Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 35
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 35 (niet bekend) 4-051 G-294 G-211
Naastliggers vanHofstraat 35
ten oostenHofstraat 37
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 33


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0003v van 8 okt 1615 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0117v van 22 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJochum Hanses van Blesendorp c.u.soldaat onder Julius van Eysinga


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0122v van 15 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 35Hofstraat aan het kerkhof, in dekamer
 
koperJochum van Blesendorp soldaat onder Julius van Eysinga67-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Crijn Thomas
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRitscke Meyntes gardenier
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde stad Harlingen


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0158r van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 35Hofstraatkamer
 
koperRippert Jacobs c.u.237-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenEelck Jochums
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHil Oenes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMayke Jenties, weduwe van
verkoperwijlen Jan Bouwens, gesterkt met haar zoons
verkoperMinse Jansen, en
verkoperhaar zoon Jacob Jansen


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0159r van 15 mrt 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRippert Jacobs Forsenburch


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0247r van 10 dec 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 35Hofstraat NZhuis
 
koperGerrit Bockes, gehuwd met300-00-00 GG
koperGrietie Tiommes
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
toehaakeen rijksdaalder tot een verering
naastligger ten oostenTiebbe Ypes* zakkendrager
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMinne Douwes bleker
naastligger ten noordenkerkhof [niet vermeld]
verkoperRippert Jacobs Forsenburch, gehuwd metbakker
verkoperJeltie Jaytyes


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0115v van 20 okt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 35Hofstraat NZhuis
 
koperHarcke Siercks, gehuwd met194-00-00 GG
koperDieucke Piebes
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
eerdere eigenaarwijlen Gerryt Bockes
huurder voor 1 jaarDouwe Hansen
naastligger ten oostenTiebbe Ypes* zakkendrager
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMinne Douwes bleker
naastligger ten noordenkerkhof [niet vermeld]
verkopermederechter van Barradeel Anderys Jansen


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0113v van 22 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van Harke Sierx Cussendrager


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012v van 20 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarcke Sierxks Cussendrager


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0157r van 14 nov 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 35Hofstraat NZhuis
 
koperOede Sapes, gehuwd met131-00-00 GG
koperBeerntie Sioerds
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
huurderJan Scheltes c.u.organist
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Schotsman
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenDirck Romckes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperDieucke Piebes, weduwe van
verkoperwijlen Harcke Ziercxkussendrager


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0274r van 20 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOede Sapes


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0314r van 23 mrt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van Oede Sapes


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0199v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOeds Sapes leertouwer


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0091r van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Zape Oedes


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0124r van 7 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sape Oedes


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0130r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 35Hofstraat NZhuis
 
koperJan Hendrix 140-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenTeunis Meinderts
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenAntien Douwes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperPyter Sjoerds c.s.
verkoperAnnius Sjoerds c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Rinnerts Winsma burgemeester koopt een camer aan de nz. van de Lanen, op de oosthoek van de Stroffelsteegh. Ten W. de steeg, ten Z. zekere huisinge, ten O. en N. Douwe Gerrits, mr. brouwer. Gekocht van Pyter Sjoerds Molenaar.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0076v van 20 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 35Hofstraat NZwoning
 
koperoud burgemeester Doedonius Vosma 110-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
huurderAntje Hendriks c.m.16-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Eelkes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenAntie Douwes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoper van 1/3Antie Hendriks, gehuwd met
verkoper van 1/3Hendrik Lammertsmr. bontwever
verkoper van 1/3Orseltje Hendriks, gehuwd metMunsterland
verkoper van 1/3Jan Beernt BosmanMunsterland
verkoper q.q.Jan Jansen Groen, curatorbontwever
verkoper q.q.Beernt Hendriks, curatoren overbontwever
verkoper van 1/3Beernt Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoedeneus Vosma, oud-burgemeester en mede-gedeputeerde staat van Friesland koopt een woning nz. Hofstraat. Ten O. Pyter Eelkes, ten W. Antie Douwes, ten Z. die straat, ten N. het Kerkhof. Gekocht van Antie Hendriks x Jan Hendrik Lammerts, mr. bontwever, voor 1/3, Gerryt Bijker, bontwever, als gelastigde van de andere (genoemde) erven, allen bontwevers, voor 2/3, 110 gg.


