Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 20 1-064 1-106 A-124 A-137
 


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0176r van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 20Zoutslootkamer
 
koperYcke Poulus smakschipper135-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Trijntie Pieters
naastligger ten oostende erfgenamen van Attie Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSierck Gerbens metselaar
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van Trijntie Pieters
verkoperde erfgenamen van Attie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYcke Poulus, smakschipper, koopt een camer met loods en keukentje er achter, zz. Zoutsloot. Het is het westelijke deel van de dwarscamer die door de verkoper en anderen wordt bewoond. Ten O. de verkopers, ten W. Sierck Gerbens, metselaar. Gekocht van erven Trijntje Pieters en Attie Pieters, voor 135 cg.


 


 


 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0016r van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 20achterZoutsloot ZZerf met loodske en keuken
 
koperJan Auckes houtkoper53-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Jans Wiersma
naastligger ten zuidenJan Auckes houtkoper
naastligger ten westenHans Ysaax
naastligger ten noordenAukjen Eelkes, gehuwd met
naastligger ten noordenwijlen Ycke Poulus
verkoperAukjen Eelkes, gehuwd met
verkoperwijlen Ycke Poulus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Auckes (Backer?), houtkoper, koopt een erf zz. Zoutsloot, met een daarop staand loodsje en keuken, strekkende tot de zijmuur van verkopers camer (?). Ten O. Jan Jansen Wiersma, ten W. Hans Isax, ten Z. de koper, ten N. de verkoper. De koper mag het loodsje en de keuken afbreken en moet de zijmuur van verkoper weer dichtmaken etc. etc. Gekocht van Aukje Eelkes wv Ycke Poulus, voor 53 cg.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0192v van 12 mrt 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZkamer
 
koperSimon Cornelis, gehuwd metschoenlapper90-00-00 CG
koperTrijntie Sierks
naastligger ten oostenhet huis van Jan Jans Wiertsma
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHans Isaax
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperEelcke Douwes, enkoopman
verkoperJan van Ripperts


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-064Zoutsloot 20
eigenaarHans Isaax
gebruikerHans Isaax
opmerkingonvermogende


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0002v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZ tussen Bildtstraat en de straat van bargeburen naar Noorderhavenhuis
 
koperHuibert Cornelis c.u.95-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Jans Wiertsma
naastligger ten zuidende hof van Jan Auckes
naastligger ten westenHans Isaaks
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAnne Jansen Huidekoperkoopman


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-064Zoutsloot 20
eigenaarHans Isaax
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-064 Zoutsloot 20huis
eigenaarwed. Doede Jansen
gebruikerJop Jansen
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-00 CG


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-064 Zoutsloot 20huis
eigenaarAlbertie Alberts
gebruikerAlbertie Alberts
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG
1-064 /2Zoutsloot 20huis
eigenaarHarmen Warners c.s.
gebruikerAlbertie Alberts
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0132r van 20 nov 1740 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZhuis
 
koperJoost Hendriks, gehuwd metmr. wever320-00-00 GG
koperHycke Hendriks
huurderAafke Foekes
naastligger ten oostende weduwe van Jan Claver
naastligger ten zuidenClaas Fontein
naastligger ten westenYpe Sijes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Grytje Freerks Scheltinga, gehuwd met
verkoper van 1/2Gerlof Ymes
Hendrik Pesma, curator over de verlaten boedel vanprocureur postulant
verkoper van 1/2Gerlof Ymes


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-064 /2Zoutsloot 20Harmen Warners, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-064 Zoutsloot 20huis
eigenaarwed. Gerrit Joostens
gebruikerwed. Gerrit Joostens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG
1-064 /2Zoutsloot 20huis
eigenaarHarmen Warners cum soc.
gebruikerHarmen Warners cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


 


 


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0252r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZ tussen de Bildtstraat en de straat lopend van de Noorderhaven naar de Bargeburenhuis
 
koperAntje Dirks, weduwe van500-00-00 CG
koperwijlen Sander Annes
naastligger ten oostenHendrik Claver
naastligger ten zuidenvroedsman Taeke Stephanus
naastligger ten westende weduwe van Rients Jans
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAaltje Huiberts, gehuwd met
verkoperJan Christiaan Pootenbergkapitein op het transportjacht van de Admiraliteit


