Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 45
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 45 (niet bekend) 4-054 G-298 G-216
Naastliggers vanHofstraat 45
ten oostende Hofstraat
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 43


 


 


 


 


 


 


 


 


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0259v van 22 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 45Hofstraat NZwoning met kamer en loods
 
koperZacharias Berghaen, gehuwd metzeevarend gezel95-00-00 CG
koperHaycke Jans
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenals bewoner Johannes Coenraads
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Jooris n.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0038v van 11 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZacharias Berghaan


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0163r van 22 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZacharias Berghaan


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0212v van 8 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZacharias Berghaan


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0255v van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZacharias Berghaen


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0255v van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0255v van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0255v van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0255v van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0096r van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 45Hofstraat NZhuis en weefwinkel
 
koperBroer Wybrens mr. timmerman144-07-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenGerryt Harmens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende Gereformeerde gemeente: diaconie
naastligger ten noordengroot kerkhof
verkoperTrijntje Koerts, weduwe van
verkoperwijlen Evert Steertzenbag
verkoperJanke Tjeerds, gehuwd met
verkoperArent Hendriksbontwever
verkoperChatharina Tjeerds meerderjarige vrijster, en
verkoperClaaske Martens meerderjarige vrijster
erflaterwijlen Trijntje Martens, weduwe van
erflaterwijlen Jan Wouters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Wybrens, mr. timmerman, koopt een mooi huis en weefwinkel met alle bijbehorende goederen, nz. Hofstraat. Het was laatst bewoond en nagelaten door Trijntje Martens, en nu ledig. Ten O. Gerryt Harmens met wie de gevel mandelig is, ten W. de Diaconie, ten Z. de Hofstraat, ten N. het Groot Kerkhof. Gekocht van Trijntje Koerts wv Evert Hartzenbach?, Janke Tjeerds x Arent Hendriks, bontwever, Catharina Tjeerds en Claaske Harmens, vrijsters, allen te Harlingen als erven Trijntje Martens wv Jan Wouters, voor 144 gg.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0111v van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0017r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0165r van 5 mei 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0271v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 45Hofstraat NZhuis
 
koperDirk Jager, gehuwd metmr. slager75-00-00 CG
koperAntje Jeltes
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenSjouke Cl. Roodtje
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenHet kerkhof
verkoperJan Broerstimmerman
verkoperWibren Broerstimmerman


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0083v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0091v van 25 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0308v van 1 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-054 Hofstraat 45 Diacony0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-298Hofstraat 45Pieter Dirksovl voor 1815; wed. P.D. gebruiker van wijk G-298, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-298Hofstraat 45Gereformeerde Diaconie Pieter Dirks wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1750Hofstraat 45Hervormde DiaconyHarlingenhuis (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-298Hofstraat 45Trijntje Jans Faber... Kerk HRL 1803, bsha181ge, ovl 1840, ovl 1845, ovl 1854; oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-298; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-298HofstraatTrijntje Jans Faber61 jHarlingenv, protestant, weduwe
G-298HofstraatEde Jans van der Woude19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, grofsmid


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1750G-298 (Hofstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1750G-216 (Hofstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4615Hofstraat 45 (G-216)Hervormde Diaconiewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 45 Cornelis de Boermatroos
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
  terug