Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Both Apothekerstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Both Apothekerstraat 2 4-147 4-140 G-076 G-054
   huisnummer hoger Brouwersstraat 1b 4-147 4-140 G-056* G-054*


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 1, Harlingen Brouwersstraat 1, Harlingen
Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 2
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidende Both Apothekerstraat
ten westenBrouwersstraat 3
ten noordenBrouwersstraat 1b


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0346v van 15 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosteneen dwarskamer


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0346v van 15 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosteneen dwarskamer


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0346v van 15 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0346v van 15 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0156v van 20 dec 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1Brouwersstraat [staat: bij de oude Kimswerderpijp]huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
bewonerburgemeester Pybe Bauckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgemeester Pybe Bauckes pro se et nom. lib.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0162v van 7 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1bBrouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp oostzijde van het diept]huis, plaats en kamer
 
koperAryen Gabbes, gehuwd met544-00-00 GG
koperBarbar Hendricx
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Aeltie Hilbrants
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJacob Janssen du Boys
verkoperFedde Edgers


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0346v van 15 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0165r van 7 mrt 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]huis, de vrijwillige (d.w.z. de meerderjarige) part
 
koperJacob Janssen du Boys, gehuwd met1071-07-00 GG
koperBarber Tiaerdts
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFedde Edgers
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen mr. Anne Astrophorus
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Watse Uubles bakker
verkoperoud burgemeester Pybe Bauckes mede voor zijn kinderen, gehuwd met
verkoperWickien Sibrandi


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0346v van 15 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0057r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0057r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0057r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0058v van 23 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: achter het huis van wijlen Harmen Harmens]kamer
 
koperAerien Gabbes, gehuwd met67-19-00 GG
koperBerbara Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen0-01-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuidenJacob Jarichs
naastligger ten westenhet huis van wijlen Harmen Harmens
naastligger ten noordende koper Aerien Gabbes
verkoperSalvus Heyns c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAerien Gabbes x Berbara Hendriks koopt een camer achter het huis van Harmen Harmens. Ten O. de openbare steeg waarin deze camer een uitgang heeft, ten Z. Cornelis Jarichs, ten W. Harmen Harmens, ten N. de koper. Gekocht van Salvis Reins, voor 67 gg.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0057r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0057r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0057r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1674 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 215r van 14 mei 1674 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Brouwersstraat 1
 
gemeensman Saecke Romckes Gaasma, gecommitteerde crediteur
oud burgerhopman Claes Falcken, gecommitteerde crediteuren van
overledeneGabbe Arjens Kuyck
inleiding bij de boedelinventarisatie[0215r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heren burgemeesteren Hendrick Coenraedts Ludinga ende Edo Reyns Winia als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, in 't sterfhuys van wijlen Gabbe Arjens Kuyck van alle de goederen die bij hem metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, ten versoeke van de gemeensman Saeke Romckes Gaasma ende de olde hopman Claes Falcken als gecommitteerden van de crediteuren van voornoemde Gabbe Arjens, in naevolgende manieren, desen 14e may 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0057r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0162r van 14 nov 1674 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 2Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude kimswerderpijp] achter het huis van Symen Bouwes1/4 kamer
 
koper van 1/12Neeltie Ariens, gehuwd metbeursknecht130-00-00 CG
koper van 1/12Sybrandt Oensen
koper van 1/12Eecke Willems voor zijn dochter, weduwnaar van
koper van 1/12wijlen Martijntie Ariens
koper van 1/12Alger Andries, gehuwd met
koper van 1/12Ariaentie Andries
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende achterkamer van Lubbert Pieters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende achterkamer van Jan Crijns
verkoperwijlen Gabbe Ariens


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0162r van 14 nov 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1bBrouwersstraat OZ [staat: bij de oude kimswerderpijp aan de oostzijde van het diept]1/4 huis, achterplaats, put, bak en achterkamer
 
koper van 1/12Sybrandt Oensen, gehuwd metbeursknecht130-00-00 CG
koper van 1/12Neeltie Ariens
koper van 1/12Eecke Willems voor zijn dochter, weduwnaar van
koper van 1/12wijlen Martijntie Ariens
koper van 1/12Alger Andries, gehuwd met
koper van 1/12Ariaentie Andries
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Aeltie Hillebrants
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenoud burgemeester Pybe Baukes
verkoperwijlen Gabbe Ariens


