Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 27 5-171 5-188 F-136 F-130
 


 


 


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0125v van 20 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 27Lanen ZZhuis, brouwerij, mouterij en gereedschappen
 
koperJan Dircxs, gehuwd met800-00-00 GG
koperAntie Rijks
verpachter grondde erven van Gerryt Jops 0-08-00 CG
naastligger ten oostenLaas Dirx
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg, waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westen*Reiner Frans Templair
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperMaicke Dirx, gehuwd met
verkoperFocke Fockes


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0097r van 14 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 27Schritsen NZhuis
 
koperJan Dircks, gehuwd metbrouwer350-00-00 GG
koperAntie Rijckerts
verpachter grondReynck Fransen Tempelaer koopman1-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Dircks, gehuwd metbrouwer
naastligger ten oostenAntie Rijckerts
naastligger ten zuidenSchritsen en het diept
naastligger ten westende weduwe van Wigbolt Freercks
naastligger ten noordenReynck Fransen Tempelaer koopman
verkoperReynck Fransen Tempelaerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dircks, brouwer x Antie Rijckerts kopen een huis nz. Schritsen. Ten O. de koper, ten Z. de straat en diept, ten W. wd. Wigbolt Freercks, ten N. de verkoper. Het huis strekt noordwaarts tot de middenplaets die ligt tussen het voorste huis van de verkopers [op de Lanen] tot aan dit verkochte huis. Grondpacht 1 gg aan de verkoper. Gekocht van koopman Reyner Fransen Tempelaer voor 350 gg.


 


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0047v van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 27Lanen ZZ [staat: noordzijde]huis, brouwerij en mouterij
 
koperFocke Fockes, gehuwd met1225-07-00 GG
koperMaycke Dircks
verpachter grond huis en brouwerijde Stad Harlingen0-08-00 CG
verpachter grond mouterijde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenLaes Dircks metselaar
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenweduwe van Wigbolt Freercks
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJan Dircks, gehuwd met
verkoperAntie Rijcks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Fockes x Maycke Dirks kopen een huis, brouwerij en mouterij met een steeg ten westen, met alle brouwgereedschap, aan de nz. [moet zijn: zz.] Lanen. Ten O. metselaar Laes Dircks, ten W. wd. Wigbolt Freercks. Grondpacht 8 st op het huis en de brouwerij, 1 gg op de mouterij. Gekocht van Jan Dircks x Antie Rijcks voor 1225 gg 7 st.


 


 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0085v van 8 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 27Lanen ZZ strekkende tot aan de Schritsenhuis met mouterij en brouwerij
 
koper door niaarFrans Reiners Templar 1100-00-00 GG
geniaarde koperSipke Symens c.u.brouwer
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
toehaaktwee rozenobels
naastligger ten oostenLaes Dircxen
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenFrans Reyners
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperMayke Dircx, weduwe van
verkoperwijlen Focke Fockes, met steun van haar zwager
verkoper q.q.Dirck Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Reiners Templar koopt, na niaar ratione proximitatus tegen brouwer Sipke Symens c.u., een huis, brouwerij en mouterij, zz. Lanen, strekkende tot de Schritsen. Ten O. Laes Dircx, ten W. Frans Reyners [Templar]. Grondpacht 8 st. Gekocht van Maycke Dircks wv Focke Fockes, gesterkt met haar zwager Dirck Cornelis, voor 1100 gg en 2 Rosenobels.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0249v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 27Lanen ZZhuis met brouwerij en mouterij
 
koperMinck Harmens c.u.2500-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenLaes Dircksen
naastligger ten oostenIdger Feddes
naastligger ten westende verkoper Frans Templaer
verkoperFrans Templaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinck Harmens c.u. kopen een huis, brouwerij en mouterij op de Lanen. Ten O. Laes Dircksen en Edger Feddes, ten W. de verkoper. Grondpacht 8 st. Gekocht van Frans [Reiners] Templaer voor 2500 cg.


