Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 16 5-121 5-148 G-048 G-046
aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 16Tiepelsteeg (vroeger Petercelistraat of Bierdragerssteeg) ten oosten
Heiligeweg 16naamloze steeg ten westen


 


 


 


 


 


 


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0015va van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 16Heiligeweg ZZ [niet vermeld]grondpacht
 
koperPier Janties 60-00-00 GG
verpachter grondde brouwerij van Pier Janties 2-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer aan de brouwerij grenzend1-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendrikskoolkoper


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0071v van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 16Heiligeweg ZZ [niet vermeld]grondpacht van 2-10-00 CG
 
koperPier Janties brouwer60-00-00 GG
verpachter grondde brouwerij van Pier Janties brouwer2-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer naast de brouwerij van Pier Jantiesbrouwer1-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van Hendrik Hendrix


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061r van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 16Heiligeweg ZZ 16/18 [staat: Turfhaven] bij de twee bruggen1/2 huis, brouwerij, mouterij, met een bierhuis ten oosten en 1/2 aandeel van he
 
koperHein Piers c.u.965-05-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTytie Andries, weduwe vanDokkum
wijlen Jan Piershoutkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Piers koopt 1/2 huis, brouwerij en mouterij c.a. 'het Peerdje' en nog een bierhuis aan de oz. van het huis, en tevens 1/2 aandeel in `t land en huis en wateren te Ludingakerk, waaraan deze brouwerij pro quota gerechtigd is. Het huis staat zz. Turfhaven omtrent de 2 bruggen. Gekocht van Tytie Andries wv houtkoper Jan Piers te Dokkum.


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-121Heiligeweg 16huis en brouwerie
eigenaarwed. Hein Piers
gebruikerwed. Hein Piers
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-121Heiligeweg 16huis en brouwerie
eigenaarwed. Hein Piers
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-5-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-121 Heiligeweg 16huis en brouwerij
eigenaarwed. Hein Piers
gebruikerwed. Hein Piers
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-121 Heiligeweg 16huis en brouwerij
eigenaarPier Heins
gebruikerPier Heins
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-121 Heiligeweg 16Pier Heins, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal32-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-121 Heiligeweg 16huis en brouwerij
eigenaarPier Heyns
gebruikerPier Heyns (voor 33-00-00 CG)
huurwaarde51-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-05-06 CG
opmerkinghier onder bekl: 't perch. Van no. 108 1/3 voor 18-00-00


 


 


 


 


 


1782 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 16Leeuwarder Courant 23 februariHEIN GERRITS Brouwer te Harlingen, praesenteert uit 'er hand te verkopen, Zyne wel beklante ter neeringstaande BROUWERYE com annexis, (het Springen Paard) genaamd, om aanstonds aan te vaarden. Die gadinge maakt vervoege zig bij bovengemelde, die in billykheit wil handelen.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0208r van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 16Heiligeweg ZZ 16/18 [staat: Schritsen]huis, brouwerij, tapperij, mouterij, stalling en putstoel
 
koperJohannes Oebles van der Werf, gehuwd metkoopman7250-00-00 CG
koperSibbeltje Dirks
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-04 CG
naastligger ten oostenJildren Ruurds
naastligger ten oostenHidde Ruurds
naastligger ten zuidenBeernd Jansen
naastligger ten westenPieter Jansen Kievyt
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Schritsen]
verkoperJanke Heins Brouwer, minderjarige dochter van
verkoperCartharina Heins Brouwer, minderjarige dochters van
verkoperSusanna Johannes de Haan voor haar minderjarige kindere, weduwe van
verkoperwijlen Hein Gerryts Brouwermr. brouwer en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Oebles v.d. Werf x Sibbeltje Dirks [Tolsma] koopt deftige, wel ter nering staande en welbeklante huizinge en brouwerij, met mouterij, tapperij, stalling en putstoel, zz. Schritsen [Heiligeweg]. Ten O. Jildren en Hidde Ruurds c.s., ten Z. Beernd Jansen c.s., ten W. Pieter Jansen Kievyt, ten N. de straat. De kopers moeten voor de gereedschappen en losse goederen zo van keetel, kuipen, tonnen en kleinere vaten, foyten?, praam, tinnen bierkannen, grauwekannen en glasen, een bord met ses tinnen kannen in het voorhuis sampt mout, hop en bier, etc. betalen 1600 cg. Gekocht van Susanne Johannes de Haan wv Hein Gerrits Brouwer, in leven coopman en mr. brouwer, als moeder en voogdes over hare twee minderjarige kinderen Janke en Catharina Heins Brouwer, voor 5650 cg. en de 1600 cg. voor de goederen.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0154r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 16achterTiepelsteeg WZwoning
 