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 12e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]grondpacht van 2-00-00 CG
 
koperJacob Claessen koopman300-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jacob de Bois2-00-00 CG
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd metMinnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (l) Jacob de Bois. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 11e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1bBrouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]grondpacht van 3-00-00 CG
 
koperJacob Claessen koopman300-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de weduwe van Arjen Gabes3-00-00 CG
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd metMinnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (k) wed. Arjen Gabes. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende dwarskamer van Eeke Willems


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende dwarskamer van Eeke Willems


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende dwarskamer van Eeke Willems


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0277r van 24 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjesteeg]kamer
 
koperAnthony Jansen, gehuwd met110-00-00 CG
koperNeeltje Willems
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenWatse Dircks
naastligger ten westenHille Jansen
naastligger ten noordenAlger Andries
verkoperAntje Eekes, gehuwd met
verkoperHendrick Atesmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony Jansen x Neeltje Willems te Leeuwarden kopen een kamer in Pytermolentjesteegh. Ten O. die steeg, ten Z. Atse Dircks, ten W. Hille Jansen, ten N. Alger Andries. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Antje Eekes x mr. brouwer Hendrick Ates voor 110 cg.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0085r van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjesteeg]woning of kamer
 
koperJan Pyters Sevenbergen c.u.78-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenWatze Dircks
naastligger ten westenHille boterkoper
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Alger Andries
verkoperAnthony Jansen Stalman c.u.Leeuwarden


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0004r van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de twee bruggenhuis
 
koper door niaarJan Fransen mr. gortmaker825-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperHarmen Douwes c.u.blauwverver
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenHarmen Doedes mr. kuiper
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenOene Pieters
verkoperBroer Jansenmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Fransen koopt (na niaar) het huis 'de Vijgeboom' bij de 2 bruggen. Ten O. de Pieter Molentjessteeg, ten W. de straat en het diept, ten N. Oene Pieters, ten Z. Harmen Doedes. Gekocht van Broer Jansen.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0029r van 19 nov 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de twee bruggenhuis
 
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. blauwverver850-00-00 CG
koperAntie Jelmers
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurderHarmen Douwes c.s.mr. blauwverver
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenHarmen Doedes mr. kuiper
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenOene Pytters wijdschipper
verkoperJan Fransen, gehuwd metmr. gortmaker
verkoperTrijntie Pytters van der Grafft
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Douwes, mr. blauwverver x Antie Jelmers kopen een huis oz. Brouwersgracht bij de twee bruggen, plegende aen dese huisinge de Vigeboom uit te hangen. Bewoond door blauwverver Harmen Hendriks c.s. Ten O. de zogenaamde Pytter Molentiesteeg met daarin vrij in- en uitgang, ten Z. kuiper Harmen Doedes, ten W. de straat en diept, ten N. wijdschipper Oene Pieters en de verkopers. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van mr. gortmaker Jan Fransen x Trijntie Pytters van der Grafft, voor 850 CG.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0036v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1bBrouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperHarmen Douwes c.u.mr. blauwverver325-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentiesteeg]
naastligger ten zuidenHille Jansen
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenHarmen Douwes c.u.
verkoperHessel Wassenaer
verkoperStephanius Kuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Douwes koopt een huis oz. Brouwersgracht. Grondpacht 3 cg. Ten O. de Pieter Molentjessteeg, ten W. de straat en diept, ten N. de koper, ten Z. Hille Jansen (?) Gekocht van Hessel Wassenaar en Stephanus Kuik qq., voor 325 gg.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0213r van 4 mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pytter Molentiesteeg]kamer
 
koperGatske Tammes, weduwe van100-00-00 CG
koperwijlen Yde Doitses kooltjer
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pytter Molentiesteeg]
naastligger ten zuidenWatse Dirx Harda
naastligger ten westenHille Butterkoper? boterkoper?
naastligger ten noordenHarmen Douwes
verkoper van 1/2Jan Pytters Sevenbergen
verkoper van 1/3 van 1/2Pytter Jansen, erfgenaamgleibakker
verkoper van 1/3 van 1/2Pier Jansen, erfgenaam
verkoper van 1/3 van 1/2Jan Jansen, erfgenamen van
erflaterhun wijlen moeder Trijntje Piers