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0078v van 3 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 35Hofstraat NZhuis
 
koperPyter Douwes, gehuwd metgleibakker200-00-00 CG
koperBregtje Rommerts
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
huurderPyter Douwes c.u.
naastligger ten oostenPyter Eelkes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenAntje Douwes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJohanna Bourboom, gehuwd met
verkoperPetrus Camperhoogleraar in de geneeskundeAmsterdam


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0200v van 17 okt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 35Hofstraat NZhuis
 
koper door niaarJan Eelkes, gehuwd metgleibakker155-00-00 GG
koper door niaarTjitske Ritskes
geniaarde koperPieter Hendriks, gehuwd methuistimmerman
geniaarde koperWillemke Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenJan Eelkes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenkerkhof
verkoper van 1/2Harmen Elbertsbesteller van het Grootveerschippersgilde
verkoper van 1/2Iietske Rommerts, gehuwd met
verkoper van 1/2Jetse Jelles
verkoperRommert Claases, voor zich en als gelastigde van
verkoperHelema Rommerts, erfgenamen vanEdam
erflaterwijlen Eldert Jurjens, gehuwd met
erflaterwijlen Bregtje Rommerts


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0276r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 35Hofstraat NZhuis
 
koperJarig van der Ley koopman56-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
huurderJacob Tuik 18-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Eelkes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenAlbert Doedes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoper q.q.Lammert Jans van der Veen, geauthoriseerde reddermr. bakker
verkoper q.q.Jan Yemes, geauthoriseerde redders vanmr. scheepstimmerman
verkoper van 3/4de boedel van wijlen Fettje Jans Medalen, weduwe van
verkoper van 3/4wijlen Pieter Pieters
verkoper van 1/4Marijke Jans, gehuwd met
verkoper van 1/4Dirk Cornelis Zijlstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig v.d. Ley koopt een woning nz. Hofstraat. Ten O. Jan Eelkes, ten Z. de Hofstraat, ten W. Albert Doedes, ten N. het Kerkhof. Grondpacht 15 st aan de Stad. Gekocht van (de redders van de boedel van) wl. Fettie Jans Medalen [Menalda?] wv Pieter Pieters voor 3/4 en Marijke Jans x Dirk Cornelis Zijlstra voor 1/4, voor 50 cg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0054r van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 35Hofstraat NZhuis
 
koperBeernd Jans mr. schoenmaker45-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
huurderJacob Tuik c.u.
naastligger ten oostenJan Eelkes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenAlbert Doedes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernd Jans, mr. schoenmaker, koopt een woning nz. Hofstraat. Ten O. Jan Eelkes, ten Z. de Hofstraat, ten W. Albert Doedes, ten N. het Kerkhof. Gekocht van Jarig Jacobs v.d. Ley voor 45 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-051 Hofstraat 35Jan Eelkes wed en erven0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-294Hofstraat 35Feddrik Ypes Boomsma... 1804 te Sneek; BS ovl 1828; 1829 huwelijken, huw 1836, huw 1840, ovl 1860, ovl 1864; gebruiker van wijk G-294, varensgesel; eigenaar is Jan Eelkes erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-294Hofstraat 35Jan Eelkesovl voor 1815; J.E. erven eigenaar van wijk G-294; gebruiker Feddrik IJpes Boomsma, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-295; gebruiker Jan Sanders Jorna, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-294Hofstraat 35Jan Eelkes ervenFeddrik Ypes Boomsma varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1745Hofstraat 35Klaas Jacobs de BoerHarlingenturfdragerhuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-294Hofstraat 35Antje Harda... B-008, wijk G-100, 294, wijk H-057, 190; oud 47 jaar, geb Houw en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-294Hofstraat 35Geeske Klazes de Boer... Jans; BS geb 1834, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-302; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-294; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-294Hofstraat 35Johannes Groen... Kerk HRL 1805, BS huw 1834, bev.reg. HRL 1851 wijk G-302; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-294; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-294HofstraatJohannes Groen34 jHarlingenm, protestant, gehuwd, geen
G-294HofstraatGeeske de Boer36 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-294Hofstraat 35Geeske Klazes de Boer, overleden op 2 april 1850vrouw van Johannes Jans Groen, korendrager (Hofstraat G 294) (testamentair erfgenaam). Saldo fl. 283,50. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1745G-294 (Hofstraat)Johannes J. Groenwoonhuis


1874 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50051 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 25 van 2 mrt 1874
adressoortbedraggebruik
G-294Hofstraat 35koopaktefl. 780huis G-294
 
verkoperJohannes Jans Groen
koperJoseph Witte (te Almenum)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1745G-211 (Hofstraat)Joseph Wittewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4610Hofstraat 35 (G-211)Joseph Wittewoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 35F. (Fetze) Kracht
  terug