en Bos. Nu (1991) van P. Walinga scheepsuitrustingen [sinds 1963].


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Ossenmarkt 3 Cornelis Gudmundsonbroodbakker
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2000


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossenmarkt 3F. Martens143Bakker


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossenmarkt 3F. Martens143Bakker


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossenmarkt 3F. Martens143Bakker


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 3J.J.Idzengaonderwijzer
Groote Ossenmarkt 3J.J.Jacobionderwijzer
Groote Ossenmarkt 3F.Martensbroodbakker


1935 - kentekenadresnaam
B-21013
Grote Ossenmarkt 3Karste van Dijk


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. OssenmarktD. Bos470Bakker


1949 - kentekenadresnaam
B-35574
Grote Ossenmarkt 3Dirk Bos


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. OssenmarktD. Bos470Bakker


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. OssenmarktD. Bos470Bakker


1965 - adresboekadresnaam
Grote Ossenmarkt 3A. (Alida) Smit wv Bos


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 3rijksmonument 20376
  terug