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0200v van 29 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 27Lanen ZZ doorlopend tot aan de Schritsenhuis, brouwerij, turfhuis en een nieuw gebouwde mouterij en met een vrije steeg
 
koperSytse Gerbens brouwer2050-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
huurderSytse Gerbens c.u.
naastligger ten oostenPieter Sonderlant
naastligger ten oostenop de Schritsen het huis van Edger Douwes grootschipper
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenop de Lanen van het huis van Mink Harmens c.u.
naastligger ten westenop de Schritsen de erfgenamen van Hendrik Wigbolts
naastligger ten noordenLanen
verkoperMink Harmens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Gerbens, brouwer, koopt huis, brouwerij, turfhuis en nieuwgebouwde mouterij, zz. Lanen en doorgaande tot op de Schritsen. Op de Lanen ten O. Pieter Sonderlant, ten W. de verkoper en een vrije steeg tot aan de mouterij op de Schritsen. Ten O. grootschipper Edger Douwes, ten Z. de Schritsen, ten W. erven Hendrik Wigbolts, ten N. de Lanen. Grondpacht 8 st. Gekocht van Mink Harmens c.u. voor 2050 gg.


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0091r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 27Lanen ZZ tot aan de Schritsenhuis, brouwerij, mouterij en turfhuis
 
koperoud burgemeester de heer Theodorus Keth ontvanger der boelgoeden1300-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenop de Schritsen: Edger Douwes
naastligger ten oostenB. Ziricus notaris
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westensteeg, vrije eigen
naastligger ten westenDirck Auckes kistmaker
naastligger ten westenop de Schritsen: de erfgenamen van Hendrik Wigbolt
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.burgemeester Evout Stiensma, commissaris
verkoper q.q.Harmen Synes Nauta, commissaris over
verkoperde boedel van wijlen Sytse Gerbensbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Keth, oud-burgemeester en ontvanger der boelgoederen, koopt een huis, brouwerij, mouterij en turfhuis zz. Lanen, strekkende tot de Schritsen met een vrije eigen steeg ten westen. Op de Lanen ten O. notarius publicus B. Ziricus, ten W. kistmaker Dirk Auckes. Op de Schritsen ten O. Edger Douwes, ten W. erven Hendrik Wigbolts. Grondpacht 8 st. Gekocht van (burgemeester Evout Stiensma en burgemeester Harmen Synes Nauta als redders van de boedel van) wl. brouwer Sytse Gerbens voor 1300 gg.


 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0154r van 1 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 27Schritsen NZ [niet vermeld]pakhuis de Drie Claverbladen genaemt
 
koperSybe Seerps c.u.timmerman1000-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
eerdere bewonerSytse Gerbensbrouwer
naastligger ten oostenEdger Douwes
naastligger ten zuidenSchritsen [niet genoemd]
naastligger ten westende erfgenamen van Antje Wigbolts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperjuffrouw Wickjen van Viersen, weduwe van
verkoperwijlen de heer Keth
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Seerps, timmerman c.u. kopen een pakhuis de drie claverbladen, eerder van brouwer Sytse Gerbens. Ten O. Edger Douwes, ten W. erven Antje Wigbolts. Er komt een scheiding tussen dit pakhuis en het voorhuis, zodat de plaets en de loods bij het voorhuis behoren. Grondpacht 8 st. Gekocht van Wickjen van Viersen wv Keth, als universeel erfgenaam, voor 1000 gg 14 st.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0219v van 6 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 27Schritsen NZhuis
 
koperLammert Jelles c.u.609-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
bewonerLolle Jansen
naastligger ten oostenEdger Douwes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenhet huis gekocht door Willem Jeppes
naastligger ten noordenHarcke Sjerx
verkoperAntie Folckerts, weduwe van
verkoperwijlen Sybe Seerps
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Jelles koopt een huis, nu bewoond door Lolle Jansen. Ten O. Edger Douwes, ten Z. de Schritsen, ten W. Willem Jeppes, ten N. Harke Sierx [Kussendrager]. Interessante acte over in-, aan-, op- en overbouw van huizen en muren. Grondpacht 8 st aan de Stad. Gekocht van Antie Folckerts wv Sybe Seerps.