koperDirk Lieuwes Bakker, gehuwd metzoutdrager145-00-00 CG
koperTietie Bastiaans Oberius
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenGerrit Jacobs
naastligger ten westenJohannes O. van der Werf
naastligger ten noordenBierdragersstraat
verkoper van 1/2Harke Jurjens van der Stokmr. metselaar
verkoper van 1/2Minne Pietersmr. timmerman


1788 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 16 (noordgevel), HarlingenHeiligeweg 16 (noordgevel)''t Springend' Paardt.'In de Leeuwarder Courant van 1790 stond:
'Te koop aangeboden de zeer beklante en uitmuntende Brouwerij 'Het Springend Paard' aan de Turfhaven [nu Heiligeweg] in gebruik bij Johannes O. van der Werf. Geboden 1560 goudguldens.'


1788 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 16Leeuwarder Courant 5 januariYmandt genegen zynde uit der handt te Koopen: Een tans extra Welbeklante BROUWERY, MOUTERY en TAPPERY, beneffens deszelfs HUIZINGE, staande en gelegen te Harlingen genaamd het Springend Paard, nader onderrigt by de Eigenaar Johannes O. van der Werf Koopman in gemelden Steede.


1789 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 16Leeuwarder Courant 15 aprilNB. NB. De Advocaat S. GRATAMA en de Procureur Fiscaal S. WYMA te Harlingen, zullen op Saturdagen den 18 en 25 April, en 2 May 1789, by de Schryvinge, Verhooginge en Finaale Palmslag, telkens 's Avonds te 5 Uur, ten Huize van Gerrit Leeksma, Castelein in de Herberg de Valk, binnen Harlingen, publicq Verkoopen: De zeer florisante, en zeedert Jaaren met succes gedreevene BROUWERY, (HET SPRINGEND PAARD genaamd,) met deszelfs ruime Huizinge, Tuin, Moutery, Tappery, Stal- en Wagenhuis cum annexis, op den 12 May 1789 te aanvaarden, en de GEREEDSCHAPPEN op tauxatie, alles zodanig dezelve door de Koopman Johannes O. van der Werff cum uxore als Eigenaars word bewoond en gebruikt. Breder by Billetten. Wie gading heeft, koome op voorsz. tyd en plaats.


1790 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 16Oud Harlingen Magazine 1986Te koop aangeboden de zeer beklante en uitmuntende brouwerij Het Springend Paard aan de Turfhaven, in gebruik bij Johannes O. van der Werf. Geboden 1560 goudguldens.


1791 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 16Leeuwarder Courant 2 maartDe Procureur Fiscaal T.S. STEPHANY te Harlingen, zal op Woensdag den 2 Maart 1791, by de Provisionelen en Finalen Palmslag, 's Avonds ten 5 Uur, ten Huize van Gadse Aebes Uyl, Castelein in de Herberg de Valk aldaar, publicq by Strykgeld praesenteeren te Verkoopen: Een Braave en wel ter Neering staande HUIZINGE BROUWERY EN TAPPERY cum omnibus annexis ('t Springend Paard genaamd) staande aan de Zuidkant van de Turfhaven binnen Harlingen, zodanig thans door den Koopman Johannes Oebles van der Werf cum uxore word bewoond, op de 1sten May 1891 te aanvaarden. Waar op geboden is de zeer geringe Prys van 801 Goudguldens.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0302r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 16Heiligeweg ZZ 16/18 [staat: Schritsen] tussen de Kerkbrug en de twee bruggenhuis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuis
 