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0197r van 18 jun 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1bBrouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperJoost Seerps Popta c.u.mr. kleermaker335-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Douwes mr. blauwverver
naastligger ten zuidends. Titus Sloterdijk
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHarmen Douwes mr. blauwverver
verkoperHarmen Douwesmr. blauwverver
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Seerps Popta, mr. kleermaker koopt huis. Ten O. en N. de verkoper, ten W. de straat en diept, ten Z. ds. Titus Sloterdijk. Gekocht van Harmen Douwes, mr. blauwverver. Zie ook op nr. 1.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-147Both Apothekerstraat 2huis
eigenaarWyme Wybes
gebruikerWyme Wybes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-07-08 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0274v van 29 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1bBrouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
kopervrijgezel Wybe Auckes 371-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Douwes blauwwerker
naastligger ten zuidends. Titus Sloterdijk
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenHarmen Douwes blauwwerker
verkoperJoost Popta c.u.mr. kleermaker


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-147Both Apothekerstraat 2huis
eigenaarWyme Wybes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-7-1720
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-07-08 CG
aansl. grondp. voldaan21-3-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0059r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer van Jeltie Bauckes


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0059r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer van Jeltie Bauckes


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0059r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0120r van 9 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjesteeg]huis/kamer
 
koperTettie Dirx, weduwe van150-00-00 CG
koperwijlen Hendrick Jans
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidende weduwe van vroedsman Harda
naastligger ten westenhet verkochte huis van dr. Sloterdijk
naastligger ten noordenHarmen Douwes
verkoperGadske Tammes, weduwe van
verkoperwijlen Yede Dooites


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0236v van 23 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenals bewoner Jeltie Baukes


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0236v van 23 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenals bewoner Jeltie Baukes


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-147 Both Apothekerstraat 2huis
eigenaarwed. Wyne Wybes
gebruikerWyne Wybes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-06-00 CG


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0236v van 23 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0071r van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pyter Molentjesteeg]kamer
 
koperCornelis Mensis, gehuwd met150-00-00 CG
koperGeertje Freerks
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pyter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sybe Ottes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarmen Douwes blauwverver
verkoperDirk IJsbrandskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Minses x Geertie Freerks koopt een woning in de Pieter Molentjessteeg. Ten O. die steeg, ten W.?, ten Z. erven Sybe Ottes, ten N. Harmen Douwes, blauwverver. Gekocht van Dirk IJsbrands, voor 150 cg.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0236v van 23 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0077v van 9 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de twee bruggenhuis
 
koper door niaarAlbert Jacobs, gehuwd met671-00-00 GG
koper door niaarGatske Tijssen
geniaarde koperTeeke Stephanus c.u.
huurderWillem van Cassel mr. blauwverver60-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenAlbert Jacobs koopman
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenJohannes de Waerd
verkoperHarmen Douwes Faberoud mr. blauwverver
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jacobs x Gatske Tijssen kopen, na niaar ratione vicinitatis tegen Taeke Stefanus, een deftig huis oz. Brouwersgracht omtrent de twee bruggen, waarin lange jaren een blauwververij is geweest, nu gehuurd door mr. blauwverver Willem van Cassel. Met een eigen vrije steeg ten zuiden en een vrij in- en uitgang in de Pieter Molentjessteeg. Het huis heeft een groot voorhuis, voorkamer en grote achterkamer waarin een bottelarij, en daarachter een ververij, een extra grote bovenkamer en 4 zolders, een tuintje en plaets. Ten O. de Pieter Molentjessteeg, ten Z. de koper, ten W. de straat, ten N. Johannes de Waard. Geen grondpacht. Gekocht van oud-mr. blauwverver Harmen Douwes Faber, voor 671 GG.


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-147 Both Apothekerstraat 2huis
eigenaarGatske Tijssen
gebruikerGatske Tijssen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0236v van 23 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0175v van 7 apr 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de twee bruggenhuis
 
koperWilhelm van Cassel mr. blauwverver671-00-00 GG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAlbert Jacobskoopman


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-147 Both Apothekerstraat 2huis
eigenaarAlbert Jacobs
gebruikerAlbert Jacobs
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0023v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeertie


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0023v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeertie


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0023v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0004v van 8 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de Twee Bruggen]huis en tuintje
 
koperHein Molles, gehuwd metmr. gortmaker1480-00-00 CG
koperWypkjen Claeses Hibma
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjessteeg]
naastligger ten zuidenAlbert Noordga
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenJohannes de Waart
verkoperHester Wilhelmus van Kastel, gehuwd metGorinchem
verkoperGeurt van KryckenbakkerGorinchem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Molles, mr. gortmaker x Wypkjen Claeses Hibma koopt een huis en tuin met vrij in- en uitgang in de Pieter Molentjessteeg, oz. Brouwersgracht omtrent de 2 bruggen. Ten O. die steeg, ten Z. Albert Noordga, ten W. de gracht, ten N. Johannes de Waart. Gekocht van Hester Wilhelmus van Cassel x bakker te Gorinchem Geurt van Krijcken, voor 1480 cg.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0023v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0085v van 11 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjessteeg]huis
 
koperHein Molles mr. gortmaker128-21-00 GG
verpachter grondjuffrouw H. G. Sloterdijk 1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenOtte Sybes Salverda
naastligger ten westenAlbert Noordga c.s.
naastligger ten noordenHein Molles mr. gortmaker
verkoper q.q.Jelle Stijl, hypothecair crediteur vankoopman
verkoperGeertje Freerks, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Molles, mr. gortmaker, koopt een huis in de Pieter Molentjessteeg, achter zijn eigen huis. Ten O. die steeg, ten W. Albert Noordga, ten Z. Otte Sybes Salverda, ten N. de koper. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van Cornelis Minses x Geertje Freerks, voor 128 gg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0229r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1bBrouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperWillem Feikes Wijngaarden, gehuwd metmetselaar610-00-00 GG
koperTjetske Klases
huurderJohannes Leenerts schipper
naastligger ten oostenH. Mollema
naastligger ten zuidenPieter Aukes
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenH. Mollema
verkoper q.q.Laas Spannenburg, curatorkoopman
verkoper q.q.Coerd Duman, curatoren overkoopman
verkoperWillem Douwes Bakker, gehuwd met
verkoperRinske Alberts Noordga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Feikes Wijngaarden, metselaar x Tjetske Clases koopt een huis oz. Brouwersgracht. Ten O. en N. Hein Mollema, ten W. die straat, ten Z. Pieter Aukes. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Willem Douwes, bakker x Renske Alberts Noordga.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0271v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenH. Mollema


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0271v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenH. Mollema


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0271v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0136r van 26 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de twee bruggenhuis en gortmakerij
 
koper door niaarGerardus Pettinga mr. chirurgijn2376-14-00 GG
geniaarde koperCornelis Ennes Wijga, gehuwd met
geniaarde koperTjietske Claases Bakker
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenWillem Feikes Wijngaarden
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenvroedsman M. Tuininga
verkoper q.q.Jacob Hibma, curator
verkoper q.q.Gerben Mollema, curatorLeeuwarden
verkoper q.q.Pieter J. Hanekuik, curatoren over
verkoperde minderjarige kinderen van Hein Mollemakoopman


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0240v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1bBrouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koper door niaarGerardus Pettinga [staat: Petting] mr. chirurgijn1200-00-00 CG
geniaarde koperBerend Oorthuis, gehuwd metbrouwersknecht
geniaarde koperBeitske Jans
huurderLiskje Bierma 40-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenSake Jogchums
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenGerardus* Pettinga
verkoperWillem Feikes WijngaardenkoopmanFraneker


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0002v van 1 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPettinga


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0002v van 1 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPettinga


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0027r van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenG. Pettinga


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0027r van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenG. Pettinga


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-140 Both Apothekerstraat 2G Pettinga2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-076Both Apothekerstraat 2Gerbrandus Pettinga... kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-056, grutter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-076, stalling, 1814. (GAH204); G.P. van HRL. ende Doetje Spoelstra van Leeuwarden, zijnde de aangave gedaan ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-076Both Apothekerstraat 2G Pettinga stalling
G-056Brouwersstraat 1bGerbrand Pettinga Gerbrand Pettinga grutter