 


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0140r van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 27Schritsen NZhuis
 
koperEelcke Lieuwes, gehuwd metmr. scheepstimmerman460-00-00 GG
koperAntie Piebes
verpachter grondde Stad Harlingen0-04-08 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Gerryt Middachten
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westensteeg naar het achtergelegen dwarshuis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Edger Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelcke Lieuwes, mr. scheepstimmerman x Antie Piebes koopt huis bestaande uit voorhuis, woonkelder en loods. Erachter is een dwarshuis met kelderkamer, opkamer en zolder. Het huis loopt tot aan de Z. zijmuur van het dwarshuis, dat uitgang naar de Schritsen heeft door een steeg ten W. Ten O. erven Gerrit Middachten, ten Z. de Schritsen. De W. zijmuur is met de eigenaars van het dwarshuis mandelig. Gekocht van erven Edger Douwes.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0068v van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 27Schritsen NZ [zonzijde]huis c.o.a.
 
koperJilles Pytters Boshack grootschipper655-02-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenEdger Douwes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenwijlen Willem Jeppes
naastligger ten noordenHarcke Sierx Kussendrager
verkoperLammert Jillesoud koopmanBerlijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJilles Pytters Boshaeck (Bootshaak?), grootschipper, koopt een heerlijk huis c.o.a., bestaande uit een ruim voorhuis, deftige binnenkamer en een zeer brave keuken, alle met nieuwe vloeren belegd en met boven het voorhuis een binnenkamer en twee zolders. Staande op de zonzijde (nz.) Schritsen. Ten O. Edger Douwes, ten Z. de Schritsen, ten W. Willem Jeppes, ten N. Harke Sierx Kussendrager. etc. etc. Gekocht van Lammert Jelles, gewezen koopman te Harlingen, maar nu te Berlijn in het Keurvorstendom van Brandenburgh wonende.


1685 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 217 folio 191r van 13 nov 1685 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Schritsen 27
 
overledeneJoris Freerx Bootshaeck, gehuwd metkapitein gewaldige
aangeverGeertie Jacobs komt voor in de boedelbeschrijving
Claeske Joris Bootshaeck nagelaten jongste dochter van de overledene
Claeske Freerx Bootshaeck komt voor in de boedelbeschrijving
Jacobus Freerx Bootshaeck komt voor in de boedelbeschrijving
Fettie Freerx Bootshaeck komt voor in de boedelbeschrijving
Frederick Freerx Bootshaeck komt voor in de boedelbeschrijving
inleiding bij de boedelinventarisatie[0191r] Onzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaan ende op ordre van d'heere Pytter Pytters Oldaens praesiderende burgemeester als comissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris ratione officii, ten sterffhuyse van wijlen Joris Freerx Bootshaeck in leven capitein gewaldige van 't collegie ter Admiraliteit in Frieslandt, van alle sodanige goederen, actien en credytten als den overledenen met der doodt ontruymt ende aldaer ten sterffhuyse bevonden zijn, sijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Claeske Joris Bootshaeck naegelaten jonghste dochter van den overledene Joris Freerx voornoemt, als hebbende den sterffhuyse meest gefraequenteert, welcke oock tot den einde om alles getrouwelyck en naer behoren te sullen op en aengeven, den eedt in handen van d'heere Oldaens, als commissaris in forma heeft gepraesteert en is also tot d'beschrijvinge geprocedeert als volght. Actum desen 13e november 1685.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1686 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 274r van 28 dec 1686 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Schritsen 27
 
overledeneJillis Pytters Boshak, gehuwd metgrootschipper
aangeverBetske Gerrits
overledeneJillis Pytters Boshak, eerder gehuwd metgrootschipper
wijlen Griettie Harmens
Jurrien Harmens, volle oom van en curatormr. ledezetter
Aleff Gerrits Potter, curatoren overmr. pottenbakker
Jan Jillis voorkind, oud 14 jaren
Lijsbet Jillis voorkind, oud omtrent 12 jaren
inleiding bij de boedelinventarisatie[000274r] Ontzegelinge van slotten ende respectievelycke inventarisatie ende beschrijvinge, gedaen ten overstaen van de heere burgemeester Simon Jorna als commissaris geadsocieert met de heere Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuise van wijlen Jillis Pytters Boshak, in leven burger ende grootschipper binnen Harlingen, naelaetende twee voorkinderen, met naemen Jan ende Lijsbet Jillis respectievelyck old 14 en omtrent 12 jaren, bij wijlen Griettie Harmens in echte getogen, van alle sodanige goederen actien ende credytten, als aldaer ten sterffhuise bevonden sijn, en dat ter instantie van meester Jurrien Harmens leedesetter der voorschreven kindere volle oom ende Aleff Gerrits Potter meester pottebacker te saemen als geauthoriseerde curatores over de meergenoemde twee weeskinderen, op het aengeven van Betske Gerrits des overledens weduwe als desen sterffhuise meest en altoos gefrequenteert hebbende, die oock aengenomen heeft onder behoorlycken belofte alles getrouwelyck aen te geven sonder met haer weten ende kennisse iets te sullen verswijgen, in welcks doende tot de beschrijvinge is geprocedeert soo volght. Actum den 28e december 1686.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0009va van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 27Schritsen NZhuis
 