koperSybrand Camsma procureur postulant2185-01-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-04 CG
naastligger ten oostenJohannes Badstra
naastligger ten oostenDirk Lieuwes
naastligger ten zuidenBeert Jans
naastligger ten zuidenPieter Kievyt
naastligger ten westenPieter Kievyt
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Schritsen]
verkoperJohannes O. van der Werf, gehuwd metkoopman
verkoperSibbeltje Durks Tolsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Camsma, proc. postulant, koopt een huis en neringrijke brouwerij 'Het Springend Paard' met tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuis, zz. Schritsen [nu Heiligeweg] tussen de Kerkbrug en de twee bruggen. Ten O. Dirk Lieuwes en Johannes Badstra, ten W. en Z. Pieter Kievyt en Beert Jans en anderen, ten N. de straat. Alle goederen moeten tegen taxatie worden overgenomen. Gekocht van Johannes O. v.d. Werf x Sibbeltje Durks Tolsma.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0315v van 3 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 16Heiligeweg ZZ 16/18 [staat: Schritsen] tussen de Kerkbrug en de twee bruggenhuis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuis
 
koperHein Drost koopman801-00-00 GG
geniaarde koper van 1/2Anthony Determeyerkoopman
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-04 CG
bewonerJohannes van der Werff
naastligger ten oostenJohannes Badstra
naastligger ten oostenDirk Lieuwes
naastligger ten zuidenBeert Jans
naastligger ten zuidenPieter Jans Kievit
naastligger ten westenPieter Jans Kievit
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Schritsen]
verkoperTaeke Stephanyprocureur fiscaal
verkoperJohannes O. van der Werffkoopman
verkoperHarke van der Stok, ten laste vankoopman
Sybrand F. Kamsmaprocureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Drost koopt na niaar vicinitatis de helft van 'het Springend Paard'. Gekocht van Sybrand Feikes Kamsma, proc. postulant.


 


1793 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 16Leeuwarder Courant 30 novemberDe Advocaat HANEKUYK en de Procureur FEDDEMA, gedenken op Woensdag den 4 December 1793, 's Avonds te 5 Uuren, by den Finalen Palmslag, ten huize van den Castelein C. Schreuder, in de Gouden Leeuw te Harlingen, te Verkopen: De HUIZINGE, en van ouds her zo zeer florisante en neeringrijke BROUWERY, (HET SPRINGEND PAARD genaamd) met de daar by zynde Tappery, Moutery, Pakhuis, sampt Stalling en Wagenhuis cum annexis, zoo en in dier voegen 't by de tegenwoordige Eigenaars, Hein Drost cum uxore word bewoond en gebruikt, staande en gelegen aan de zogenaamde Heiligenweg binnen Harlingen, en kan aanstonds na den Finaalen Palmslag by den Kooper worden aangevaard. Breeder by Billetten geëxprimeerd. Waar op geboden is 503 goudguldens 7 stuivers.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0159r van 15 dec 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 16Heiligeweg ZZ 16/18 tussen de Kerkbrug en de twee bruggenhuis en brouwerij
 
koper door niaarTrijntje Beernds Beuving, gehuwd met547-07-00 GG
koper door niaarFrans Willems Leemkool
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-04 CG
geniaarde koperJohannes Harmens, gehuwd met
geniaarde koperMarijke Hendriks
naastligger ten oostenBeert Jans c.s.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPier Freerks c.u.
naastligger ten noordenJohannes Batstra c.s.
verkoperHein Drostmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Willems Leemkoel x Trijntje Beernds Beuving kopen, na niaar ratione sanguinis tegen Johannes Harmens ter Mos x Marijke Hendriks, een 1/2 huis en brouwerij, 'het Springend Paard', met de tapperij, mouterij, pakhuis, stal en wagenhuis, zz. Heiligeweg, tussen Kerkbrug en de 2 bruggen. Ten O. Beert Jans en anderen, ten W. en Z. Pier Freerks, ten N. Johannes Batstra. De inventaris moet op taxatie worden overgenomen. Gekocht van Hein Drost, mr. brouwer, wednr. van Grietje Beernds Beuving, voor 547 gg.