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 133 en 139 van 19 nov 1823
adressoortbedraggebruik
G-056Brouwersstraat 1bprovisionele en finale toewijzingfl. 100uitmuntend huis, gortmakerij, stalling etc., G-056 en G-076
 
verkoperFrans Van Esta van Tjallingii
koperAbraham Fredriks de Ruiter


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-056Brouwersstraat 1bFredrik Martinus de Ruiter, overleden op 27 januari 1824vader van Abraham Fredriks de Ruiter, koopman (Brouwersgracht G 56/76). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-076Both Apothekerstraat 2Fredrik Martinus de Ruiter, overleden op 27 januari 1824vader van Abraham Fredriks de Ruiter, koopman (Brouwersgracht G 56/76). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1578Both Apothekerstraat 2erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterstal (45 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1579Brouwersstraat 1berven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterhuis en grutterij (290 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-056Brouwersstraat 1bPieter Abrahams de Ruiter... Kerk HRL 1810, BS huw 1831, huw 1843, ovl 1846; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grutter, wijk G-056; VT1839; geb 16 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk Harlzv Abraham F. de Ruiter en Gerritje Pieters; P.A. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-076Both Apothekerstraat 2Neeltje Jans Schoonbergen... Engeles (de Boer); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1831, ovl 1847, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk G-076; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-079; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-056BrouwersgragtPieter de Ruiter29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, grutter
G-056BrouwersgragtHelena Maria Repko27 jFranekerv, protestant, gehuwd
G-056BrouwersgragtAbraham de Ruiter7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-056BrouwersgragtHendrik de Ruiter1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-056BrouwersgragtSijke de Ruiter5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-056BrouwersgragtGerrytje de Ruiter3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-056BrouwersgragtKlaske Bakker23 jHindelopenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-056Brouwersstraat 1bPieter Abrahams de Ruiter, overleden op 5 oktober 184636 jr (geboren 16/9/1810), grutter, overleden Brouwersgracht G 56, man van Helena-Maria Repko, winkelierster, vader van minderjarige Abraham, Sijke, Gerritje, Hendrik, Janke, Tjietske, Reinder en Frederik Pieters de Ruiter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 87, 91 en 93 van 9 dec 1846
adressoortbedraggebruik
G-056Brouwersstraat 1bprovisionele en finale toewijzing en acte de commandfl. 2533dubbel huis en grutterij enz G-056 en G-076
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperRuurd Botes Tuininga


1847 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 1Leeuwarder Courant 1 juniR.B. TUININGA, maakt bij deze bekend, dat hij de GRUTTERIJ, vroeger gedreven door wijlen den heer P.A. de Ruiter, Brouwersgracht, wijk G, no. 56, op den 26 Mei ll. geopend heeft; zich ten vriendelijksten in de gunst zijner Stad- en Landgenooten aanbevelende; belovende eene prompte en civiele bediening.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-056Brouwersstraat 1bJan van der Veer... Jans vdV, en Antje Wiglenhuisen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1834, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-056; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk F-132; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1578G-076 (Both Apotheker straat)Cornelis Boonstrawoonhuis
Sectie A nr. 1579G-056 (Brouwersgracht)erv. wed. C. Boonstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1578G-054 (Gedempte Brouwersgracht)Pier Annes Blijstrapakhuis
Sectie A nr. 1579G-054 (Gedempte Brouwersgracht)Pier Annes Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1578Both Apothekerstraat 2 (G-ong)Pier A. Blijstrastal en schuur


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Brouwersstraat 1P. Blijstrajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
grutterij


1923 - kentekenadresnaam
B-6146
Brouwerstraat 1 bisFeithe Lichtendahl


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1B. Kosterwasch- en strijkinrichting, stoom-


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1B. Kosterdrogisterij, buikbanden, breukbanden, toiletartikelen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 1B.Kosterdrogist


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1Peter Kuiperopticien


1932 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 1Oud Harlingen Magazine 1992aug: Opening van de geheel gemoderniseerde fotohandel van de heer P. Kuiper, Brouwersstraat


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 1P. Kuiper313Drog., optiek en fotoh.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 1bisS. Zwanenburg-Kruisweg154


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 1P. Kuiper987Drog., optiek en fotoh.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 1bisS. Zwanenburg-Kruisweg606


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.S. Zwanenburg-Kruisweg606


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.P. Kuiper987Drog., optiek en fotoh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.S. Zwanenburg-Kruisweg606


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.P. Kuiper987Drog., optiek en fotoh.


1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1Peter Kuiperdrogisterij


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 1brijksmonument 20321


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9173Brouwersstraat 1b


2007 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1 Kuiperdrogisterij


2007 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1 Kuiperdrogisterij


2007 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1Peter Kuiperdrogisterij-opticien
  terug