Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 32
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Lanen 32,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 32 5-168 5-181 F-215 F-207
 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-168 Lanen 32huis
eigenaarPieter Meetje
gebruikerPieter Meetje
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-168 Lanen 32huis
eigenaarPieter Claessen Meetje
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan5-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-168 Lanen 32huis
eigenaarPyter Clasen Metje
gebruikerPyter Clasen Metje
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-168 Lanen 32woning
eigenaarMenniste Gemeente
gebruikerPyter Cornelis
huurwaardeCG 16:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:13:06
 
5-168 Lanen 32huis
eigenaarwed. Gerben Aukes
gebruikerwed. Gerben Aukes
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-168 Lanen 32Pieter Cornelis, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 00:00:00


 


 


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0052r van 15 jan 1786 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 32Lanen ZZ1/2 huis
 
koperItske Aardenburg, gehuwd metWijnaldum
Laurentius FlorisonpredikantWijnaldum
eigenaar van 1/2Itske Aardenburg, gehuwd metWijnaldum
Laurentius FlorisonpredikantWijnaldum
verkopergezworen gemeensman Cornelis Aardenburg


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-183 Lanen 32S Adenburgh, 32 jaar, gehuwd
5-183 Lanen 32Gerben Anderies, 20 jaar, gehuwdinwooning


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-181 Lanen 32 Florison dsCG 2:00:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-215Lanen 32Laurentius Johannes Florizon... naar Winaldum en aldaar getrouwd ten zelfden dage volgens ingebragt ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-215Lanen 32S.B. van AardenburgS.B. v. A. gebruiker van wijk F-215, schoolhouder; eigenaar is dom. Florizon, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-215Lanen 32 Florizon dsS B van Aardenburg schoolhouder


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 175 en 180 van 18 dec 1816
adressoortbedraggebruik
F-215Lanen 32provisionele en finale toewijzingfl. 70huis aan de zuidkant van de Laanen F-215
 
verkoperJohannes Conrad Metzler
koperSchelte Piers van der Hoef


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1368Lanen 32wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis en erf (95 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
F-215Lanen 32Huis op de Laanen, bewoner P. van, Aardenburg. Finaal verkocht op 15 aug 1832 door notaris Wijma..


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 50 van 21 aug 1832
adressoortbedraggebruik
F-215Lanen 32koopaktefl. 340huis F-215 en D-117 en D-118
 
verkoperFolkert Scheltes van der Hoef
koperHendrik Rooster
Fokje Rooster


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-215Lanen 32Fokje Rooster... bev.reg. HRL 1851 wijk F-256; oud 47 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, turfmeetster, wijk F-215; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-215Lanen 32Jan Tamboezer... Kerk HRL 1799, BS huw 1834, ovl 1836, huw 1837, ovl 1852, huw 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, wijk F-215, wijk G-263; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-215LaanenFokje Rooster47 jLeeuwardenv, protestant, weduwe, turftonster
F-215LaanenDavid Notting21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, schippersknegt
F-215LaanenHendrik Notting18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, matroos
F-215LaanenMaria Notting16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-215LaanenTrijntie Notting13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-215LaanenHarmanus van Dijk24 jMaassluism, protestant, gehuwd, zeeman
F-215LaanenWillemke Notting23 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
F-215LaanenJanneke van Dijk15 wHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-215Lanen 32Jetske Sweeringgeb 1808 Koudum, ovl 1 nov 1852 HRL, huwt met Jan Tamboezer op 5 okt 1837 HRL, wonende te HRL, N.H., dv Hendrik S, en Neeltje Geerts Bakker; BS huw 1837, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-215


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1368F-215 (Lanen)Hendricus Roesterwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4081F-207 (De Lanen)Jacob Hartog Hamburgwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4081Lanen 32 (F-207)Uilke Schuil


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 32 Johannes de Jong Dzn.kapitein
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 32Joh.W.Zijlstragroentenhandelaar


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 32, HarlingenLanen 32J.W. Zijlstragroente en fruit


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 32M. (Mient) Drukker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 32beeldbepalend pand9 van 10
  terug