Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 42
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 42 4-189 4-204 H-162 H-196
Naastliggers vanZuiderhaven 42
ten oostenZuiderhaven 44
ten westenZuiderhaven 40
ten noordende Zuiderhaven


aangrenzende stegensteeg
Zuiderhaven 42naamloze steeg ten oosten
Zuiderhaven 42naamloze steeg ten westen


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0188v van 20 feb 1687 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenReyner Claesses Fontein koopman


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0050ar van 19 mrt 1693 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenReyner Claasen Fontein koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-189Zuiderhaven 42huis
eigenaarAise Arjens erven
gebruikerMelle Pieters
gebruikerHarmen Rinses
gebruikerHendrik Harmens
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-189Zuiderhaven 42huis
eigenaarAise Asjens kinders
gebruikerMelle Pieters cum soc.
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-189 Zuiderhaven 42huis
eigenaarAyse Arjens kinderen
gebruikerMelle Pyters cum soc.
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-06-08 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0197v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende hof van Yke Goverts
naastligger ten westende hof van de weduwe van Tjeerd Gerbens


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0059r van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof van de heer Vliethoorn


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0055v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerloff Pyters koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-189 Zuiderhaven 42huis
eigenaarde heer Vliethoorn
gebruikerde heer Vliethoorn
opmerkingledigh


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-189 Zuiderhaven 42Fokke Tjeerds, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-189 Zuiderhaven 42huis
eigenaarFokke Tjeerds
gebruikerFokke Tjeerds
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0104v van 3 sep 1786 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. N. van Loon


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0281v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud secretaris mr. A. J. Conradi


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-197 Zuiderhaven 42wed Posthumus
4-197 Zuiderhaven 42Sicce Posthumus, 25 jaar, gehuwdinwoning
4-197 Zuiderhaven 42Jacob Posthumus, 22 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-204 Zuiderhaven 42J F Posthumus wed6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-162Zuiderhaven 42Jacobus Johannes Posthuma... HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1810, BS huw 1812, huw 1817, huw 1842, ovl 1847; gebruiker van wijk H-162, houtkoper; medegebruiker Sikko Posthuma, houtkoper; eigenaar is J. & S. Posthuma, 1814. (GAH204); J.J.P. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-162Zuiderhaven 42Sikko Johannes Posthuma... en Bregtje Sikkes; BS huw 1811, huw 1812, huw 1817, huw 1827, huw 1829, ovl 1846; gebruiker van wijk H-162, houtkoper; medegebruiker Jac. Posthuma, houtkoper; eigenaar is J. & S. Posthuma, 1814. (GAH204); eigenaar ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-162Zuiderhaven 42J & S Posthuma Jacob Posthuma houtkoper
H-162Zuiderhaven 42Sikko Posthuma houtkoper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1926Zuiderhaven 42Sikke PosthumaHarlingenhoutkoopmanhoutschuur (390 m²)


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-162Zuiderhaven 42Akke Johannes Posthuma, overleden op 3 mei 184615 mnd (geboren 3/2/1845), overleden Zuiderhaven H 162, dochter van Johannes Frans Posthuma & Tiete Sjoerds Wijma, zuster van minderjarige Hendrika Johannes Posthuma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-162Zuiderhaven 42Hermanna Aeyelts, overleden op 29 november 184882 jr, geboren Ootmarsum 1/5/1766, overleden Zuiderhaven H 162, weduwe, moeder van Sophia-Carolina Aeyelts (vrouw van Jacob Bickart, beastingvisiteur). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-162Zuiderhaven 42Aukje Dirks Hoekstrageb nov 1806 Kollum, huwt met Dirk P. Posthuma, N.H., Vst 14 feb 1853 uit Kollum/St. Jacob, A 5 mei 1863 Lemmer; bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, wijk H-162, 236, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-162Zuiderhaven 42Dirk Pieters Posthumageb mei 1800 Raard, huwt met Akje Dirks Hoekstra, commies, N.H., Vst 14 feb 1853 uit Kollum/St. Jacob, A 5 mei 1863 Lemmer; bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, wijk H-162, 236, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-162Zuiderhaven 42Hendrik(Us) Stroband... Kerk HRL 1808, 1811, BS huw 1811, huw 1813, huw 1817 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-029, wijk H-162, supp wijk D-185; gebruiker wijk H-072, commissaris van politie; eigenaar is Sjoerd Veenstra, 1814. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1926H-163 (Zuiderhaven)Johannes F. Posthuma en mede eig.houtstek
  terug