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-149 Heiligeweg 16Jan van Dongen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-148 Heiligeweg 16F Leemkool7-05-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-048Heiligeweg 16Frans Willems Leemkoel... 1814. (GAH204); id. van wijk G-047, tapperij van J. van Dongen, 1814. (GAH204); id. van wijk G-048, brouwerij, gebruiker is Jan van Dongen, 1814. (GAH204); F.W.L. en Janke Douwes, beide van HRL, en laatst ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-048Heiligeweg 16Yda van Dongen... BS ovl 1824; gebruiker van wijk G-047, tapperij; eigenaar is F. Leemkool, 1814. (GAH204); id. van wijk G-048, brouwer; eigenaar is F. Leemkool, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-048Heiligeweg 16F Leemkoel Jan van Dongen brouwer


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 160 van 7 jul 1828
adressoortbedraggebruik
G-048Heiligeweg 16koopaktefl. 3000brouwerij aan de Heiligeweg
 
verkoperFrans Willems Leemkoel
koperSjerk Noordbeek


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1598Heiligeweg 16Sierk NoordbeekHarlingenbrouwerbrouwerij en mouterij (315 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1598aHeiligeweg 16Sierk NoordbeekHarlingenbrouwerhuis (105 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1598 Sierk NoordbeekHarlingengrotendeels afgebroken en veranderd tot timmerwinkel


1835 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49028 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 32 van 6 feb 1835
adressoortbedraggebruik
G-048Heiligeweg 16koopaktefl. 1200brouwerij locaal op de Heiligeweg
 
verkoperSjerk Noordbeek
koperFrederik Langenhorst
cessionarisBernardus Leemkoel


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-048Heiligeweg 16Cornelis Steringaoud 28 jaar, geb Rinsumageest en wonende te HRL. 1839, rijkscommies, wijk G-048; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-048Heiligeweg 16Fredrik Langenhorst... 1842; BS huw 1828, huw 1842, VT1839; oud 44 jaar, geb Betterbech en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk G-048; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-048Heiligeweg 16Steffentje van der Zee... Harings; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk G-039; oud 47 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-048; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-048HeilgewegFrederik Langenhorst44 jBetterbechgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, timmerman
G-048HeilgewegSteffintie van der Zee47 jMakkumgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-048HeilgewegJohannes Langenhorst12 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-048HeilgewegErnst Langenhorst9 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-048HeilgewegAndanta Langenhorst17 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-048HeilgewegAnna Langenhorst16 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-048HeilgewegKornelis Steringa28 jRinsumageestgezin 2, m, protestant, gehuwd, rijks commies
G-048HeilgewegGerbrig Henrietta Fokkes26 jHeerenveengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-048HeilgewegGeertruida Steringa15 jRinsumageestgezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-048Heiligeweg 16Aukje Fredriks Langenhorst, overleden op 26 november 184018 jr, overleden Heiligeweg G 48, dochter van Fredrik Johannes Langenhorst, timmerman en Steffentje Anskes van der Zee, zuster van minderjarige Anna (17 jr), Johannes (13 jr) en Ernst Fredriks Langenhorst (9 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2145G-048 (Heilige weg)Frederik Langenhorstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3918G-046 (Gedempte Heiligeweg)Johannes F. Langenhorstwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3918Heiligeweg 16 (G-046)Lourens Posthumuswoonhuis


1909 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 16, HarlingenHeiligeweg 16L. Posthumushuisschilder, behanger, glazenmaker, enz.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 16 Lourens Posthumusverver
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 16aJ.Posthumusveehouder


1936 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 16, HarlingenHeiligeweg 16L. Hooghiemstraschildersbedrijf


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J. Vellinga614Schoonm.bedr., glazenw., schoorsteenv.


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 16, HarlingenHeiligeweg 16Joh. Vellingaschoonmaakbedrijf, glazenwasserij, schoorsteenvegen


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J. Vellinga614Schoonm.bedr., glazenw., schoorsteenv.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J. Vellinga614Schoonm.bedr., glazenw., schoorsteenv.


1953 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 16, HarlingenHeiligeweg 16 Vellingaschoonmaakbedrijf


1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 16, HarlingenHeiligeweg 16Joh. Vellingaschoonmaakbedrijf, glazenwasserij, schoorsteenvegen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 16rijksmonument 20397
  terug