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0041v van 16 feb 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZ tussen de Bildtstraat en de straat van de Noorderhaven naar de Bargeburenhuis waarin winkel
 
koperJan Hendriks 350-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van Evert Oosterbaan
naastligger ten westenJohannes Kretsner
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperSytske Sanders, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansen


 


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0177v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZdwarshuis, hof en tuin
 
kopervroedsman Rein Hendriks Faber, gehuwd met600-00-00 GG
koperBontje Uilkes
huurder westelijke kamerHendrik Carst 24-00-00 CG
naastligger ten oostenLolke de Boer
naastligger ten zuidenJ. Mecima
naastligger ten westenwijlen Hendrik Joostes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJochem Bastiaansverver


 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0209r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZdwarshuis met groot hof en een tuin
 
koperRienk Dirks buitenschipper435-00-00 GG
huurder oostelijke kamer en tuinGerryt Leeksma 46-00-00 CG
huurder westelijke kamerHendrik Jans 24-00-00 CG
naastligger ten oostenLolke de Boer
naastligger ten zuidenW. Ruitinga
naastligger ten westenHendrik Joosten
naastligger ten noordenZoutsloot
verkopervroedsman Rein Faber, gehuwd met
verkoperBontje Uilkes


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0101v van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZhuis, hof en tuin
 
koperOud burgemeester Simon Frieseman koopman790-00-00 CG
huurder oostelijke kamer en tuinGart Roelofs 45-00-00 CG
huurder westelijke kamerHendrik Jans 25-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Lolke de Boer
naastligger ten zuidenH. Ruitinga
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Joosten
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperhuisman Rienk DirksHitzum


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0252r van 14 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZ tussen Bildtstraat en de straat van de Noorderhaaven aflopende na de Bargebuurenhuis
 
koperHerke Jans van der Mey, gehuwd met230-00-00 CG
koperTrijntie Bartels
huurderBerber Steffens* 20-00-00 CG
huurderwijlen Jacob Jans Stoelmat
naastligger ten oostende weduwe van Jaarig Claasen
naastligger ten zuidende erfgenamen van Evert Oosterbaan
naastligger ten westenDoeke Meintes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Hendriks Smitbeurtschipper


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-093 Zoutsloot 20Herke J van der Meij, 26 jaar, gehuwdschuitschipper


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0097r van 11 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZhuis
 
koperEeltje Abes, gehuwd metmeesterknecht zeilmakerij van de weduwe van Jan Douwes Zeylmaker150-05-00 CG
koperGeertruida Johannes
naastligger ten oostenHendrik Luxemburg
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Douwes Zeilmaaker
naastligger ten westenHerke J. van der Mey
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde weduwe van Jan Jarigs Claver


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-106 Zoutsloot 20Herke J van der Mey0-10-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Bote F Bijlsmagebruiker van wijk A-124, timmerknegt; eigenaar is vrouw van Wopke R. Kleynvogel, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Wopke Rimkes Kleynvogel... Kerk HRL 1803, 1806, 1810, BS huw 1813, huw 1827, huw 1826, ovl 1850; vrouw W.R.K. eigenaar van wijk A-124, gebruiker is Bote F. Bijlsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-025, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-124Zoutsloot 20Wopke Remkes Klijnvogel vrouwBote F Bijlsma timmerknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 277Zoutsloot 20wed. Wopke Rimkes KleinvogelHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Johannes Ymkes Kamminga... in 1878, zv IJmke Klases K, en Saakje vd Veer; BS huw 1830, huw 1836, ovl 1878, bev.reg. Ha18 51 wijk A-124; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-128; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Klaas Jeltes van der Ley... 1836, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-124; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Wietske Herkes van der Mey... 1801, BS huw 1836, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-124; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-124ZoutslootKlaas van der Ley34 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
A-124ZoutslootWytske van der Mey36 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Jenne Douwes de Roos... en Antje Dirks (Wijngaarden); dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1830, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 277A-124 (Zoutsloot)wed. W.R. Kleinvogelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 277A-137 (Zoutsloot)Cornelis Roozendaalwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5273Zoutsloot 20 (A-137)Jacob H. Zuidemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 20 Jacob H. Zuidemameesterkn. st. houtz.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 20J. de Boersigarenfabrikant


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 20A.M. (Auke) Quarre


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 20beeldbepalend pand6 van 10
  terug