koperHendrick Harmens rogmeter505-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostende kamer van wijlen Idser Douwes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenwijlen Willem Jeppes
naastligger ten noordende weduwe van Harke Sierx Cussendrager
verkoper van 1/2Betske Gerryts, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jillis Pyters Boshack, engrootschipper
Jurjen Harmens, curator over
verkoper van 1/2de twee nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Jillis Pyters Boshackgrootschipper


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-171Schritsen 27huis
eigenaarGerloff Jansen
gebruikerGerloff Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-171Schritsen 27huis
eigenaarGerloff Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan11-5-1720


 


 


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0186r van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 27Schritsen NZhuis
 
koperSchelte Uiftes koopman520-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Baucke Fockes
naastligger ten oostenPyter Keimpes
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erfgenamen van Willem Jeppes
naastligger ten noordenDirk Jansen ijzersmid
verkoper van 1/3 van 1/2Reiner Tjeerdsmr. zeilmaker
verkoper van 1/3 van 1/2Aeltie Tjeerds, weduwe van
verkoper van 1/3 van 1/2wijlen Cornelis Jansenzeilmaker
verkoper van 1/6 van 1/2Eeke Bentes, gehuwd met
verkoper van 1/6 van 1/2Thomas Jansenkoopman
verkoper van 1/6 van 1/2Sytkse Bente, gehuwd met
verkoper van 1/6 van 1/2Gerrit Tiallingsmr. gortmaker
erflatererfgenamen en gesterkt door hun zus en ??? Wickjen Tieerds, gehuwd met
verkoper van 1/2Gerlof Jansen Boumaoud boeierschipper


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-171 Schritsen 27huis
eigenaarSchelte Uiftes
gebruikerSchelte Uiftes
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-00 CG


 


 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0138r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 27Schritsen NZhuis
 
koperTomas Wopkens leraar der Doopsgezinden560-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
bewonerSchelte Uiftes
naastligger ten oostenAntie Sioerds Schiere
naastligger ten oostenPyter Keimpes scheepstimmerman
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erfgenamen van Willem Jansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSchelte Uiftes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaD.G. ds. Thomas Wopkens koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. scheepstimmerman Pyter Keimpes en Antie Sjoerds Schiere, ten Z. de straat en diept, ten W. erven Willem Jansen, ten N.? Gekocht van Schelte Uyftes voor 560 gg.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-171 Schritsen 27huis
eigenaarerven Schelte Uiftes
gebruikererven Schelte Uiftes
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-171 Schritsen 27Abraham Wijngaerden, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-171 Schritsen 27huis
eigenaards. Wopkens
gebruikererv. Abraham Wijngaerden
huurwaarde41-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-09-00 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0224v van 16 jun 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 27Schritsen NZhuis
 
koperAbraham Baukes Wijngaerden, gehuwd metmr. knoopmaker999-19-00 CG
Baukjen Oenes Haga
naastligger ten oostenAnskjen Andles
naastligger ten oostenJelle Jetses
naastligger ten zuidenSchritsen en diept
naastligger ten westenJacobus Groenewoldt
naastligger ten noordenThijs Hendrix
verkoperds. Thomas Wopkensleraar der doopsgezinden


 


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-190 Schritsen 27Hoffius(de vrouw van)


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-188 Schritsen 27A Wijngaarden2-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-136Schritsen 27Janneke Johannes Klok... Klok en Neeltje Abram Wijngarden; geb 1763 ... , ovl 19 jul 1813 HRL, huwt met Klaas Hoffius, ovl wijk F-136 ontvangt interesse 1800-1811; BS ovl 1813; 1827 overlijdens; Stadsrentmeester bet f. 25:0:0 interesse vd ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-136Schritsen 27Claas Jochems Hoffius... no. 16, 13 jul 1790. (GAH1122); id. f. 29:12:0, 28 jun 1796, quit. no. 5 (GAH1128); eigenaar van wijk F-136, gebruiker is Tonke B. Komst, schipper, 1814. (GAH204); Bonnefacius Ohlgard ende Baukje Hoffius, beide van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-136Schritsen 27Tonke Baukes Komst... huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1810, BS huw 1840, ovl 1841; gebruiker van wijk F-136, schipper, eigenaar is Klaas Hoffius, 1814. (GAH204); kind: Rimke Boukes Komst, geb 24 aug 1810, ged 9 sep ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-136Schritsen 27Klaas Hoffius Tonke B Komst schipper


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 267 van 2 jun 1817
adressoortbedraggebruik
F-136Schritsen 27koopaktefl. 200huis op de Schritsen F-136
 
verkoperNeeltje Hoffius (gehuwd met Cornelis Johannes Wolff, buitenschipper)
koperSybrand Sjerps Hoedtje


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-136Schritsen 27Sybrand Sjerps Hoedtje, overleden op 11 februari 1828timmerman Schritzen F 136, wednr. Dirkje Jurjens Brens, man van Trijntje Heerkes Tilstra (getrouwd 30/7/1809), vader van Elisabeth (wed. Philippus Snijder), naaister, Jurjen, houtsteksknecht Franeker en Trijntje Sybrands Hoedtje (reeds overleden 11/4/1828, wed. Pieter Hemkes Hoffinga, in leven werkman, vrouw van Wigle Klazes de Vries, turfdrager, moeder van minderjarige Sibbeltje en Sybren Pieters Hoffinga: voogd is genoemde oom Jurjen en toeziend voogd is Sipke Hemkes Hoffinga, besteller v/h veer) (uit 1e huwelijk). Saldo fl. 1.170,45. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 93 en 98 van 26 nov 1828
adressoortbedraggebruik
F-136Schritsen 27provisionele en finale toewijzingfl. 539huis F-136
 
verkoperTrijntje Heerkes Tilstra (wv Sybren Seerps Hoedje)
verkoperElisabeth Sybrens Hoedje
verkoperSipke Hemkes Hoffinga
verkoperJan Hendriks Smith
koperSybrand Annes van der Werf (gehuwd met Marij Sweris Oldendorp)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1363Schritsen 27Sijbren A. van der WerfHarlingenvarensgezelhuis en erf (112 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-136Schritsen 27Willem Barteles van der Meer, overleden op 4 september 183366 jr, beurtschipper op Amsterdam Schritsen F 136, man van Trijntje Jans Spleet, vader van Jan, idem, Bartle, varenspersoon, Willemtje, Hiltje, Aaltje, dienstmeid Menaldum, Jantje, idem Den-Haag en minderjarige Gerben, Willem, Jacob en Cornelia Willems van der Meer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-136Schritsen 27Gerben K Jornaoud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, veerschipper, wijk F-136; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-136Schritsen 27Maria Catharina Rinkes... en Grietje Timmermans BS huw 1832, ovl 1852; oud 36 jaar, geb Bolsward(!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-136; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-136Schritsen 27G Jorna stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-136SchritzenGerben Keimpes Jorna28 jBolswardm, rooms katholiek, gehuwd, veerschipper
F-136SchritzenMaria Rinkes36 jBolswardv, rooms katholiek, gehuwd
F-136SchritzenPieter Jorna4 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-136Schritsen 27Dieuwke Tomas Dijkstrageb 1802 Franeker, ovl 9 feb 1864 HRL, huwt met Jan Ferwerda, ovl wijk G-171, N.H., winkelierse in 1851, dv Thomas D, en Trijntje Jans vd Mei; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-136, 270, 272, 322, 344, wijk G-234


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1363F-136 (Schritsen)Barend Visser & zoonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1363F-130 (Schritsen)Wed. Johan Bothwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4085Schritsen 27 (F-130)Wilhelmina H. Muller (wed. J. de Both)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 27 Willem Markensteintimmerknecht
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 27F.X.Colmanwinkelier


1939 - kentekenadresnaam
B-25869
Schritsen 27Franciscus Xaverius Colman


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 27P.F.J. (Pieter) Colman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 27beeldbepalend pand5 van 10
  terug